അധ്യാപക ഒഴിവ്‌

Posted on: 05 Sep 2015തിരുവന്തപുരം: ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തില്‍ ഹിസ്റ്ററിയില്‍ ഒരു കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചററുടെ ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം ഏഴിന് 2ന് തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂരിലുള്ള പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തില്‍.

More Citizen News - Thiruvananthapuram