വൃക്ഷപൂജയും ഗോപൂജയും നടത്തി

Posted on: 03 Sep 2015വെമ്പായം: ബാലഗോകുലം ശ്രീകൃഷണജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, കോലിയക്കോട് മണ്ഡലത്തില്‍ 'ഹരിഗോവിന്ദം' ബാലഗോകുലം വൃക്ഷപൂജ, നദീപൂജ, ഗോപൂജ എന്നിവ നടത്തി. നൂറോളം കുട്ടികള്‍ പങ്കെടുത്തു. വെമ്പായം മണ്ഡലത്തില്‍ അകരത്തില്‍ പഞ്ചിയമ്മ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഗോപൂജ നടത്തി. ഗോമാതാപൂജ ക്ഷേത്ര മേല്‍ശാന്തി വിനീത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജ്യോതിഷന്‍ സനല്‍കുമാര്‍ ഗോപൂജയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.

More Citizen News - Thiruvananthapuram