ദേശീയ ലോക് അദാലത്ത് 12ന്‌

Posted on: 11 Sep 2015തിരുവനന്തപുരം: ശനിയാഴ്ച ദേശവ്യാപകമായി ലീഗല്‍ സര്‍വീസസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന അദാലത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ വിവിധ കോടതി കേന്ദ്രങ്ങളിലും അദാലത്ത് നടത്തും. കേരള പോലീസ് ആക്ട് 118 (എ) വകുപ്പുപ്രകാരം മജിസ്‌ട്രേട്ട് കോടതികളുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസുകള്‍ അദാലത്തിന് പിഴ ഒടുക്കി തീര്‍പ്പാക്കാം.

More Citizen News - Thiruvananthapuram