വാർത്ത വായിക്കാം

1

Name: Kunhi kannan
Suggestion 1: Kannur district roads condition may be improved
Suggestion 2: Initiative on agriculture to be improved
Suggestion 3: Harthal at kerala may be discouraged
Suggestion 4: Industrial atmosphere should be lmproved
Suggestion 5: Kannur airport roads work should be taken up immediately


2

Name: VARGHESE ALAPPATTU
Suggestion 1: Early to bed & early to rise make a man Healthy, Wealthy & Wise കേരളത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി സമയം അൽപ്പം നേരത്തെ ആക്കുക ..സ്കൂളുകൾ 7am -3pm ക്രമത്തിലും സർക്കാർ/സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ 8am - 4pm എന്നാ ക്രമത്തിലും ആക്കുക ..ഇതുവഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും ആവശ്യത്തിനു വ്യായാമത്തിനും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചില വഴിക്കാനും സാധിക്കും...ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയാണ് ഒരു നാടിന്റെ ആത്യന്തിക സമ്പത്ത് ..
Suggestion 2: ഈ വർഷം പാലക്കാട്ട് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തത് 42 ഡിഗ്രി ചൂടാണ് ..കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കിയേണ്ടിരിക്കുന്നു.. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണത്തിലും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലും കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഭാവിയിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായിത്തീരും..
Suggestion 3: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം മെരിറ്റിന്റെ / സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കണം ..ഇതിപ്പോൾ കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പൊട്ടനും ഡോക്ടറും എൻജിനീയറും ആകാമെന്ന സ്ഥിതിയാണ് ..അതുപോലെ സാധാരണക്കാരന്റെ ആശ്രയമായ സർക്കാർ സ്കൂളുകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക...സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും 50% സീറ്റ് മെരിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക...നിയമനങ്ങൾ എല്ലാം PSC വഴി മാത്രം ആക്കുക
Suggestion 4: നമ്മുടെ പുഴകൾ വറ്റി വരണ്ടു മരണത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ..അത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുന്നുകളും മലകളും ..2000 sq ft നു മേൽ വരുന്ന വീടിന്റെ പ്ലാനുകൾക്ക് അനുമതി കൊടുക്കരുത് ..അതുപോലെ ഒരു വീട്ടില് ഒരു കാർ എന്നത് നയമാക്കുക..കൊലയാളി നിസാമിന്റെ വീട്ടിലെ കാറുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടു സത്യത്തിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളികൾ..കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തി നമ്മുടെ റെയിൽവേ ലൈൻ മുഴുവൻ ഡബിൾ ലൈനാക്കുക..കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുക ..കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകളും സ്റ്റെഷനുകളും ആധുനീകരിക്കുക ..
Suggestion 5: ഒരേക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരിൽ നിന്നും സർക്കാർ ന്യായമായ വില കൊടുത്തു അധിക ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു ജിഷയുടെ അമ്മയെ പോലെയുള്ള സ്വെന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്ത നിർധനരായ ആളുകൾക്ക് നൽകുകയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടെ അവർക്ക് വാസയോഗ്യമായ വീടുകളും നിർമ്മിച്ച്‌ നൽകുക..ജില്ല തോറും മാളുകളും എയർപോർട്ടുകളും അതിവേഗ പാതകളും അല്ല ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത്...സഹജീവികളോടുള്ള കരുണയും കരുതലുമാണ്..നല്ല മനുഷ്യരാകാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത്‌ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത്...പുതിയ തലമുറയെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും അതിനുള്ള പാഠങ്ങൾ ആയിരിക്കണം...അതുപോലെ കുടുംബ ശ്രീ ..കേന്ദ്ര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ..ഗ്രാമങ്ങളിലെ അയൽകൂട്ടങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ച് കേരളത്തിലെ പൊതു സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ എല്ലാ തരിശു ഭൂമികളും സർക്കാർ മിച്ച ഭൂമികളും കാർഷിക യോഗ്യമാക്കാനും കൃഷിക്കാരെ ഇടനിലക്കാരുടെ അമിത ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കാർഷിക സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളും നാട്ടുച്ചന്തകളും ആരംഭിക്കാൻ ഉള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു..കൂടാതെ കയർ, റബർ ,ഈറ്റ തുടങ്ങിയ വ്യവസായിക ഉദ്ദേശ്യ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റിയ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടാവണം...


3

Name: SAJITH BABU
Suggestion 1: വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നതിനു വരുമാനപരിദി വക്കുക.ഗതാഗതകുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുവണ്ടി സ്കൂളുകളുടെയും ഓഫീസുകളുടെയും സമയം പുനക്രമീകരിക്കുകയോ , സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കഴിയുന്നതും KSRTC ബസ്‌ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുകയോ ചെയ്യുക .എല്ലാ റോഡുകളുടെയും വീതി കൂട്ടൽ ഈ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ പ്രായോഗികം അല്ലാത്തതിനാൽ അതാണ് നല്ലത്. വൈറ്റ് കോളർ ജോബിനെ പോലെ പ്രദാനം തന്നെയാണ് പരമ്പരാഗത ജോലികളും എന്ന് യുവ ജനങ്ങളെ ബോധാവല്കരിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് വരുക. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ വരവ് കുറക്കാൻ മാര്ഗം കണ്ടെത്തുക.
Suggestion 2: പൊതുമരാമത്ത് പോലുള്ള വര്കിനായി ചിലവാകുന്ന തുകയെകുരിച് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാനുള്ള അവസരം രൂപപ്പെടുത്തുക.സാധിച്ചാൽ അതിനായി വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ഒരു വിഭാഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കുക.
Suggestion 3: വസ്തുത മനസിലാക്കാതെ വാർത്തകൾ കിട്ടിയപാടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ദ്രിശ്യമാദ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ക്രൂരമായി വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നതായി തോന്നാറുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തടയാൻ ദ്രിശ്യമാദ്യമാങ്ങൽക്കെതിരെ നിയമം കൊണ്ട് വരുകയോ പിഴ ചുമത്താൻ വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക .
Suggestion 4: അമ്മയും പെങ്ങളും അല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെയും അമ്മമാരയും പെങ്ങള്മാരയും കണ്ടു ശീലിക്കാനും പെരുമാറാനും ബാല്യം മുതലേ ബോധാവൽകരനതിനുള്ള ഏര്പ്പാട് ഉണ്ടാക്കുക. രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടകളെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വിടാതെ ഇരിക്കുക. രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കര്ശനമായ നിയമം കൊണ്ടുവരുക.
Suggestion 5: കാര്ഷിക രംഗം സര്ക്കാര് ഏറ്റെടുക്കുക.കര്ഷകനെ എല്ലാവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന സർക്കാർ ജോലിക്കാരൻ ആക്കുക.ബോദ്യപ്പെടുന്ന കര്ഷകന്റെ മക്കള്ക്ക് സംവരണം നല്കുക.മഴ പെയ്യ്താൽ മുങ്ങാതെയും വെയിൽ കൊണ്ടാൽ വാടാതെയും കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയും.ആ രീതിയിൽ കാര്ഷിക രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുക. പറയാൻ ഒരുപാട് ഓരോ മലയാളിക്കും കാണും . HUMAN DEVELOPMENT INDEX ഉയര്ന്നത് നമ്മുടെ ആഡംബരം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ വല്യ നേട്ടമായി കാണേണ്ടതില്ല. ഉള്ളവന്റെ കയ്യില്ൽ നിന്നും ടാക്സ് ഈടാക്കാൻ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുക. ആഡംബരം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ TAXATION പുനക്രമീകരിക്കുക .


4

Name: Rahul B S
Suggestion 1: Modification of staff pattern in Government Hospitals and Medical college.
Suggestion 2: Build parallel roads which connects important govt hospitals for ambulances only (Ambulance Way) Eg: when the monorail project comes, government can merge this idea too . A road way only for Ambulance and two wheelers
Suggestion 3: Appoint a study commission, Reservation for Economically backward forward community, similar to Mandal commission.(10 per cent reservation for economically backward classes)
Suggestion 4: Temporary appointments in every Govt. Department must through Employment Exchanges only. (No recruitment through interview)
Suggestion 5: Implement Capital city Clean city (Efficient waste Management)


5

Name: സുരേഷ് Pandikasalapparambil Kaippamangalam
Suggestion 1: ആദിവാസികളുടെയും നിര്ധനരുടെയും ജീവിതപ്രസ് നങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗം കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക
Suggestion 2: ഗതാഗത മേഖലയിൽ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാാനപ്രവർതനങ്ങളും അറ്റകുറ്റപ്പനികളും ഉയര്ന്ന നിലവാരത്തിലും ഗുണമേന്മയിലും ചെയ്യുന്നുവെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുവാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക
Suggestion 3: ജനങ്ങൾക്ക്‌ പ്രക്ത്യക്ഷ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതികള്ക്ക് മുന്ഗണനാ പ്രാധാന്യം നല്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക (ഉദ: വിലക്കയറ്റ നിയന്ത്രണം , ആരോഗ്യമേഖലയിലെ സേവനം )
Suggestion 4: ആല്മാര്തതയും സാമുഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും തെളിയിച്ച ഉധ്യൊഗസ്തരെ ഓരോ department ന്റെയും തലപ്പത് അവരോധിക്കുക
Suggestion 5: ഓരോ department ന്റെയും പ്രവര്തനസേഷിയും കാര്യക്ഷേമതയും Monitor ചെയ്യുന്നതിനും Improvement ചെയ്യുന്നതിനും സമിതി രൂപവല്ക്കരിക്കുക


6

Name: BIJU
Suggestion 1: ബാംഗ്ലൂർ പോലെ ഉള്ള മെട്രോ സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഓണം വിഷു പോലുള്ള ഉത്സവ സമയങ്ങളിൽ പ്രൈവറ്റ് ബസുകൾ അമിതമായി ബസ്‌ ചാർജ് വർദിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയ് നടപടി എടുത്തു സാധാരണക്കാരന് അവധിക്കു നാട്ടില വരൻ അവസരം ഒരുക്കണം
Suggestion 2: അഭ്യസ്തവിദ്യരായ പുറംനാടുകളിൽ ജോലിപരിചയം ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നാട്ടിൽ വ്യവസായം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗനിര്ധേസങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കുകയും എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യണം
Suggestion 3: കർഷികമെഖല ശക്തിപെടുത്തണം റബ്ബെര്കർഷകാർക്ക് അസ്വസമീകുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കണം
Suggestion 4: നമ്മുടെ ksrtc യേ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ആകര്ഷണം തോനുന്ന രീതിയിൽ മോടിപിടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ തകർച്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം
Suggestion 5: അക്രമങ്ങൾ തടയുകയും സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണം സ്ത്രീധനം, ആരഭട വിവാഹം ഇവ നിയദ്രിക്കണം


7

Name: Najeeb Vakkom
Suggestion 1: Reduce the attack against women, kids & public, It can be possible through proper awareness and strict police interference.
Suggestion 2: Improving primary education system by on time delivery of study materials, and other requirements.
Suggestion 3: Return the bar license to reduce to use alcohol in public places, and close the beverages outlets
Suggestion 4: Insurance card for all the keralites in O.P and IP
Suggestion 5: Proper ontime deployment of P.S.C lists


8

Name: Bineesh N
Suggestion 1: Live among the people - Once the politician become MLA, MP, Minister they are moving away from people. And travelling in a car with closed windows and AC. Try to use public transport and live with people at least once in a month to understand issues directly from people or experience the issues. If do this they can understand small small issues in the society directly but it can make a big change.
Suggestion 2: Road Safety - MLAs and Ministers try to obey traffic rules and be ideal for the society. So people also start learning from the leaders and obey traffic rules. What usually see is all rules are only for common people that is not valid for people who are creating the rule or officials.


9

Name: MEENAKSHY
Suggestion 1: Nirbaya Rule should be more Strict
Suggestion 2: give importance to Education system. Aim of education should not only for Job but to improve culture. give more importance to Yoga, Music, dance and other cultural programmes in schools Literacy programmes should be started.
Suggestion 3: Liquor availability should be controled
Suggestion 4: we have to produce our food. "Adukkalathottam" should be started in almost all houses
Suggestion 5: Last but not least adequate importance should be given to mental health of society.


10

Name: Binu Iype
Suggestion 1: ദേശിയ പാതകൾ വീതി കുട്ടുക.പല ഇടത്തും സ്ഥാലം ഏറ്റുഎടുത്തു എട്ടിടുണ്ട് ..അവിടെ ഒകെ വീതി കുട്ടുക വളരെ വേഗത്തിൽ..
Suggestion 2: put dust bin in all junctions in kerala..collect all wastes ...
Suggestion 3: protect our paddy farms and lakes ...take strict action against those who polute lakes
Suggestion 4: make psc appointments in a proper and timely manner.
Suggestion 5: police should be work under rules only.stop corruption in police department


11

Name: Sanu Varghese
Suggestion 1: Supply quality and organic food to public through govt canteens at all panchayats at low price
Suggestion 2: Provide packaged drinking water to all sectors where there is no drinking water.(weekly once through Cans)
Suggestion 3: Corruption free govt offices
Suggestion 4: Even publics can raise their complaints to the govt through complaint books in every wards and govt should acknowledge solutions in every month through govt servants.
Suggestion 5: do agriculture,cultivation of organic food stuffs in each and every places which is empty.


12

Name: Codiyankad Madhavan Kutty
Suggestion 1: Introduce online facility for applying for Ration Card and other ID Cards and grant such cards online so that people can download online like exam admit cards. This will avoid harassment by the departmental employees.
Suggestion 2: Introduce Meter system in all Auto Rickshaws plying in all rural areas. Should not allow Auto Rickshaws to ply on any route and take hire charges according to their will.
Suggestion 3: Introduce more Bus routes in rural areas which will help the poor people to avoid exorbitant amount of hire charges being paid to the Auto Rickshaws.
Suggestion 4: Introduce strict law and order and take stern action against law breakers.
Suggestion 5: Generate more employment opportunities for the qualified youngsters


13

Name: Gimmy George
Suggestion 1: Health Insurance for all which is accepted in all public and private hospitals across Kerala with cash less admission and treatment facility. Coverage should include pre-existing conditions and focus more on preventive healthcare. Allow life long renewal facility.
Suggestion 2: Ensure good measures to stop the consumption and sale of drugs and alcohol in Kerala
Suggestion 3: Stop the selling of adulterated food items and vegitables with pesticides which harm the health of human beings
Suggestion 4: Do the necessary steps for ensuring all aided school appointments through PSC only
Suggestion 5: Ensure good and Safer roads for the public. Adopt necessary measures for a public friendly police and corruption free govt. officers.


14

Name: Ashok
Suggestion 1: IT park in Thrissur Phuzhakkal padam. Linking the IT park directly via train to Cochin Airport (using the Guruvayoor line that goes behind puzhakkal padam). Kindly consider generating employment in tier 2 cities
Suggestion 2: Give VAT exemption of IT products and services to encourage IT companies in Kerala.
Suggestion 3: Four Laning state highways


15

Name: Jayesh Sreedharan
Suggestion 1: Please save our kerala from the corrupted ministry and provide the good and secure life to the whole people.


16

Name: Vinay Krishnan
Suggestion 1: Merging PWD and Kerala Water Authority, this will help in better coordination during the road development and avoid digging the road after the road is built. Otherwise we can look at a single window for better coordination if merging is not possible.
Suggestion 2: Development of quality roads, roads build in Kerala goes off in one year and then it has to be rebuilt again. We can look at rubberised bitumen or concrete as a one time investment which will help reducing the Opex and we can see good roads whole through out the year.
Suggestion 3: Transportation need to be efficient. This can be achieved by introducing new buses and changing the attitude of drivers. Our neighbourhood states are doing well on public transport and we can also introduce new systems along with marketing campaign. More over we should reduce the license for private bus services.
Suggestion 4: Information Technology of Kerala need to be revamped at the earliest. We can enable citizen services through our app and new interactive web sites along with contact centre services so that people with little knowledge of IT can also handle it.
Suggestion 5: Simple process or single window concept for starting new companies along with smooth process. We should give some leeway on tax and other soaps to industries to come. We can make Cochin & Trivandrum - IT City. Trichur - Farming and Chemicals. Kollam - Manfacuring Hub, Kannur - Fabric Hub, Wayanad - Tourist Hub.


17

Name: Lenin Ganga
Suggestion 1: Impartial and fair probe into the Jisha murder case
Suggestion 2: A clear take on the liquor policy of the state
Suggestion 3: Platforms for citizens to directly converse with ministers and MLAs
Suggestion 4: No blame game on the previous government but continue from where they left
Suggestion 5: Imagery of ministers should be of non hierarchical and of peers/friends


18

Name: Tina
Suggestion 1: Kerala should focus on transport network. Key to development is safe and efficient road network. We need a good north-south corridor road network connecting Kasaragode to Thiruvanathapuram. Other modes of transport like water ways from Allapuzha to Kochi also should be explored to address road capacity problems


19

Name: Krishnakumar
Suggestion 1: First Stop violence of LDF .If you stop your party all party will become calm and peace .
Suggestion 2: I am NRI do something for NRI.there too procedure and delay to get any certificate from village office and any govt office in kerala
Suggestion 3: Create employment opportunities
Suggestion 4: Increase flight to Kerala
Suggestion 5: do all govt work paper work to online .so can all work will be fast and smooth


20

Name: Arun Annamkottle
Suggestion 1: Preferened for educated and dynamic young people
Suggestion 2: Pending PSC rank listed candidate appoiments
Suggestion 3: Need to be stop unlegal official deals
Suggestion 4: Please look on our dream subject "AIR KERALA"
Suggestion 5: Please add more facility in government hospitals and medical center especially for old people (Above 60)


21

Name: Randeep Rajendran
Suggestion 1: Removing immigration ban for nurse to GCC.


22

Name: Divya
Suggestion 1: Respected Sir, This is with regard to the waste disposal issue of Trivandrum city .Kindly take necessary action in this regard as many people are affected badly because of unhygienic surroundings.Expecting a positive action.


23

Name: Anup Umesh
Suggestion 1: CC TV camera installation in most of places to avoid crimes.
Suggestion 2: Plant more tress as a divider to 2-way roads.
Suggestion 3: Make crucial steps to have our place clean and tidy and strict punishment for those who not do that.


24

Name: Edwin
Suggestion 1: Metro Rail Connectivity for all Major cities in Kerala. Development should never be focused on 1 city. Karnataka focused on developing only one city i.e. Bangalore, there is no scope for development in Bangalore today and companies are moving to Hyderabad as Karnataka did not develop any other city.
Suggestion 2: Government should setup IT parks focusing on the emerging technologies - SMAC (Social Media, Mobile apps Analytics (Big Data) and Cloud)
Suggestion 3: Should setup an MRO Aviation Center under the PPP model. MRO industry is expected to grow to 1.5 Billion USD by 2020 and India constitutes only 1% of the global MRO market. We can serve the needs of South East Asia.
Suggestion 4: Setup up SEZ to encourage Business and Trade. We need to bring Manufacturing to Kerala, we cannot rely only on Foreign exchange reserves. We need to have a "Make in Kerala" campaign to boost our GDP.
Suggestion 5: Promote Medi-Tourism by setting up world class Health care. Govt. Medical colleges need to tie up with foreign hospitals and maintain the same standards. Ayurveda should be globally recognized by WHO to promote Tourism.


25

Name: Philip K Joseph
Suggestion 1: Dear Chief Minister Com. Pinrayi Vijayan, Suggestion from any one to get is easy, to get them implemented is tough. We need our Kerala Back with Green, Plant trees where ever there is a vacant land available within the Govt. property.
Suggestion 2: Education & Health care - which Kerala State was very much ahead needs to be revamped. State Schools - I believe still has the best Teachers.Teachers need to be paid more Salary since they are the ones who build his or her foundation to be a better person. Govt. Hospitals - It is not that all are bad , but it needs improvement.
Suggestion 3: Make living easy - bring down the price , Govt. to help farmers to get into good agricultural practices.They should be encouraged to multiple farming.
Suggestion 4: Rain harvesting , revive all ponds & wells which were there earlier dug by Govt. bodies.
Suggestion 5: Better Roads & Transportation.


26

Name: MB SURESH
Suggestion 1: SAFETY OF WOMEN
Suggestion 2: PROMPT ACTION FOR PEACEFUL KERALA
Suggestion 3: OPEN DISCUSSION BEFORE IMPORTANT DECISION
Suggestion 4: CORRUPTION FREE KERALA
Suggestion 5: PEOPLE OF KERALA WITH YOU SIR. PLEASE TAKE CARE.


27

Name: SINIL.PR
Suggestion 1: പ്രവാസി കളുടെ സീസണ് സമയത്തുള്ള ക്രമാതീതമായ ടിക്കറ്റ് ചാര്ജ്ജു വര്ധന തടയണം. എയർ കേരള ആരംഭിക്കണം.
Suggestion 2: തൊഴില് നഷ്ടാപെട്ടു വരുന്ന പ്രവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളണം. അവരുടെ വൈദഗ്ദ്യം നാട്ടിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കണം.
Suggestion 3: കേരളത്തില് വര്ധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി - മാഫിയ ഗ്രൂപിനെ അമര്ച്ച ചെയ്യണം.സ്കൂൾ, കോളേജ് എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ശക്തമായ ബോധവല്ക്കരണ പരുപാടികൾ സംകടിപ്പിക്കണം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ വെത്യാസമില്ലാതെ നടപടി എടുക്കണം.
Suggestion 4: മായം ചേർത്ത് ഭഷണ സാധനങ്ങൾ വില്ക്കുന്നവരെ ശിഷിക്കുക.
Suggestion 5: പ്രധാന ടൌണ് കളിൽ നല്ല മൂത്രപ്പുരകൾ കുടുംബശ്രീ, പുരുഷ സ്വയം സഹായ സൊസൈറ്റി എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ആരംഭിക്കുക . ഹോട്ടൽ, മാളുകൾ എന്നിവയുക്ക് നിര്ബന്ധമായും പാർക്കിംഗ് ഏരിയ , മൂത്രപുരകൾ വൈപ്പിക്കുക


28

Name: SINIL.PR
Suggestion 1: പ്രവാസി കളുടെ സീസണ് സമയത്തുള്ള ക്രമാതീതമായ ടിക്കറ്റ് ചാര്ജ്ജു വര്ധന തടയണം. എയർ കേരള ആരംഭിക്കണം.
Suggestion 2: തൊഴില് നഷ്ടാപെട്ടു വരുന്ന പ്രവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളണം. അവരുടെ വൈദഗ്ദ്യം നാട്ടിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കണം.
Suggestion 3: കേരളത്തില് വര്ധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി - മാഫിയ ഗ്രൂപിനെ അമര്ച്ച ചെയ്യണം.സ്കൂൾ, കോളേജ് എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ശക്തമായ ബോധവല്ക്കരണ പരുപാടികൾ സംകടിപ്പിക്കണം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ വെത്യാസമില്ലാതെ നടപടി എടുക്കണം.
Suggestion 4: മായം ചേർത്ത് ഭഷണ സാധനങ്ങൾ വില്ക്കുന്നവരെ ശിഷിക്കുക.
Suggestion 5: പ്രധാന ടൌണ് കളിൽ നല്ല മൂത്രപ്പുരകൾ കുടുംബശ്രീ, പുരുഷ സ്വയം സഹായ സൊസൈറ്റി എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ആരംഭിക്കുക . ഹോട്ടൽ, മാളുകൾ എന്നിവയുക്ക് നിര്ബന്ധമായും പാർക്കിംഗ് ഏരിയ , മൂത്രപുരകൾ വൈപ്പിക്കുക


29

Name: advaidh
Suggestion 1: Infrastructure to be developed
Suggestion 2: safety of women to be given priority


30

Name: Joyesh Stephan
Suggestion 1: Suggestion 1 :ജീവനകാരുടെ അഴിമതി കുറക്കുവാനായി ഉള്ള നടപടികള വളരെ കൃത്യമായി നറ്റപകനമെന്നു താത്പര്യപെടുന്നു 1)സേവനങ്ങള മാക്സിമം ഓൺലൈൻ വഴി ആകുവാൻ ശ്രമിക്കുക 2)സാധാരണ ജനങ്ങള്ക് മനസിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള mobile applications develop ചെയ്യുക 3)അതിനും കഴിവില്ലാത്ത ജനങ്ങള്കായി akshaya പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സൗകര്യം ഒരുകുക 4)ഓരോ അപേക്ഷയ്കും കൃത്യമായ time schedule നല്കുകുക.ഇതിനകം അപേക്ഷയിന്മേൽ തീരുമാനം എടുകുകുയും.എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങള ഉണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക 5)അപേക്ഷകന് അവന്റെ അപേക്ഷ എന്തുകോണ് തിരസ്കരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുഴ്തി നല്കുവാനുള്ള നടപടിക്രമം ഉണ്ടാകുക 6)അപേക്ഷകന് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു ഒരു complaint cell ഉണ്ടാകുക. സേവനങ്ങുല്ടെ ചാർജ് കൂടിയാൽ പോലും കൈകൂലി ആയി നല്കുന്ന പൈസയുടെ അടുതെതില്ല . ജീവനകാരുടെ അഹങ്കാരവും തന്പോരിമയും അവസനികുകയും ജനങ്ങളുടെ സേവനമാണ് അവരുടെ ജോലി എന്ന് മനസിലാകി കൊടുകാനും സാധിക്കും
Suggestion 2: Suggestion 2:


31

Name: Sreedeep A L
Suggestion 1: Congratulation Respected Pinarayi Vijayan Sir for the Success in Elections. As a CPM Party Member I Personally wish Sir Should be the first Chief minister in the history of Kerala state to continue another term also successively in the Next Elections on 2021. So Sir should take interest to look in to the entire departments to eradicate CORRUPTIONS As the first Priority . A common man cannot get any help from departments with out Bribing , Should be avoided from Grass root level
Suggestion 2: The Education Department is another area where a lots of unhealthy practices are going on. Higher Secondary Transfer, Capitations in Self-financing colleges , Appointments of Lectures in Aided are all the Area which the respected Ravidranath sir to Take care. As a Professor sir you have the capability and the People of Kerala will all ways behind you sir. We like to introduce more govt colleges and seats for the conman man
Suggestion 3: All the taxes should be correctly deducted from the Big Business man and check posts should be made corruption free. Try to give more facilities to the hospitals in the govt Sector so that Private hospitals can be made under control. Waste management is Other area of concern Sir have to look at. Basic needs are to be made available to all like good drinking water, good air etc
Suggestion 4: The Woman and Children should be made more safe . Try to give more facilities for them and feel them they are safe in Gods own Country.
Suggestion 5: Preserve Earth especially from Land Mafia , and others who destroy our state. Strong action should be taken on all Areas so that the people should feel that there is a government whom they selected is there to protect them. More Trees should be planted than erecting concrete forest. Make all rivers ponds and Lakes should live in this land


32

Name: Thomas Jude
Suggestion 1: ഒരുപാടു ട്രാഫിക്‌ നിയമ ലങ്ഘനങ്ങൾ നമ്മുക്ക് കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മനപൂർവം (ബുദ്ധിപൂർവ്വം) മറയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ വാഹനം പണിയുക, അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിംഗ്, അമിത വേഗം, റെഡ് സിഗ്നൽ വക വയ്ക്കാതെ ഓടിക്കൽ തുടങ്ങിയവ. ഇതിനൊക്കെ ഉയർന്ന പിഴ ഈടാക്കണം. ഗോവെർന്മേന്റിനു വരുമാനവും ആകും.
Suggestion 2: വെറുതെ കിടക്കന്ന പറമ്പുകൾ ജൈവ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കുടംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ എല്പ്പികണം. പേടി കൂടാതെ പറമ്പ് അതിനു വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഉടമക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ നിയമത്തിൽ നിയമ നിർമാണം നടത്തണം.
Suggestion 3: ഓൾ പ്രൊമോഷൻ എന്നാ മണ്ടൻ ആശയം വലിച്ച് എറിയേണ്ട സമയമായി. കുട്ടികളെ തോപ്പിക്കാതെ, നോക്കി പേടിപ്പിക്കാതെ, തല്ലാതെ ബ്രോയിലർ കോഴി പോലെ വളർത്തണൊ?
Suggestion 4: കുറെ ആളുകൾ അമിത വേഗത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ വണ്ടി നിരോധിക്കുന്നത് പോലെ ആണ് കുറെ പേർ വെള്ളമടിച്ചു പമ്പായാൽ മധ്യം നിരോധിക്കുന്നത്. മധ്യതോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ബോധവല്കരണം ആണ് വേണ്ടത്. വിദേശത്ത് ബോധമുള്ളവർ പറയുന്നത് Drink Responsibly എന്നാണ്
Suggestion 5: ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായവും നിർദേശങ്ങളും സ്വീരിക്കനുള്ള ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം ഗോവെര്ന്മേന്റ്റ്നു വേണം. ഒത്തിരി വിപ്ലവകരമായ നിർദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക്‌ നല്കാൻ തീര്ച്ചയായും കഴിയും.


33

Name: Bineshnath
Suggestion 1: അഴിമതി എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇല്ലാതാക്കുക.
Suggestion 2: വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക . പഠന സമ്പ്രദായം മികവുള്ളതാക്കുക .
Suggestion 3: കൃഷിക്കാര്ക്ക് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തുക . നഷ്ട്ടം സംഭവിച്ചാൽ അവര്ക്കൊപ്പം നില്ക്കാൻ സർക്കാർ ഉണ്ടെന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കണം
Suggestion 4: വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നൂലാമാലകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക . അർഹമായ സബ്സിഡി അനുവദിച്ചും തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തിയും വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിനു പ്രോത്സാഹനം നല്കുക
Suggestion 5: ഗതാഗതം , വെള്ളം , electricity ഈ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തനം കാര്യഷമമക്കുക ..


34

Name: Dr. Viswanathan, Ahmedabad
Suggestion 1: Implement the land use policy for the state, particularly, restricting the expansion of rubber monoculture and revival of traditional agriculture systems based on intensive rice and coconut cultivation. This necessarily calls for creating avenues for co-ordinated action between the crop promotional agencies, like the Rubber Board, Coconut Development Board and the Agriculture Departments.
Suggestion 2: Mapping of the water resources of the state, with strong action plans for rejuvenation of the traditional systems and promotion of local water management systems. More investments needed for revamping of the irrigation systems, including lift irrigation.
Suggestion 3: Entrust the local bodies to reclaim the degraded farm and other lands to make use of the same for agricultural/ farming activities with support from the Kudumbashree.
Suggestion 4: Focused planning and strategies for renewable energy promotion activities. Identify technical experts with strong professional commitments and ethical standards to champion the cause of such sustainable energy promotion initiatives.
Suggestion 5: Create more and more work opportunities for non-resident Keralites in all technical (professional/ academic) and non-technical fields.


35

Name: Rajan
Suggestion 1: കയർ തൊഴിലാളികളും കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളും നല്ല രീതിയിൽ പണിയെടുക്കുന്നു - അതും വളരെ തുച്ചമായ കൂലിയിൽ - എന്നാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത്‌ തലം മുതൽ മിനിസ്ട്രി തലം വരെയുള്ള ടെപർത്മെന്റുകളിൽ ജോലിചെയ്യുന്നവരിൽ 70% ആളും അവരുടെ ജൂലിയുടെ 20% ത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ജൂലി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ - വർഷാവർഷം ഇവർക്കെ ബോനുസ് , അല്ലോവൻസ് , ഇന്ക്രെമെന്റ്റ് എല്ലാം വേണം - എന്റെ അഫിപ്രായത്തിൽ ഇവരാണ് നമ്മുടെ നാട് മ്ടികുന്നത് - ഇതിനു പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം - ചെറിയ നേധക്കന്മാരും അവരുടെ അണികളും അങ്ങനെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ സമ്പളം പറ്റുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തില ഉണ്ടേ


36

Name: Latha Murali V
Suggestion 1: എല്ലാവര്ക്കും വീട് ഇടതുമുന്നണിയുടെ നയമനല്ലൊ ഇതു ..പാവപ്പെട്ടവര്ക്കും ഇടതരക്കര്ക്കും ആസ്വസകരമവുന്ന രീതിയിൽ സംസ്ഥാന ഭവന നിര്മാണ ബോർഡ്‌ മുഖേന ഈ പദ്ധതി നടപിലാക്കണം .പൂര്ണമായും സബ്സിഡി ഒഴിവാക്കി 4% പലിശ ഈടാക്കി ഈ പദ്ധതി വിജയപ്രദമാക്കാം .
Suggestion 2: I like very much LD F Government
Suggestion 3: എൻറെ മകള്ക്ക് ഒരു ജോലി തരണം.
Suggestion 4: എനിക്ക് വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങാൻ സഹായം ചെയ്യണം. 15 വര്ഷമായി വാടക വീട്ടിലാണ്‌ ഞാനും എന്റെ 2 കുട്ടികളും താമസിക്കുന്നത്.
Suggestion 5: എന്റെ ഭര്ത്താവിനു ഒരു ജോലിയും തരണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു.


