ഇളനീരിനായി വീട്ടുമുറ്റത്തൊരു തെങ്ങിന്‍ തൈ നടാം

Posted on: 29 Dec 2014

ചീനിക്കല്‍ രാഗേഷ്‌എല്ലാ തെങ്ങിനങ്ങളും ഇളനീരിന് യോജിച്ചതല്ല. ഇളനീരിനായി നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വളര്‍ത്തേണ്ടത് ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങളാണ്.
കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ 810 മീറ്റര്‍ മാത്രം ഉയരമുള്ള കുറിയ ഇനം തെങ്ങിനങ്ങളാണ് ഇളനീരിനായി വീട്ടുമുറ്റത്ത് വളര്‍ത്താന്‍ യോജിച്ചത് .

ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് (ചെന്തെങ്ങ്) :
തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് പ്രദേശത്ത് ഉത്ഭവിച്ചതായി കരുതുന്ന ഒരു കുറിയ ഇനമാണിത് .നട്ട് 3-4 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ കായ്ക്കുന്ന ഇവയുടെ 8 മാസം പ്രായമായ കരിക്കില്‍ 300 മി .ലി കരിക്കിന്‍ വെള്ളമുണ്ട് .

ചാവക്കാട് ഗ്രീന്‍ (പതിനെട്ടാംപട്ട ) :
കാറ്റു വീഴ്ച രോഗത്തോട് പ്രതിരോധ ശേഷിയുളള ഒരിനമാണിത് .ചെറിയ കൃഷിസ്ഥലങ്ങള്‍ക്ക് യോജിച്ച ഇവയുടെ കരിക്കിന്‍ വെള്ളത്തിന് നല്ല മധുരമാണ് .

ഇതിനു പുറമേ ഗംഗാബോണ്ടം ,കിംഗ് കൊക്കോനട്ട്,കാമറൂണ്‍ ഡ്വാര്‍ഫ് റെഡ് ,വിദേശ ഇനങ്ങളായ മലയന്‍ യെല്ലോ ,ഓറഞ്ച് ,ഗ്രീന്‍ എന്നിവയും ഇളനീരിനായി യോജിച്ചവയാണ് .

കുപ്പിയില്‍ അടച്ചു വരുന്ന കൃത്രിമ പനിയങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി വീട്ടുമുറ്റത്തെ പോഷകമൂല്യമുള്ള ശുദ്ധമായ ഇളനീര്‍ വെട്ടി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യദായകമാണ് .

കുള്ളന്‍ തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ നേര്യമംഗലം ഫാമുമായി ബന്ധപ്പെടുക 0485 2554240


Stories in this Section