അധ്യാപക ഒഴിവ്‌

Posted on: 07 Sep 2015തിരുവനന്തപുരം: കോട്ടണ്‍ഹില്‍ ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സില്‍ മാത്തമാറ്റിക്‌സ് (എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി. സീനിയര്‍) അധ്യാപകന്റെ താത്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം 15ന് 10ന്.

More Citizen News - Thiruvananthapuram