37

Name: K.K.Nair
Suggestion 1: Cancel the decision of the previous govt to start Colleges at LAC level which cost about 5000 crore for infrastructural facilities.Inspite of this new courses could be started in the existing Colleges without any infrastructural expenses.Similarly there is surplus staff at Colleges after seperation of pre degree from Colleges.
Suggestion 2: Priority shall be given for Road transport by enlarging NH into Four lane minimum.There is no need for starting new airport in the State.The decision of previous govt to start Kannur Air port was a blunder.
Suggestion 3: Adopt a policy for compulsory VAT registration to all firms.Now there is a lot of firms working in the state without VAT registration.The Sale tax Officers are responsible for this position for getting regular bribe money from these shops.
Suggestion 4: Steps for the promotion of Agriculture allied activities.Promotion of green farming, Agricultre based industries,distribution of seeds & fertilisers at free of cost etc will enhance the production and income of the farmers.
Suggestion 5: Block level construction of indoor stadiums,Panchayath level construction of swimming pools by PPP model,Compulsory Yoga training to students.


38

Name: Jeejo David
Suggestion 1: ഒരു അഴിമതി രഹിത ഭരണം.
Suggestion 2: കാലിക്കറ്റ്‌ എയർ പോർട്ട്‌ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രേശ്നഗലും എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കാൻ ഉള്ള നടപടികൾ എടുക്കും എന്ന് പ്രദീക്ഷികുനു.


39

Name: Sudheesh Raj
Suggestion 1: Corruption Free Development Oriented Environment Friendly Initiatives Employment Rate should have focus Women Protection Medical Insurance for the elderly So many rich enjoying BPL subsidies with forged documents, make sure the benefits are given to the needy Reservation system should be changed from cast basis to economically backward class, then only benefits will reach the needy. Make sure Vizhinjam development is completed. Reduce the traffic in signals to reduce traffic congestion. Initiatives to #breakfree from Fossil fuel. Kerala will witness less investment from Gulf, make sure we have contingency plan. Reduce Black Money, Gold smuggling and money laundering activities which is causing inflation and the poor are not able to meet their needs. Develop kerala as an IT Hub. Rule should be formed to protect the job of people who are in private firms. Increase the openings in Govt sector. Slash Management seats enjoyed by educational Institutions, If we are not acting now the cost of education will sky rocket, Donations are still being payed but in different names by management. Improve the education in Government Schools. Pollution certificates should be mandatory for KSRTC buses, they throttle out lot of Carbon Dioxide.


40

Name: Rakesh
Suggestion 1: ഉൾനാടൻ റോഡ്‌ വികസനം
Suggestion 2: റബ്ബറ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക,കേരളത്തെ ജനംകളുടെ ഉയർച്ചയിൽ പ്രദാന പംകുവഹിച്ച റബ്ബറ കൃഷി കർഷികമെഘലയിൽ ഉള്പെടുത്തുക , റബ്ബറ സബ്സിടി വര്ധിപ്പിക്കുക
Suggestion 3: യുവജങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരം സൃഷ്ട്ടിക്കുക


41

Name: Theresa
Suggestion 1: Environment friendly development, safeguarding the scenic beauty of Kerala. Plant more trees. Protection of rivers and water bodies.
Suggestion 2: Better plans for waste disposals. Restrict the use of plastics. Cleaning of water bodies.
Suggestion 3: Women safety. Reduction of domestic violence against women. Reduction of alcohol usage.
Suggestion 4: Ensure food safety. Harmful products should be found out and banned. Organic vegetables.
Suggestion 5: Zero tolerance towards corruption. Preserve secularism and democracy. Uplifting of the underprivileged and improve social equality.


42

Name: സതീഷ് പി.
Suggestion 1: നാട്ടിലെ എല്ലാ പ്രധാന റോഡുകളുടെയും ഓടകള്‍ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ശുചിയാക്കുക. മാലിന്യം കരയില്‍ത്തന്നെ നിക്ഷേപിക്കാതെ ജൈവമാലിന്യസംസ്ക്കരണം ചെയ്ത് വളമായോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു മഴയില്‍ത്തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാവുകയും കുടിലുകളില്‍ വെള്ളം കേറുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥക്ക് ശമനമുണ്ടാക്കുക.
Suggestion 2: എല്ലാ ടൌണിലും വില്ലേജിലും മഴവെള്ളസംഭരണ കുഴികള്‍ കുഴിക്കാന്‍ ഏര്‍പ്പാട് ചെയ്യുക. സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനവും, സന്നദ്ധസംഘടകളെയും, നാട്ടുകാരെയും പങ്കാളികളാക്കുക. നിയമപരമായിത്തന്നെ എല്ലാ ബില്‍ഡിംഗുകളിലും മഴവെള്ളസംഭരണം നിര്‍ബന്ധമാക്കുക.
Suggestion 3: കേരളത്തിന് മൊത്തത്തില്‍ ഒരു മാലിന്യ മുക്ത പദ്ധതി കൊണ്ടുവരിക. ട്രീറ്റ്മെന്‍റ് പ്ലാന്‍റുകളും സംസ്ക്കരണവും വികസിപ്പിക്കുക. ഉറവിടത്തില്‍ത്തന്നെ സംസ്ക്കരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. മാലിന്യം പൊതുസ്ഥത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനമായി നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയും, ഇവരുടെ പടം പരസ്യമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
Suggestion 4: കേരളത്തിലെ ശോചനീയമായ സ്ഥിതിയിലുള്ള റോഡുകള്‍ ഉടനെ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കുക. ഇതിലുള്ള അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കുക. ചുരുങ്ങിയത് 10 വര്‍ഷം ഗ്യാരണ്ടി കരാറുകാരില്‍ നിന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും അല്ലാത്തവയ്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപകരണങ്ങളും റോഡുകളുടെ നിര്‍മ്മിതിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.
Suggestion 5: കേരളത്തില്‍ വളര്‍ന്നുവരുന്ന ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളെ നിലയ്ക്ക് നിര്‍ത്തുക. ഇവരെ സഹായിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പുറത്താക്കുക. പോലീസിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടല്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക. അക്രമരാഷ്ട്രീയവും എന്തിനെയും എതിര്‍ക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും ഒത്തൊരുമിച്ച് നാടിന്‍റെ പുരോഗതിക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.സ


43

Name: Ashraf A
Suggestion 1: Clean drinking water may be made available to all the village residents throughout Kerala.
Suggestion 2: Clean toilet facilities may be provided in all public places in towns, cities and villages at important places like bus stops, markets, outside government offices etc. If not feasible, at least urinals with water facility may be provided at important public places.
Suggestion 3: Stern action may be taken against people indulging in adulteration of food items and make sure that pesticide free vegetables are made available to citizens. Poison laded vegetables and food items be banned entry into our State.
Suggestion 4: A revamping of education system is called for. Colleges imparting higher education/technical education should not be allowed to squeeze poor students by way of exorbitant fees. Fees structure should be regulated so as to make it accessible to deserving students. The criteria for recommending/selecting the best teacher (in School level) for national award must be (i) eliciting the opinion of students, teachers and parents, unlike the present unethical way of buying the award.
Suggestion 5: Plastic should be banned. Mechanism should be put in place for collection of non-degradable and degradable wastes through a comprehensive waste management system.


44

Name: suresh V S
Suggestion 1: Please introduce technology so that sea-sand can be used for all sort of construction. This will help save our rivers.
Suggestion 2: Please encourage RWAs, all youth (organizations such as DYFI, SFI, ABVP, KSU, etc. can also ) to create greenery along riverbeds, road side etc.
Suggestion 3: Singapore is a model for Kerala to adopt and grow, as there are a lot number of similarities.
Suggestion 4: Waste management should be an area, your government should give thrust to. I have read somewhere that Sweden is a model for all over the world on this front. They meet more than 60% of their electricity requirement from waste.
Suggestion 5: Please take the services of proven personalities like metro-man Sreedharan for the overall development of the state.


45

Name: Pradeep Puravankara
Suggestion 1: ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ മിക്കതും പശുതൊഴുത്തിനെക്കാള്‍ മോശപ്പെട്ട നിലയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും, ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സഹായത്തോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി, അവിടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തക്കലാണ്. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളില്‍ കാണുന്ന വൃത്തിയും വെടിപ്പും നമ്മുടെ നാട്ടിലും വരുത്താന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതോടൊപ്പം ചിലവ് കുറഞ്ഞ ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണം. ഹൃദയമാറ്റ ശാസ്ത്രക്രിയ പോലെയുള്ള ചിലവ് കൂടിയ ചികിത്സകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ കൂടുതലായി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കണം. എത്രയോ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഇത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും.
Suggestion 2: നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ പലയിടത്തും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നല്ല പാര്‍ക്കുകളാണ്. പ്രഭാത സായാഹ്ന നടത്തങ്ങള്‍ക്കും വ്യായമത്തിനും പറ്റിയ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയമായി എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നിര്‍മ്മിക്കണം. ആഴ്ച്ചയിലൊരിക്കല്ലെങ്കിലും ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കുറ‍ഞ്ഞത് ഒരു ഓപ്പണ്‍ സ്റ്റേജെങ്കിലും നിര്‍മ്മിച്ച് തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളുടെയോ, മറ്റ് പ്രമുഖ കലാകാരന്‍മാരുടെയോ കലാപരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കണം. പട്ടാളത്തില്‍ നിന്നോ പോലീസില്‍ നിന്നോ വിരമിച്ചവരെ സെക്യൂരിറ്റിക്കായി ഇവിടെ നിയോഗിച്ച് സന്ദര്‍ശകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും വായനശാലയും, വൈഫൈ സൗകര്യമുള്ള കഫെകളും, സെക്കിള്‍ ഓടിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും നല്‍കിയാല്‍ അതും ഏറെ നന്നായിരിക്കും. വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ സീരിയിലുകളുടെ ഇടയില്‍ പെട്ട് നട്ടം തിരിയുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്‍ ഇത്തരം പാര്‍ക്കുകള്‍ വരുത്തുന്ന മാറ്റം അതിശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്.
Suggestion 3: എന്ത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങള്‍ സ്വകാര്യവിദ്യാലയങ്ങളെ പഠനത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ ഗൗരവപൂര്‍വം ചിന്തിക്കണം. ഉയര്‍ന്ന ഫീസ് മാത്രമല്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള മാനദണ്ഢം. മികച്ച അധ്യാപകരെ കണ്ടെത്തി അവരെ ഓരോ സ്കൂളിന്റെയും ഫേസാക്കി വേണം ഈ ഒരു പുരോഗമനം നടത്തേണ്ടത്. മുന്പൊക്കെ ഓരോ നാട്ടിലെയും പ്രധാന പരിപാടികളില്‍ മുഖ്യാതിഥിയാവാറുള്ളത് അതാത് ഇടങ്ങളിലെ സ്കൂള്‍ ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍മാരായിരുന്നു. അദ്യാപകന്‍ എന്നതിലുപരി അവരൊക്കെ മികച്ച സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൂടിയായിരുന്നു. ഇന്ന് അത്തരം ആളുകളെ കാണാനില്ല. പത്ത് മണി മുതല്‍ അഞ്ച് മണി വരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന യന്ത്രങ്ങളായി അവര്‍ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവര്‍ അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവരാണെന്ന വിശ്വാസം സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാകണം. അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും എന്നത് ഉറപ്പ്.
Suggestion 4: കേരളം ചെറുനഗരങ്ങളുടെ വലിയൊരു ടൗണ്‍ഷിപ്പാണ്. പാറശാല മുതല്‍ മഞ്ചേശ്വരം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തില്‍ അര മണിക്കൂര്‍ ദൂരത്തില്‍ അടുത്ത പട്ടണം നമ്മുടെ മുന്പില്‍ കടന്നെത്തുന്നു. പകല്‍ നേരങ്ങളില്‍ മാത്രം കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗവും. വൈകീട്ട് എട്ട് മണിയാകുന്പോള്‍ തന്നെ കടകള്‍ അടയുന്നു. ഈ സ്ഥിതി മാറണം. രാത്രികാലങ്ങളില്‍ എത്രയോ പേര്‍ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ യാത്രകളില്‍ ഇടത്താവളമാകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് കുറവാണ്. ഹൈപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ പോലെയുള്ള മേഖലകള്‍ രാത്രിയും തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍ എത്രയോ പേര്‍ക്ക് അവിടെ ജോലി ലഭിക്കും. രാവിലെ ഓഫീസില്‍ പോയാല്‍ വൈകി തിരിച്ചെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഇത്തരം രാത്രി ഷോപ്പിങ്ങ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഏറെ ആശ്വാസം നല്‍കും.
Suggestion 5: കേരളം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണിത്. ശാസ്ത്രീയമായി ഇതേ പറ്റി പഠിച്ചും, കന്പോസ്റ്റിങ്ങ് രീതികളെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയും വേണം ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍. മാലിന്യങ്ങള്‍ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നവരെ മാതൃകപരമായി ശിക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികളും എടുക്കണം. ഏറ്റവും നന്നായി മാലിന്യസംസ്കരണം നടത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളെയും, വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളെയും ആദരിക്കുന്നതടക്കമുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികളും നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാര്‍ഡ് കമ്മിറ്റികള്‍ രൂപീകരിച്ച് വേണം ഈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാന്‍.


46

Name: P.A.BALASUBRAMANIAN
Suggestion 1: Sir, Pl. allocate the funds in the State Budget for paddy cultivators ( to give the cost of their paddy through M/s Supplyco ) like salary & pension to state government employees & pensioners.
Suggestion 2: To take action for good irrigation facilities.
Suggestion 3: Improve Labour Banks through All Agri.Co-Op Societies.
Suggestion 4: For the smooth functioning of Local Bodies - —¸appoint sufficient staff
Suggestion 5: Give good financial support to all types of agriculturists in the state through co-op societies and banks.


47

Name: krishnadas m
Suggestion 1: യുവ തലമുറയെ വാര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ വേണ്ടി: ലഹരി വസ്തുക്കള്‍ നിരോധിക്കുകയും ഉള്ള നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പില്‍ വരുത്തുകയും, കുട്ടികളിലേക്കെത്തുന്ന അശ്ലീല വിഡിയോ മുതലായവ തടയുക.
Suggestion 2: ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി: കുപ്പിവെള്ളങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുകയോ, ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികള്‍ റോഡുകളിലും മറ്റും കിടക്കുന്നത് ഓരോ പഞ്ചായത്ത്‌ വഴിയും ശേഖരിച്ചു സംസ്ക്കരിക്കുവാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ എടുക്കുക, പ്ലാസ്ടിക്ക് കവറുകള്‍ക്ക് പകരം പേപ്പര്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുക.
Suggestion 3: ആദിവാസികള്‍ക്ക് :മലയോരത്തില്‍ വസിക്കുന്ന ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് ഫ്രീ റേഷന്‍ അനുവദിക്കുകയും, ഭക്ഷണം, പാര്‍പ്പിടം, ചികിത്സ, എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുക. അവരുടെ ജീവിത രീതിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാതിരിക്കുക ചെയ്യാതിരിക്കുക
Suggestion 4: നാടിന്‍റെ സമഗ്ര വികസനവും അഴിമതി തടയാനും : വികസങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുബോള്‍ ആ നാടിന്‍റെ പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം വരുത്താത്തരീതിയിലും ,ആ ഫണ്ടുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും അവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നും പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും നോക്കുക.
Suggestion 5: മന്ത്രിസഭയുടെ തുടര്‍ ഭരണത്തിന് : കച്ചവടക്കാരുടെ കൊള്ളലാഭം തടയുകയും അതിലൂടെ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക, നടപ്പില്‍ വരുത്തിയ വികസങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഓരോ വര്‍ഷവും ജനങ്ങള്‍ക്ക് മനസിലാകുന്ന വിധത്തില്‍ അറിയിക്കുക, ആരോപണ വിധേയരായവരെ മാറ്റിനിര്‍ത്തുക, പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുക


48

Name: SHIHAB ISMAIL
Suggestion 1: നിയമന നിരോധനം നിർത്തലാക്കി ഒഴിവുള്ള എല്ലാ തസ്തികകളിലും നിയമനം നടത്തുക. താത്കാലിക ജീവനകാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന തസ്തികകളിൽ നിലവിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും സ്ഥിര നിയമനം നടത്തുക. കൃഷി വകുപ്പ് , ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് പോലുള്ള സുപ്രധാന വകുപ്പുകളിലെ മുഴുവൻ ഒഴിവുകളും അടിയന്തിരമായി നികത്തുക.താത്കാലിക നിയമനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.പബ്ലിക്‌ സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ മേല്ലപോക്ക് അവസാനിപ്പിച്ച്‌ അവരുടെ പ്രവര്ത്തനം സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവും ആക്കുക.
Suggestion 2: മണ്ണ്, ജലം, ജൈവ സമ്പത്ത് , നമ്മുക്കും വരും തലമുറകൾക്കും എന്ന മുദ്രാവാക്ക്യം മുറുകെ പിടിച്ചു പരിസ്ഥിതിയെ സംരെക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവര്ത്തനം നടപ്പിലാക്കുക.ഇനി ഒരു വിമാനത്താവളവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ.ഇനി ഒരു സെൻറ് വയല് പോലും നികത്താതിരിക്കട്ടെ.
Suggestion 3: മുഖ്യ മന്ത്രി നടത്തിയിരുന്ന ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ഒഴിവാക്കി പകരം അതതു മണ്ഡലങ്ങളിലെ എം എൽ എ മാർ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി നടത്തി മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുക
Suggestion 4: കൃഷി ഒരു സംസ്കാരം ആയി മാറ്റാൻ നമ്മുക്ക് കഴിയണം.മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കര്ഷകന് ആശ്വാസം ആവാൻ കഴിയുന്ന നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ .കാലകാലങ്ങൾ ആയി ഇടുക്കി ജില്ല പോലുള്ള പിന്നോക്ക ജില്ലകളിലെ കർഷകൻറെ സ്വപനം ആയ പട്ടയ വിതരണം എത്രയും പെട്ടന്ന് നടപ്പിലാക്കി അവർക്ക് ആശ്വാസം ആവാൻ കഴിയണം
Suggestion 5: വമ്പൻ വികസന പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും,തൊഴിലില്ലയിമ്മ പരിഹരിച്ചു ,നാടിൻറെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം നടപ്പിലാക്കി ,സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തി ,ഒരു നവകേരളം സാക്ഷാൽകരിക്കാൻ അങ്ങ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ മന്ത്രി സഭക്കാകട്ടെ.


49

Name: Noushad Muvattupuzha
Suggestion 1: കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ ഭരണം ജനങ്ങളെയും സ്റ്റേറ്റിനേയും വല്ലാതെ മുഷിപ്പിക്കുകയും അലോസരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം മറന്നു പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക.
Suggestion 2: സാമൂഹിക തിന്മകളുടെ മുഖ്യസ്രോതസ്സ് മദ്യമാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഉചിതമായ നടപടികൾ എടുക്കുക.
Suggestion 3: അധികാരനേത്രുത്വൊത്തിനു രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ പ്രത്യേക പരിശീലന ക്ലാസുകൾ നല്കുക. അതിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ധാർമികത, സത്യസന്തതയുടെ ആവശ്യകത, ലജ്ജ, വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള, ചുമതലാബോധത്തെപറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ, പഠന-പരിശീലന പരിപാടികൾ മുടങ്ങാതെ കൃത്യമായി നൽകുക.
Suggestion 4: ആവിഷ്ക്കാരസ്വാതന്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ അസാന്മാർഗിക പ്രവണതയെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്ന സകല പരിപാടികളിൽ നിന്നുമകന്നു നില്ക്കുവാനും, അധാർമ്മികതയുടെ വക്താക്കളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുവാനും ജനപ്രധിനിധികൾക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടിക്കടി നൽകുക
Suggestion 5: ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഉള്ള ജനങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നതെന്ന ഓർമ്മ എപ്പോഴും കൂടെ കരുതുക. പൊതുജനം വെറും കഴുതായാണെന്ന മിഥ്യാധാരണ ഒഴിവാക്കി, ഞങ്ങൾ ജനസേവകരാണു അല്ലാതെ വെറും ജനപ്രധിനിധികൾ മാത്രമല്ല എന്ന് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക.


50

Name: Stephen ommen
Suggestion 1: ബഹു .ഋഷി രാജ് സിംഗിനെ ഏതെങ്കിലും നല്ല സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കണം .
Suggestion 2: റോഡുകളുടെ സ്ഥിതി വളരെ കഷ്ടം ആണ് . അത് repair ചെയ്യണേ


51

Name: Varghese Thomas
Suggestion 1: First of all my hearty congratulations and best wishes to you and team Sir. All the team members should be united when resolving key issues. Though am not an ardent supporter of any political party, I support those who serve the public the best way possible. My suggestions - Rain water harvesting to be initiated at the earliest. There are many vacant lands in panchayats and villages which can be developed as a pool or lake where rain water can be collected and stored which can be utilized during summer. It is said that wells located around 2 kms will have sufficient water during summer through this system of water collection.
Suggestion 2: During summer, public distribution of water by KWA should be arranged at least on an alternative basis due to heavy shortage of water. Many a times, it is felt that the southern parts of kerala has sufficient rainfall but moving to north the rainfall is comparatively low and water scarcity is heavy. During the previous government, there was ample distribution of water 15 days prior to election, but after the results were declared this system did not happen. The ministry should have decided that all facilities to the public are prevailing through the care-taker government.
Suggestion 3: Vegetable cultivation to be done on a large scale by the agriculture department at their own land thus paving way for pesticide-free foods. Also good quality seeds to be distributed to all families, along with organic pesticide from tobacco, through approved agents or krishi bhavan.
Suggestion 4: Strict laws to be implemented especially traffic rules, to curb speed of all vehicles. Most of the accidents are occurred by careless driving and over speed. Usage of mobile phones should be strictly monitored through cameras installed at highways and main roads. Many drivers use mobiles while entering main roads from pocket roads and junctions which intimidates other drivers and cause accidents. The police should be given some freedom to handle criminals involved in theft and loots, eve teasers and other nuisances.


52

Name: SHEEJA UNNI
Suggestion 1: ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കോണ്ട്രാക്റ്റ് / ദിവസ വേതന തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനാഥാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവര്ക്ക് ആ ജോലി നൽകിയാൽ ആരുമില്ലതവർക്കു ഒരു സഹായം ആകും.
Suggestion 2: മെക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി / അത് പോലെ ഉള്ള മറ്റു പദ്ധതികളിമായീ ചേർന്ന്, തൊഴിലവസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഉള്ള തൊഴിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഹ്രസ്വ കാല കോർസ് / ട്രെയിനിംഗ് നൽകി അതുമായി ചേർത്താൽ അവർക്ക് ജോലിയും ആകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ കുറക്കുകയും ചെയ്യാം.
Suggestion 3: നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും പോകുന്ന പ്രവാസികൾ മുപ്പതും നല്പ്പതും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തിരികെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നീടുള്ള കാലം അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ ഉള്ള ഒരു സ്കീം നടപ്പാക്കുക.
Suggestion 4: സ്ത്രീ സുരക്ഷ നിയമം ശക്തിപ്പെടുത്തുക. ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലുപരി അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക. കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് മുന്നിൽ പോകുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഒരു പാഠം ആകണം.


53

Name: Noushad Plamoottil
Suggestion 1: കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ ഭരണം ജനങ്ങളെയും സ്റ്റേറ്റിനേയും വല്ലാതെ മുഷിപ്പിക്കുകയും അലോസരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം മറന്നു പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. therefore, അധികാരാരോഹണത്തിനു ശേഷം വെട്ടിനിരത്തലുകൾ, വിഭാഗീയതകൾ, പാർട്ടീ-പോഷണ പ്രക്രിയകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും വിലപ്പെട്ട സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.
Suggestion 2: ജനനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും ഭരണ-തുടർച്ച കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുമുണ്ടാകില്ലാ എന്ന മുൻവിധി ഒഴിവാക്കുക. ഭരണ-മുന്നണി നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ജനമനസ്സുകൾ കൊതിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഗീർവാണങ്ങളും പോഴത്തരങ്ങളും പൊള്ളത്തരങ്ങളും മാത്രമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
Suggestion 3: സാമൂഹിക തിന്മകളുടെ മുഖ്യസ്രോതസ്സ് മദ്യമാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഉചിതമായ നടപടികൾ എടുക്കുക. ക്രിമിനൽകേസു നടപടികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് നിയമസംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരിക്കലും ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടി ഏൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക.
Suggestion 4: അധികാരനേത്രുത്വൊത്തിനു രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ പ്രത്യേക പരിശീലന ക്ലാസുകൾ നല്കുക. അതിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ധാർമികത, സത്യസന്തതയുടെ ആവശ്യകത, ലജ്ജ, വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചുമതലാബോധത്തെപറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ, പഠന-പരിശീലന പരിപാടികൾ മുടങ്ങാതെ കൃത്യമായി നൽകുക. ആവിഷ്ക്കാരസ്വാതന്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ അസാന്മാർഗിക പ്രവണതയെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്ന സകല പരിപാടികളിൽ നിന്നുമകന്നു നില്ക്കുവാനും, അധാർമ്മികതയുടെ വക്താക്കളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുവാനും ജനപ്രധിനിധികൾക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടിക്കടി നൽകുക.
Suggestion 5: ജനങ്ങളോടും നാടിനോടും ആത്മാർഥതയും, സത്യസന്തതയും, കഴിവും, യോഗ്യതയും ഉള്ളവരെ മാത്രം അധികാരത്തിലിരുത്തുക. സാധാരണക്കാരുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പാർട്ടിയേയും മുന്നണിയേയും മാത്രം സേവിച്ചവർക്കു പാരിതോഷികമായി അധികാരപദവികൾ നൽകി ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുക ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഉള്ള ജനങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നതെന്ന ഓർമ്മ എപ്പോഴും കൂടെ കരുതുക. പൊതുജനം വെറും കഴുതായാണെന്ന മിഥ്യാധാരണ ഒഴിവാക്കി, ഞങ്ങൾ ജനസേവകരാണു അല്ലാതെ വെറും ജനപ്രധിനിധികൾ മാത്രമല്ല എന്ന് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക.


54

Name: Abdul Latheef (Firose)
Suggestion 1: പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചു അവരെ കുടി വികസനം പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ജനങ്ങൾക്ക്‌ അതൊരു വരുമാന മാര്ഗ്ഗം ആവുമല്ലോ.


55

Name: USMAN
Suggestion 1: Please expedite the run-way re-carpeting issues Caliticut Airport as early as possible, and do the needful to make available Jumbo aircraft directly to Jeddah and other prominent destination so that we can avoid to fly Nedumbasseri or other areas. This one of the core issue which was facing by Gulf Malayalees, and Pilgrims of Kerala.
Suggestion 2: Please extend the proper support to establish the Medical College facilities in each district of Kerala. Further, please try the best to reduce the expenses of Medicals, including the life threatening medicines. Implement the better health insurance policies in more simplified manner, and arrange the same for aged people soon.
Suggestion 3: Please try your best to control the hike of essential commodities including the Fuel by exemption of Tax.
Suggestion 4: Please simplify the legal matters for common people.
Suggestion 5: Implement the free education policy for all.


56

Name: SUNIL
Suggestion 1: മഴാകാലം വരുന്നു . മഴാവെള്ളം പാഴായി പോകാതിരിക്കാൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി മീഡിയ വഴി ജനങ്ങളെ ബോധാവല്കരിക്കാൻ ഉള്ള നടപടി സീകരിക്കുഗയും അതിനുവേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ഗോവെര്മെന്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം


57

Name: sheejasekhar
Suggestion 1: മാനേജ്‌മന്റ്‌ കോളേജിലെ അധ്യാപക -അനധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ പി സ് . സി ക്ക് വിടുക .
Suggestion 2: പെൺകുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുതുനതിനു നിയമങ്ങൾ കര്സ്സനമാക്കുക.
Suggestion 3: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ , ബസ്‌ സ്റ്റാന്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ പൊതു റ്റൊഇലെറ്റ് കളിൽ ശുചിതവും സുരക്ഷ യും ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരികുകയും , പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുകയും ചെയുക .
Suggestion 4: ഗ്രാമീണ ജീവിതം മെച്ചപെടുതുവാൻ , വെള്ളം , പാര്പ്പിടം , ഭക്ഷണം എനിവ യുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക . ഗ്രാമ ങ്ങളിലെ വലിയൊരു പ്രശ്ശ്നമാണ് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം
Suggestion 5: പ്രകൃതിയുടെ ചൂഷണം തടയാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരികുക. പ്രകൃതിസംരക്ഷണ നിയമംങ്ങൾ ലംഖികുനവര്കെതിരെ നിയമങ്ങൾ കര്ശ്ശനമാക്കുക് .(നല്ല നാളെ ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരുതലവട്ടെ അങ്ങയുടെ ഭരണം )


58

Name: VIJAYAN R K
Suggestion 1: The govt. should be corruption free.The dept. of vigilance should be made independent. The police should be made accountable to the people, for which a periodic report on the working of the police should be tabled before the Assembly.
Suggestion 2: The present practice of allotting Govt. vehicles to all and sundry must be stopped.This is one of the causes for the big expenses of the Govt.The Govt. vehicles must be limited to The Governor, members of the Cabinet, the Chief Secretary,and the D G P. All the other Officers may be provided with vehicle allowance.This is an age everyone owns their own vehicles and the archaic practice of allotting vehicles at peoples expense to officers must be stopped. The personal staff and other paraphernalia including official bungalows of the higher officers must be scrutanised by the Assembly.
Suggestion 3: The K S R T C must be made professional for which a reputed management expert with a good track record must be appointed the chairman of the corporation. If the K S R T C is not making any profits, it should not be allowed to be a burden to the people.
Suggestion 4: The Universities must be provided with both teaching and non teaching staff.The Universities may be allowed to fix the fees for the services they are rendering. If this is not possible the Govt must come out with an alternative formula so that these financially weak institutions could stand on their legs.
Suggestion 5: The present practice of having defferent schools with defferent syllabus must be stopped. There must be a common school system and all the students must study one syllabus with no descrimination whatsoever. This is the practice in all the developed countries.The L D F Govt. must do this.


59

Name: RIJIN maroli
Suggestion 1: അശാസ്ത്രീയ പരമായി തുടരുന്ന ബി പി എല് ലിസ്റ്റ് ശാസ്ത്രീയമായി അർഹതപ്പെട്ടവരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി പുനര് നിർമിക്കുക
Suggestion 2: റോഡുകളെ ഗതാകത യോഗ്യമാക്കി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പണി തീർക്കുക
Suggestion 3: വിലക്കയറ്റം : അടിസ്ഥാന വർഗത്തിനെ നേരിട്ട ബാധിക്കുന്നതും ഇന്ന് കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നവുമായ വിലക്കയറ്റം തടയാൻ പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം ബി പി എല് ലിസ്ടിലുള്ളവർക്ക് തീര്ത്തും സൌജന്യവല്കരിക്കാൻ ഉള്ള നടപടി ഏടുക്കുക
Suggestion 4: ലീവ് എടുത്തു വിദേശത് പോയി ഉയര്ന്ന ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സര്ക്കാര് ഉധ്യൊഗസ്തരെ നിരുപാധികം ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത് ,ഇപ്പോഴുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് അര്ഹതപ്പെട്ടവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Suggestion 5: പിൻ വാതിൽ നിയമനം എന്ന പഴുത് അടച് ഒഴിവുകളിലേക്ക് മുൻവാതിൽ നിയമനം ദ്രുത ഗതിയിൽ തീർത്തു അഭ്യസ്ഥ വിദ്യരായ യുവാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുക


60

Name: Vivek Revi
Suggestion 1: Promote e-Commerce, organic farming, rain water harvesting.
Suggestion 2: Control price hikes on provisions and life saving drugs.
Suggestion 3: Make food quality checking regularly and hotel food prices should be fixed across the state.
Suggestion 4: Proper waste management system should be implemented by segregating plastic, organic and electronic wastes.
Suggestion 5: Make a good master plan for Trivandrum along with Trivandrum Corporation to acquire Smart City status as soon as possible.


