പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക് മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി

Posted on: 15 Sep 2015തിരുവനന്തപുരം: പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്‍ക്കായുള്ള മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പട്ടികജാതി വികസനവകുപ്പും കെപ്‌കോയും ചേര്‍ന്നാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
കോഴി വളര്‍ത്തുന്നതിന് 2,000 ചതുരശ്രയടി വിസ്തീര്‍ണമുള്ള ഷെഡ് നിര്‍മിക്കാന്‍ സ്ഥലസൗകര്യമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഡീപ്പ്-ലിറ്റര്‍ പദ്ധതിപ്രകാരമാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി ആറ് ലക്ഷം രൂപ കെപ്‌കോ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കും. പണി പൂര്‍ത്തിയായ ശേഷമായിരിക്കും തുക നല്‍കുക.
താത്പര്യമുള്ളവര്‍ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ 15ന് മുമ്പ് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസില്‍ നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കണം. അപേക്ഷാഫോറം ബ്ലോക്ക്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസുകളിലും www.prd.kerala.gov.in/whatnsew ലും ലഭിക്കും.

More Citizen News - Thiruvananthapuram