കിക്മ കോളേജില്‍ ഡിഗ്രി പ്രവേശനം

Posted on: 21 Aug 2015തിരുവനന്തപുരം: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ നെയ്യാര്‍ഡാമില്‍ തുടങ്ങിയ കിക്മ കോളേജ് ഓഫ് ആര്‍ട്‌സ് ആന്‍ഡ് സയന്‍സില്‍ ഡിഗ്രി കോഴ്‌സില്‍ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷന്‍ നടത്തുന്നു. ബി.എ. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്, ബി.എസ്.സി. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, ബി.ബി.എ., ബി.കോം. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍സ് എന്നിവയിലാണ് ഒഴിവുകള്‍ ഉള്ളത്.

More Citizen News - Thiruvananthapuram