61

Name: Simal
Suggestion 1: Promote startup culture
Suggestion 2: Promote VKC model companies
Suggestion 3: Take steps to attract IT companies to Kerala
Suggestion 4: Step up OLA model companies in co-operative sector for aggregation of service with technology .Example People working in un-organized sector should be able to define their skills in the on-line portal , and people should be able to hire him . The profit company makes should be shared as per the work rate of the people , hire a home grown companies like infosys or wipro to built the platform for the same .


62

Name: K.GANESH
Suggestion 1: The toilets in all Medical Colleges and Primary Health Centres are in very bad shape. Ensure that these are maintained neat and clean as hygiene starts from toilet. For that, a minimum amount may be charged as in the case of Pay and Use so that toilets can be cleaned at frequent intervals during a day.
Suggestion 2: Waste Management. In places like Bangalore, Corporation is maintaining lorries which have machines wherein wastes are put and the same is crushed. Like that, in Kerala also, we can think about such systems.
Suggestion 3: Ensure that office timing is maintained by all Government employees so that common people who come all the way from Kasaragod and other places are able to transact their work smoothly.
Suggestion 4: Ensure that free medicines are provided to poor people (who are under BPL category). If already provided, sufficient stocks should be provided so that poor people need not depend on private medical stores and spend their hard earned money or borrow money. Similarly, in Government hospitals, X ray machine, Scan and other laboratory tests are not available at all times and most of the poor patients are forced to borrow and approach private labs for such facilities. This should be avoided and steps to be taken to make it available at all times.
Suggestion 5: In Kerala, ladies cannot move out after 7 P.M. In places like, Bangalore, Mumbai, Ahmedabad, Delhi, ladies can freely move during night till 9 p.m. Ensure that sufficient safety measures are provided so that ladies can move freely atleast by 9 p.m. Stringent punishment should be given to those who attack ladies quickly by way of fast track court so that fear will come to those who deal in such ladies atrocities.


63

Name: Prasanth V
Suggestion 1: സർ, എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നല്ല ഒരു വായനശാല തുടങ്ങുക. നാട്ടുകാർക്ക് ബുക്കുകൾ സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു നാട്ടുകാരൻ വായനശാല കണ്ട്രോൾ ചെയ്യട്ടേ.... (സാമുഹിക വിരുദ്ധരുടെ താവളം അകാതിരിക്കാനും വിദ്യാർഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുവാനും അത് ഉപകരിക്കും).... വായനാശീലം കുട്ടിക്കാലം മുതല്ക്കേ തുടങ്ങാൻ അതുപകരിക്കും.....
Suggestion 2: തിരക്കുള്ള ബസ്‌ സ്റ്റോപ്പുകളിൽ toilet സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക.
Suggestion 3: സർക്കാർ മദ്യഷോപ്പുകളുടെയും ബാറുകളുടെയും പ്രവര്ത്തന സമയം വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ മാത്രം ആക്കുക...
Suggestion 4: വിവിധ ആവശ്യവുമായി ചെല്ലുന്ന സാധാരണക്കാരെ നിരാശരാക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉടൻ പരാതി ബോധിപ്പിക്കുവനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുക.... (ഫോൺ വഴിയോ or ഓൺലൈൻ വഴിയോ)
Suggestion 5: സ്കൂളുകളിൽ കലാപരവും കയികപരവും ആയ കാര്യങ്ങള്ക്ക് കൂടുതൽ മുൻ‌തൂക്കം നല്കുക


64

Name: nandan
Suggestion 1: Make all the departments in government transparent to common people.Without any intermediator.
Suggestion 2: Existing vacancies in Govt offices/Schools should be filled through PSC rank lists in a time bounded manner.
Suggestion 3: Appointments in aided schools also make through P S C.


65

Name: Vinod Kumar PC
Suggestion 1: നാട്ടുകാരനായ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സ: പിണറായി വിജയന്, അഭിവാദ്യങ്ങൾ....താങ്കൾക്കും മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കും. ഈ ഭരണ മാറ്റത്തിൽ പ്രതീക്ഷ വാനോളമാണ്. പ്രകൃതിയെയും സ്ത്രീകളെയും ദുർബലരെയും സുരക്ഷിതാരാക്കുക. ജനങ്ങൾ കൂടെയുണ്ടാകും. നിലപാടുകളിൽ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഴിമതി വിമുക്ത, മത-നിരപേക്ഷ, വികസിത....പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ അക്രമരഹിതവുമായ കേരളം വരും നാളുകളിൽ കാണാനാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും...
Suggestion 2: വിഷ വിമുക്ത പച്ചകറി ഉപയോഗിക്കുനതിനും, പച്ചകറി കൃഷിയിൽ കേരളത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനും വേണ്ട നടപടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂട്ടത്തിൽ നെല്ല്, തേങ്ങ എന്നിവയുടെ സംഭരണവും. ചെറുപ്പക്കാരെ കൃഷിയിലേക്ക് അകര്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
Suggestion 3: ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും അനുവദിക്കരുത്, പ്രത്യേകിച്ചു റോഡ്‌ സൈഡിൽ അറവു മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ. അത്പോലെ പബ്ലിക്‌ TOILETS സ്ഥാപിക്കുക. വീഴ്ച വരുതുന്നവർക്ക് കടുത്ത പിഴ ഈടാക്കുക.
Suggestion 4: സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്, 24 മണിക്കൂറിലും വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പോലീസ് സേവനവും പുരുഷന്മാരിലെ അമിതമായ ലഹരി മയക്കു മരുന്ന് ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കലാണ്. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കായിക വിനോദത്തിൽ എര്പെടാൻ പറ്റിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് വോളീബോൾ , ഫുട്ബോൾ തുടങ്ങിയവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
Suggestion 5: ഗതാഗതം: പ്രത്യേകിച്ച്, നമ്മുടെ നാടായ കണ്ണൂര് എയർ പോർട്ട്‌ ലേക്കുള്ള ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് റോഡ്‌ , തലശേരി-മാഹി റോഡുകൾക്ക് ഒരു ബൈപാസ് എന്നിവ പ്രത്യേക പരിഗണന നല്കേണ്ടതാകുന്നു. അതുപോലെ ജല-ഗതാഗതത്തിനു മലബാറിലും സാധ്യത ഉണ്ട്.


66

Name: Prasanth Velayudhakurup
Suggestion 1: Kindly do some good decisions to return Non-Resident Keralites back to Kerala. At least to start their own business / entrepreneurship by minimum interest rate( 4 or 5%).
Suggestion 2: Whenever we are approaching any of the local bodies( Panchayat, Village etc) for any approvals or declarations it is a long-lasting process. The previous government assigned Akshaya Kendra for each and everything to apply/payment. Remove this kind of unnecessary acts and allow citizens to apply and pay their requests through website directly.
Suggestion 3: Wherever possible use the wide opportunities of Internet in all departments. It will help to reduce corruption, bad habit of govt employees to misleading persons to come back again and again for a same for their show ups. Now a days everyone has smartphones and it can avoid Que and freedom of use at anytime if there is a general website or application for all government taxes /payments etc. Ensure all the offices are functioning with prompt timing and employees must have a punching system.
Suggestion 4: Maintain the agricultural field with the most respected bio-vegetable schemes. Restructure the KSRTC to be a profitable department by good management.
Suggestion 5: Finally please do necessary to avoid unwanted "Harthals"and strikes by anyone.


67

Name: Premadas P.S.
Suggestion 1: തകര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്‍ഷിക മേഖലയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് സുദീര്‍ഘമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി നയങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കണം. നയങ്ങള്‍ മറ്റൊരു സര്‍ക്കാര്‍ വന്നാലും അട്ടിമറിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം.
Suggestion 2: നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ ഘടന തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ജൈവകൃഷിക്ക് തന്നെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്.
Suggestion 3: മണ്ണ് മാഫിയകളെ വളര്‍ത്താത്ത രീതിയില്‍ അണകെട്ടുകളില്‍ നിന്ന് മണ്ണെടുത്ത് ഡാമുകളുടെ സംഭരണശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക.
Suggestion 4: ഒരു കാരണവശാലും നെല്‍വയലുകളില്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണത്തിന് അനുമതി നല്‍കരുത്. അനുവദനീയമായ സ്ഥലത്ത് വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച്, അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നെല്‍വയലുകള്‍ നികത്തുന്നത് കണ്ടുവരുന്നു. അവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയും, തുടര്‍ന്ന് ഇത് അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. കൃഷിഭൂമികള്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോള്‍ അത് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മാത്രം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുക, കാര്‍ഷികാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് ആധാരരേഖകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക.
Suggestion 5: കര്‍ഷക സംഘടനകളേയും, പാഠശേഖര സമിതികളും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി പുന:സംഘടിപ്പിക്കുക


68

Name: Noble Jinan
Suggestion 1: മരുന്നു മാഫിയാകളുടെ വിളയാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ച്‌ generic medicines encourage ചെയ്യുക.
Suggestion 2: Education system നിലവാരത്തിലേക് ഉയർത്തുക
Suggestion 3: മാലിന്യ സംസ്കരണ മാർഗങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുക
Suggestion 4: സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക
Suggestion 5: സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക


69

Name: jibin
Suggestion 1: Bring IT companies like Accenture,HCL,Mindtree etc to kerala
Suggestion 2: Arrange more KSRTC AC volvo buses to bangalore as there is one-two trains only to bangalore
Suggestion 3: Make Toll free high ways
Suggestion 4: Give Cash Allowance for jobless youth
Suggestion 5: More Irrigation canals for village areas


70

Name: John Abraham
Suggestion 1: Dear Sir, Please be careful about Medias.
Suggestion 2: Be Honest in all the issues.
Suggestion 3: Be a good leader and lead from the front.
Suggestion 4: Never be partial to any political party.
Suggestion 5: Always you should stand for the Truth.


71

Name: NASEER
Suggestion 1: കൃഷി തുടങ്ങുന്നതിനു ആവശ്യമായ നടപടികളുടെ നൂലാമാലകൾ കുറയ്ക്കുക . വിത്ത് കാര്ഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങലും ലഭിക്കുന്നതിന്നായി സർക്കാർ സംവിതാനനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കർഷകന്റെ വിളകൾക്ക് ആവശ്യമായ വില ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യുക .
Suggestion 2: മാലിന്യ പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, അതിനു പരിഹാരം കാണുന്നതോട് കൂടി അതിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത് അത് ശുചീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക ഉദാ : അറവു ശാലകൾ ഫാക്ടറികൾ. സിറ്റികളിൽ നിന്നും മാലിന്യം നീക്കംചെയ്യാനുള്ള അടിയന്ധിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. പുഴകളും തോടുകളും ജനപന്കാളിതതോടെ സംരക്ഷിക്കുക.
Suggestion 3: പോതുകക്കൂസുകളും സ്കൂൾ കക്കൂസുകളും നിര്മിക്കുക. അതിന്റെ ശുചീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തുക. റോഡിൻറെ ഇരുവശത്തും ഫൂട്പാതുകളിലുള്ള കച്ചവടം അവസാനിപ്പിക്കുക. യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുക
Suggestion 4: ശബരിമല അയ്യപ്പഭക്തർക്കു മണ്ഡല സീസണിൽ സീസണിൽ ദാഹ ജലവും വിശ്രമ കേന്ദ്രവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരുക്കുക. ശബരിമലയിൽ ആവശ്യമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ മുന്നേ തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കുക. അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ജലം ശുദ്ധിയായി സംരക്ഷിക്കുക
Suggestion 5: ഗൾഫിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുക.ലോൺ അനുവദിക്കുക.വിമാന യാത്രാകൂലി നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. പ്രവാസികൾക്കായി ഒരു നിയമ സെൽ രൂപീകരിക്കുക. ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ പോലുള്ളവരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പു വരുത്തുക.


72

Name: Lisa Jose
Suggestion 1: Getting birth certificates has been a perpetual problem in Kerala with its primitive and obsolete system of functioning. I had to run from pillar to post for months together in order to get a birth certificate for my brother who is working in the UK. My suggestion to the new Chief Minister is this: Please simplify the process of the issuance of birth certificates for any age groups. In the same way, make the SSLC book as the primary source for the issuance of birth certificate for older people who never had a birth certificate. Similarly, please make a simple system of correcting spelling errors in the birth certificate.
Suggestion 2: Do something for the education and employment of the children of dumb and deaf parents.
Suggestion 3: Implement stringent traffic rules, especially for controlling vehicles which run beyond the specified speed limit. Hold the Motor Vehicles Department responsible for their failure and impose serious penalizing measures on the concerned erring officials.
Suggestion 4: Quite often in Indian states including Kerala, there is absolutely no coordination between Departments of Road Transport, Irrigation, telephone and power (electricity). Consequently, once a road is repaired or a new road is constructed, the next week, one could see either the department of Irrigation, or telephone or power (electricity) come in and start making ditches, drains, and trenches for their respective works. The new government must make sure that there is an action plan and proper coordination between these various departments to ensure that the public have better and safe roads.
Suggestion 5: Make the police force humane and public friendly. Give them periodical education/lessons on respecting women and children, speaking in gentle and polite manner to the general public. Make them understand that they are not the masters, but servants of the general public.


73

Name: sajith js
Suggestion 1: only one important suggestion - all medical colleges treatment and patient bed facilities need improvement.


74

Name: samkumar t
Suggestion 1: കെ എസ്‌ ആർ ടി സി കണ്ടക്ടർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപെട്ട ഹത ഭാഗ്യർ അയ ആയിരാകണക്കിനു പേരുടെ അപേക്ഷയാണ് ഇത് .അധിക്രിതര്യുടെയും കഴിഞ്ഞ സർകാരിന്റെയും "വഞ്ചന " മൂലം അര്ഹതപെട്ട നിയമനെങ്ങൾ നടത്താതെ " എൻ ജെ ഡി ഔഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യതെ കെ എസ്‌ ആർ ടി സി മാജെമെന്ടു നടത്തുന്നു കള്ളകള്ളി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉടനടി ഇടപെടണം .അടുത്ത മാസം അവസാനിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി മുന്ന് മാസതെകെങ്ങിലും നീടി തരാൻ നടപടി സ്വീകരികണം .ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമനം നടത്താനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണം .എം പാനൽ കാരെ അനധികൃതമായി സ്ഥിരപെടുതനുള്ള നടപടി തടയണം .
Suggestion 2: ഭവന രഹിതരയവര്ക് ഇ എം എസ്‌ ഭവന പദ്ധതിപോലുള്ള പദ്ധതികൾ അവിഷ്കരികണം .
Suggestion 3: തരിശു നിലെങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ സര്ക്കാര് നേതൃത്വം നല്കണം ,
Suggestion 4: ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ശു ചിതമേറിയ ചുറ്റുപാടും ,കുറഞ്ഞ്ജ ചെലവിൽ ചികിത്സയും ഉറപ്പകണം .
Suggestion 5: മദ്യ വർജന തനായി " സാക്ഷരത മോഡൽ " പ്രസ്ഥാനം അരംഭികണം


75

Name: prajeesh.pp
Suggestion 1: BPL/APL CORRECTION
Suggestion 2: CREATE EMPLOYMENT
Suggestion 3: SOCIAL JUSTICE
Suggestion 4: AVOID CORRUPTION & ACTION
Suggestion 5: ALL THE PEOPLE EQUAL


76

Name: sajeevan
Suggestion 1: please make necessary amendments in the rules for contesting coop bank election for the state govt emplyees


77

Name: sagar jose
Suggestion 1: മലിന വിമുക്ത നഗരം -: നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലെ കടകളുടെ മുന്ഭാഗം വൃത്തി ആയി സൂക്ഷിക്കണ്ടത് അതതു കടകളുടെ ഉത്തരവാടിതമായി മാറ്റണം. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കടകള്ക്ക് ഫൈൻ കൊടുക്കണം.ഇതിലുടെ ഉള്ള വരുമാനം മുനിസിപളിടി ഓർ കൊർപരറ്റിഒനിലൊ വരവ് വെച്ച് മലിന വിമുക്ത പരുപാടികല്ക്ക് ചിലവഴിക്കണം.കട ഉടമകള്ക്ക് വേണമെങ്കില മാസ നിരക്കിൽ അവരുടെ കടയുടെ മുന്ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉടമ്പടി വെക്കാവുന്നതാണ്.ബന്ദപ്പെട്ട നഗരസഭയോ മുനിസിപളിടി വഴിയോ.ഇത് കടകള്ക്ക് മാത്രമല്ല ഹോസ്പിടലുകല്ക്കും മര്കെടിലും എല്ലാം ഇത്തരം നടപടികള കൊണ്ട് വരണം.
Suggestion 2: പാർക്കിംഗ് സൌകര്യങ്ങൾ മിച്ചപെടുതുകയും പാർക്കിംഗ് ഫീ കൊണ്ടുവരുകയും വേണം.പാർക്കിംഗ് ഫീ അത് തിരക്കുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം. പാർക്കിംഗ് ഫീയും ,ഫൈൻ കിട്ടുന്ന കാശും പാർക്കിംഗ് സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ച പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കണം.
Suggestion 3: പോലീസ് കൂടുതൽ സാധാരണ ആളുകളുമായി ഇടപെടണം.ഇപ്പോഴുള്ള അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ സീറ്റ്‌ ബെല്ടും ഹെല്മെടും, മാത്രമായി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുന്നു. സാധരനകാരുടെ ഇടയില പോലീസ് കൂടുതൽ കാര്യഷമമായി പ്രവര്തിക്കണ്ടാതുണ്ട്.സെമിനാറുകളും ബോതവല്കരണവും സങ്കടിപ്പികവുന്നതാണ് .
Suggestion 4: കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കു മരുന്നിന്റെയും ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ യുവ തലമുറയെ രക്ഷിക്കണം. പോലീസുകാർക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഒരു മുക്കും മൂലയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവല്ല്.
Suggestion 5: അയാൾ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികല്ക്കുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്‌ പോലുള്ള ഒരു ഈദ് നിർബണ്ടാമാക്കണ്ടാതുണ്ട്. അതിനു ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം നിലവില കൊണ്ടുവരണം. അതില്ലതവരെ നാട് കടത്താനുള്ള പരുപാടിയും വേണം.അവരുടെ കോണ്ട്രക്ടര്സിനു ഫൈൻ അടിക്കുകയും വേണം


78

Name: padmanabhan KTN
Suggestion 1: കാസറഗോഡ് ജില്ലയുടെ വളരെ നാളത്തെ സ്വപ്ന പദ്ധധിയായ ചീമേനി ഐ . ടി പാർക്ക്‌ നടപ്പിലാക്കുവാൻ പുതിയസർക്കാർ തീരുമാനം എടുക്കണം. ഇതുവഴി ജില്ലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന്‌ വഴിയൊരുക്കും. കഴിഞ്ഞ L.D.F. സര്കാരിന്റെ കാലത്ത് വിഭാവനം ചെയ്ത ഈ പദ്ധധി പിന്നീടുവന്ന U.D.F. സർക്കാര് മൌനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു.


79

Name: Sijo K Joseph
Suggestion 1: Create a Research Institute for Advanced Science and Technology
Suggestion 2: Create a Incubator for the Technology Related Startups which should be associated to a Research Institute.
Suggestion 3: Provide salary to researchers without delay in everymonth at least in top universities of Kerala.
Suggestion 4: Ensure privileges to the pedestrians while crossing the roads. Make special overbridges for pedestrians to cross.
Suggestion 5: Legalize Cannabis/Hemp for Medicinal and Agricultural uses.


80

Name: Sijo
Suggestion 1: Create a Research Institute for Advanced Science and Technology
Suggestion 2: Create a Incubator for the Technology Related Startups which should be associated to a Research Institute.
Suggestion 3: Provide salary to researchers without delay in everymonth at least in top universities of Kerala.
Suggestion 4: Ensure privileges to the pedestrians while crossing the roads. Make special overbridges for pedestrians to cross.
Suggestion 5: Legalize Cannabis/Hemp for Medicinal and Agricultural uses.


81

Name: Noushad Painogottayi
Suggestion 1: ജിഷയുടെ കൊലയാളികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം
Suggestion 2: ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിധബോദം ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം
Suggestion 3: നിയമ പരിപാലനം ശക്തിപ്പെടുത്തണം
Suggestion 4: കഴിഞ്ഞ മന്ദ്രിസഭയുടെ അവസാനകാലത്ത് എടുത്ത മുഴുവൻ വിവാദ തീരുമാനങ്ങളും റദ്ദ് ചെയ്യണം
Suggestion 5: അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാദവും തടയാൻ മന്ദ്രിസഭാ തലത്തിൽ നിരീക്ഷണ സമിതിക്ക് രൂപം നല്കണം


82

Name: shaji Basheer
Suggestion 1: എല്ലാ വർക്കും നന്മകൾ മാത്രം വരുന്ന നമ്മുടെ സര്കരയിരിക്കണം


83

Name: SARATH SS
Suggestion 1: government employs take long leave and join another company or go abroad for working earn high salary it is effect our new employment opportunity and also increase unemployment please take necessary action.
Suggestion 2: please monitoring the another state workers to work in Kerala and keep the correct details of each and every person because recently our state uncomfortable to living.


84

Name: SARATH SS
Suggestion 1: government employs take long leave and join another company or go abroad for working earn high salary it is effect our new employment opportunity and also increase unemployment please take necessary action.
Suggestion 2: please monitoring the another state workers to work in Kerala and keep the correct details of each and every person because recently our state uncomfortable to living.


85

Name: Anto
Suggestion 1: ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഒരു അവശ്യം ആണ് . എല്ലാ passenger ട്രെയിനുകളിലും ladies compartment middle ആക്കണം including kerala fast trains... to avoid another soumya
Suggestion 2: ജൈവ കൃഷി എല്ലാ വീടുകളിലും ആക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ


86

Name: Manu
Suggestion 1: Please run a project to build houses for poor homeless people and dont let another Jisha to be in our State.
Suggestion 2: Please appoint Joseph Mathew as your IT advisor , He is extremely good .
Suggestion 3: We need to educate the people about the secularism , projects and educational seminars should be widely organized by the government support.
Suggestion 4: Please include more young blood in ministry - Sreeraamakrishnan is one of the best youth leader , please consider him
Suggestion 5: Quick actions should be done , please dont waste the time on previous government cases , let advocate general and team deal with that in court. Focus on the rule with all your skills, we trust you comrade , we need kerala as an icon for India ..a red icon with a secular goverment , all the best comrade .. lalsalam


87

Name: MGNREGS TEAM VADAKARAPATHY GP PALAKKAD DT
Suggestion 1: മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ജോലി ചെയ്തുവരുന്ന കരാര് ജീവനക്കാരുടെ കരാര് കാലവതി 3 വര്ഷം ആക്കി മാറ്റി തരണമെന്നും ദിവസവേതനം പോലും 675 രൂപയായ ഈകാലഘട്ടത്തിൽ 440 രൂപ മാത്രമാണ് ഞങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.ഈ പ്രശ്നം വിലയിരുത്തി ശമ്പള വര്ധനവ്‌ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ ഭരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


88

Name: Thomas T. Abraham
Suggestion 1: At present the govt. pensioners are getting huge pensions which were disproportionate to the average income of the senior citizens including agricultural labour, construction workers, those working in small acale shops and industries,small farmers and small shop owners/ self employed. So maximum pension should be limited to Rs.45000/- per month and a Social security fund may be founded so that the excess pension money due to such pensioners and other contributions can be collected and distributed to all citizens as social security pension above the age of 65.


89

Name: Vishal Babu Vijayan
Suggestion 1: ഒരു ഫാമിലി 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ 10 മരങ്ങൾ നടണം എന്ന കരസന നിയമം വേണം .
Suggestion 2: വി സ്‌ അച്യുതാനന്ദനെ നല്ല ഒരു സ്ഥാനം നല്കണം.എല്ലെഗിൽ നാണക്കേടാണ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഭരണം കിട്ടില്ല .
Suggestion 3: സ്രീപീട്നം കര്സ്സന നിയമം കൊണ്ടുവരണം , പ്രതേകിച്ചു പെണ്കുട്ടികളെ പീടിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ .
Suggestion 4: ഗോവെന്മേന്റ്റ് സ്ഥാപനഗളിൽ സാദാരണ ജനങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന അവഗണന ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം.
Suggestion 5: ടാക്സ് പിരിവു നല്ലരീതിയിൽ വേണം,


90

Name: NISHA M
Suggestion 1: പാലക്കാട് ജില്ല ചിറ്റൂര് താലൂക്കില് താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങള് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം കുടിവെള്ള ക്ഷാമമാണ്. ഈ പ്രദേശത്തിലെ ഓരോ വീടുകളിലും മഴവെള്ള സംഭരണി നിര്മ്മിക്കുകയാണെങ്കില് കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് ആശ്വാസമാകും.ഈ പ്രവര്‍ത്തനം മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുപ്പ് പദ്ധതിയില് ഉള്‍പ്പെടുത്തി ചെയുകയാണെങ്കില് ആ പ്രദേശത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് തൊഴിലവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും


91

Name: Ambili
Suggestion 1: Dear Sri Pinarayi Vijayan, it is high time that you show ed the world that you are a democratically elected leader and not just a goon master.People fear gor their lives in your state..Let that stop first..
Suggestion 2: Please ensure all governmental facilities are extended towards vanvaasis.Please ensure they are not exploited.Prevention of leakage will be a major challenge..
Suggestion 3: Do not split people into minority/majority while schemes are rolled out.


92

Name: അനീഷ് കുമാർ പി.കണ്ണൂർ പാടിയോട്ടുച്ചാൽ
Suggestion 1: സർ, കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ റോഡുകളും നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള ഈടു നിൽക്കുന്ന റോഡുകളായി മാറ്റണം എങ്കിൽ വികസനത്തിന്റെ 50% ആയി എന്ന് പറയാം.
Suggestion 2: അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കി എല്ലാ ഓഫീസുകളെയും സാധാരണക്കാർക്ക് എത്രയും പെട്ടന്ന് നീതി കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം.
Suggestion 3: പൊതുഗതാഗതം ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം, KSRTC, ജലഗതാഗതം എന്നിവയും കാസർഗോഡു മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള അധിവേഗ റയിൽ പാത എത്രയും പെട്ടന്ന്തുടങ്ങുവാൻ ശ്രമിക്കണം. KSRTC യിൽ ടിക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി ദുബായിൽ ഉള്ളത് പോലെ cardസംവിധാനം കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കണം.
Suggestion 4: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തണം, കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിളകൾക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിക്കുകയും വേണം, റബ്ബറിന് വില ലഭിക്കവാൻ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരു ടയർ കമ്പനി തുടങ്ങണം,
Suggestion 5: ആശുപത്രികളുടെ പിടിച്ചുപറി അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികൾ ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള താക്കി ഉയർത്തണം.


93

Name: അനീഷ് കുമാർ പി.കണ്ണൂർ പാടിയോട്ടുച്ചാൽ
Suggestion 1: സർ, കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ റോഡുകളും നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള ഈടു നിൽക്കുന്ന റോഡുകളായി മാറ്റണം എങ്കിൽ വികസനത്തിന്റെ 50% ആയി എന്ന് പറയാം.
Suggestion 2: അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കി എല്ലാ ഓഫീസുകളെയും സാധാരണക്കാർക്ക് എത്രയും പെട്ടന്ന് നീതി കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം.
Suggestion 3: പൊതുഗതാഗതം ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം, KSRTC, ജലഗതാഗതം എന്നിവയും കാസർഗോഡു മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള അധിവേഗ റയിൽ പാത എത്രയും പെട്ടന്ന്തുടങ്ങുവാൻ ശ്രമിക്കണം. KSRTC യിൽ ടിക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി ദുബായിൽ ഉള്ളത് പോലെ cardസംവിധാനം കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കണം.
Suggestion 4: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തണം, കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിളകൾക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിക്കുകയും വേണം, റബ്ബറിന് വില ലഭിക്കവാൻ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരു ടയർ കമ്പനി തുടങ്ങണം,
Suggestion 5: ആശുപത്രികളുടെ പിടിച്ചുപറി അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികൾ ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള താക്കി ഉയർത്തണം.


94

Name: Sooraj
Suggestion 1: In many places water pipe broke and in that surge of water rubberized tar road are getting damaged. Please give awareness to water authority officers and people about the seriousness of this issue. We are loosing precious drinking water and good condition roads.


95

Name: Babu Philip
Suggestion 1: Corruption-free governance.
Suggestion 2: Strict measures against nokkukooli and unwanted strikes thereby improve the work culture of keralites.
Suggestion 3: Implementation of strict food safety measures so that people to keep healthy.
Suggestion 4: Strong measures to improve infrastructure that includes constructing a Highway from Kasargod to Thiruvananthapuram to help people to travel faster and safe,
Suggestion 5: Ensure proper local government administration for waste disposal management, keeping the streets and roads clean and addressing of stray-dog menace.


96

Name: Babu Philip
Suggestion 1: Corruption-free governance.
Suggestion 2: Strict measures against nokkukooli and unwanted strikes thereby improve the work culture of keralites.
Suggestion 3: Implementation of strict food safety measures so that people to keep healthy.
Suggestion 4: Strong measures to improve infrastructure that includes constructing a Highway from Kasargod to Thiruvananthapuram to help people to travel faster and safe,
Suggestion 5: Ensure proper local government administration for waste disposal management, keeping the streets and roads clean and addressing of stray-dog menace.


97

Name: jayaprakash nair
Suggestion 1: sadaranakkaraya pravasikalude punaradhivasathine kriyathmakamaya nadapadikalum padhadikalum nadappil varuthuka.thuchamaya sambalathine pathittandukalye eegulfil work cheyyunna sadaranakkarane a vante nattil thirichethi joli cheyyuvanulla avasarangal srishtikkuvan, agriculture,small scale industries.kaithari,exporting mekkalakele punarujjevippikanam.
Suggestion 2: tholiladhishtidha vidhyafyasam schoolukalil arambhikkanam.mathapithakkal avarude kuttikalude uparipadanathinaye nettottam oodunna ee kalakattathil kuttikalkke swayam paryaapthathum.avarkke iterestulla sectoril skills argikkubanum.varum thalamuraye lekshybodhamullavarakkanum namukke kazhyum..
Suggestion 3: keralathil dayavayi bpl or apl vridha genangalkke ..aarorum asrayamillathe eemannil adwaniche avasaraya muthirnna powranmarkke.oru 1500rs sthira pension NRI sahayathode urappuvaruthanam.
Suggestion 4: kuthazhiju kidakkunna private traspprtation (Alito riksha mutal goods vehicle vare) state transport authority ude underil ekopippich transportation surakshithamakkanam.
Suggestion 5: school college thalathil mayakkumarunnu vilkkunnavare kandethan athathu schoolile police nte anumathiyode kuttikalude shadow group ne training kodukkanam.


98

Name: DILEEPKUMAR
Suggestion 1: കഴിഞ്ഞ ഗവെർന്മെന്റിനെപ്പൊലെ ഇഷ്ടക്കരെയും താല്ക്കാലിക ജീവനക്കാരെയും സ്ഥിരപ്പെടുതാതെ എല്ലാ നിയമനങ്ങളും PSC വഴി മാത്രം നിയമിക്കണം
Suggestion 2: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കണം,തോടുകളം പുഴകളും മലകളും നിലനിർത്തണം
Suggestion 3: അട്ടിമറി തൊഴിലാളികളെ നിയന്ത്രിച്ചു സമാധാനപരമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കണം


99

Name: Abdul Shukoor
Suggestion 1: ആദ്യമായി താങ്കളുടെ മന്ദ്രിസഭാക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പാാടങ്ങൾ കൃഷിയോഗ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികള സ്വീകരിക്കുക. കൃഷിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനം, അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. പച്ചക്കരികല്ക് അന്യ സമസ്തനങ്ങളെ അസ്രയിക്കതിരിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ കൃഷിയെ ജനകീയമാക്കുക.
Suggestion 2: കോൺക്രീറ്റ് വികസനത്തിന്‌ പരിധി നിശ്ചയിക്കുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള 90% ജോലിക്കാരും നിര്മാണ മേഖലയിലാണ് പണിയെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും അല്ലാതെ ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മു നട്ടിലുള്ള അന്യ സമസ്തന തൊഴിലാളികൾ കൃഷിയിൽ നല്ല അറിവുല്ലവരന്, അവരെ കൂടെ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോകിക്കം
Suggestion 3: സർകാർ ഓഫീസുകൾ ജനകീയമാക്കുക. സർകാർ ജീവനക്കാർ ജനങ്ങളുടെ സേവകരനെന്നുള്ള ബോധം അവരില ഉണ്ടാക്കുക. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കാലതാമസം കൂടാതെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
Suggestion 4: സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക. അക്രമികല്ക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ നല്കി നാട്ടിൽ അക്രമം തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക . പരസ്യങ്ങളിലും മറ്റും സ്ത്രീ നഗ്നാഥ പ്രദര്സനം നിയന്ത്രിക്കുക. പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക. വിമനതവലമും രോടുംകളും പാലങ്ങളും മാത്രമല്ല വികസനം. നജങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന അവസ്യങ്ങളായ പര്പിടം, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വായു തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കുക.
Suggestion 5: അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും അഴിമതിയും നാട്ടിൽ നിന്നും തുടച്ചുമാട്ടനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക. വീടില്ലതവരെ കണ്ടെത്തി വീട് ഉണ്ടാകാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക. അതിനു വേണ്ടി സന്നദ്ധ സങ്കടനകളെയും എകൊപിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തുന്ന ബയ്തുരഹ്മ പോലുള്ള സംരംഭങ്ങള ഉദാഹരണമാണ്‌.


