തൊഴില്‍രഹിത വേതന വിതരണം

Posted on: 23 Aug 2015പൂവാര്‍: പൂവാര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴില്‍രഹിത വേതന വിതരണം തുടങ്ങി. 25 വരെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

More Citizen News - Thiruvananthapuram