ബോസ്റ്റണ്‍ ടീ പാര്‍ട്ടി പ്രകാശനം ചെയ്തു

Posted on: 22 Aug 2015തിരുവനന്തപുരം: പ്രൊഫ. നബീസത്ത് ബീവിയുടെ യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥമായ 'ബോസ്റ്റണ്‍ ടീ പാര്‍ട്ടി' (ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും)യുടെ പ്രകാശനം കവയിത്രി അനിതാ ഹരി, ഡോ. രാധാകൃഷ്ണന് ആദ്യകോപ്പി നല്‍കി നിര്‍വഹിച്ചു.

More Citizen News - Thiruvananthapuram