100

Name: krishnaj
Suggestion 1: Reduce the syllabus of engineering
Suggestion 2: We fed up with KTU......pls help
Suggestion 3: Pls provide enough paper for exam
Suggestion 4: Avoid year back
Suggestion 5: while making developments in engineering studies... pls consider the students with hope over 40000 students are waiting for. good change


101

Name: PREMDAS M K
Suggestion 1: Sir perfect and timely co ordination among the departments like PWD, IRRIGATION or such depts which will affect the public transportation
Suggestion 2: Sir Urgent and adequate care is necessary among scheduled tribes especially their basic needs
Suggestion 3: Sir Practical resolution may find out regarding the proper disposal of vehicles piled in Police station compound
Suggestion 4: Sir Kind attention required in the educational loan system in the state as the same is not satisfying the need of deserving, common students in the state
Suggestion 5: Sir Our environment is becoming worst day today due to the lack of proper attention,pollution. Requesting your kind and valuable attention


102

Name: അജയകുമാർ
Suggestion 1: പോലീസ്സംവിധാനം കുറ്റമറ്റതാക്കണം ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കണം. അഴിമതിക്കാരെ സേനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം
Suggestion 2: കൃഷിഭൂമികൾ തണ്ണിർത്തടങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കണം
Suggestion 3: പൊലീസ് സംവിധാനം കുറ്റമറ്റതാക്കുക
Suggestion 4: PSC യുടെ അനങ്ങാപാറ നയം തിരുത്തുക: നിയമനങ്ങൾ പരാമാവധി 6 മാസത്തിനകം നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നടത്തുക. അനന്തമായ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുക.
Suggestion 5: സ്ത്രി സുരക്ഷ, കൂട്ടികളുടെ സുരക്ഷ, വികലാംഗരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം ആദിവാസികളുടെ പുനരധിവാസം എന്നിവയ്ക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന നൽ കുക


103

Name: സാം
Suggestion 1: SSLC ക്കും PLUS 2 നും വിജയശതമാനം കൂട്ടിയശേഷം Engineering(KTU) വരുമ്പോള്‍ കര്‍ശനനിയമത്തിലൂടെ വിജയശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഭാവി അപകടത്തിലാക്കുന്നു. Plus2വിജയശതമാനം കൂട്ടുന്നത് സ്വാശ്രയ കോളേജുകള്‍ക്ക് കുട്ടികളെ ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു.


104

Name: diana philip
Suggestion 1: open up new public parks and libraries
Suggestion 2: reduce accidents.
Suggestion 3: implement gas pipeline project at the earliest
Suggestion 4: availability of fresh water in all panchayats
Suggestion 5: encourage organic farming and reduce food adulteration.


105

Name: balakrishnan
Suggestion 1: Educate to stop the indiscriminate use of pesticides by farmers. Mostly ignorance on the sevirity of consequence making them practice this. It pollutes the water as well as harming human and other animals
Suggestion 2: Need to educate people not to catch fish during mating season. Catch and release culture need to be promoted
Suggestion 3: Educate to change the attitude "everytng for me"
Suggestion 4: Maners and proper behaviours need to be taught in school. What need to be followed needs to put in black and white
Suggestion 5: Have waste drainage to rivers and canals need to be stopped. Waste to be handled separate. Drainage only for water


106

Name: balakrishnan
Suggestion 1: Educate to stop the indiscriminate use of pesticides by farmers. Mostly ignorance on the sevirity of consequence making them practice this. It pollutes the water as well as harming human and other animals
Suggestion 2: Need to educate people not to catch fish during mating season. Catch and release culture need to be promoted
Suggestion 3: Educate to change the attitude "everytng for me"
Suggestion 4: Maners and proper behaviours need to be taught in school. What need to be followed needs to put in black and white
Suggestion 5: Have waste drainage to rivers and canals need to be stopped. Waste to be handled separate. Drainage only for water


107

Name: Amisha
Suggestion 1: സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെ ഉള്ള അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് നല്കുന്ന ശിക്ഷ കര്ഷനമാക്കണം.ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയില പേടിച്ചിട്ടു കുട്ടികള്ക്ക് പോലും സമാധാനമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥായാണ്.എന്തിനു വീട്ടില് പോലും ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്.ഈ അവസ്ഥക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകണം.
Suggestion 2: Gods own contry എന്ന് മലയാളികള് അഭിമാന പൂര്വം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ ഇപോളും അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്‌കളിൽ കഴിയുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട്.അങ്ങനെ ഉള്ളവര്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം


108

Name: അനുവിന്ദ്
Suggestion 1: ചക്കരക്കല്ല് (കണ്ണൂരിലെ) ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ ഒരു നാടിനെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്... അതിന്റെ സ്ഥലമാറ്റത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ചിലർ വ്യാജ ഒപ്പ് ശേഖരണം നടത്തിയതായി ശ്രദ്ദയിൽ പെട്ടു.. കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് മദ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം മദ്യപാനികളായ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ഒട്ടേറെപ്പേർ..... ഈ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു
Suggestion 2: civil supplys ഇന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചക്കരക്കല്ലിലെ പ്രവർത്തനം നിലച്ച ത്രിവേണി ഗോഡൗണിനു മുൻ വശത്തുള്ള "വൻ വിജയമായ " ത്രിവേണിയുടെ "സഞ്ചരിക്കാത്ത" വണ്ടികൾ വർഷങ്ങളായി ഇവിടെക്കിടന്നു തുരുമ്പിക്കുന്നു .കാൽനട യാത്രക്കാർ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന രീതിയിലാണിതിൻ്റെ കിടപ്പ്... സാധിക്കുന്ന അത്രയും വേഗത്തിൽ ഇതിനൊരു പരിാരം കാണുമെന്ന് കാംഷിക്കുന്നു..


109

Name: jas
Suggestion 1: Good staring government .we needl any NRE people program.
Suggestion 2: Please trining update everyone. Including police. village office .panchayath. Ksrtc driver. Conductor. Kseb.water..
Suggestion 3: please call center direct cm office 24 hours.
Suggestion 4: Start all ML A ofiice every assembly town. & gaid . put nameplate with mobile number. With out fear. Which same before prithiraj sing nameplates are in KSEB always.
Suggestion 5: Government office timings. Clear attendence. Common people program always


110

Name: balakrishnan
Suggestion 1: A dream highway on the entire streach of beach from kanyakumari to kasargode on mostly on pillars. Very little land required. Toll for 20 years to pay back
Suggestion 2: Private participation in protecting forests. Where private parties can adopt forest buy paying to preserve
Suggestion 3: Permanent and immovable boudries of forest to avoid further encrochments
Suggestion 4: Stopthe robbery in forest wealth
Suggestion 5: Stop the hunting of wild animals. Make water ponds in forests for animals


111

Name: ചന്ദ്രന്‍ കൈവേലി
Suggestion 1: മാനസിക രോഗി ഉള്ള വീടുകളില്‍ കുടുംബത്തിന്‍റെ തന്നെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും സ്വസ്ഥതയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു .ആശുപത്രികളില്‍ മാനസിക രോഗികള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ ഇന്‍ ഷുറന്‍സ് കാര്‍ഡ് പോലും പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഈ ആധുനിക കാലത്തും വേണ്ട പരിഗണന കിട്ടാതെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗമായി ഇവര്‍ തുടരുന്നു
Suggestion 2: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഇന്നു മിക്കവാറും ആളുകള്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം . ഇതിനു അടിയന്തിരമായി ഒരു പദ്ധതി നിര്‍വഹണം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു
Suggestion 3: ഇന്റെര്‍നെറ്റ് സാക്ഷരതയ്ക്കു മുഖ്യ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കയും സൌജന്യ നിരക്കില്‍ ഇന്റെര്‍നെറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളില്‍ അടക്കം ലഭ്യമാക്കുകയും വേണം
Suggestion 4: കൃഷി ഭവനുകള്‍ ഓഫീസ്സ് പ്രവര്‍ത്തനം മാത്ര മൊതു ങ്ങാതെ ആരോഗ്യ രംഗത്തെന്ന പോലെ കൃഷിക്കാരുടെ വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവരുടെകാര്‍ഷിക പ്രശ്ങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാര മുണ്ടാക്കണം
Suggestion 5: വികസന പദ്ധതികള്‍ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ അടക്കം സമയ ബന്ധിതമായി വളരെ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കണം


112

Name: O.V.RAGHAVAN
Suggestion 1: If any body occupied Govt property in city area and constructed shop remove them and use it for easy transport.
Suggestion 2: Bus transport should be neat and clean and it should not spoil nature. Slight ticket rise is allowed . Minimum charge Rs,10 and avoid use of coins while fixing bs charges.
Suggestion 3: All old shops should be removed and construct new shops without occupying Govt. land and stop foot path sails which is spoiling health. make new rules for this purpose. Fitness certificate for shops and school building should be given after proper verification and toilet facility and cleaning should be there.
Suggestion 4: Stop aided schools and make them Govt. Schools. All appointments should be from PSC. and make Shure no body is interfering in PSC activity.
Suggestion 5: Roads should be developed in all districts like Malappuram district.


113

Name: O.V.RAGHAVAN
Suggestion 1: If any body occupied Govt property in city area and constructed shop remove them and use it for easy transport.
Suggestion 2: Bus transport should be neat and clean and it should not spoil nature. Slight ticket rise is allowed . Minimum charge Rs,10 and avoid use of coins while fixing bs charges.
Suggestion 3: All old shops should be removed and construct new shops without occupying Govt. land and stop foot path sails which is spoiling health. make new rules for this purpose. Fitness certificate for shops and school building should be given after proper verification and toilet facility and cleaning should be there.
Suggestion 4: Stop aided schools and make them Govt. Schools. All appointments should be from PSC. and make Shure no body is interfering in PSC activity.
Suggestion 5: Roads should be developed in all districts like Malappuram district.


114

Name: Hamidali Kottaparamban
Suggestion 1: There should be ways for people to make opinions on important policy affairs
Suggestion 2: People should be able to ask questions to Assembly/ move private bills based on online voting (Can put a minimum threshold voting of 2 Lakhs)
Suggestion 3: Red Tape should never be a concern anymore in Kerala
Suggestion 4: Need to have policy plans to increase communal harmony in Kerala and we need to be a better model to enter country
Suggestion 5: Government should try level best to come back in power (after 5 years) from day 1 itself. We people can understand final year gimmicks and will kick LDF also out as we did for UDF.


115

Name: B. SREEKUMAR
Suggestion 1: വാഹനാപകടങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെതും. പ്ലസ്‌ ടു സിലബസിൽ ട്രാഫിക്‌ നിയമങ്ങൾ ഒരു പാഠൄ പദ്ധതിയായി ഉൾപെടുത്തി ആ പരീക്ഷയിൽ മിനിമം ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയാൽ മാത്രം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്സിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ വരും കാലങ്ങളിലെങ്കിലും വാഹനാപകടങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാനാവും
Suggestion 2: പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഉള്ള മാലിന്യ നിർമാർജന രീതിയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ചു അത്തരം പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് യോജിച്ച രീതിയിൽ നടപ്പാക്കിയാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു


116

Name: Shilu Joseph Venat
Suggestion 1: A single door system to access any government services to the public which consist of; (a) ‘Service Kerala’ offices at every village /ward to get all of the government office services, (b) inter connected fully e-file and back-up system, (c) ‘Office to Office document collection system ‘which means an office itself is collecting the required documents from other offices for the public.
Suggestion 2: Introduction of a new type of Share Market which is doing only term investments; there by it should be free from market fluctuations. Such a very low risky and solid market can generate capital for the industries and income for the public; can be an alternate system while the bank interests are coming down.
Suggestion 3: ‘Lego Industries’ – a different co-operative industrial concept can generate massive employment and per capital income. Here, multiple individual units or factors of production are forming a large industry.
Suggestion 4: DNA bank and Finger print bank.
Suggestion 5: If each and every exchange of money in an economy are recorded and if there is an unique identity for every individuals, institutions, goods and services; any monetary crimes are impossible in that economy. [Please contact for details if there is any further interest]


117

Name: Tony Varghese
Suggestion 1: Please ban harthal and band from kerala.
Suggestion 2: Kindly standardise our kerala university make it center of excellence.
Suggestion 3: Kindly make waiste dusbin in every 200 meters in the public road.
Suggestion 4: Kindly make law to have public toilet in every petrol pumb or in every 1 km in the main road.
Suggestion 5: Kindly increase the efficieny of goverment office by putting punching machine, monthly monitoring system and performance appraisal system.


118

Name: Hashim
Suggestion 1: Make all goverment services online
Suggestion 2: Atleast develop our NH47 one way. Accure atleast 45 m
Suggestion 3: Make all govt paying jobs via psc atleast in educational sector because that is our presant and future
Suggestion 4: Centralise psc recruitment make common test reduce the tests and dont increese the period of ranklist like umman did. And make atleast 10 rs application fee that will reduce the amount of application because lot of them are sending application as just for joke and not attending it
Suggestion 5: Try to place govt employees on their own districts that will reduce the fuel consumption trafic and their travelling cost and their productivity


119

Name: ARAVINDAKSHAN. V.K
Suggestion 1: പഴശ്ശി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കനാൽ വഴി കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ജലം വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കു ക.
Suggestion 2: മുതിർന്നവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് സൗജന്യ കമ്പ്യൂട്ട ർ പരിശീലനം നൽകുക.
Suggestion 3: BSNL NETWORK മറ്റു സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് അടിമപ്പെടുത്താതെ കേരളത്തിലെങ്കിലും മികവുണ്ടാക്കിക്കുക.
Suggestion 4: പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ മണലും കരിമണലും ശേഖരിച്ച് കുറ്റമറ്റരീതിയിൻ വിതരണം ചെയ്യുക.
Suggestion 5: സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, പ്രായമുള്ളവർ, സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ - ഇവർക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക.


120

Name: renju varghese
Suggestion 1: അങ്ങേക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു
Suggestion 2: നമ്മളുടെ ശമ്പളം നികുതി ബാധകം ആണെങ്ങിൽ നമ്മൾ നികുതി അടക്കുന്നുണ്ട്. മീതി ഉള്ള പണം ആണ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ FD ആയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുനത്. പിന്നീടു എന്തിനാണ് അതിന്റെ പലിശയ്ക്കും നമ്മളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് നികുതി ഈടാക്കുന്നത്. ഇത് ഒഴിവാക്കി തന്നു കൂടെ സർ ?
Suggestion 3: കുറഞ്ഞ പക്ഷം 50 വയസിനു മുകളിൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ എങ്കിലും FD നിക്ഷേപത്തിന് നികുതി ഒഴിവാക്കി തന്നു കൂടെ? middle ക്ലാസ്സ്‌ കാരന് ജീവിച്ചു പോകാൻ വല്യ ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ് സർ. ഒരു ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കാത്ത കൂട്ടര് ആണ് ഞങൾ. അഭിമാനം കാരണം ആരുടെ മുൻപിൽ കൈ നീട്ടാനും പറ്റില്ല.


121

Name: Vinod kalliyadan
Suggestion 1: Proper waste management system required
Suggestion 2: Ksrtc operation to be re build and follow other states like karnataka
Suggestion 3: Promote solar energy
Suggestion 4: Strict road saftey rule to be implemented
Suggestion 5: Stop corruption,


122

Name: Muralidharan
Suggestion 1: മാനസികവെല്ലുവിളിനേരിടുന്നകുടുംബത്തെസംരക്ഷിക്കാന്‍രക്ഷിതാക്കള്‍ക്സര്‍ക്കാര്‍ജോലിനല്‍കുക
Suggestion 2: മദൃനിരോധനം പൂര്‍ണ്ണമായും നിരോധിക്കുക.ബാറുകളിലെതൊഴിലാളികള്‍ക്ക്സര്‍ക്കാര്‍നൃായവിലഹോട്ടല്‍തുടങ്ങിഅതില്‍ജോലിനല്‍കുക.
Suggestion 3: ജെെവപച്ചക്കറികൃഷിചെയ്യുന്നകര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൃഷിഭവന്‍വഴിസഹായധനംനല്‍കുക.
Suggestion 4: റേഷന്‍ഷോപ്പുവഴിനിതൃോപയോഗസാധനങ്ങള്‍നൃായവിലക്ക്നല്‍കുക
Suggestion 5: പാവപ്പെട്ടപെണ്കുട്ടികളുടെവിവാഹത്തിനുവേണ്ടി സഹായനിധിരൂപീകരിക്കാന്‍മംഗല്ലൃാഎന്നപേരില്‍ലേൊട്ടറിആരംഭിക്കുക.


123

Name: B Mathews
Suggestion 1: House for all, Drinking water supply at least the day time and power supply without interruption. These are necessities for people. I am a resident in kottayam municipality, we never had water supply 24/7 for last 20 + years, water supplying 3 times a week for just 2 hour a day. Govt was thinking to upgrade the municipality to corporation without providing absolute necessities for the people.
Suggestion 2: Efficient waste management. Govt/Municipality have to collect waste from households once a week. waste can be segregated into three. recyclable, landfill and garden waste/paper. recyclable waste can collect once a month like bottles , tins, egg trays
Suggestion 3: Safety for all. ensure people are safe to travel anywhere at anytime. Safety for women and children have to give priority. provide free emergency contact numbers to contact the police. Law and order must be in place. Ensure culprits are punished properly for their act of violence or sentenced to prison without delay, which will sent the message to those waiting to do atrocities.
Suggestion 4: corruption. Cm and ministers make sure corruption is not taking the first place rather than developments. Govt employees must do their duties responsibly, they are there to help the public, not to make money for every small paperwork they are supposed to do. Bring in legible bureaucrats to power and whipout all corrupted officers and govt employees.
Suggestion 5: Party must stay away from strike and disruption, which is chaotic for the general public. please allow them to live their lives. freedom to live, freedom to speak, freedom to travel.


124

Name: Aji
Suggestion 1: Protection of Human life and his rights.
Suggestion 2: Free Medical treatment for people earning below Rs 15000/month.I believe more than £750 crore profit alone we are getting from Karunya lottery.
Suggestion 3: Education system . Proper education can generate a greate future.Stop donations from nursery to college
Suggestion 4: Wastage management: Existing and new project should have a proper system.
Suggestion 5: Crime control: Intaling CCTV to control crime and create a friendly atmosphere .I hope I ll get a good reply from our respected Chief minister .Thanks for this opportunity. God bless you and rule well


125

Name: Binz mathew
Suggestion 1: കര്ഷകര്ക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നല്കുക ,സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വളവും വിത്തും വിതരണം ചെയ്യുക
Suggestion 2: കാര്ഷിക കടങ്ങൾ പലിശ രഹിതമാക്കുക .3 ലക്ഷം എന്നുള്ളത് 5 ലക്ഷമാക്കുക
Suggestion 3: പൊതുവിതരണ സംപ്ര തായം കര്യഷമമാക്കുക .നിത്യോ പയോ ഗ സാധനഗളുടെ വില കുറയ്ക്കുക
Suggestion 4: നാണ്യവിലകല്ക്ക് ന്യായ വില ഉറപ്പാക്കുക .റബ്ബറിന് 200 രൂപ ഉറപ്പു വരുത്തുക
Suggestion 5: സാക്ഷരത പ്രരക്മാർക്ക്‌ ജോലി സ്ഥിരത ഉറപ്പു വരുത്തുക .മാന്യമായ ശമ്പളം നല്കുക


126

Name: dileep
Suggestion 1: Immediate completion of kochi metro
Suggestion 2: Waste management
Suggestion 3: Finish all fly over works in kochi
Suggestion 4: Strengthen ksrtc
Suggestion 5: Immediate completion of smart city kochi


127

Name: George A J
Suggestion 1: It was heartbreaking to see the strike of "Endosulphan" preys. What a pity it was!!!!. Also it is stunning that farmers suicide due to agricultural failure and govt. do nothing against it, this is not fair for a democratic country. At the same time govt is always willing to please the organised sector. in simple words it is ridiculous. It is also very pathetic and sympathetic that thousands of patients are struggling to find money for their operations and treatment . There are also thousands on bed who could not even move or take any job for their livelihood. If this is the situation where is our socialism.
Suggestion 2: Instead of declaring new projects priority may be given to complete the projects now on halfway. Also sanction enough fund to complete a particular project to finish it timely instead of allotting only a small portion in each budget.
Suggestion 3: The prizing structure of Kerala Lotteries may be revised so to to get 1 lakh for 400 persons instead of giving 4 crores to a single person. Since 99% of persons taking lottery will be satisfied if they get 1 lakh; most of the lottery takers are labours and low income people.
Suggestion 4: Good playgrounds are must for a healthy generation. The availability of Play grounds in Kerala is very limited. At least 1 good playground should be there in each ward.
Suggestion 5: There are thousands of laws to be made more transparent or to be modified. For eg. For correcting the name in a Ration Card the Supply Officer demands one and the same certificate from VO. The Village Officer gives this certificate on the basis of School certificate and Ration card or any other ID card. If the SO have the authority to correct the name on the basis School certificate in the RC what would be the difference.


128

Name: Jomon Peter
Suggestion 1: വിഷമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം
Suggestion 2: കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ചികിത്സ
Suggestion 3: തൊഴിലവസരങ്ങൾ
Suggestion 4: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
Suggestion 5: മെട്രോ റെയിൽ , നല്ല റോഡുകൾ ,മേൽപ്പാലങ്ങൾ


129

Name: JOMON PETER
Suggestion 1: വിഷമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം
Suggestion 2: കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ചികിത്സ
Suggestion 3: തൊഴിലവസരങ്ങൾ
Suggestion 4: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
Suggestion 5: മെട്രോ റെയിൽ , നല്ല റോഡുകൾ ,മേൽപ്പാലങ്ങൾ


130

Name: JOMON PETER
Suggestion 1: വിഷമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം
Suggestion 2: കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ചികിത്സ
Suggestion 3: തൊഴിലവസരങ്ങൾ
Suggestion 4: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
Suggestion 5: മെട്രോ റെയിൽ , നല്ല റോഡുകൾ ,മേൽപ്പാലങ്ങൾ


131

Name: JOMON PETER
Suggestion 1: വിഷമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം
Suggestion 2: കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ചികിത്സ
Suggestion 3: തൊഴിലവസരങ്ങൾ
Suggestion 4: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
Suggestion 5: മെട്രോ റെയിൽ , നല്ല റോഡുകൾ ,മേൽപ്പാലങ്ങൾ


132

Name: manikandan.r
Suggestion 1: ചിറ്റൂര് സുഗര്മില്ൽ (മലബാര് ദിസ്ടിലേരി) പുനസ്ഥാപിക്കണം?
Suggestion 2: ചിറ്റൂര് സുഗര്മില്ൽ തൊഴിലാളികളുടെ സംബല കുടിശിക കൊടുതുതിര്കുമോ ?
Suggestion 3: മില്ലിൽ ജോലിയിൽ ഇരികെ അന്ധരിച്ചാൽ അവരുടെ അനധരവകസിക് ജോലി കൊടുകുന്നുണ്ടോ?
Suggestion 4: കഴിഞ്ഞ 15 വര്ഷമായി എല്ലാ മത്രിമാരും മറന്നിരിക്കുകയാണ് (ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മന്ത്രിസഭാ )ഇ മത്രിസബ എങ്കില്ലും ഇ പ്രാസം പരികാരം കാണുമെന്നു വിജരിക്കുന്നു?
Suggestion 5: എന്റ്റെ അച്ഛൻ 6.8.2014 മരണപെട്ടു മലബാര് ദിസ്ടിലേരിയുടെ കീഴില ജോലിയില്യിരികെ മരണപെട്ടു .ഇതുവരെ അന്ജിന്റെ പസപോലും കിട്ടിട്ടില്ല.മരണപെട്ടുപോലും ആ പായസ പോലും പ്രയോജനമില്ല.


133

Name: basheer
Suggestion 1: Ponnaniyile chamravatam regulated com bridge ethrayum peten cheytu tharanam


134

Name: Rajan.Nair.
Suggestion 1: SIR,FIST OF ALL PLEASE CONTROL OUR CITU WORKERS.EXPECIALLY AUTO RIKSHA THOZHILALI AND CHUMATTUTHOZHILALY.THEY ARE DIRECTLY CONTACT WITH PUBLICS THEY ARE VERY BADLY MISBEHAVE TO THE PUBLICS.THIS PRACTISE ARE BADLY EFFECT TO OUR PARTY ALSO .SO I REQUIST YOU TO CONTROL THUM.
Suggestion 2: Sir,please prohibit bribe in Govt Offices.Strictly Control office timing and strictly take action against who violating this not give any chance to escape from our rules.
Suggestion 3: Sir,please educate Govt employees to behave properly to the public.They are servants to the public.Employees Misbehavior also effect to the Govt Credibility.
Suggestion 4: Sir,Every month evaluation of Govt with public servants is necessary to understand the problems of publics So that you can take necessary action.
Suggestion 5: Sir,Please Control unnecessary expenses


135

Name: Bineesh N
Suggestion 1: Enforce road safety and traffic rules. Make sure this rule applicable for Ministers, MLAs, Govt officials. So that people will start learning from leaders.
Suggestion 2: Waste and plastic management - Every day morning on the road side it used burn the wastes including plastic. It is polluting morning fresh air. Please find a way for better waste and plastic management
Suggestion 3: Advertisement and flux on the road side- create and enforce a rule for putting advertisement on road side
Suggestion 4: Usually politicians closely work with people in the society. Once they become MLA, MP, minister they are moving away from the people. Try to use public transport at least once in a month, so that they can identify critical issues in the society
Suggestion 5: Try to betterment school education system to compete with private schools. So that it will make sure childrens from the poor family can also reach better positions.


136

Name: Rajan
Suggestion 1: Road and safety
Suggestion 2: kudivellam
Suggestion 3: Ellavarkkum veedu
Suggestion 4: plastic nirodhanam
Suggestion 5: Prakruthi samrakshanam


137

Name: balakrishnan
Suggestion 1: Protect the river banks with protective walls. It save the river as well as stop encroching
Suggestion 2: Agriculture officers jobs need to be clearly defined and posted on office. At the moment it is freeride.
Suggestion 3: Most of govt offices are a shame for what malayali stands for. Its dirty and stands at 0 on a scale 0 to 10 for efficiency and honesty
Suggestion 4: Lots of youth become "brokers" and looking for easy money. Need vigurus awareness for working culture
Suggestion 5: Lottory need to be limited. Its a state sponsored gamble


138

Name: balakrishnan
Suggestion 1: Protect the river banks with protective walls. It save the river as well as stop encroching
Suggestion 2: Agriculture officers jobs need to be clearly defined and posted on office. At the moment it is freeride.
Suggestion 3: Most of govt offices are a shame for what malayali stands for. Its dirty and stands at 0 on a scale 0 to 10 for efficiency and honesty
Suggestion 4: Lots of youth become "brokers" and looking for easy money. Need vigurus awareness for working culture
Suggestion 5: Lottory need to be limited. Its a state sponsored gamble


139

Name: SREELAL M.M
Suggestion 1: Sir in india none of the governments are giving any concern about waste management including plastics. Global warming, greenhouse effects ,plastic pollution..etc are major problems due to large exhaustion of waste s,but still no one is ready to do anything. There are many companies in world making wealth from waste and ,in process, saving environment from devastation. So my question is could you implement proper measurements to promote a safe environment by realising an efficient waste treatment system in kerala.
Suggestion 2: Sir, most of the government owned land properties are kept in idle even if it can be useful for small scale farming or other purposes. How are you going to do in this
Suggestion 3: As everyone known that food products and vegetables in our market is not at all good. I hope you will consider this seriously
Suggestion 4: Utilization of human resources is so poor in india and this may be the big reason why india is still under developing .There are tremendous ways to do so and by that you can assure more job opportunities in kerala
Suggestion 5: Lack of awareness programs in public are the reason for sexual abuse. I hope you will execute the rules in correct way for women safety, rights, child safety.


140

Name: samson thomas davis
Suggestion 1: Sir Impose huge tax to the big houses who builds above 1000squarefeet/ they are spoling our lands at present the taxes imposed on these big houses is very less
Suggestion 2: Sir plant more trees for the survival of next generation money can get from the violators who built big houses impose huge tax
Suggestion 3: Sir Education rendered in Government schools aided schools must monitor properly
Suggestion 4: Sir all Engineering colleges in Kerala makes money only they cant provide jobs/ stop sending our students who come out successfully give jobs in our country itself
Suggestion 5: Sir stop using cell phones specially this smart phones using in all Goverment Departments specially Police Department and all the other departments /Salaries are paid as waste the working time they share this Facebook/Whatsapp and waste working hours Sir Strictly Monitor It.


141

Name: samson thomas davis
Suggestion 1: Sir Impose huge tax to the big houses who builds above 1000squarefeet/ they are spoling our lands at present the taxes imposed on these big houses is very less
Suggestion 2: Sir plant more trees for the survival of next generation money can get from the violators who built big houses impose huge tax
Suggestion 3: Sir Education rendered in Government schools, aided schools must monitor properly
Suggestion 4: Sir all Engineering colleges in Kerala makes money only they cant provide jobs/ stop sending our students who come out successfully give jobs in our country itself
Suggestion 5: Sir stop using cell phones specially this smart phones using in all Government Departments specially Police Department and all the other departments /Salaries are paid as waste the working time they share this Facebook/Whatsapp and waste working hours Sir Strictly Monitor It.


