അധ്യാപക ഒഴിവ്‌

Posted on: 08 Sep 2015തിരുവനന്തപുരം: വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ഫിസിക്കല്‍ സയന്‍സ് അധ്യാപകന്റെ ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം 9ന് രാവിലെ 10ന്.

More Citizen News - Thiruvananthapuram