അധ്യാപക ഒഴിവ്‌

Posted on: 13 Sep 2015തിരുവനന്തപുരം: വഞ്ചിയൂര്‍ ഗവ. ഹൈസ്‌കൂളില്‍ മലയാളം, ഗണിതം, വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9ന്. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രാവീണ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന.

More Citizen News - Thiruvananthapuram