142

Name: balakrishnan
Suggestion 1: Reclaiming the govt land illegaly occupied by people/company or corporation.
Suggestion 2: Making bunds on rivers so that min quantity of water always maintained. Temporary adjustable bunds technology available
Suggestion 3: Deepen existing dams by removing the silt, soil and sand so it can hold more water. By selling the sand money can be generated to do the clearing
Suggestion 4: Stop minibg from Western ghats. I seen a big quarry near Chathurangapara working
Suggestion 5: Justise for all


143

Name: Rajeev Nath
Suggestion 1: സർ, വിഷമയം ഇല്ലാത്ത പച്ചക്കറി ലഭ്യമാക്കുവാൻ നിലവിലുള്ള പദ്ധതികൾ ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ഒപ്പം പുതിയ പദ്ധതികൾ (ഉദാ: വീടിനു മുകളിൽപ്പോലും കൃഷി ചെയ്യാം) ആവിഷ്കരിക്കുകയും വേണം. സർ നമുക്ക് കാൻസർ റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ല, കാൻസർ ഇല്ലാത്ത ഒരു തലമുറ അല്ലെ വേണ്ടത്.
Suggestion 2: സർ below average ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്ന പൊതുജനത്തിന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത പ്രോജെക്റ്റുകൾ ദയവായി ആരംഭിക്കരുത് (ഉദാ: കോടികൾ ചിലവഴിച്ചു കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നിർമിച്ച KSRTC ഷോപ്പിംഗ് സമുച്ചയങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുവാൻ ആളില്ലാതെ കിടക്കുന്നു. കൃത്യമായി പഠനം നടത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ അത്രയും പണം മറ്റെതെങ്കിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക് വിനിയോഗിക്കാമായിരുന്നു). പകരം താഴെക്കിടയിൽ ഉള്ള, സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ചികിത്സക്കായി Government ആശുപത്രികളിൽ മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ നൽകണം. (ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇപ്പോളും ആശുപത്രികളുടെ അവസ്ഥ മോശം ആണ് സർ).
Suggestion 3: സർ നിയമത്തിനു മുൻപിൽ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടവൻപോലും സർക്കാരു ചിലവിൽ ജയിലിൽ സുഖമായി കഴിയുന്നു. സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻകൈ കൊടുക്കുന്നതിനു കരുത്തു പകരാനായി സ്ത്രീകളെ ദ്രോഹിച്ച കുറ്റത്തിന് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്കു കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം കൂട്ടണം.
Suggestion 4: സർ ഹരിത ഭൂമി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ കേരളം ഇന്ന് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളുടെ ആധിക്യം മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഉപയോഗശൂന്യമായ ഫ്ലെക്സ് ഷീറ്റുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഗ്രോ ബാഗുകൾ ആക്കുവാൻ ഉള്ള അങ്ങയുടെ നിർദേശം പരിപൂർണമായും സ്വാഗതം അർഹിക്കുന്നതും, ആഹ്ലാദം നൽകുന്നതുമായ ഒരു തീരുമാനം ആയിരുന്നു. ഇത് കേരളത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൃത്യമായി നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ അങ്ങയുടെ ഭരണത്തിന് സാധിക്കെട്ടെ എന്നും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം വനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും മരങ്ങൾ പുതിയതായി വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഫലപ്രദമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുക. കൂടാതെ നിർബാധം കുന്നുകളും മലകളും ഇടിച്ചു നിരത്തുന്ന മണ്ണ് മാഫിയായിക്കെതിരെയും, അനധികൃത മണൽ വാരൽ നിമിത്തം നദികളുടെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന മണൽ മാഫിയായിക്കെതിരെയും കടുത്ത നടപടി ഇനിയെങ്കിലും കൈക്കൊള്ളാൻ അങ്ങയ്ക്കു സാധിക്കണം. (പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം മലയോര മേഖലയിൽ മണൽ/മണ്ണ് മാഫിയ വളരെ ശക്തമാണ് സർ).
Suggestion 5: സർ ഇന്ന് കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി കൃത്യമായ മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ചു കാലം മുൻപ് വരെ നഗര സഭകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയിരുന്ന മാലിന്യ നിർമാർജനം ഇപ്പോൾ അല്പം പോലും നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഗ്രാമവാസികൾ അയ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ഇതിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിലെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദയവായി മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിന് ശരിയായ ദിശയിൽ ഉള്ള ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കേരളം താമസിയാതെ ചീഞ്ഞു നാറാൻ തുടങ്ങും. അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഉപഭോഗം കുറക്കുന്നതിനും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിയാൽ കേരള ജനത അങ്ങയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള ഈ മന്ത്രിസഭയെ എന്നും അനുസ്മരിക്കും.


144

Name: ലിബീഷ് ജോർജ്
Suggestion 1: ഭൂമിയിൽ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിയിൽ തന്നെ താഴ്ത്തണം. കനായിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം.
Suggestion 2: ഒരാൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു 5 മരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് ഫ്ളാറ്റുകൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് 1 മരം പോലും ഇല്ല. അവസാനിപ്പിക്കണം, എന്ത് വിലകൊടുത്തും നടണം.
Suggestion 3: യുവജനഗൾക്കു മൂല്യ ബോധം നൽകണം. വികാരങ്ങൾക്ക് അടിപെട്ടവരെ കണ്ടെത്തി അവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണം.
Suggestion 4: ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിൽ മായം ചേർക്കുന്ന വരുടെ ലൈസൻസ് കട്ട് ചെയ്യണം, നരഹത്യക്കു കേസ് എടുത്തു അവരെ തുറങ്കിലടയ്ക്കുകയും വേണം
Suggestion 5: വിശദമായി ആലോചിച്ചു ഇവയെല്ലാം നടപ്പിലാക്കണം.


145

Name: CYRIAC PHILIP
Suggestion 1: I am a Malayalee settled down in Mysore.Basically I belong to Wayanad. I have a very practical suggestion for connecting Kerala with Mysore and Bangalore through a Railwayline bypassing the wild Life sanctuaries.If the Railway line is to start at KADAKOLA between MYSORE AND NANJANGUD and to proceed to VATAKARA or THALASSERY via HULLAHALLI-SARGUR-N.BEGUR-GANDATHUR-GUNDARA-MACHUR-BAVALI-PALVELICHAM-MANANTHAVADY-KUNJOME-VILANGAD-NADAPURAM-CHORODE ,WILD LIFE SANCTUARIES OF BANDIPUR AND WAYANAD CAN BE BYPASSED.The distance of this line would be just 130 KMs and cost around Rs.2000 crores.BANDIPUR WL Sanctuary has been declared as as an Ecologically Sensitive Zone by MOEF through Notification 18 S.O.No.2364(04.10.2012) ;Final NotificationD.L.33004/99 (4.10.2012) 26.5.2013.This notification bans any kinds of construction activities in Bandipur WL Sanctuary area. From Mananthavady another line can be conceived to connect Kannur via Thalappuzha-Ambayathode-Kottiyur-Peravur-Shivapuram-Mattannur. Between Kunjome -Vilangad and Thalappuzha-Ambayathode there are natural passages through the western ghats like that of Walayar.Here about 2 to 3 KMs ,the line has to go through reserve forests ,not coming under any Wild Life sanctuary.The forest areas of less than 25 acres thus to be acquired for this purpose can be substituted by the more than 300 acres of jungle like Revenue lands uner sy.No.3261 a in Magalassery village,Vellamunda Panchayath,Mananthavdy Taluk. These Railway lines would reduce the distance between Kochi and Bangalore by almost 180 KMs,between Thiruvananthapuram and New Delhi by 300 KMs and between Mangalore/Kannur and Chennai by almost 100 KMs.
Suggestion 2: A couple of months back the Hon.Chief Minister of Karnataka Sri.Siddaramiaih said that the Mysore-Mananthavady Highway (SH 33) would be upgraded as a National Highway.However Kerala has not responded to this so far.The highest beneficiary of this NH would be Kerala.If only Kerala responds to this and simultaneously puts pressure on Centre this would happen.While upgrading this road ,realignment through Gandthur-Gundara-Machur-Byranakuppe-Bavali-Palvelicham-Payyampalli-Valliyurkavu is incorporated ,Wild Life sanctuaries can be bypassed and through this NH uninterrupted day and night traffic can be allowed.This NH should be extented to Vatakara from Mananthavady through Kuttiyadi,so that better connectivity to other parts of Kerala from North Karnataka and Maharashtra would be possible. This NH would resolve the innumerable vexed problems faced by the people of Wayanad and other regions due to the night ban of traffic through Bandipur and Nagarhole Wild Life sanctuaries. Along with this if the Chekadi bridge is completed and opened for traffic Pulpalli and Sulthan Batheri also would get connected to this road.Simultaneously if the Road from Thariyode to Kozhikode via Kakkayam- Balussery is taken up and completed ,the distance between Kozhikode and Bangalore would get reduced by more than 40 KMs.
Suggestion 3: Sri.Pratap Simha,the Hon.MP of Mysore-Kodagu ,a couple of months back announced that there is a proposal to upgrade the Somawarpete-Madikeri-Virajpete-Gonikoppal-Kutta-Tholpetty-Mananthavady road as a National Highway.If Kerala puts pressure this would become a reality.This NH can be realigned from Tholpetty via Aranappra-Appapara-Thirunelli-Panavalli-Thrissileri- to reach Mananthavady ,so that Wild Life sanctuaries can be bypassed.This Nationl Highway may be extended to Kalpetta from Mananthavady and to Hassan or Chickmangalore or Shimoga from Somawarpete , better connectivity would be there between Kerala and Kodagu,Central and North Karnataka and Maharashtra.
Suggestion 4: The proposed Wayanad Centre of Sri.Chithira Thirunal Institute of Medical Sciences ,for which land acquisition is almost over at Boy`s Town ,Wayanad may be speeded up.Wayanad is lacking in proper medical facilities.This Centre would serve not only the people of Wayanad,but also the people belonging to Iritty,Kottiyur,Peravur,Kolayad,Kannavam,Kuttiyadi,Nadapuram,H.D.Kote,Gundalpete,Gudalur,Kodagu areas also.These regions have the maximum Tribal and other backward community population.This Centre may be established as a Research Centre cum Health Centre catering to all types of Patients
Suggestion 5: Although Kerala has got 44 Rivers ,we have not utilised the water resources properly.In Summer acute water crisis is experienced in most of the parts of the state.Policies to manage the water resources to the optimum levels to be formulated and implemented.Most of our rivers are polluted and contaminated .Efforts should be made to tackle this issue.Waste Management also should be a priority along with this.


146

Name: richie
Suggestion 1: പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപെടുതെണ്ടാത് അത്യാവശ്യ ഘടകം ആണ്. എടുത്തു പറയേണ്ടത് കെ എസ് ആർ ടിസി യുടെ മെയിൻടാനെൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം കെ എസ് ആർ ടിസി യെ മുഖം മിനുക്കി വൃത്തിയുള്ള വാഹങ്ങൾ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കണം. അതിനു പൊതു ജനം കൂടി മനസ്സ് വക്കണം. അതിനായി കഴിയുന്ന നിയമം കൊണ്ട്വരണം. ജനങ്ങള്ക്ക് ബസ്‌ വൃത്തികേടാക്കാൻ ഭയം തോന്നണം നമ്മുടെ റോഡുകളുടെ വികസനം, അവശ്യ മേല്പാലങ്ങളുടെ നിര്മാണം, എന്നിവയെല്ലാം അത്യാവശ്യം ആണ്.
Suggestion 2: വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഉടച്ചു വാർകണം. നിയുക്ത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ ആണ് ഉള്ളത്. വിജയ ശതമാനം കൂട്ടാൻ ഉള്ളതാരകരുത് പരീക്ഷകൾ. മറിചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവിന്റെ അളവുകോൽ ആരിക്കണം.
Suggestion 3: നിയമമങ്ങൾ കർക്കശമാക്കണം. നിയമലന്ഖനം നടത്താൻ അത് പൊതു ജനമോ മന്ത്രിയോ ഉദ്ട്യോഗസ്താരോ, ഭയക്കുന്ന കാലം വരണം.
Suggestion 4: സത്യസന്ധരായ ഉദ്ട്യോഗസ്തരെ നിയമിക്കണം. ജനങ്ങള്ക്ക് വിശ്വാസമുല്ള്ളവരെ കൊണ്ട്വരണം. പി എസ് സി നിയമനങ്ങൾ സുതാര്യമാകണം. ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് കെടുകാര്യസ്ഥത വെടിഞ്ഞ ഉണര്ന്നു പ്രവര്തികണം. ഇന്ന് കേരളം നേരിടുന്ന ഒരു ഭീകര പ്രശ്നം ആണ് വിഷം കലര്ന പച്ചകറിയും വൃത്തിഹീനമായ ഹോട്ടൽകലും. ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം
Suggestion 5: മാലിന്യനിര്മാര്ജനം ഗൌരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ്. അടിയന്തര നടപടികൾ എടുക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാലിന്യനിര്മാര്ജനം ബന്ധപെട്ടു ജനങ്ങളെ ബോധാവല്കരിക്കാനും നടപടികൾ എടുക്കണം. പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തെ വീണ്ടും ഒരു മാലിന്യ മുക്ത നാട് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. കഴിയുന്നിടത്തോളം വേസ്റ്റ് ബിന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കണം. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിതരാക്കണം.


147

Name: Harikumar A
Suggestion 1: കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ധാരാളം ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞതാണ്. ദയവായി ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർകുന്നവർകെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുക
Suggestion 2: മലബാറിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിൽ വന്നു പണിയെടുക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ട്രെയിനുകൾ വളരെ കുറവാണു. ദയവായി ഞായറാഴ്ച ആവശ്യത്തിനു ട്രെയിനുകൾ ലഭ്യമാക്കൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു
Suggestion 3: എല്ലാ നഗരത്തിലും comfort സ്റ്റേഷൻ നും കുടിവെള്ളം കൊടുക്കുന്ന സ്ടാലും സ്ഥാപികുക


148

Name: Jayachandran K
Suggestion 1: Kindly give instructions to keep our roads,which are the lifelines of our economy,in good condition.
Suggestion 2: Kindly give instructions for efficient waste management system.
Suggestion 3: Please encourage Agriculture and farming.This will reduce the prices.
Suggestion 4: Please protect our Rivers,ponds,etc from pollution.Environment protection may be given due preference
Suggestion 5: Kindly encourage production of more energy.


149

Name: sumesh payyakkil
Suggestion 1: വികസനം, ഹരിതകേരളം എന്നിവയേക്കാളെല്ലാം മുൻപ് സ്ത്രീസുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയാലും. നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും മാനഭയവും പ്രാണഭയവും കൂടാതെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിത്തന്നാലും.
Suggestion 2: Your Second Suggest
Suggestion 3: Your Third Suggest
Suggestion 4: Your Fourth Suggest
Suggestion 5: Your Fifth Suggest


150

Name: ALAVI
Suggestion 1: janakeeyaassothranam poleyulla prorammes koduvaranam


151

Name: Prasanth
Suggestion 1: Sir Cogratulations. Leave all aided school and college appointments to PSC.
Suggestion 2: Ask everyone to receive cash bills for each transactions including jwellery..
Suggestion 3: Protect the girls from the insecurity feelings.. Make the law and order free from any political involvements..
Suggestion 4: Protect the employers who are working in unorganized sectors like sales girls in shops, teachers in unaided sector.
Suggestion 5: Make kerala a corruption free, ecofriendly, lady friendly state... Laal salaam


152

Name: Jayachandran K
Suggestion 1: Kindly give instructions to keep our roads,which are the lifelines of our economy,in good condition.
Suggestion 2: Kindly give instructions for efficient waste management system.
Suggestion 3: Please encourage Agriculture and farming.This will reduce the prices.
Suggestion 4: Please protect our Rivers,ponds,etc from pollution.Environment protection may be given due preference
Suggestion 5: Kindly encourage production of more energy.


153

Name: Ashraf
Suggestion 1: തീര ദേശ മേഘലയുടെ വികസനത്തിന്‌ കേരള തീര ദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ( Kerala State Coastal Area Development Corporation- KSCADC ) ഉണ്ട് . മലയോര മേഘലയുടെ വികസനത്തിന് മലയോര വികസന ഏജൻസി ( Hill Area Development Agency - HADA ) ഉണ്ട് . അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് മാത്രം നമുക്ക് ഏജൻസി ഇല്ല . കർണാടകയിലെ ബോർഡർ ഏരിയ ഡവലപ്മെന്റ്റ് ഏജൻസി (KSBADA) മാത്രകയിൽ നമുക്കും വേണം ഒരു സംഘടന .
Suggestion 2: Ban use of Tungsten filament lamps in Kerala and encourage the use of LED lights to save energy
Suggestion 3: Upgrade more roads in Kerala district roads to PWD road , state highways and National highways.
Suggestion 4: Encourage online payments for all government payments
Suggestion 5: Construct regulator cum bridges in major rivers to store water


154

Name: Ganesh kumar
Suggestion 1: Zero tolerance to physical attack on political ground
Suggestion 2: Built Kannur district a peaceful area where we are ashamed to say that we belong to kannur.
Suggestion 3: Stop corruption at CPM party office and party cadre
Suggestion 4: Stop nookkucooli like local leaders gundaism
Suggestion 5: No bandh,hartal and public nuisance by parties.


155

Name: Vimal Roy
Suggestion 1: Strengthen the LAWS RELATING TO TRAFFIC/ROAD/VEHICLE.Copy a road transport system/traffic management which prevails Gulf/European countries
Suggestion 2: Control the overspeed of vehicles.PROVIDE TRAFFIC LIGHT SYSTEM TO CROSS THE ROADS.(camera,penalty points etc to control speed and overtaking of vehicles).Public awareness of the traffic rules through media,schools etc.
Suggestion 3: Prevent exploitation of private hospitals. (Exploiting nurses by giving very low salary and exploiting patients without respecting their dignity and privacy.Also,exploitation of medical companies should be prevented.
Suggestion 4: Availability of vegetables and meat product which is GENUINE.Strong rules to protect health of citizens.Availability of pure drinking water.
Suggestion 5: Customer focused govt offices. Gud Luck SIR.You can do it!!!


156

Name: Syamkumar c s
Suggestion 1: സാർ ksrtc കഴിഞ്ഞ 3 വര്ഷം ആയി കണ്ടക്ടർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു
Suggestion 2: Njd റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല
Suggestion 3: ഫ്രഷ് വാക്കൻസി ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല
Suggestion 4: 5000 njd വാക്കൻസി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്
Suggestion 5: നിയമന നിരോധനം മാറ്റുക


157

Name: Syamkumar c s
Suggestion 1: സാർ ksrtc കഴിഞ്ഞ 3 വര്ഷം ആയി കണ്ടക്ടർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു
Suggestion 2: Njd റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല
Suggestion 3: ഫ്രഷ് വാക്കൻസി ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല
Suggestion 4: 5000 njd വാക്കൻസി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്
Suggestion 5: നിയമന നിരോധനം മാറ്റുക


158

Name: Syamkumar c s
Suggestion 1: സാർ ksrtc കഴിഞ്ഞ 3 വര്ഷം ആയി കണ്ടക്ടർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു
Suggestion 2: Njd റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല
Suggestion 3: ഫ്രഷ് വാക്കൻസി ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല
Suggestion 4: 5000 njd വാക്കൻസി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്
Suggestion 5: നിയമന നിരോധനം മാറ്റുക


159

Name: Syamkumar c s
Suggestion 1: സാർ ksrtc കഴിഞ്ഞ 3 വര്ഷം ആയി കണ്ടക്ടർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു
Suggestion 2: Njd റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല
Suggestion 3: ഫ്രഷ് വാക്കൻസി ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല
Suggestion 4: 5000 njd വാക്കൻസി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്
Suggestion 5: നിയമന നിരോധനം മാറ്റുക


160

Name: JINEESHNATH
Suggestion 1: കേരളത്തിലെ അമ്പലങ്ങളുടെ നിയന്ദ്രനത്തിനായി ദേവസ്വം ബോർഡ്‌ രുപീകരിച്ചതുപോലെ മുസ്ലിം ,ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ദ്രിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം .പള്ളികളുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റ്‌ നടത്താനെങ്ങിലും ഒരു സംവിധാനും ഉണ്ടാക്കണം .സംസ്ഥാനത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു GOVERNMENTINUM അന്ഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല.
Suggestion 2: പൊതു മുതൽ കൈയ്യേറി നിർമിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തു വകകളും പോളിച്ചുമാട്ടൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കണം .ആരാധനാലയങ്ങളും അതിൽ പെടുന്നുവേങ്ങിലും നിയമം നിയമമായി നടത്തണം .കായൽ കൈയ്യേറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പൊളിച്ചു മാറ്റണം . നിലം നികത്തൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ബോധവന്മാർ ആക്കാനുള്ള പരുപാടികൾ നടത്തണം
Suggestion 3: ട്രാഫിക്‌ നിയമതെക്കുരിച്ചും സൈബർ നിയമതെക്കുരിച്ചും സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ അറിവുണ്ടക്കണം.6 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഉന്നത പോലീസ് ഓഫീസർ സ്കൂളിൽ വന്നു ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കണം .കേരള സിലബസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്‌ പ്രതേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കണം .എല്ലാ സ്കൂൾ കുട്ടികളും ഖാദി തുണി കൊണ്ടുള്ള UNIFORM ധരിക്കാൻ ഉത്തരവിടണം.അത് കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും


161

Name: Premkumar KB
Suggestion 1: 3 crore Mango trees to plant in Kerala next three years . Will give greenery same time income and job creations.
Suggestion 2: Keep good friendship with Tamil Nadu we have so much to learn from them in terms of business and Industrial development. They are the economic power house of india. Bring more business to Kerala from India and abroad.
Suggestion 3: Make R&D department for each ministry with experts and team leaders who go and study all over the world (developed countries) for better , effective and inclusive development in all areas. Poltry can be one of the best thing we could promote largely every Punchayath basis.we can supply eggs to all india n abroad . Economy booster.
Suggestion 4: Special pension plan for only got girls parents who suffer a lot in kerala compare to other families got son. This is very sad, a familly have girls only the parents life so unimaginably difficult in our society they need real support. A govt job or a better better pension. Alcohol should band completely by next 5 years.
Suggestion 5: More roads ,( kerala roads are poorly constructed in shape and level need improve) More highways. A Trivandrum to Kasarkode high speed railway to connect each districts for more business and tourism. We should think more business more money more jobs more infrastructure and first developed state in India that should our focus.


162

Name: sankar
Suggestion 1: Waste management- Daily pick up of waste from house and properly dispose the waste that includes plastic. Plastic and glass can be recycled
Suggestion 2: Improve the education system. To end corruption we need to improve the education facilities in the government sector. Fees in private sector is one of the reasons for corruption in the society. Improve the government school and pass a law saying that those person who are receiving government salary should induct their children in government school
Suggestion 3: Improve public transport system. both road ways and water ways
Suggestion 4: Improve IT infra. Avoid red tape culture all the documents should be made avaliable through online system.
Suggestion 5: Make employment opportunity by improving or supporting the agriculture. Make agriculture as an industry. Give a consideration.


163

Name: Abhilash Narayanan
Suggestion 1: Focus on generating energy from renewable sources Especially the following a) solar energy on roof tops and office building windows with net metering facility b) promote usage of bio-gas
Suggestion 2: Conservation of rivers and water bodies Dedicated team should be setup to study the problems scientifically and arrive at solutions .enforce rain water harvesting for all (domestic and commercial)
Suggestion 3: Promote cleanliness A) setup garbage collection and proper disposal in every corporation/municipality& taluk head quarters B) setup of garbage processing plants at all major towns C) enforce fine for people dumping in public places
Suggestion 4: Adopt best practices followed from other cities Compare with Malaysia / Singapore having a comparable size and population as with Kerala and implement the best practises in the following areas A) financial policies and practices B) infrastructure C) natural resources D) human development E) health care F) GDP growth F) education
Suggestion 5: 5. Vegetable cultivation A) promote vegetable cultivation in every household B) utilise govt land for vegetable cultivation C) regularise the vegetable prices and prices


164

Name: Sreejith
Suggestion 1: വീട് ഇല്ലാത്തവർക്ക്‌ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഇനി ഒരു ജിഷ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത്.
Suggestion 2: പടങ്ങളോ കുളങ്ങളോ നികത്താൻ അനുമതി നൽകരുത്, കൃഷി പാർട്ടി പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക.
Suggestion 3: പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറക്കാൻ വേണ്ട നിയമ നിര്മാണം ചെയ്യുക
Suggestion 4: അഴിമതി ആര് ചെയ്താലും മുഖം നോക്കാതെ നടപടി എടുക്കുക
Suggestion 5: ശുചിതം മാലിന്യ നിർമജനം എനിവക്ക് മുൻഗണന നല്കുക


165

Name: Ajith Mohan
Suggestion 1: കൊച്ചി metro rail കാക്കനാട് Infopark വരെ നീട്ടണം. ഒപം എത്രെയും വേഗം പണി തീരണം. കൊച്ചിയിൽ FLYOVER പണികൾ വേഗം തീർകുക
Suggestion 2: തിരുവനന്തപുരം Technopark Employees വേണ്ടി കഴകൂട്ടം railway station കൂടുതൽ Trains Stop അനുവധികുക. ആലപ്പുഴ വഴി ഉള്ള trains കോട്ടയം വഴി ഉള്ള Trains
Suggestion 3: അഴിമതി തടയുക. സര്ക്കാര് കാരിയങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടക്കണം, അത് ജനങ്ങൾ മനസിലാകുന്ന വേഗത്തിൽ ആകണം
Suggestion 4: താഴെ കൊടുത്ത സ്ഥലങ്ങളില ടോൾ പിരിക്കുനത് നിറുത്തണം, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ആയി ഈ കൊള്ള ഇവിടെ ഏറണാകുളം : ചിത്രപുഴ , ഇരുമ്പനം തിരുവനന്തപുരം : ആകുളം
Suggestion 5: വില കയറ്റം തടയണം. കൃഷിക്ക് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം നല്കണം,അടിസ്ഥാന വില(കൂടുതൽ ലാഭം കൃഷികാർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ.


166

Name: Jayaprakash
Suggestion 1: Try to reduce corruption in govt office.
Suggestion 2: Control police so, can avoid same jisha cases.
Suggestion 3: Make rain trench at every house in Kerala.
Suggestion 4: Control all religious leaders.
Suggestion 5: Increase 300% tax for liquid so, we can save our canals, revers & vayals/kulam from plastic bottle/glasses.


167

Name: Krishna Hari C
Suggestion 1: കർഷക ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുക. നവീന കൃഷി രീതികൾ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടു വരാൻ അവരെ ബോധവത്കരിയ്ക്കുക.
Suggestion 2: സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളടക്കം ജനസൌഹൃദപരമാക്കുക.
Suggestion 3: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ കാര്യാലയങ്ങൾ പോലുള്ള ജനസമ്പർക്ക കാര്യാലയങ്ങളിൽ single window system ഏർപ്പെടുത്തുക.
Suggestion 4: സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ പ്രാപ്യമാവാൻ ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലരും അജ്ഞരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിയ്ക്കാനും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും നിയമസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനം പഞ്ചായത്തു തലത്തിലെങ്കിലും കൊണ്ടു വരുക
Suggestion 5: പരാതികൾ online ആയി സ്വീകരിയ്ക്കാനും അവ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ പ്രതിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന screening committee അവലോകനം ചെയ്ത് പരിഹാര പ്രക്രിയ സത്വരമാക്കുന്നതിനും അവയുടെ പുരോഗതി പരാതിക്കാരന് online ആയിത്തന്നെ മനസിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൊണ്ടു വരികയും ചെയ്യുക.


168

Name: Jayaganesh
Suggestion 1: Please keep our Kerala with Peace and Calm definition. Also take strict decision over any political or communal problem with our good police discipline.
Suggestion 2: Save our Sisters, Mothers,Wife and Daughters from attack also going anywhere at any time...
Suggestion 3: Hope a good government with using our natural and human resourses.


169

Name: Vijesh kk
Suggestion 1: ആദിവാസികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമാക്കുകയും അവർക്ക് സർക്കാർ ജോലി ലഭ്യമാക്കുകയും അവർക്ക് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
Suggestion 2: വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനുള്ള ക്ലാസുകൾ നൽകുക.കളരിയും യോഗയും പഠിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാക്കുക.(കളരി പെൺകുട്ടികൾക്ക്.)
Suggestion 3: ഉയർന്ന തൂണുകളിൽ നാലുവരി പാത , റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ഒഴിവാക്കുക.
Suggestion 4: വാർഡുകൾ തോറും ജെെവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
Suggestion 5: ലഹരി മുക്ത കേരളം. ആരോഗ്യ കേരളം.


170

Name: Jayesh
Suggestion 1: Water storage unit in every village .To overcome water scarcity during summer. Unit information and status online.allocate of water to people via online.
Suggestion 2: IT and Non IT companies investment in malabar,kochi and tvm provides jobs . Non agriculture,non cultivational land only for business with government share in companies. Law to provide stay and security from companies with government share for any class of employees except managements. A self reliance state in job.
Suggestion 3: Clean drive program in state every 3 month in village,town and city. Corporation with all political party,police and defence force.
Suggestion 4: Organization to monitor cost of price for essential commodities and living. Like increase in rent and advance,lease for common man.drinking bottled water etc . Authorization to correct price.
Suggestion 5: Security to common man.


171

Name: balakrishnan
Suggestion 1: Limit the number of Govt employees. They are most currupt. Tranfer most of services to semi govt organisations like Akzhaya
Suggestion 2: Job guaremtee of govt employees to be limited on 5 year contracts. Thouough review of performance need to be the base for extending contract. Job security makes even good people lazy and sometime bad. Remember,lot of wualified people outside waiting to take the job
Suggestion 3: Left parties show lot of love for govt employees. I would say all employed people to be treated same whether private or govt, organised or not.
Suggestion 4: Once a person report a curruption, it should be the govts job to prove and take action
Suggestion 5: To make awareness to people that it is bad to live on some one elses sweat. In Kerala it becomibg "normal" to live on someone elses hard work. This may be due to the high number of people working outside and sending their life earnings here


172

Name: Seema Maneesh
Suggestion 1: റോഡും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ Waste disposal നായി Bins ഓരോ bus stop ഇലും junction ഉകളിളും സ്ഥാപിക്കാനും ആ മാലിന്യങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത വിധം സംസ്കരിക്കാനുള്ള ഏർപ്പടികൾ ഒരിക്കുവാനും അപേക്ഷിക്കുന്നു .
Suggestion 2: സ്ത്രീ സുരക്ഷക്കായി മുഖ്യമന്ത്രിവേണ്ട നടപടികൾ, കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു - ഒരു നിര്ദേശം-- Bus ഇലും Train ഇലും പൊതു വേദികളിലും പുരുഷന്മാരുടെ molesting തടയാൻ വേണ്ട നടപടികളും immediate ആയിടുള്ള ശിക്ഷ നടപടികളും വേണം. ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളും സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താൻ ജന സമ്പര്ക്ക പരിപാടികളും കുടുംബശ്രീയും കുറച്ചു കൂടി ശകതമാക്കണം
Suggestion 3: സുന്ദരമായ കേരളത്തിലെ യാത്രകളും സുഗമമാക്കാൻ മഴയിൽ കുതിയോളിക്കാത്ത tarring ഉള്ള റോഡുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്
Suggestion 4: ഭൂമാഫിയയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും കേരളതിലങ്ങോളം ഇങ്ങോലമുള്ള അഴിമതികൾ നീക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം
Suggestion 5: Tourism ന്റെ beatiful spot ആയ കേരളത്തിലെ tourism മേഘലയെ നവീകരിക്കാനും കേരളത്തെ സുന്ദരമായ്യും വൃത്തിയും സൂക്ഷിക്കാനും വേണ്ട ക്രമീകരനങ്ങൾ എര്പ്പെടുതണം


173

Name: സുരേഷ് പി ആർ
Suggestion 1: സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പഞ്ചിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തുക.
Suggestion 2: പൊതുജനങ്ങളോട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാന്യമായി ഇടപെടുക .
Suggestion 3: കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങ് ക്ക് വില നിശ്ചയിക്കാൻ കർഷകർക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുക.
Suggestion 4: കൃഷി രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരെ ആകർഷിക്കത്തക്ക വിധം കാർഷിക മേഖല പരിപോഷിപ്പിക്കക.
Suggestion 5: ആശുപത്രികളുടെ വികാസത്താടൊപ്പം അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ ഉള്ള മുൻകരുതലിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുക.


174

Name: Seema Maneesh
Suggestion 1: റോഡും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ Waste disposal നായി Bins ഓരോ bus stop ഇലും junction ഉകളിളും സ്ഥാപിക്കാനും ആ മാലിന്യങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത വിധം സംസ്കരിക്കാനുള്ള ഏർപ്പടികൾ ഒരിക്കുവാനും അപേക്ഷിക്കുന്നു .
Suggestion 2: സ്ത്രീ സുരക്ഷക്കായി മുഖ്യമന്ത്രിവേണ്ട നടപടികൾ, കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു - ഒരു നിര്ദേശം-- Bus ഇലും Train ഇലും പൊതു വേദികളിലും പുരുഷന്മാരുടെ molesting തടയാൻ വേണ്ട നടപടികളും immeate ആയിടുള്ള ശിക്ഷ നടപടികളും വേണം. ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളും സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താൻ ജന സമ്പര്ക്ക പരിപാടികളും കുടുംബശ്രീയും കുറച്ചു കൂടി ശകതമാക്കണം
Suggestion 3: സുന്ദരമായ കേരളത്തിലെ യാത്രകളും സുഗമമാക്കാൻ മഴയിൽ കുതിയോളിക്കാത്ത tarring ഉള്ള റോഡുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്
Suggestion 4: ഭൂമാഫിയയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും കേരളതിലങ്ങോളം ഇങ്ങോലമുള്ള അഴിമതികൾ നീക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം
Suggestion 5: Tourism ന്റെ beatiful spot ആയ കേരളത്തിലെ tourism മേഘലയെ നവീകരിക്കാനും കേരളത്തെ സുന്ദരമായ്യും വൃത്തിയും സൂക്ഷിക്കാനും വേണ്ട ക്രമീകരനങ്ങൾ എര്പ്പെടുതണം


175

Name: Shibu K Abraham, Nemmara
Suggestion 1: Dear Sir, First of all I congratulate you. Wish all success for the next five year.
Suggestion 2: Police should act without any political influence. Safety for Ladies/widows/Aged persons. Develop a culture to respect women and children and normal peoples. Police should be active against Mafia/Gunda/ racism
Suggestion 3: Rehabilitation of expat workers from middles east should be considered.
Suggestion 4: Improve agricultural sector. Limit construction of flats and commercial buildings. Toilets at public places and Highway side for the travelers. Plastic should be banned and waste management should be decentralized. Conservation of forests should be done Ensure drinking water for all. Water resources should be protected.
Suggestion 5: Make sure to hold the price of daily daily commodities like rice, sugar, floor, Milk, vegetables and medicines, Petroleum products.


