ഉപന്യാസ, കവിത രചനാമത്സരം

Posted on: 21 Aug 2015തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ ബാലതരംഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഹാളില്‍ 26 മുതല്‍ 29 വരെ നടക്കുന്ന 'ഡോ. കലാം സ്വപ്‌നങ്ങളുെട രാജകുമാരന്‍' എന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് 26ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതല്‍ സ്‌കൂള്‍, കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി 'എന്റെ സ്വപ്‌നം' എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഉപന്യാസ, കവിത രചനാമത്സരം നടത്തുന്നു.

More Citizen News - Thiruvananthapuram