വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Posted on: 11 Aug 2015വട്ടപ്പാറ: ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്റെ പരിധിയില്‍ കല്ലയം, കഴുനാട്, പ്ലാവുവിള എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

More Citizen News - Thiruvananthapuram