176

Name: Jayan
Suggestion 1: Any building with more than 2 floors should have solar panels on their rooftops. Either for hot water or electricity.
Suggestion 2: High school students should visit a social service centre like old age home, orphanage, school for special kids or something like that.
Suggestion 3: Steps to fight effectively the dark skin shaming prevalent in our culture. Awareness from school levels. Also gender equality.
Suggestion 4: Strengthening industrial basis. If possible develop toddy packaging to export. With 44 rivers, Kerala can definitely have alcohol plants. With a long coast, we can develop sea related industries.
Suggestion 5: Sensitivity training for police. How to handle victims under trauma.


177

Name: Balakrishnan
Suggestion 1: Pl.consider providing good quality alcohol with less strength so that your people will be less sick. Provide decent place for having the drink so that it does not make homes are bars. Some other states have this facility. Like any industry when profit is made, service need to be provided.
Suggestion 2: Help develop Keralas own whisky brands/medicinal spirits from Cocunut toddy and palm toddy. It help the dying toddy tapping jobs to be back. It also help the farmers. More trees be planted and maintained.
Suggestion 3: Help provide gravel for thoses making houses to fill in the foundation and coutyard. At the moment its the curruption that creates mafia and people have to pay unrealistic price for gracel or laterate. Police and moning geology gets big cuts and its pass on to the people
Suggestion 4: Help build small boat landings near river banks to provide water travel and tourism. Parki g of boats can boost local body revenue
Suggestion 5: To encouage more people to pay tax, govt need to recognize tax payers with honor. It must be shown in public that you pay the tax for state you are more accepted than you dodge the tax


178

Name: Doesnt matter
Suggestion 1: മഴക്കാലം , മാലിന്യനിർമാർജനം, പകർച്ചവ്യാധികൾ. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം please.
Suggestion 2: Ksrtc നന്നാക്കണം.
Suggestion 3: പ്രകൃതിക്കു പ്രദാനം കൊടുക്കണം
Suggestion 4: എല്ലാത്തിനും ഒരു control വേണം sir
Suggestion 5: മരുന്ന് മാഫിയകളെയും ഹോസ്പിറ്റലുകളെയും ഒന്ന് control ചെയ്യണം.


179

Name: George
Suggestion 1: Encourage rain water harvesting. Give attractive subsidy for solar plats of individuals. Continue the LED bulb distribution through KSEB. Control the aggressiveness and arrogant behaviour of government employees and trade union members by educating them about the aim, motto and the policy of the government.
Suggestion 2: Stop the pension for the employees draws a salary of Rs. 50000.00 and above per month. Increase the pension and relief for the widows, differently able people etc. Give scholarships of financial aid for the students who belongs to minority communities like christian, hindu who has no reservations or fee concessions and are not able to continue their study only because of financial problems.
Suggestion 3: Try to finish the road and bridge works under construction at the earliest. The employees of the departments which directly deals with the public like POLICE, KSEB, KWA, KSRTC etc should be people friendly and helpful. As you are supposed to handle the ministry of home, please be strict and transparent.
Suggestion 4: As per you, the government is for the common people and you will stand for the prosperity and integrity of the state, just give directions to the local leaders of the party and the activists how they have to behave to the public because they are the bridge between the government and the public. All these leaders must be easily accessible and jumble and simple. They have to treat the people sensibly despite of the politics, cast and creed.
Suggestion 5: Dear Comrade, The expectation of the people of Kerala on you and your government is too high and please try to rise up to their expectations. Let us make our state number one in India on all respect. Wish you and the government all the very best and prayers


180

Name: Amal PT
Suggestion 1: We need to implement maximum workable solution for rain water harvesting. Mass level education need to be given to harvest rain water. Need to develop a method to collect all the rain water and send directly to well. There are many proven methods for the same, this will help to prevent many diseases even cancer and also will give clean and good water, will not have depletion in water level.
Suggestion 2: We need to stop political murders. It is really sad and very bad thing for Kerala as a whole. We have to stop all the kind of crimes but political killing should be taken very seriously and should take measures to stop this. CPM generally have a bad image on this grounds, within coming years we need to remove this image and grow the party and help people to lead peace full life.
Suggestion 3: High level measures need to be taken on food quality, we should ban all genetically modified food items, Russia had recently done this. And start giving maximum concentration on natural farming. Also we need to ban mass production of animals, like hens getting breed in laboratory and grown in very bad condition and then send to market, Instead we need natural poultry and other kind of farms.
Suggestion 4: Need to take care of medical industries. We need to change this industries of medicines to a genuine service to people. Doctors should come only on merits no paid medical seats should be allowed. Also need brig strict rule against any Dr giving unwanted tests and wrong medicines to make money. Our Govt hospitals should be more clean and modern facilities should come, Good Doctors as well. We should have allopathy, homeopathy, sidda , ayurvedic, treatment at Govt hospitals. Which ever kind is require for a particular disease that kind of treatment should be given for that individual. Not that every one should be given allopathy, for all disease. Which is good that should be given. Need to clean hospitals, we should clean bus stands, toilets , and the entire Kerala should be neat and clean, even beverage corporation. Mass awareness programs should be given through advertisements and other means.
Suggestion 5: Last not but the least and very important is how our future generation is growing up. Instead they just growing up to be a chain of money making part of the economy, they should grow as an complete individual who will be loving and happy by himself and who like to enjoy life as it is. Who will be able to understand problem of Humans, animals, plants and this planet as a whole. To do this we need very big change in how our education system functions. We no more needs lot of first and 100% mark in all subjects. Finally end of the school kid is becoming an knowledgeable idiot. Most of them after growing up dont know what is happiness, what is love, how to enjoy life, importance of society. They start using alcohol and drugs to know some happiness, which is a sad situation. We need to bring collective consciousness in kids. They should grow up as a happy responsible citizens. they should be able to travel in this life with ease being a good human who knows that he need to take care of everything around him. An smart and bright Individual should come up. This to happen only our modern education system cant help, because modern education is only getting a kid trained for how to fight the economic changes which going to come, how to make money, which is our saddest part of society at present. For this to happen we have to introduce our ancient systems in its true sense like Yoga, Kalaripayattu, classical musics etc. Not half cooked knowledge, true information , or knowledge should decent on these kids at school level. If any one do bit of Yoga in true form he will be amazing person for sure. Consciousness develops, which is the most wonderful thing needed for this world and which is the most lacking thing in present time. Request to make this happen and lets create a wonder world. Please contact me if by any way i can contribute to develop a better Kerala and a better world. Thanks and Regards Amal


181

Name: vijith
Suggestion 1: Police system has to be good.irrespect of government they have to work
Suggestion 2: Reduce traffic block for that u have to make a ideal plan
Suggestion 3: Give stirict rules to reduce women raping
Suggestion 4: Price of daily using things has to be comfortable for common people
Suggestion 5: And this govmnt has to work irrespective of religions


182

Name: vijith
Suggestion 1: Police system has to be good.irrespect of government they have to work
Suggestion 2: Reduce traffic block for that u have to make a ideal plan
Suggestion 3: Give stirict rules to reduce women raping
Suggestion 4: Price of daily using things has to be comfortable for common people
Suggestion 5: And this govmnt has to work irrespective of religions


183

Name: മോനെഷ് മോഹൻ
Suggestion 1: അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികുടെ കടന്നു കയറ്റത്തിന് ഒരു കൃത്യമായ മാർഗരേഖ വേണം അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകളുടെ കോപ്പി സഹിതം അതാത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ശേഖരിക്കാൻ ഉള്ള സജ്ജീകരണം ഉണ്ടാകണം
Suggestion 2: സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോയകാലതെകാൾ സാധ്യത ഉള്ളതായി കാണുന്നു.പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സർകാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുകൾ അതിൽ പ്രധാനമായി കാണുന്നത് അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉള്ളിലൂടെ ഉള്ള രഷ്ട്രീയ ക്രിമിനല്സിന്റെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റം ആണ്.
Suggestion 3: പ്രാധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എല്ലാംഅഴുകുചാലുകൾ എല്ലാം സ്ലാബ് ഇട്ടു മൂടി റോഡിന്റെ വശങ്ങൾ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർതികുന്നു.
Suggestion 4: സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്നുള്ളത് പോലീസിന്റെ കർത്തവ്യം മാത്രമായി കാണാതെ അതിനു ഒരു ജനകീയ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാൻ ഓരോ വാർഡ്‌ കൌൺസിലർ മാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജനകീയ് ജനകീയ സേന ഉണ്ടാകണം .
Suggestion 5: ഓരോ വികസനവും ജനങ്ങൾക് തൊട്ടറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർകാരിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


184

Name: SANU
Suggestion 1: Education - Upgrade all the govt and aided schools to the standard of Kendriya Vidyalayas. If Central govt run schools have such demand, state govt run schools can also provide the same standards. Teachers should be upgraded with knowledge and there should be online knowledge sharing platforms. Consider the fees of in professional colleges considering the quality and placements they offer.
Suggestion 2: Tourism - Kerala has high potential for Tourism. We request incorporation of technology for providing same. Clean and Green Kerala can bring more peolple. More back water tours using solar powered boats etc can attract more people. Ayurveda Hospitals with international standards can help attracting tourists
Suggestion 3: Health - All the district hospitals should be upgraded to Medical Colleges. More Cancer centres and Speciality Hospitals at major Cities. Stress free working environment for Doctors and other medical staffs. Improve the quality of Ayurveda Hospital. Ayurveda Hospitals with international standards can help attracting tourists also. More Naturopathy Hospitals can help spreading awareness on health.
Suggestion 4: Transport - Incorporating technologies in KSRTC buses like GPS can help track our buses. Technologies can be used to identify number of travellers in a particular route and vehicles can be deployed as per demand. This can help running of empty buses. professionalism in KSRTC service stations, and training for mechanics. New modes of transport including underground metros in major cities. Installing Solar panels on KSRTC bus stands can help generate power for stations (example of solar power station in Kochi Inernational Airport). More electic buses for small distance transportation, within cities
Suggestion 5: Energy and Environment Energy - We need to work on new renewable sources of energy. KSRTC bus stand, beaches etc can be used for genrating solar energy, Wind and Tidal energy have not yet harnessed to its maximum potential Self Sufficient Enegry for Villages - Every village have a river. The running river can be used to create electricit for every village Water - DRDO have developed technology to purify sea water. Water for all can be made using this technology instead of depending on water table. Forest in every Panchayat - We should make man made forests in all panchayats extending to an area of Max 5 acres. This can help improving water table and less polution Lakes in all wards to harness rain water. More electric vehicles in cities More focus on organic farming. Govt waste lands should be given on lease for for organic farming


185

Name: Samsathneesa.M
Suggestion 1: റേഷൻ സാധനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും സൗജന്യമായി നൽകുകയും വേണം
Suggestion 2: ഒരുകുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്കെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള സർക്കാർ ജോലി നൽകണം
Suggestion 3: പി.എസ്‌.സി (എച്.എസ്‌.എ) പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കണം .കാരണം ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണു .
Suggestion 4: എല്ലാ ആവശ്യസാധനങ്ങളുടെയും വിലകുറയ്ക്കുക .സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാവുന്നതിലും കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴത്തെവില
Suggestion 5: എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭൂമിലഭിക്കാത്തവർക്കു നല്കുക .എല്ലാപ്രതീക്ഷയും താങ്കളിലാണു അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.


186

Name: Sandeep K G
Suggestion 1: വർഷങളായി ജനങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വികസനമാണ് NH17 ന്റെ വീതി കൂട്ടൽ. NH47 പോലെ ഒരു വീതിക്കൂട്ടൽ അങിൽ നിന്നും ജനങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നും ഇതിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുക എനതു ദുസ്സഹമായ ഒരു കാര്യമാണ്. വീതി കുറവു മൂലം അപകടങളും, പ്രശ്നങാളും സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കുകയാണ്.
Suggestion 2: എന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധികളുടെ ഒരു പ്രചാരണ ആയുധമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വ്യവസായ വിരോധികൾ ആണെന്ന്. ഇന്നും നരേന്ദ്ര മോഡിക്ക് ഒരു പേരു കിട്ടാൻ സധിച്ചത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവസായത്തോടുള്ള സമീപനമാണ്. വ്യവസായ വികസന കാര്യങളിൽ ഒരു വമ്പൻ കുതിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ച് താങ്കൾ വർഗ്ഗീയ ഫാസിസ്റ്റ്കൾക്ക് ഒരു ചുട്ട മറുപടി കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Suggestion 3: രണ്ടാമത് സൂചിപ്പച്ചതു പോലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ പ്രശ്നം. യുവാക്കൾ വിദ്യാഭാസം കഴിഞ്ഞു നാടു വിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അങ് മാറ്റണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. തൊഴിൽ അവസരങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ട പ്രൊജെക്റ്റുകൾ വരാൻ വേണ്ട നടപടികൽ ഞങൾ അങിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Suggestion 4: കേരളത്തിലെ വളർന്നു വരുന്ന വർഗ്ഗീയ ചിന്തകളെ ഉല്മൂലനം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ജാതി തിരിഞ്ഞുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിനു ഉടൻ ഒരു അന്ത്യം വരുത്തണം.
Suggestion 5: അങ് മന്ത്രിയായി ഇരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ വൈദ്യതിമേഘലയിൽ ഒരു വമ്പൻ പദ്ദതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് വൈദ്യുതി മിച്ചം വരുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തിനെ മാറ്റണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം നടത്തുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ വാഹനങളിൽ നിന്നും CNG(compressed natural gas) ലേക്ക് ഒരു മാറ്റം കേരളത്തിൻ നൽകണം.


187

Name: സന്തോഷ്‌ കുമാർ കെ
Suggestion 1: സർ, കേരളത്തിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ വിദേശ മലയാളികളുടെ കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക്, നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ ഇല്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസയോഗ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ പറയുന്നത്. കൃത്ത്യമായ കണക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ , എല്ലാ രാജ്യത്തെയും വിസ issuing authority ആയി സർക്കാർ തലത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഒരു ഏജൻസി യെ എല്പ്പിക്കുക
Suggestion 2: ടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക്‌, പെൻഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക, നാട്ടിൽത്തന്നെ ജോലിചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവരവരുടെ തൊഴിൽ പരിചയം വെച്ച് ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുക . പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ഗവണ്മെന്റ് തല ജോലികൾ, കേരളത്തിനകത്ത്‌ തന്നെയുള്ള കമ്പനികളെ എല്പ്പിക്കുകയും, വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
Suggestion 3: സാധാരണ ഗൾഫ്‌ മലയാളികളോട് ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ കാണിക്കുന്ന ക്രൂരത നിര്ത്തലാക്കുകയും, ഉദ്ധ്യോഗസ്തരുടെ, പക്ഷപാത പരമായ പെരുമാറ്റം അവസാനിപ്പിക്കുവാനും, ആവർതിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ( മുഖം നോക്കാതെ) എടുക്കുകയും വേണം .
Suggestion 4: കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റം താങ്കളോട് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സർക്കാർ ജോലിക്കാർക്കും നല്ല ട്രെയിനിംഗ് ( സൗജന്യമായി), പൊതുജനങ്ങളെ ബാധിക്കാതെ നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും help desk ന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രായോഗികമാക്കണം.(ഉദാ:- പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, )
Suggestion 5: ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഗൾഫ്‌ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക്‌ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന്നും, പലിശ രഹിത വായ്പ്പകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും നിർദ്ദേശം നല്കുക . ജോലിസ്സാധ്യതയിൽ, പ്രത്യേകം സീറ്റുകൾ നീക്കിവേക്കുക , പ്രായത്തിൽ ഇളവും അനുവദിക്കുക, മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം നല്കുക


188

Name: BASHEER AMARIYIL
Suggestion 1: take measures to anti corruption .make transparency in all government activities. Up lift the weaker section. check communal polarization .
Suggestion 2: to ensure that development that not affect Eco system
Suggestion 3: Strengthen the police force Take action against criminals without partiality.PROVIDE MORE MEDICINE TO GOVT HOSPITAL
Suggestion 4: improve educational system give education to poor section
Suggestion 5: more facilities to government hospital especially phc


189

Name: Thaara
Suggestion 1: Please handover the security of Technopark (and other government-owned IT parks) to CISF immediately. Private security agencies that are currently in charge of security are very incompetent. They let people in without checking if they are actually authorized to be inside the park. Vehicles are not checked, ID cards are not scrutinized, and least attention is paid at night. Needless to say, these actions pose serious security risks to both the IT park and its employees.
Suggestion 2: Please ensure the safety of women all over Kerala. As a first step, please check if all helpline numbers are working and active.
Suggestion 3: Women techies in Technopark rely on paying guest facilities in and around Kazhakkottom for boarding. These facilities charge very high rent. However, they provide almost no facilities. Ironing is not allowed, rooms are very crowded, food is substandard, and some do not provide any food during weekends. Even hostels do not give any receipt for the money they collect. Please do something about these.


190

Name: Soman Mangalasseri
Suggestion 1: പ്രിയ സഖാവെ.... ആയിരമായിരം അഭിവാദ്യങ്ങള്‍....ആശംസകള്‍ ..... എല്ലവിധ മാഫിയ/അഴിമതി /അക്രമ ങ്ങളെയും ഉടലോടെ നശിപ്പിക്കുക്. സ്ത്രീ സുരക്ഷക്കായി എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും, ഒരു വനിതാ എ സ് ഐ യുടെ കീഴില്‍ ഒരു പ്രത്യക സെല്‍ രൂപികരിക്കുക
Suggestion 2: ഇ എം എസ് ഭാവന പദ്ധതി പുനര്ജീവിപ്പിച്ചു എല്ലാവര്ക്കും വീട് - (2 മുറി, അടുക്കള, കക്കൂസ്) - എല്ലാവര്ക്കും ഭക്ഷണം എന്നാ മുദ്രാവാക്യം നടപ്പാക്കുക..... പ്രത്യകിച്ചു പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തില്‍ അഗതികളായി മാറുന്ന വര്‍ക്ക് (കടലോരം) ഈ കാര്യത്തില്‍ പ്രഥമ പരിഗണന നല്‍കുക....കുടിവെള്ളം കേരളത്തിലെ എല്ലാവിധ ജനങ്ങള്‍ക്കും എത്തിക്കുക - അത് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
Suggestion 3: വിദ്യാഭാസ കച്ചവടം അവസാനിപ്പിക്കുക..... എല്‍ കെ ജി മുതല്‍ എല്ലാ വിധ കോര്സുകള്‍ക്കും മെരിറ്റ് മാത്രം (മാര്‍ക്ക്) പരിഗണിക്കുക.... കോഴപ്പണം (deposit / donation....etc.) അവസാനിപ്പിക്കുക.
Suggestion 4: ഒരു രൂപക്ക് / രണ്ടു രൂപക്കും ഒരു കിലോ അരി എന്നതിന് പകരം - ഒരു കുടുബത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ (5 കിലോ അരി, പിന്നെ 250 gram പരിപ്പ്, മുളക്, മല്ലി, എണ്ണ, 50 ഗ്രാം ഉപ്പു - എന്നിവ മാസത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് വെച്ച്) BPL-ന് 50 - 60 രൂപക്കും, മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് APL...++ 100 -120 രൂപക്കും എല്ലകുടുബതിലും മാവേലി/റെഷന്‍ കട/ +++ വഴി യോ, പഞ്ചായത്ത്‌/മുനിസിപ്പല്‍/കോ-ഒപ. ബാങ്ക് വഴിയോ പരസ്യ ചന്ത നടത്തി എത്തിക്കുക.
Suggestion 5: പുഴ മുതല്‍ കടലുവരെ, പറമ്പ്/പാടം മുതല്‍ കാട് വരെ - സംരക്ഷിക്കു ക..... സഖാവെ - ഇനി മറ്റൊരു ഭരണം കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടാവരുത്, വരുന്ന കാലത്ത് സി പി എം ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ആണ് ഞങളെ പ്പോലുള്ള പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നം...... എല്ലാം സഖാവിന്റെ കൈകളില്‍.... ലാല്‍ സലാം.


191

Name: Deepak. S
Suggestion 1: Respected Minister, I have only one suggestion that is please give job unemployed Ph.D scholers


192

Name: Aswathi Praneesh
Suggestion 1: സർ, ഉന്നത നിലവാരം ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും ലഭ്യമാക്കണം. സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സിലബസ്. കൃഷി ഒരു വിഷയം ആയി ഉൾപെടുത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നു.
Suggestion 2: പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു നിയമനിർമ്മാണം.പൊതുജനങ്ങളെ പങ്കാളികളാക്കി കുടുംബശ്രീ പ്രവര്തകരെയും വിദ്യര്തികളെയും സര്ക്കാര് ജോലിക്കാരെയും ഉള്പ്പെടുത്തി ദീര്ഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അഭ്യര്ത്തിക്കുന്നു .Sir we want our nature back.
Suggestion 3: കര്ഷകരെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക . ശെരിയായ രീതിയിലുള്ള സഹായം ഇഅവര്ക്ക് നൽകുന്നതിൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സര്ക്കാരും 100% പരാജയം ആയിരുന്നു . അതില്നിന്നും ഒരുമാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെ വിയര്പ്പിന്റെ മണമുള്ള വോടുകളാണ് വയനാട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ വിജയം.
Suggestion 4: ജാതി മത ഭേതങ്ങൾക്കെതിരായി നിലകൊള്ളുന്ന ഗവർന്മെന്റ്റ് ജാതി സംവരണം മാറ്റി സാമ്പത്തിക സംവരണം കൊണ്ടുവരുമാന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതനിലവാരം ഉയര്ത്തൽ പൂര്ണമായും നടപ്പവുകയുള്ളു . അർഹാരയവർക്ക് മാത്രം സംവരണം അര്ഹരായ എല്ലാവര്ക്കും സംവരണം എന്നുറപ്പുവരുത്തുക .
Suggestion 5: സര്ക്കാര് ജോലിക്കാരുടെ പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള ഇടപെടൽ മാന്യമായ രീതിയിലുള്ളതും . അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിലും ആയിരിക്കും എന്നുറപ്പ് വരുത്തുക. സർ പുതിയ മന്ത്രിസഭക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ജനങ്ങളുടെ പൂര്ണ പിന്തുണയും ഉണ്ടാവും.ലാൽ സലാം .


193

Name: MUKESH M MOHAN
Suggestion 1: ബീവറെജസ് ഔട്ട്‌ ലെറ്റുകൾ ബസ്‌ സ്റ്റാന്റ് , പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആൾ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്‌ക്കാം.
Suggestion 2: എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിച്ച കുട്ടികള്ക്ക് ഏതേലും വകുപ്പിൽ അവര്ക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഉൾപെടുത്തുക.
Suggestion 3: കുടി വെള്ളത്തിന്‌ ഒരുപാടു പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അത് ലഭിക്കാൻ വകുപ്പ് തലത്തിൽ ക്രമക്കേട്‌ കാണിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്തരെ അതിനു നിയമിക്കുക.
Suggestion 4: നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാടു പേര് തൊഴിലിനു പുറം നാട്ടിൽ പോകുന്നുട്ണ്ട് .. നാളത്തെ വളര്ന്നു വരുന്ന തലമുറയ്‌ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തു അവന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടി ജീവിക്കാൻ പുതിയ സംരഭകങ്ങൾ കളങ്കിതമില്ലതെ തുടങ്ങുക..
Suggestion 5: കൈക്കൂലി , അഴിമതി , സ്വജന പക്ഷപാതം എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്തരെ മാറ്റി കൂടുതൽ ആത്മര്തത ഉള്ളവരെ തുടക്കത്തിലെ നിയമിക്കുക..


194

Name: Joseph Kainikkara
Suggestion 1: Sir, Kerala being a heavily populated state and a society in which the the contineous habitation is still prefered by the vast majority of people , all our roads regardless urban or rural areas thru which it passes are fully occupied by both pedestrians and motor vechicles. None of our political parties and previous governments have seriously thought about the construction of elevated sidewalks or footpaths all over the state . Many of our Bypass roads constructed for eliminating traffic jams, have no proper underground or overbridge pedestrian paths, on crosssections where traffic volume is getting heavier and heavier. A time bound project plan need to be the first priority your government should concentrate to materialise this footpaths in Kerala . Since tourism is one of the main revenus source it can be propmoted only thru the international standardisation of this basic infrastructure for the pedestrians. Loss of life thru road accidents happens in most cases to the pedestrians of Kerala. Ordinary people are forced to hire three wheelers or depend on busaservice for small walking distances because of the absence of elevated and safer pedestrian footpaths on both sides of our roads. Full coordination of the state government maschinery and local governments by appropriation of funds is urgently required to find a lasting solution of this problem. Even the participation of local voluntary organisations of people can be invited by the government . Regardless the political , religious or communal differences people will support hand in hand for a statewide project if the government come foreward with it.
Suggestion 2: Stray dog menace is another problem which can be solved with people participation . If properly enforced by necessary legislation for penalising those who let loose dogs without owners name or house number tag and construction of pounds by all local government bodies to shelter the stray animals , in short time Kerala can be converted to a 100 % pedestrian friendly state without fear for animal attack.


195

Name: Sreekanth
Suggestion 1: Effective Measures to protect our nature,climate as our climate is becoming more worse..Every house should have a small farm or plants & it should be mandatory for all.
Suggestion 2: Sex education or awareness to be included from the school section so that at least a new generation can be well bothered in respecting woman & we can minimize all sexual abuses,child trafficking etc. Most importantly make a quick judgment & place the order for those who is committing such acts.The punishment should be severe as we see in Gulf countries.
Suggestion 3: Make a contact with the common people once in a month to know their opinions,suggestions,complaints.we have so many medias now like Facebook live even can be utilized for this.
Suggestion 4: Effective Law & Order & quick action against criminals. Also make sure people are getting services from the various government departments without paying bribe
Suggestion 5: Be transparent to all dealings to avoid allegations,corruptions. Continue those projects which have already started by previous government if it is good for the people.


196

Name: സദറുദ്ദീൻ.എ
Suggestion 1: ഭരണസിരാ കേന്ദ്രമായ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ മാലിന്യ നിർമാർജ്ജനത്തിനുള്ള പദ്ധതി അടിയന്തിരമായി നടപ്പിലാക്കുക
Suggestion 2: കരമന - കളിയിക്കാവിള പാത വികസനത്തിന്റെ പ്രാവച്ചമ്പലം മുതലുള്ള റോഡ് പണി ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കൈകൊള്ളൂക
Suggestion 3: കോടികൾ മുടക്കി പണിത തിരുവനന്തപുരം കെ.എസ്.ആർ.ടി ബിൽഡിങ്ങി‌ൽ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള പ്രാദേശികമായ ബസുകളും പുതിയ സ്റ്റാന്റിൽ നിർത്തികയറാനുള്ള ബസ് സ്റ്റാന്റാക്കി പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുക
Suggestion 4: തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയാക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക
Suggestion 5: വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ നാട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക.


197

Name: Suresh V K
Suggestion 1: Ration shop & Maveli Shop every time required rice & other items...
Suggestion 2: Study & Apply.. Water management..waste management including all area in kerala state
Suggestion 3: Establish Gramma chantha..
Suggestion 4: All turiest places required natural property buildings and facilities..(Not more reinforcement)
Suggestion 5: IT & ADMIN...Office area contact more cultural programes and good libraries....


198

Name: Shibin
Suggestion 1: സർക്കാർ പ്രകൃതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും പ്രക്രതി കയ്യെറ്റങ്ങൾ, നിലം നികത്തൽ, അനധികൃത മണൽ വാരൽ, പാറ ഘനനം തുടങ്ങിയവ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടികള സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. വരള്ച്ചയും വെള്ളപ്പൊക്കവും പോലുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങൾ മറികടക്കാൻ വേണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കൂടി ഉൾപെടുത്തി നടപ്പാക്കുകയും വേണം.
Suggestion 2: മാലിന്യ സംസ്കരണം, തെരുവ് നായ ശല്യം, വിഷ പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക. ശാസ്ത്രീയ ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ബയോ ഗ്യാസ്, സോളാർ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള്ക്ക് സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക്‌ പോലുള്ള മലിനീകരണം വർധിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുകയും ജനങ്ങളെ ബോധാവല്കരിക്കുകയും ചെയുക ഒപ്പം പറ്റുന്നവ Recycle ചെയാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക
Suggestion 3: പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന മലിനീകരണം ഇല്ലാത്ത വ്യവസായങ്ങൾ പൊതുമേഖലയിൽ തുടങ്ങി തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുക. ഐ ടി മേഘലയിൽ പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പുതിയ കമ്പനികള്ക്ക് കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൾക്ക് വേണ്ട സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുക
Suggestion 4: ഉപരിതല വികസനത്തിന്‌ ജനങ്ങളെ കൂടി ഉൾപെടുത്തി സമഗ്ര പദ്ധതി രൂപകൽപന ചെയ്യുക. എല്ലാ പ്രധാന റോഡ്‌കൾക്കും Sign boad, Divider, Service road മുതലായവ നിര്മ്മിക്കുക. റോഡുകൾ ശാസ്ത്രീയമാക്കുക. പുതിയ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ 5 വർഷത്തേക്കെങ്കിലും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ നിര്മ്മിക്കുക.
Suggestion 5: പോലീസ്, വിജിലെൻസ് തുടങ്ങിയ സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുക. സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഭരണ -ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളിലെ അഴിമതികൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശക്ത്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ മേഘലയെ പരിഷ്ക്കരിക്കുക.


199

Name: Saji George
Suggestion 1: Please do something for Alappuzha Road Developments.


200

Name: പ്രീത. ജി. പി
Suggestion 1: കേരളത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയില്‍ നിന്നും അഴിമതി പൂര്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് ഉടനടി നടപ്പാക്കുക.
Suggestion 2: സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷക്കായി ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സമിതി രൂപീകരിച്ച് പുതിയ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്തുക.
Suggestion 3: കൃഷി, മണ്ണു സംരക്ഷണം, പരിസര / പൊതുസ്ഥല ശുചിത്വം, വൃദ്ധ ജന സംരക്ഷണം, സാധുജന പരിപാലനം, സഹോദര സ്നേഹം...എന്നിവ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സത്കര്‍മ്മങ്ങളാണെന്നുള്ള അവമ്പോധം സ്കൂള്‍ തലം മുതല്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍ വിദഗ്ധ അഭിപ്രായപ്രകാരം ആവിഷ്കരിച്ച് ഉടനടി നടപ്പാക്കുക.
Suggestion 4: വികസനത്തിന്റെ മറവില്‍, നമ്മുടെ മണ്ണ്, വനങ്ങള്‍, പുഴകള്‍ , വയലുകള്‍ , മരങ്ങള്, മലകള്‍ , അരുവികള്‍ ....എന്നിവ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കപ്പെടരുത്.
Suggestion 5: മതേതരത്വം എക്കാലവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി എന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സര്ക്കാര്, ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് മങ്ങലേല്‍പ്പിക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ .... ഏല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും....


201

Name: പ്രീത. ജി. പി
Suggestion 1: കേരളത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയില്‍ നിന്നും അഴിമതി പൂര്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് ഉടനടി നടപ്പാക്കുക.
Suggestion 2: സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷക്കായി ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സമിതി രൂപീകരിച്ച് പുതിയ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്തുക.
Suggestion 3: കൃഷി, മണ്ണു സംരക്ഷണം, പരിസര / പൊതുസ്ഥല ശുചിത്വം, വൃദ്ധ ജന സംരക്ഷണം, സാധുജന പരിപാലനം, സഹോദര സ്നേഹം...എന്നിവ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സത്കര്‍മ്മങ്ങളാണെന്നുള്ള അവമ്പോധം സ്കൂള്‍ തലം മുതല്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍ വിദഗ്ധ അഭിപ്രായപ്രകാരം ആവിഷ്കരിച്ച് ഉടനടി നടപ്പാക്കുക.
Suggestion 4: വികസനത്തിന്റെ മറവില്‍, നമ്മുടെ മണ്ണ്, വനങ്ങള്‍, പുഴകള്‍ , വയലുകള്‍ , മരങ്ങള്, മലകള്‍ , അരുവികള്‍ ....എന്നിവ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കപ്പെടരുത്.
Suggestion 5: മതേതരത്വം എക്കാലവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി എന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സര്ക്കാര്, ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് മങ്ങലേല്‍പ്പിക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ .... ഏല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും....


