ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ ഒഴിവ്‌

Posted on: 12 Aug 2015തിരുവനന്തപുരം: മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജിലെ ബോട്ടണി വിഭാഗത്തില്‍ ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം 13ന് രാവിലെ 11ന്.

More Citizen News - Thiruvananthapuram