തൊഴില്‍രഹിത വേതനം

Posted on: 24 Aug 2015കഠിനംകുളം: ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴില്‍രഹിത വേതനം ചൊവ്വ, ബുധന്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ വിതരണം ചെയ്യും.

അണ്ടൂര്‍ക്കോണം:
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴില്‍രഹിത വേതനം ബുധനാഴ്ചവരെ വിതരണം ചെയ്യും.

More Citizen News - Thiruvananthapuram