202

Name: Jafar
Suggestion 1: Dpi yile ied cell deputy directore sthanath ninn neeekkuka
Suggestion 2: udyogastha thathonni bharanam avasanippikkuka
Suggestion 3: Azhimathi rahitha keralam paduyhuyarthuka
Suggestion 4: sthree suraksha urappakkuka
Suggestion 5: Janakshema pravarthananangal thudaruka


203

Name: Vishnu K G
Suggestion 1: ബാലരാമപുരത്തെ ബ്ലോക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണം സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നല്കുക . ജാതി മത വര്ഗ്ഗ ഭേതമില്ലാതെ തുല്യനീതി നടപ്പാക്കുക അഴിമതിയും കൈകൂലിയും അവസാനിപ്പിക്കുക
Suggestion 2: സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ തുടക്കക്കാർക്കും അവസരം കിട്ടത്തക്കവിധം തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കണം. തൊഴിൽ മേഘലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് IT മേഘലകളിൽ തൊഴിലാളികളുടെമേൽ വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചൂക്ഷണം തടയുക.
Suggestion 3: വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിനവശ്യമായ നടപടികൾ കൈകൊള്ളുക. ജൈവ പച്ചക്കറികൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. മായം ചേർത്ത ഭക്ഷ്യ ഉത്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവയ്ക്കെതിരെ നടപടികൾ എടുക്കുക. വിഷ രഹിത ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം
Suggestion 4: അക്രമ രാഷ്ട്രീയം: സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്‌ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് അറപ്പും വെറുപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സംഘട്ടനങ്ങളിൽ മുഖം നോക്കാതെ നടപടി എടുക്കണം. അണികളെ അക്രമത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്ന നേതാക്കളെ നിലക്ക് നിര്ത്തണം. വര്ഗീയ, വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ആരായാലും അവരെ കര്ശനമായി തന്നെ നിയമത്തിനു മുന്നില് കൊണ്ട് വരാനും മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കണം.
Suggestion 5: വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തടയാനായി വളരെ വേഗം കേസ് തീർപ്പാക്കുന്ന അതിവേഗ കോടതികൾ എല്ലാ ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളിലും സ്ഥാപിക്കുക. പ്രതികൾക്ക് വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷ വളരെ വേഗം നടപ്പാക്കുക. അല്ലാതെ അവനെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ട് തീറ്റിപ്പോറ്റകയല്ല വേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്ഷങ്ങളിലായി അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാത്ത പോലിസ് കേസുകൾ പുതിയ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ആട് ആന്റണി ഗോവിണ്ടാചാമി എന്നീ ക്രിമിനലുകളെ മാതൃകാ പരമായി ശിക്ഷിക്കാൻ നീക്കം ഉണ്ടാകണം. ഇവിടെ വേണ്ടത് പുറം രാജ്യങ്ങളിലെ പോലുള്ള ശിക്ഷാ രീതിയാണു.


204

Name: venugopal p.k.
Suggestion 1: 2000 CC and above 10 years Vehicles not allow to ride in cities. Actually this is a stupid decision, (1) the vehicle pollution not surround only in cities, its spread in the space, so whats the benefit to concentrate the things only in city. (2)An another problem we paid the tax for 15 years, so the tax authority is liable to refund the 5 years Tax amount with interest. (3) this will certainly effect the economy of the state, KSRTC, etc... So the Government strongly move against the court order.
Suggestion 2: Now we are facing the main problem School Fees of the students. Looks an Example of Kendriya Vidyalaya. No admission fee, only a minimum monthly fee (everybody can afford), but we get higher standard of studies and good results from these schools. we are sufficient source of high quality teachers in our state, and start the cbse standard school in all our government and aided schools. Everybody can get the chance to study high standard at the lowest cost.
Suggestion 3: Liquor - Congress Govt. closed 141 Bar, Stupid decision - Actually the people opened so Bars in House, Hotel rooms, Club, moving vehicle, public space in empty road side, Forest area and everywhere. Take a strong decision (1) fully stop the bar, no criteria five star, club, etc... or (2) open all the bar in minimum neatness of 3 star standard.
Suggestion 4: Next we are all facing the Problem of position foods, this is the main cause of cancer. we need a high quality Lab in all Check posts, and allow only minimum quality of vegetables & foods. The food inspectors are very much vigilant to check the position foods from the hotels, bakery & catering centers, its not a one time duty, regularly check these things properly and strong punishment up to minimum 5 years in jail and also fine. By this way everybody afraid to do such things.
Suggestion 5: Crime is increased very much in our state, main reason is no punishment. change the all orders with the support of police and court. One day will came everybody afraid to engage any kind of illegal things. Take more protection to ladies.


205

Name: Jafar Ali
Suggestion 1: സര്‍ ,ആദ്യം അഭിവാദ്യങ്ങള്‍, അല്ലാ നിയമ സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും MLA OFFICE ഉണ്ടാവണം .അവരുടെ വീട്ടില്‍ ആവരുത് പൊതു ജനം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് കയറി ഇറങ്ങേടത് . അവിടെ അല്ല മാസവും മിനിമം രണ്ട് വട്ടമെങ്കിലും VISIT ചെയ്യണം.ഇല്ലങ്കില്‍ സാലറി കട്ട്‌ ചെയ്യണം .ഒരു STAFF ഉണ്ടെങ്കില്‍ നന്നാവും കൂടെ CCTV.അത് പാര്‍ടി OFFICE ആയി മാറരുത് .അതിന്‍ വേണ്ടി നിയമ നിര്‍മാണം കൊണ്ട് വരണം .
Suggestion 2: ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപിച് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അശ്രയികുന്നത് ഒഴിവാകാന്‍ വേണ്ടി ശ്രമികുക
Suggestion 3: അല്ല ഗവണ്മെന്റ് ഓഫീസ് കളിലും CCTV ക്യാമറ സ്ഥാഭികുക അഴിമതി തടയാന്‍ വേണ്ടി .SCHOOL$COLLEGE പരിസരങ്ങളില്‍ ആന്‍ മയക് മരുന്ന വിബണനം അത് ഒഴിവാകാന്‍ ഒരു സുരക്ഷ സംവിധാനം കൊണ്ട് വരണം .


206

Name: SREEKANTH V
Suggestion 1: നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാൻസർ എന്ന മാരഗ വിപത്തിനെ നേരിടാൻ മുന്കയ്യ് എടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
Suggestion 2: അനുദിനം മലിനമാകുന്ന നമ്മുടെ നദികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അങ്ങയുടെ സര്ക്കാര് നടപടികൾ കയ്കൊള്ളനമെന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
Suggestion 3: അനുദിനം മലിനമാകുന്ന നമ്മുടെ നദികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അങ്ങയുടെ സര്ക്കാര് നടപടികൾ കയ്കൊള്ളനമെന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
Suggestion 4: വര്ഷങ്ങളായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്നമാണ് ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് , എത്ര കോടികൾ മുടക്കിയിട്ടും എന്നും അവരുടെ ജീവിതം മഹാ കഷ്ടത്തിലാണ് . അവരുടെ കുട്ടികള്ക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുന്നതിന് വേണ്ട വിദ്യാലയങ്ങൾ നിര്മിച്ചുകൊടുക്കണം അവിടെ ആവശ്യത്തിനു സ്ടഫ്ഫിനെയും നിയമിക്കണം. നല്ല ആശുപത്രികൾ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് നിര്മിച്ച് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനു സ്ടഫ്ഫിനെയും നിയമിക്കണം . കുട്ടികളെ നല്ലപോലെ വളര്തികൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിൽ വരുകയുള്ളു. പുതു തലമുറ നന്നായി വരട്ടെ .
Suggestion 5: ജാതിക്കും മതത്തിനും അധീതമായി ജനങ്ങളെ ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ടു, ജാതി മതം എന്നി വാക്കുകൾപോലും അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കാതെ എല്ലാവര്ക്കും നല്ലയൊരു സര്ക്കരായി പ്രവര്ത്തിക്കണം


207

Name: VIJAYANAND
Suggestion 1: Waste Management - Kerala has to concentrate on really waste management .I havent seen a single panchayat or municipality or corporation where waste disposal is done properly .I am an NRI from Kerala working in UAE.Plastic, Household waste, hotel waste,any kind of waste where can we dispose properly in Kerala.Some long term solution has to be made for this.
Suggestion 2: Roads- Highways -Whichever government comes Kerala has one of the most poorly managed and maintained roads.An Expressway connecting Kasargod to Trivandrum is the only way to rectify the situation.The present situation is tankers,big lorries,two wheelers all are going through the same road.Rather than bullet trains and fast railway tracks Kerala requires a real wide expressway which generations would remember and the traffic congestion would reduce.
Suggestion 3: Water Management- Mazhapolima scheme where well recharging is done which was a success in trhissur should be implemted in other districts also and other water conservation methods like maintaining and cleaning big ponds and lakes and constructing new lakes and big ponds for water conservation,more check dams in rivers should be done.
Suggestion 4: Procedure simplification in all government offices- All government offices should have single window procedures and front office which can be handled by ngos or agencies like Kudumbashree where they can help customers fill up forms,give information on customers doubts and complaints and tell them the requirements and they can act as the liasioning department for further processing and every customer in government offices should be given a reference number by mobile and where tracking facility is given regarding thier requests and complaints and whom to approach if thier issue is not resolved within a timelimit.
Suggestion 5: Police department behaviour with public - Police department officials starting from bottom level should be given regular training sessions by psychologists and other trained people for dealing with public complaints and all police stations should be really customer friendly. An ideal police station is a place where a single woman can go alone at midnight without fear and give a complaint and proper response.We hope a day would come where all police stations are like mentioned above.


208

Name: sasi.c
Suggestion 1: ലഹരി മുക്ത കേരളം കൌമാരക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാര ഇന്ന് ബ്രൌൺ ഷുഗർ ,കഞ്ചാവ് പോലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കള്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്നുള്ളത് . കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ വളരെ ഭയാനകമായ സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഇത് വരുത്തിവെക്കുന്നത് .കര്സനമായ നടപടികള ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ .ആവശ്യമെങ്കിൽ നിയമ നിര്മാണം നടത്തി ഇതിനെതിരേ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു
Suggestion 2: എല്ലാവര്ക്കും വീട് ഇടതുമുന്നണിയുടെ നയമനല്ലൊ ഇതു ..പാവപ്പെട്ടവര്ക്കും ഇടതരക്കര്ക്കും ആസ്വസകരമവുന്ന രീതിയിൽ സംസ്ഥാന ഭവന നിര്മാണ ബോർഡ്‌ മുഖേന ഈ പദ്ധതി നടപിലാക്കണം .പൂര്ണമായും സബ്സിഡി ഒഴിവാക്കി 4% പലിശ ഈടാക്കി ഈ പദ്ധതി വിജയപ്രദമാക്കാം .
Suggestion 3: മാലിന്യ മുക്ത കേരളം . ഭാവി തലമുറയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന ഇതു അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കപെടെണ്ടാതുതന്നെ .ഫ്ലെക്സും പ്ലസ്ടിക്ക് കവറുകളും നിരോധിച്ചും ജൈവ മാലിന്ന്യങ്ങൾ വേര്തിരിച്ച് വളമാക്കി മാറ്റിയും, നിരന്തര ബോധാവല്കരണവും കൊണ്ട് കേരളം ലോകത്തിനു മാതൃകയാവട്ടെ .
Suggestion 4: നീന്തല്കുളം ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒന്ന് എന്നെ കണക്കിൽ നീന്തൽ കുളം നിര്മിക്കുകയും അത് സ്പോര്ട്സ് കൌന്സിലിനെ യെല്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നീന്തിത്തുടിച്ചു ആരോഗ്യതിലേക്ക് കര കയറട്ടെ .
Suggestion 5: നന്തി -ചെങ്ങോട്ടുകാവ്‌ ബൈപാസ്‌ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലണ്ടിയിലെയും കൊല്ലം അന്ഗാടിയിലെയും ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിനു ഈ ബൈപാസ്‌ 30 മീറ്റർ വീഥിയിൽ നിര്മിക്കണം .ഇവിടുന്നു കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നവരെ ഭവന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി പുനരധിവസിപ്പിക്കുക .


209

Name: Abdul Majeed
Suggestion 1: Total LWA period for government employees to be increased from 20 years to 21 years since retirement period increased from 55 to 56 years.
Suggestion 2: Please provide an opportunity to get voluntry retirement after 50 years of age attained. Even if no 20 years service give pension minimum for 10 years service and accordingly.


210

Name: K.S. JAYALEKSHMI
Suggestion 1: ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും മഴവെള്ള സംഭരണികൾ സ്ഥാപിച്ചു കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിയ്ക്കുക
Suggestion 2: കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം അവസാനിപ്പിച്ച്‌ പഴയ റാങ്കിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ പുനസ്ഥാപിച്ചു സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളെ സംരക്ഷിക്കുക
Suggestion 3: ഒരു വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗ പരിധി എര്പെടുത്തുക
Suggestion 4: സംസ്ഥാനത്തെ ലഹരി വസ്തുകളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുകയും കടുത്ത ശിക്ഷ എര്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക
Suggestion 5: സ്ക്കുളുകളിൽ പെൺകുട്ടി കൾകു നിര്ബന്ധമായും സ്വയരക്ഷ മാർഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക


211

Name: Binish Mon Thankappan
Suggestion 1: Improvise agricultural sector. Limit construction of flats and commercial buildings. Created more jobs in agricultural sector through self help groups.
Suggestion 2: Courses and seats in universities should be limited according to the demand of the job market. A new and realistic census should be conducted to know the exact number of unemployed and make and implement a plan to utilize their skills efficiently.
Suggestion 3: Tax should be collected irrespective of the status of tax payers. Efficient financial management in inevitable to have a good administration. Create employment opportunities rather than giving out freebies
Suggestion 4: Police should act without any political influence. Develop a culture to respect women and children. Mixed seats for girls and boys should be promoted in schools to have a sense of gender equality from childhood.
Suggestion 5: Plastic should be banned and waste management should be decentralized. Rehabilitation of retired expat workers from middles east should be considered. Conservation of forests should be done without any kind of prejudices or political or religious considerations


212

Name: BALRAJ MELEPPAT
Suggestion 1: Edappaly road over bridge
Suggestion 2: Railway over bridge in Guruvayur-Ernakulam road
Suggestion 3: Luxury bus service from Kannur,Ernakulam,Trivandrum to major cities like Chennai,Bangalore,Hyderabad,Pondicherry
Suggestion 4: Biotech park in Smart city
Suggestion 5: Sub urban train services connecting Trivandrum-ernakulam ane Ernakulam -Kannur


213

Name: Jayaraj P
Suggestion 1: Ensure Environmental hygiene by providing Toilets at public places and Highway side for the travelers; make sure it is cleanly maintained( even with the cooperation of private investors); protects rivers and lakes from contamination. CREATE A DEPARTMENT FOR WASTE MANAGEMENT AND ADOPT MODERN TECHNOLOGY FOR THE COLLECTION AND DISPOSAL OF WASTE.
Suggestion 2: Deterrent punishment for Traffic offenders and crimes against womanhood
Suggestion 3: Protect agricultural land and provide insurance for the crops; provide subsidized fertilizers and electricity for the farmers
Suggestion 4: Drinking water is a right for all Living organisms; Ensure drinking water for all. Water resources should be protected; make it free from exploitation and contamination.
Suggestion 5: Online access for all public services to be introduced. Avoid personal visits of the public to Govt offices, to the maximum extent by this method, to avoid corruption and wastage of time. ALL FINANCIAL TRANSACTIONS ABOVE ONE LAC TO BE THROUGH BANKS ONLY.


214

Name: Sinu Varghese
Suggestion 1: Pesticides free food- fruits, vegetables, food grains, curry powder etc. and ensure the quality of drinking water- Predominantly the health of citizens
Suggestion 2: Nature care - prevent water pollution, proper waste disposal, rain water harvest, and bring law against tiling the front yard
Suggestion 3: Infrastructure Developments- especially roads and other transport facilities
Suggestion 4: Controle -Road rash of Tipper lorries, private bus and anyone who violates traffic rule
Suggestion 5: Hospital Business - put a cut off rate for services from Hospitals, it seems the money and power ruling the state, others need only during election


215

Name: Jousheed PK
Suggestion 1: പൊതു ഭരണം: ഉറുദുവിൽ ഒരു മൊഴിയുണ്ട് "നേതാക്കൾ ജനങ്ങളുടെ സേവകരാണ്". ഭരണം ജന സേവനത്തിനു വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ നിർദേശിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ നീതിയിലൂന്നിയ പദ്ധധികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ആത്മാർതമായി ആശിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗ തലത്തിൽ നിന്നും ഭരണ തലത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾക്ക്‌ കിട്ടേണ്ട സേവനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും യഥാവിധി ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഉദ്യോഗതലതിലുള്ള എല്ലാവിധ കൈക്കൂലി സംപ്രദായങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കാൻ കര്ശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
Suggestion 2: സ്ത്രീ സുരക്ഷ: വളരെ അത്യന്താപെക്ഷിതമായി ശ്രദ്ദ പതിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷ. ഇനിയും ഇവിടെ സൗമ്യയും ജിഷയും ആവര്ത്തിച്ചു കൂടാ. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം സ്ക്വാഡുകൾ, പോലിസ് വിഭാഗങ്ങൾ, ഷാഡോ പോലിസ് തുടങ്ങി സാധ്യമായ സകല സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന തുക ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമായി കണക്കാക്കാതെ സാധ്യമായ പരമാവധി സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അതിന്റെ പഴുതടച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടവിട്ടുള്ള മോനിറെരിംഗ് വേണമെന്നും നിർദേശിക്കുന്നു.
Suggestion 3: അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ: ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ഈ സര്ക്കാര് മുന്ഗണനയും പ്രാധാന്യവും നല്കണമെന്ന് നിർദേശിക്കുന്നു. കുടിവെള്ളം, പാര്പ്പിടം, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം തുടങ്ങി അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക്‌ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. അടുത്ത വേനലിന് മുൻപ് തന്നെ വരള്ച്ചയെ നേരിടാനും എല്ലാവര്ക്കും കുടിവെള്ളം ഉറപ്പു വരുത്താനുമുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക. ഇതിനായി മഴവെള്ള സംഭരണികൾ, ജല സംഭരണികൾ അതിലേക്കു വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മുന്കൂട്ടി തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാവര്ക്കും താമസ യോഗ്യമായ വീട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഉറപ്പു വരുത്തുക. വീടില്ലാത്തവർക്ക് പുതിയ വീടുകൾ നിര്മിച്ചുകൊടുക്കാനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടവക്ക് അവ ചെയ്തുകൊടുക്കുവാനുമുള്ള നടപടികൾ ത്വരിത ഗതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇതിനായി സന്നദ്ധസങ്കടനകളുടെ പിന്തുണയും സഹായവും തേടാവുന്നതാണ്. അതിലൂടെ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുവാനും കാര്യക്ഷമമാക്കുവാനും സാധിക്കും.
Suggestion 4: വികസനം: വിമാനത്താവളങ്ങളും വീതി കൂടിയ റോഡുകളും മാത്രമല്ല വികസനം, മറിച്ചു പ്രഥമ പരിഗണന വേണ്ടത് അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങല്ക് ആണെന്ന് ഒര്മിപ്പിക്കട്ടെ. പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ വികസനത്തിനാകണം എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും. ആശുപത്രികൾ, സ്കൂളുകൾ, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങല്ക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ആശിക്കുന്നു. പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം. ജലഗതാഗതം സാദ്ധ്യമായ കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ജലഗതാഗതം കൂടുതൽ കര്യക്ഷമാമാക്കെണ്ടാതാണ്.
Suggestion 5: അക്രമ രാഷ്ട്രീയം: സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്‌ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് അറപ്പും വെറുപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സംഘട്ടനങ്ങളിൽ മുഖം നോക്കാതെ നടപടി എടുക്കണം. അണികളെ അക്രമത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്ന നേതാക്കളെ നിലക്ക് നിര്ത്തണം. വര്ഗീയ, വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ആരായാലും അവരെ കര്ശനമായി തന്നെ നിയമത്തിനു മുന്നില് കൊണ്ട് വരാനും മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കണം.


216

Name: ganga rajesh
Suggestion 1: സ്ത്രീസുരക്ഷ
Suggestion 2: വിലക്കയറ്റം നിയന്റ്രിക്കൂക
Suggestion 3: തൊഴിൽ രെഹിതം പരിഹരിക്കുക
Suggestion 4: സൌജെന്യ മെഡിസിനെ വിതരണം
Suggestion 5: പഞ്ചായത്തുകളിൽ പലിയറ്റിവെ നഴ്സിംഗ് കെയർ


217

Name: VIKANTH P V
Suggestion 1: മദ്യവർജനതോടൊപ്പം വര്ധിച്ചുവരുന്ന കഞ്ജാവ് ഉപയോഗതിനെതിരെയും ഫലപ്രതമായ നടപടികൾ എടുക്കണം. excise ന്റെ കാര്യക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുക
Suggestion 2: വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിനവശ്യമായ നടപടികൾ കൈകൊള്ളുക. ജൈവ പച്ചക്കറികൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. മായം ചേർത്ത ഭക്ഷ്യ ഉത്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവയ്ക്കെതിരെ നടപടികൾ എടുക്കുക
Suggestion 3: കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുക. അതോടൊപ്പം കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുക
Suggestion 4: സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കുക. രാത്രി കാലങ്ങളിലെ യാത്ര സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
Suggestion 5: തൊഴിൽ മേഘലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് IT മേഘലകളിൽ തൊഴിലാളികളുടെമേൽ വര്ധിച്ചുവരുന്ന ചൂക്ഷണം തടയുക.


218

Name: A.A. Muralidharan
Suggestion 1: Priority to be given for farm/agriculture & farmers
Suggestion 2: Government should not give any thing free to anybody
Suggestion 3: Steps to be taken for collecting pending Taxes
Suggestion 4: Health department to be revived for providing good service to public
Suggestion 5: Some solution to be find for stopping political murders in Malabar area for have piece full life of public


219

Name: sirajkallay
Suggestion 1: റോഡുകൾ കഴിവതും വീതി കൂട്ടുക.
Suggestion 2: ഗ്രാമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 24 മണിക്കുറും പോലീസ് നിരീക്ഷണം
Suggestion 3: പോലീസിന്റെ വേതനം വർധിപ്പിച്ച് അഴിമതി രഹിത, രാഷ്ട്രീയ മുക്തമാക്കുക.
Suggestion 4: വർഗീയ, വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കർശന നടപടി.
Suggestion 5: അധ്യാപകർക്ക് മാതൃകാധ്യപകനാവാനുള്ള പരിശീലനം നല്കുക.


220

Name: chinchu vikanth
Suggestion 1: സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക.വനിതാ പോലീസെ കാരെ കൂടുതൽ നിയമിക്കുക.
Suggestion 2: പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മാലിന്യങ്ങൾ നിര്മാര്ജനം ചെയ്യാനായി plastic recycling തുടങ്ങുക
Suggestion 3: psc വഴിയുള്ള നിയമനങ്ങൾ പെട്ടന്ന് നടത്തുക
Suggestion 4: ജൈവ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.. വിഷ പച്ചക്കറിക്ക് എതിരെ കര്ശനമായ നിലപാടെടുക്കുക
Suggestion 5: സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയുന്ന കേസുകൾ പെട്ടന്ന് തീര്പക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.


221

Name: Anila
Suggestion 1: മാലിന്യ സംസ്കരണം : വൃത്തിയുള്ള കേരളം എന്നതാകട്ടെ നമ്മുടെ ആദ്യ ലക്‌ഷ്യം . നല്ല ചിട്ടയായ രീതിയിൽ മാലിന്യം സംസ്കരികാനുള്ള സ്ഥലവും രീതിയും കണ്ടുപിടിച് പ്രവര്ത്തികമാക്കുക
Suggestion 2: റോഡുവികസനം : കുണ്ടും കുഴിയില്ലാത്ത റോഡുകള നല്കികൊണ്ട് janagalde ദുരിതം ഒഴിവാക്കുക . accidents കുറയ്കാൻ ഇടയ്കിടെ ഉള്ള റോഡ്‌ മാന്തലുകൾ kuraykam. നല്ലൊരു പ്ലാന്നിംഗ് ഉണ്ടെനികിലെ അത് സാധ്യമാകൂ .
Suggestion 3: സ്ത്രീകള്ക്ക് എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ : സ്ത്രീ സുരയ്ക്ഷയ്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുത്താലും ഭരണകൂടവും ശിക്ഷയും മാറാത്തിടത്തോളം കാലം സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ല . ജാതിഭേദമന്യേ പര്ടിഭേടമാന്യേ നിയമ നടപ്പിലാക്കുക .
Suggestion 4: അഴിമതി : അഴിമതിം കൈകൂലിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു കേരളം ആകട്ടെ ഇനി . recommendation ഇല്ലാതെ എല്ലാവര്ക്കും ഒരുപോലെ സർകാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും സഹായവും കിട്ടണം . സർകാർ ഓഫീസി കേറി ഇറങ്ങി തളരാൻ janagalk അവസരം കൊടുക്കരുത്
Suggestion 5: വിദേശികളെ സംരക്ഷിക്കഉക : നമ്മുടെ നാട് കാണാൻ വരുന്ന വിനോദ് സഞ്ചാരികളെ പറ്റിക്കതെം അവരടെ കാശ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കതെയും അവർ നമ്മുടെ guestukal ആണെന്ന് മനസിലാക്കി പ്രവര്തികാനുള്ള സംവിധനഗ്ൽ tourists guides അറിയണം . ഇവിടം സന്ദര്ശിച്ചു പോകുന്ന ആൾകാർ കേരളം gods own country ആണെന്ന് തന്നെ പറയണം.എന്നാലേ അവര്ക് വീണ്ടും ഇവ്ടെക് വരാൻ തോന്നുള്ളൂ


222

Name: Geetha.T.S
Suggestion 1: പീ.എസ്.സീ.നിയമനം സുഗമമാക്കുക.ഒയിവുകല് യഥാസമയം റിപ്പോര്ട് ചെയ്യിക്കുക.
Suggestion 2: താല്കാലികജീവനക്കാരെഒയിവാക്കി പീ.എസ്.സീ.റാങ്ക് ലിസ്ററിലുല്ലഎല്ലാവര്ക്കും നിയമനം നല്കുക
Suggestion 3: അണ്എയ്ഡഡ് സ്കൂലുകലിലെ ജീവനക്കാര്ക്ക് മിനിമം വേതനം ഉറപ്പു വരുത്തുക.
Suggestion 4: സഹകരണ സ്താപനങലിലെ നിയമനം സാധാരണക്കാര്ക്ക്കിട്ടത്തക്കവിധത്തില് കൈക്കൂലിരഹിതമാക്കുക
Suggestion 5: ഗവണ്മെന്ട് ജോലിക്കുപ്റായപരിധി ഉയര്ത്തുക.


223

Name: Shaila Sinil
Suggestion 1: Safety for Women
Suggestion 2: In Kerala especially in Kochi narcotic products are available each nook and corner. Hope you will take immediate action against it.
Suggestion 3: Pevent the attack towards kids
Suggestion 4: Water scarcity in the remote places in Kochi
Suggestion 5: Control the price hike in provisions


224

Name: Deva
Suggestion 1: Future generation is important to us especially students so give them more chances to quality education and put few performance review among teachers and also interact with students about their education standards and evaluate it by the department heads and cross verification. Avoiding harassment of students those who are travelling in private bus by CT its like give respect and take respect policy.
Suggestion 2: Safety of people those who are travelling in our roads and staying in state are more important ,first of all if it is possible please control the over speed of vehicles and controlling of other state workers in kerala.
Suggestion 3: Fastest distribution of pension and related activities ,and treasuries must improve their activities by using online transaction facilities.
Suggestion 4: Try to give more job openings in govt sector and make that appointments very fast. controlling of corruption among govt staffs by putting cctv in all govt offices and makes them under the surveillance of anti corruption cell.
Suggestion 5: Women and kids safety is more important in our society ,so police department must be vigilent in this area so gave concerned are police officers more authority to take action and put cctv in all major areas of the city and police patrolling must have done .Main criminals must be under surveillance and punishments to culprits must be fast.


225

Name: THARA PRAFUL . K .S .
Suggestion 1: care about our sisters , mothers , daughters of kerala
Suggestion 2: try your maximum to remove the poverty
Suggestion 3: care about the " pravaasi " malayali
Suggestion 4: remove correption for the history pf kerala
Suggestion 5: wishes for a happyand wealhy five years also wishing today...... tommorrow .......everything you do every day the whole life through !


226

Name: THARA PRAFUL . K .S .
Suggestion 1: care about our sisters , mothers , daughters of kerala
Suggestion 2: try your maximum to remove the poverty
Suggestion 3: care about the " pravaasi " malayali
Suggestion 4: remove correption for the history pf kerala
Suggestion 5: wishes for a happyand wealhy five years also wishing today...... tommorrow .......everything you do every day the whole life through !


227

Name: Rajiv Kurup, Perth, Western Australia,
Suggestion 1: Congratulations to Mr Pinarayi Vijayan and his team for the outstanding victory in the recent Kerala assembly election. Besides the protection for women in Kerala, fight against corruption etc. etc., being a Malayalee born and brought up at Kannur, and currently living overseas for nearly 30 years, I have the following suggestions for you: Clean all the cities in Kerala and have a very good sewage drainage system. Arrangements should be made to collect the rubbish on daily basis from the towns and heavy fine should be imposed for defaulters.
Suggestion 2: Introduce more and efficient public transport in the state (as seen in many foreign countries) and control the private lobby from looting the public. This will also avoid the unnecessary bus strikes in Kerala which really is a pain in the back for people especially those travelling to and from the airports. I was a victim for many times during my visit to Kerala.
Suggestion 3: Control the over-speed of vehicles especially the buses by installing more cameras on the highways, and give full authority to the police officers to take stringent action against the drivers for over-speeding including heavy fines and cancellation of their licence. This will not only reduce accidents on the roads but also generate revenue for the government (This is considered to be one of the main revenues for the Western Australia). The licencing department of the state should be reshuffled, introduce a new system of driving test incorporating all the international traffic rules rather than issuing a licence to every Tom, Dick and Harry who has applied for it, and has no knowledge about the traffic rules and road signs.
Suggestion 4: Introduce a user friendly website exclusively for the people to make complaints and suggestions about any government official/department including a complaint against an MLA or a Minister. Appropriate and immediate action should be taken to improve the system based on the complaints/suggestions and/or action against those defaulters without looking at their face.
Suggestion 5: Finally, Kannur International Airport which is considered to be the biggest in Kerala is going to be operational sooner rather than later with many international operations including countries like Singapore, Malaysia etc. Please can you ensure that all the passengers going to and coming from this airport is safe during the day and night time. Many people over here are afraid of going there because of the increased criminal activities and violence unleashed by certain political parties in different parts of Kannur district including Mattannur where the airport is situated.


