തൊഴില്‍രഹിത വേതനം

Posted on: 20 Aug 2015മലയിന്‍കീഴ്: മലയിന്‍കീഴ് പഞ്ചായത്തില്‍ തൊഴില്‍രഹിത വേതന വിതരണം 21,22,24 തീയതികളില്‍ നടക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

More Citizen News - Thiruvananthapuram