ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍ ധര്‍ണ നടത്തി

Posted on: 16 Sep 2015തിരുവനന്തപുരം: ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ സീനിയോറിറ്റി അട്ടിമറിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കത്തില്‍ കേരള ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടേഴ്‌സ് യൂണിയന്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ധര്‍ണ നടത്തി. പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് എം.എല്‍.എ. ധര്‍ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി യൂണിഫോം അനുവദിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ നല്‍കിയ ശുപാര്‍ശ സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
താത്കാലിക സര്‍വീസ് പെന്‍ഷനും ഇന്‍ക്രിമെന്റിനും പരിഗണിക്കുക, െപ്രാമോഷനുകള്‍ ഉടന്‍ നടത്തുക, ശമ്പളപരിഷ്‌കരണത്തിലെ അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക, സ്‌പെഷ്യല്‍ റൂള്‍ ഉടന്‍ നടപ്പിലാക്കുക, സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി യൂണിഫോം അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചാണ് ധര്‍ണ നടത്തിയത്.

More Citizen News - Thiruvananthapuram