വാവുബലി

Posted on: 12 Aug 2015വെമ്പായം: ചീരാണിക്കര ആയിരവില്ലി ക്ഷേത്രത്തില്‍ വാവുബലിതര്‍പ്പണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 14ന് രാവിലെ 5 മണി മുതല്‍ ബലിതര്‍പ്പണം ക്ഷേത്രക്കടവില്‍ ആരംഭിക്കും.

More Citizen News - Thiruvananthapuram