ചാന്നാങ്കരയില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷിച്ചു

Posted on: 06 Sep 2015വെട്ടുതുറ: കഠിനംകുളം ചാന്നാങ്കര ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് കഠിനംകുളം മഹാദേവക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്ന് കൊടിമരഘോഷയാത്രയും ചാന്നാങ്കര ദുര്‍ഗാഭഗവതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്ന് ശോഭായാത്രയും നടത്തി. ചാന്നാങ്കര ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടവിള വഴി കഠിനംകുളം നാഗര്‍കാവില്‍ ശോഭായാത്ര എത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഉറിയടി മത്സരവും പ്രസാദവിതരണവും നടന്നു. ശോഭായാത്രയുടെ തിരിതെളിക്കല്‍ ക്ഷേത്രമേല്‍ശാന്തി ഹരിഗോവിന്ദത്തില്‍ ഗണപതിപോറ്റി നിര്‍വഹിച്ചു.

More Citizen News - Thiruvananthapuram