ഓണാഘോഷം

Posted on: 24 Aug 2015കിളിമാനൂര്‍: വാലഞ്ചേരി റസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ ഓണാഘോഷം 28ന് നടക്കും. രാവിലെ 10ന് ബ്ലോക്ക്തല അത്തപ്പൂക്കള മത്സരം, ശേഷം വിവിധ കലാപരിപാടികള്‍

ഓണച്ചന്ത

കിളിമാനൂര്‍:
പഴയകുന്നുമ്മേല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പ് എന്നിവയുടെ നാടന്‍ പച്ചക്കറിയും, പച്ചക്കറി കിറ്റും 24,25,26 ദിവസങ്ങളില്‍ കര്‍ഷക സേവന കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കും. കിളിമാനൂര്‍ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ ഓണച്ചന്ത 24,25,26 ദിവസങ്ങളില്‍ നടക്കും.


തൊഴില്‍രഹിത വേതനം

പുളിമാത്ത്:
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴില്‍രഹിത വേതനം 24,25 തീയതികളില്‍ 11 മുതല്‍ 4 വരെ നല്‍കുന്നതാണ്.

പള്ളിയ്ക്കല്‍:
പള്ളിയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴില്‍രഹിത വേതനം 24,25,26 തീയതികളില്‍ ലഭിക്കും.

More Citizen News - Thiruvananthapuram