228

Name: Rajesh A V, raj_26_2005@yahoo.co.in
Suggestion 1: പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ ദയവായി മാറ്റം വരുത്തണം. Private Bus കൾക്ക് ROUTE കൾ, പണം വാങ്ങി നല്കിയ ശേഷം അമിത വേഗത്തിലും STOP കളിൽ നിർതാതെയും , രാത്രി കാലങ്ങളിൽ SERVICE നടത്താതെയും അമിത ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നത് നിര്ത്തണം മറിച്ചു ഒരു പുതിയ SEMI GOVT സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി, എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് BUS കളെയും അതിനു കീഴിൽ REGISTER ചെയ്തു, ആ സ്ഥാപനം പറയുന്ന ROUTE കളിൽ BUS കളെ കൊണ്ട് SERVICE നടത്തി, എല്ലാ വരുമാനവും ആ സ്ഥാപനം COLLECT ചെയ്യണം. ഓടുന്ന KILOMETERS നനുസരിച്ചു BUS OWNERS നു സ്ഥാപനം PAYMENT കൊടുക്കണം തൊഴിലാളികളുടെ SALARY യും സ്ഥാപനം കൊടുക്കണം, തൊഴിലാളികള്ക്ക് ചെറിയ PENSION ഉം ഏർപ്പെടുത്താം ഇതോടെ മത്സരയോട്ടം പൂര്ണമായും നില്ക്കും, ഒരു BUS OWNER ഉം അമിത ലാഭം ഉണ്ടാക്കില്ല, ഓടുന്ന ദൂരതിനനുസരിച്ചു വരുമാനം കിട്ടും. KSRTC ദീർഘ ദൂര സർവീസ് കൾ (INTER DISTRICT and INTER STATE) നടത്താൻ ഏല്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിലും ചെറിയ SERVICE കൾ ആണ് KSRTC ക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നത്
Suggestion 2: സിവിൽ കേസ് കളും ക്രിമിനൽ കേസ് കളും എല്ലാം അന്വേഷിക്കാൻ LOCAL പോലീസെ സ്റ്റേഷൻ നുകളെ എല്പ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. MURDER കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാനായി ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം POLICE ഇൽ തുടങ്ങണം, ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ, ലോക്കൽ POLICE ഇന്റെ ചുമതല, കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതും മാത്രം ആയിരിക്കണം. ഉടനടി സ്പോട്ട് ഇൽ എത്തി പ്രത്യേക അന്വേഷണ വിഭാഗ ത്തിനു അന്വേഷണം തുടങ്ങാൻ കഴിയണം ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല MURDER കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കണം
Suggestion 3: ലോട്ടറി യിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന രൂപ കൊണ്ട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയം ദയവായി ഉടനടി നിര്ത്തണം. ലോട്ടറി എടുക്കുന്നവരിൽ 90% വും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്ല്ക്കുന്നവരനെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവന്റെ രൂപ കൊണ്ടല്ല പാവങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടത്. സാമാന്യ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിക്കു നിരക്കുന്നതല്ല ഇത്. പാവങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടത് പണക്കാരന്റെ രൂപ കൊണ്ടാണ്. അതിനു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി കൂടുതൽ സുതാര്യ മാക്കി കൂടുതൽ DONATION / സംഭാവന നേടുകയാണ് വേണ്ടത്. ലോട്ടറി യിലെ വരുമാനം പൂര്ണമായും സമ്മാനമായി തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം, സമ്മാനങ്ങൾ കൂടിയാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വങ്ങും, ലോട്ടറി വിൽപനക്കാർക്ക് നല്ല വരുമാനം കിട്ടും. ലോട്ടറി ചെറുകിട വില്പന അവകാശം അംഗ പരിമിതർക്കു മാത്രമായി പരിമിത പ്പെടുത്താനും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്
Suggestion 4: ഇതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും കുറെ നാൾ കുറെ പേർഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉറച്ചു പോവുകയും അഴിമതി ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യും അഴിമതി തടയാനുള്ള ഏക അന്വേഷണ സ്ഥാപനം VIGILANCE ആണ്. മറ്റു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ (POLICE DEPARTMENT അല്ലാത്ത ) GAZETTED ഓ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ VIGILENCE department ഇൽ DEPUTATION ഇൽ നിയമിച്ചു അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം സത്യസന്ധമായി നടത്തണം. ഇവരുടെയും DEPUTATION കാലാവധി പരമാവധി 2 വര്ഷം ആയിരിക്കണം ഉദ്യോഗസ്ഥര് മാറി മാറി വരുമ്പോൾ അഴിമതിക്കുള്ള സാധ്യത കുറയും. OTHER DEPARTMENTS ഇൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാ പെടുന്നവർ സത്യ സന്ധർ ആയിരിക്കണം , രാഷ്ട്രീയ സ്വധീനത്തൽ വരുന്നവർആയിരിക്കരുത്
Suggestion 5: ഏതു മേഖലയിലും പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആരായണം. പുതിയതും നവീനവുമായ ആശയങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരും ഉണ്ട്. സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കാനായി ഉന്നത നിലയിൽ ഉള്ളവർ കുറെ പേർ എങ്കിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്താൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിയവരാണ്. അവർ അവിടെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു അത് part of the game ആണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ACCEPT ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയുന്നവർ താഴെക്കിടയിൽ ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും. അവരെ ചെവിക്കൊള്ളണം. GOVT ഇന്റെ Public relations department ഇന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഇൽ ആശയങ്ങൾ ഉള്ളവര്ക്ക് അവ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള FACILITY നല്കണം. കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ നല്കാൻ പറ്റുന്നവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. പറ്റുമെങ്കിൽ govt ഇന്റെ ചില കമ്മിറ്റി കളിൽ ഇതിൽ മിടുക്കന്മാരെ include ചെയ്യാനും നോക്കണം. Govt service ഇൽ പണ്ടുമുതലേ ഉള്ള കുറെ പ്പെര്ക്ക് മാത്രമാവരുത് POLICY MAKING AND SUGGESTION പവർ ആശയങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി MOBIILE NUMBERS collect ചെയ്തു SMS വഴി PRD department ആക്റ്റീവ് ആയി contact നില നിർത്തണം ഏതു വകുപ്പിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പകുംപോഴും PRD website വഴി അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയും, 15 ദിവസം എങ്കിലും പൊതു ജനത്തിന് അഭിപ്രായം പറയാൻ അവസരം നല്കണം.


229

Name: Rojan
Suggestion 1: Provide House and Organic food (To ensure the quality of food and restrict the poisonous food from other states and providers)
Suggestion 2: Provide good education system and Explore career opportunities in various Gov. fields
Suggestion 3: To ensure security for all human beings
Suggestion 4: Provide good road and safety transportation
Suggestion 5: Restrict the all type of corruptions


230

Name: ടി. ജി .ജയദേവൻ, പോസ്റ്റ്‌ ബോക്സ്‌ നംബർ 787, ഫുജൈറ ,യു .എ .ഇ .
Suggestion 1: കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോദസായ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ യാത്ര ദുരിതം പരിഹരിക്കുവാൻ അടിയന്തിരമായി കേരള എയർലൈൻസ്‌ ആരംഭിക്കുക.കുട്ടികളുടെ അവധി ക്കാലത്ത് അമിതമായ യാത്രക്കൂലി വര്ടനവാണ് എല്ലാ എയർലൈൻസ്‌ കളും കൂട്ടമായി നടത്തുന്നത്.
Suggestion 2: വിദേശത്തെ ജോലി നഷ്ട്ട പെട്ടോ , മതിയാക്കിയോ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികള്ക്ക് വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലെളിതമായ വ്യവസ്ഥയിൽ വായിപ്പ നല്കുക.
Suggestion 4: എറണാകുളം മെട്രോ സമയ ബന്ത്ധിതമായി പുർതീകരിക്കുക.അത് അവിടുത്തെ യാത്ര ദുരിതത്തിന് ഒരു അറുതിയാകും.


231

Name: Rajiv Kurup
Suggestion 1: Congratulations to Mr Pinarayi Vijayan and his team for the outstanding victory in the recent Kerala election. Besides the protection for women in Kerala, fight against corruption etc. etc., being an Indian born and brought up at Kannur, and currently living in overseas for nearly 30 years, I have the following suggestions for you. Clean all the cities in Kerala and have a very good sewage drainage system. Arrangements should be made to collect the rubbish on daily basis from the towns and heavy fine should be imposed for defaulters.
Suggestion 2: Introduce more and efficient public transport in the state (as seen in many foreign countries) and control the private lobby from looting the public. This will also avoid the unnecessary bus strikes in Kerala which really is a pain in the back for people especially those travelling to and from the airports. I was a victim for many times during my visit to Kerala.
Suggestion 3: Control the over-speed of vehicles especially the buses by installing more cameras on the highways, and give full authority to the police officers to take stringent action against the drivers for over-speeding including heavy fines and cancellation of their licence. This will not only reduce accidents on the roads but also increase revenue for the government (This is considered to be one of the main revenues for the Western Australia). The licencing department of the state should be reshuffled, introduce a new system of driving test incorporating all the international traffic rules rather than issuing a licence to every Tom, Dick and Harry who has no knowledge about the road signs.
Suggestion 4: Introduce a user friendly website exclusively for the people to make complaints and suggestions about any government official/department including a complaint against an MLA or a Minister. Appropriate and immediate action should be taken to improve the system based on the complaints/suggestions and/or action against those defaulters without looking at their face.
Suggestion 5: Finally, Kannur International Airport which is considered to be the biggest in Kerala is going to be operational sooner rather than later with many international operations including countries like Singapore, Malaysia etc. Please can you ensure that all the passengers going to and coming from this airport is safe during the day and night time. Many people over here are afraid of going there because of the increased criminal activities and violence unleashed by certain political parties in different parts of Kannur district including Mattannur where the airport is situated.


232

Name: Thaha
Suggestion 1: Put CCTV in almost crime /accident /theft areas.
Suggestion 2: Make sure ladies protection in all places, all time & everywhere
Suggestion 3: Make sure to hold the price of daily needs. no more hike.
Suggestion 4: Make sure govt hospitals performance running good
Suggestion 5: always conduct co operation functions with all religious peoples


233

Name: Rahul Ramachandran
Suggestion 1: Sir we are spending lots of money for repairing and taring the road, but the quality is very bad. Most of the taring will last for 2-3 weeks. We need a good quality road.
Suggestion 2: Most of the places in Kerala are not getting good water, food, education & proper treatment. In government hospitals there is no good hospitality & medicine are not available.
Suggestion 3: For promoting agriculture in houses, please give good vegetables seeds or plans to all in low cost and open a buy and sell stalls all over Kerala.
Suggestion 4: Need Akshaya centers all over Kerala & to be controlled by government.
Suggestion 5: Kindly try to stop the reservations for all category jobs select the best according to their qualification not on caste or religion. Give them proper education, food, shelter, protection... etc to the needed. All the very best to you and your team.


234

Name: nithin john koshy
Suggestion 1: നാട്ടിലേക് തിരുച്ചു വേരുന പ്രവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പികാൻ ഒരു പദധി അവിഷ്കരികുക
Suggestion 2: ബിസിനസ്‌ മേഖലയില വളര്ച്ചക്ക് ചെറുകിട വെവസയഗൽ പ്രോത്സാഹിപ്പികാനും പധടികൾ ആലോചികുക
Suggestion 3: ഗൾഫ്‌ മേഖലകളിലെ സംഭാതിക രൂക്ഷം കടുക്കു്ന ഈ വേളയിൽ ., യുവജനഗളെ സോയം തൊഴില പധടികൾ ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്ക
Suggestion 4: ഗോവെര്മെന്റ്റ് പേപ്പർ വർക്ക്‌കൽ കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിൽ ആക്കുക . ഓൺലൈൻ സോമ്വിധാനഗൽ കൂടുതൽ പ്രേയോജനപെടുത്തുക
Suggestion 5: സോമ്യം തൊഴില ലോൺ പധടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക


235

Name: sruthy ou
Suggestion 1: Dear Sir, Pl remove liqour from our kerala.If it do this sir your name will come in kerala history and you will get all prayer from womens in our kerala.
Suggestion 2: Pl set ban on cigarette and other smoking things.
Suggestion 3: Pl remove plastic items. it will harm to our environment .No environment no human will live.I can remove plastic in my place and sir you can remove this from kerala all so do it sir.
Suggestion 4: Pl provide more womens security .It will be possible through children priamry education .My opinion is pl start a subject in education sector relating to women security and duties of all to do the favour of women.After removing liqour 50% of women security problems will reduce .
Suggestion 5: My last and most important opinion is our food poison.In our kerala most food items added with chemicals this is very pathetic .After solving this problem our kerala will come in 100 % purity in all matters.


236

Name: K G Mukundakumar
Suggestion 1: government transactions should be transparent. govt. should open a website for public to know what is happening in government relating projects.
Suggestion 2: every year government should issue white paper as to the financial situation of the government. All government offices should be computerised. W hen a complaint or request is given to police station or any other government offices. receipt should be given through sms or email.
Suggestion 3: people should be able to know what is the income and expenditure of the government. this should be made public atleast six months in a year.
Suggestion 4: A people committee should be set up to monitor public works in which local residents should be included. omen police officers should be appointed to cases relating to women.
Suggestion 5: Only Woman police officers should be appointed to investigate cases relating to women. There should not be any pressure on these officers from outside.


237

Name: Prasad Sivadasan
Suggestion 1: We need good public education with world class. (Reduce per Teacher 30 students in a class)
Suggestion 2: we need good public health centers and high quality medical colleges in every district.
Suggestion 3: We need good public transportation and we want have high speed train services (it will reduce pollution, we can travel very fast and solve the issues of traffic jam, as well as it will create more job opportunities.)
Suggestion 4: We need more police stations and good public servants (nowadays thieves are everywhere, most of the families leaving alone in home, especially gulf families). Nowadays there is lot of other states peoples are coming to work in our place, we have to provide them labour card (with all details).
Suggestion 5: We have to protect our environment, we have to focuses environmental suitable development.


238

Name: BAIJU P F
Suggestion 1: മയക്കമരുന്ന് -കഞ്ചാവ് മാഫിയക്ക് എതിരെ നടപടി വേണം


239

Name: Sam P johnson
Suggestion 1: We would need better wider roads due to the increase in the number of vehicles on the road.
Suggestion 2: We would like it if you could help us get cleaner roads with less potholes and wider side walks
Suggestion 3: We would immediately need proper waste disposal system in cities like trivandrum, ernakulam , thrissur which maybe the reason for the sudden sprouting of illness. We need to create awareness programs for the need for proper waste disposal system. And plastic recycling.
Suggestion 4: We need a better follow up of government functions like document processing online for better tracking.
Suggestion 5: We need to create awareness on job opportunities other than the ones in mainstream. We need to bring about a change in the mindset of the citizens to realize the wider opportunities in our govt and our state.


240

Name: Roni Jacob
Suggestion 1: സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻ‌തൂക്കം നല്കുക
Suggestion 2: റോഡ്‌ അപകടങ്ങൾ തടയാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
Suggestion 3: അനധികൃതമായ പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിന് എതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക
Suggestion 4: PSC വഴിയുള്ള നിയമനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുക. PSC യിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ അനുപാതം പാലിച്ചു ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
Suggestion 5: സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന സർക്കാർ ആശുപതികളിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഉയര്ത്തുക.


241

Name: manu thuruthicadan
Suggestion 1: Protection for NRIs- It has been reported many cases of properties of NRIs from USA, that either occupied or taken by people including family members through falsified documents.
Suggestion 2: At least a four lane state highway from TVM to Kasargod.


242

Name: SREERAG
Suggestion 1: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനങ്ങൾ മാത്രം നടപ്പിൽ ആക്കുക
Suggestion 2: എല്ലാവര്ക്കും തുല്ല്യ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുക
Suggestion 3: പരമ്പരാഗത ഊർജ്ജ സ്രോതസുകളെ വിനിയോഗിക്ക
Suggestion 4: വിലകയറ്റം തടയുക
Suggestion 5: കര്ഷകര്ക് പ്രോത്സഹനഗൽ നല്കുക


243

Name: DILEEP S. S.
Suggestion 1: Wipe out corruption from the Govt. Investigate the corruption charges against UDF govt ministers and punish the guilty. The LDF allegations against the UDF was mainly about corruption charges. The people are eagerly waiting to see that all corrupt previous govt politicians are punished.
Suggestion 2: Treat all people the same. Do not discriminate the peiple based on their religion or caste. Remove communalism from the society. Communalism and castism are the cancer in our society. Now also these factors are prevailing in our society.
Suggestion 3: Control the prices of essential items for food. Day by day the prices are increasing. Govt should check the prices regularly so that the life of common people will be easy.
Suggestion 4: Make the police corrupt free and more creative. The police should protect the interests of common man , women and children. Whenever the police gets a compliant they shall immedialy investigate and take proper action based on the compliant.
Suggestion 5: Make the health and edication sectors free from business interests. Stop donation fees in the schools and colleges. Make the govt hospitals very clean and make sure drs are present on their duty time


244

Name: Anil Kumar
Suggestion 1: പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിനെതിരെ വിപുലമായ ഒരു ജനകീയ കാംപൈന്‍ സംഘടിപ്പിക്കണം. ജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ബാഗിലാക്കി പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും ജലാശയങ്ങളിലും മറ്റും നിക്ഷേപിക്കുന്നത്തിനെതിരെ നിയമവും ബോധവല്‍ക്കരണവും പൊതു ശൌചാലയങ്ങള്‍ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാന്‍ നിരന്തര ജാഗ്രത.. ഇത് ജങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കും.
Suggestion 2: മുഴുവൻ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും dust bins സ്ഥാപിക്കുക, മാലിന്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ദിവസേന സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക, പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം ഇടുന്നവര്ക്ക് (ഒരു കടലാസ്സ്‌ തുണ്ട് ആയാൽ പോലും ) ചുരുങ്ങിയത് 5000 രൂപ പിഴ ചുമത്തുക.
Suggestion 3: നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്നവർക്ക്, അവരെ ഒരു മൊട്ടുസൂചി വലുപ്പത്തിൽ പോലും അക്രമിക്കുന്നവർക്ക് അര്ഹമായ ശിക്ഷ അങ്ങ് അവസരപെടുത്തി കൊടുക്കണം. അത് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ഒരു പാഠം ആകട്ടെ!
Suggestion 4: ആരോഗ്യം - ആരോഗ്യമേഖല വളരെ കാലമായി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് വിവിധ തരം പനികൾ. ഇതിനു എല്ലയിമ ചെയ്യാൻ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കണം . Healthy ലിവിംഗ് എന്നും ജനങ്ങൾക്ക്‌ തമാശയാണ് . മികച്ച ജീവിത രീതികൾ പുലർത്താനും വ്യായാമം ചെയ്യാനും ജനങ്ങളെ ബോധാവല്കരിക്കണം . സ്കൂൾ തലത്തിലും കായിക പ്രോത്സാഹനം നടപ്പാക്കി, കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ healthy lifestyle follow ചെയിക്കാൻ കഴിയും . പഠനത്തോടൊപ്പം ആരോഗ്യവും എന്നാ ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സ്കൂൾ- കോളേജ് തലത്തിൽ നിന്നും ശ്രമം തുടങ്ങണം . മായം ചേർക്കൽ നിര്തലക്കാനും വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം ഹോട്ടൽ വഴി വിതരണം ചെയ്യാനും നടപടികൾ വേണം.
Suggestion 5: സർ , നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ . ആ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും അങ്ങ് തന്നെയാണല്ലോ നോക്കുന്നത് . അക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് നല്ലൊരു തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് പ്രവാസികളായ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു


245

Name: ABDUL SAMAD
Suggestion 1: Widening of NH47 from Cherthala to TVM with 4 or 6 lanes, in order to easy traffic and avoid accidents. During the last 5 years there was no progress.
Suggestion 2: Development of Kollam Town. Widening of Roads, etc.
Suggestion 3: Evacuate unauthorized occupations from Government properties (road-side shops, etc)
Suggestion 4: Land and house for all, especially Adivasi/SC/ST communities. Take back the 1000s of acres held by Corporates.
Suggestion 5: Respected CM - wish you every success in the coming 5 years. Your Ministry should ensure that, at the end of the 5 years you should be in a position to continue ruling the State for another 5 years. The Left Front should win the 2021 election with more seats than what you have now.


246

Name: Broose
Suggestion 1: പുതിയ തലമുറയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംഭാഷണവും ഉച്ചാരണവും നന്നാവാൻ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ എല്ലാവര്ക്കും പരിശീലനം നല്കണം.ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ മലയാളികള് എന്നാൽ എല്ലാവര്ക്കും പുച്ചമാണ്.മലയാളികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാര രീതിയെ എല്ലാവരും വളരെ മോശമായാണ് കാണുന്നത്. ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസരിക്കനര്യവുന്നർക്ക് ധാരാളം ജോലി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്.ഇന്ത്യയിലെ എറ്റവും നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സ്ടലമായി കേരളത്തെ മാറ്റണം.
Suggestion 2: ലോകത്തിൽ മത സൌഹര്ധത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത് നിന്നിരുന്ന കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വര്ഗീയമായ ചേരിതിരിവ്‌ പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങി. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണക്കാർ മുസ്ലിം ലീഗിനെയും കേരള കോൺഗ്രസിനെയും അമിതമായി സപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത കോൺഗ്രസ്‌ തന്നെയാണ്.ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഇത് വല്ലാതെ വെറുത്തു.ഈ വര്ഗീയത വളരാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകും.
Suggestion 3: കേരളത്തെ എറ്റവും വൃത്തിയുള്ള സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റണം. ഹോടെലുകളും റോഡും ഹോസ്പിടലുകളും പൊതു റ്റൊഇലെറ്റും എല്ലാം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും റോഡ്‌ സൈഡിൽ ധാരാളം മരങ്ങള നാട്ടു പിടിപ്പിക്കുകയും. വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തില കേരളം സിങ്കപ്പൂർ പോലെ ലോകത്തിനു മാതൃകയാകട്ടെ.
Suggestion 4: ഞാൻ ബംഗ്ലോരിൽ നിന്ന് വയനാട് സ്ടിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അവിടുത്തെ രാത്രി യാത്ര നിരോധനം വളരെ ക്രൂരമാണ്. എല്ലാ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാ ബസുകളും സൂചി കുത്താൻ ഇടമില്ലതപോലെ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഈ അവസ്ടയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം നിറുത്തിയിട്ട ബസ്സിൽ നേരം പുലരുവോളം നില്ക്കുന്ന അവസ്ഥ വേദനാജനകമാണ്. ഈ അവസ്ഥ ഏതൊരു കോടതിയെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. ദയവായി ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം.ഇതിനായി ഈ അവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം.
Suggestion 5: പോലീസിനെ ആധുനിക വല്കരിക്കണം അക്രമത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പര്ടികളെ മാറ്റി നിര്തുന്നതിനു അങ്ങ് മുന്കൈ എടുക്കണം. ജിഷയുടെ കൊലപാതകിയെ എത്രയും പെട്ടന്ന് കണ്ടു പിടിക്കണം. ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ബെവേരഗേസ് ഔട്ലെട്ടുകൾ എല്ലായിടത്തും ആരംഭിക്കണം എല്ലാ കുടിയന്മാര്ക്കും നല്ല മദ്യം ലഭ്യമാക്കണം. അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് പോകുന്ന ബസുകളും പൊതു വാഹനങ്ങളും ആടുനിക വല്കരിക്കണം മലയാളികളെ പഴഞ്ചൻ വണ്ടികളുമായി വന്നു മാനം കെടുത്തരുത്. സ്പൊർറ്റ്സിനും ഫുട്ബോളിനും ആധുനിക പരിശീലം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ നല്കണം. സ്പോര്ട്സ് ഒരു നിര്ബണ്ടിത subject ആക്കണം, വരും തലമുറയുടെ ആരോഗ്യത്തിനു അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.


247

Name: Rejimkarun
Suggestion 1: As the first suggestion, I would ask the new govt to initiative measures to prevent the spreading of cancer in the state. Take strict measures to prevent the pesticide borne vegetables and fruits entering into the states. Instruct the Agriculture dept to lease lands and cultivate organic vegetables, rice and cereals. Promote Organic farming. Let us not depend on other states for rice and vegetables.
Suggestion 2: As you know, the predictions for this year from the meteorological department is that heavy rain and flood are expected in the state. Even though there is not much time, take appropriate measures to handle it.
Suggestion 3: Even though LDF govt had got majority in the past elections, there is a need to clean up the party culture among the local committee members as specified in the party pleenam. Many of the lost votes and that voted for NOTA is because of this. Try strict prohibition of alcoholics among the local committee members
Suggestion 4: Corruption need to be eliminated starting from the local bodies, not starting from the top ends.
Suggestion 5: Would suggest on ban PLASTIC in the state.


248

Name: SHAIJU N T
Suggestion 1: എല്ലാ ടൌണിലും ഓടുന്ന ടാക്സി ഓടോകല്ക് നിര്ബന്ധമായും മീറ്റർ ചാർജ് നിര്ബന്ധം ആകണം
Suggestion 2: സർകാർ ബസുകൾ പരമാവതി കൈ കാണിച്ചാൽ നിരത്തി യാത്രകരെ കയറ്റാൻ നോകിയാൽ കുറെ നഷ്ട്ടാൻ കുറയ്കാൻ പറ്റും
Suggestion 3: ഹോസ്പിടൽ കൂടുതൽ ഫീസ്‌ ഇടകുന്നത് കുരകണം അവിശ്യ്മായ മരുന്നുകള ലഭ്യമാകണം
Suggestion 4: പ്ലാസ്റ്റിക്‌ നിര്മജനം മാലിന്യ വിമുക്ത കേരളം
Suggestion 5: അഷിമതി രഹിത നല്ല ഭരണം എല്ലാവര്ക്കും തുല്ല്യ നീതി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്


249

Name: jose Thomas
Suggestion 1: Sir, Congratulations for the new assignment as CM of Kerala. My first suggestion to the New Government is to implement an effective waste management scheme and protect our water resources. Encourage group farming to harness the barren cultivable lands.
Suggestion 2: Develop the standard of Government Hospitals and assure quality treatment for common masses. Ensure that the essentials medicines are available at affordable cost.
Suggestion 3: Please give us a corruption free administration. Make government offices free from unnecessary procedures and delays which make the life of common man miserable. Implement e-governance in all fields.
Suggestion 4: Please give top priority to upgrade and maintain our roads & bridges and the KSRTC in par with the international standards. Please ensure that KSRTC is exempted from Harthals enabling the common people conveyance during the days of strikes.
Suggestion 5: Implement an effective public distribution system for essential goods to control the hiking of prices by the black marketers. Development in my concept is not building high rises, but to ensure peaceful living, pollution free food and air, housing for all and minimum wages for all. Wish you and your team all the best.


250

Name: c.k.saseendran
Suggestion 1: Ensure a corruption free Governance in which all Keralites will be treated alike
Suggestion 2: Pursue all pending corruption charges against all political leaders and bureaucrats and take them to finality without fear or favour
Suggestion 3: Ensure a Hartal and violence free atmosphere which will attract investments from within and outside country
Suggestion 4: Only such people with proven integrity be appointed as personal staff
Suggestion 5: Instruct the party workers to desist from attacking political opponents and also ensure that people who believe in ideologies other than the left are also allowed to function without fear and intimidation since ours is a democracy.


251

Name: Manju Renjith
Suggestion 1: Please do the needful to STOP HARTHALS that affect only people who do not have power and money
Suggestion 2: Please stop the voice pollutions caused by unnecessary usage of Box Speakers kept at temples, mosques and churches during their festivals.
Suggestion 3: Do not allow parties to do Processions that cause traffic jams in the highways .
Suggestion 4: Kindly do the needful to do the maintenance of village roads in Pongumood, TVM ( Janasakthi Nagar)
Suggestion 5: Kindly have auto charge regulations or allow more cab services in the TVM city to reduce the travel costs for laymen .


252

Name: Anuradha
Suggestion 1: ഞാൻ റെച്ച്നോപര്ക് ഇൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ആണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം തൊഴില ചൂഷണം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആണ് ഇത്. 8 മണിക്കൂർ ജോലി ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി ഇലും നടക്കുന്നില്ല.. ചുരുങ്ങിയത് 12 മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നു. ശനി, ഞായർ ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തുടരുന്നു. അതായതു ആഴ്ചയിലെ 7 ദിവസും ജോലി ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഉള്ളവര നിർബന്ധിതർ ആകുന്നു. ഇതു സര്ക്കാര് വന്നാലും ഞങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനു എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടു പിടിക്കാൻ ബഹുമാനപെട്ട മുഖ്യ മന്തി ശ്രമിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു


253

Name: subash lal
Suggestion 1: പോലീസിനെ കയറൂരി വിടരുത് .വാഹന പരിശോധന ആവാം ,ഹെൽമറ്റു പരിശോധനയുടെ പേരില് സാധാരണക്കാരന്റെ കീശയിൽ കയ്യിട്ടു വാരാൻ പോലീസിനെ അനുവദിക്കരുത്
Suggestion 2: സര്ക്കാര് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റു വിതരണം വേഗത്തിലാക്കണം
Suggestion 3: മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഭൂരഹിതർക്ക്‌ ഭൂമി നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ...കഴിഞ്ഞ നാല് വര്ഷമായി ഞാൻ 3 സെന്റ്‌ ഭൂമിക്കു വണ്ടി അപേക്ഷ നല്കുന്നു ...ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല ....എല്ലാവര്ക്കും കിടപ്പാടം അതിനു മുന്ഗണന നല്കണം ...
Suggestion 4: കാര്ഷിക ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയണം .... നെൽകർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാഡി ബോർഡ് ഉണ്ടാവണം
Suggestion 5: സര്ക്കാര് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ രോഗികളോട് മാന്യമായി പെരുമാറാൻ പറയണം ...ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നുകൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം


254

Name: Jayakrishnan
Suggestion 1: Social Security of Womehood in Kerala
Suggestion 2: I cant say to wipe off corruption. But do something to reduce.
Suggestion 3: Development to be start from villages. we need metro, airports all but we do have slums, contaminated backwaters, shelter for poor families etc... വികസനം ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും തുടങ്ങട്ടെ
Suggestion 4: Strict implementation of working times and ensure that they are working and addressing the issues at Government offices.
Suggestion 5: Need investment. try to create more investment opportunities and through that can create employment.


255

Name: Babu Kandrasseri
Suggestion 1: To stop illegal drugs, alcohol sales and other activities in Kerala, selected auto drivers can give semi-police grade/informers.
Suggestion 2: To stop "Malininyam" open few collection centres to buy Malininyam for certain amount per kilo (to be separated by item wise) reduce new employees in the Municipalities.
Suggestion 3: To Maintain Roads repairing, drinking water, solar power and bio-gas, MLA is the final responsible person in each Mandalam to provide the service to people. A whatsapp/facebook group to be implemented for fast services.
Suggestion 4: Not practical but need an arrangement for sex workers to allow identity card or centres like Mumbai red street.
Suggestion 5: Give priority to open more professional IT, education and Ayurveda centres for youngsters to attract from other state/foreigners


256

Name: Bose Kumar
Suggestion 1: 100% അഴിമതി ഇല്ലാത്ത ഭാരനംയിരിക്കണം. ഞങ്ങള്ക് താങ്കളിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. മന്ത്രി മാരുടെ പ്രവർത്തികൾ എല്ലാമാസവും വിലയിരുത്തണം. സാധാരണക്കാരുടെ അവിസ്യങ്ങങ്കു പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കാണണം


257

Name: pungilodi lokeshan
Suggestion 1: Entrance Exam system to be taken out and arrange to get admission based of mark
Suggestion 2: Must be start corridor from tvm to Manglore (Forget all objection from locals) and do things for state.
Suggestion 3: Give good support to Real estate people
Suggestion 4: Do something good to Pravsi, Like pension etc
Suggestion 5: People can stay without any attacks from party member, and other terrarist people Like mavo etc


258

Name: ANAND
Suggestion 1: All Beverages shop should be open at 2 Pm and closed at 8 pm.
Suggestion 2: Supplyco supermarkets in every panchayath and mostly it is in towns not remote area.
Suggestion 3: All public and private vehicles registration renewal should be done on yearly basis except two wheelers. vehicle passing certificate is must for renewals.
Suggestion 4: Through public distribution system, 10 KG Rice and other items given to needy people not only BPL
Suggestion 5: please stop interview in All low level positions like LDC.


259

Name: P. Laxmanan
Suggestion 1: Keep law & order as a top priority.
Suggestion 2: Generation of more employment opportunities to the educated youth.
Suggestion 3: Control rising prices of essential commodities
Suggestion 4: Beware of land mafia.
Suggestion 5: Health sector & clean environment should be a prime area & to be envy of any other States in India


260

Name: LATHEEF
Suggestion 1: NAALIKERAM VILA EDIV NIKATHUKA
Suggestion 2: STREE SHALLYANAGAL VARDHIKKUNNA EE SAHAJARIYATHIL ORU NIYAMAM KONDUVARIKA
Suggestion 3: HOTTALUKALIL VILA VARDHANA TADAYAAN MAXIMANUM SRAMIKKUKA
Suggestion 4: PACHAKARI KRISHI KKU PROLSAHANAM NALKUKA
Suggestion 5: GUNDA VILAYATTAN AVASANIPPIKKUKA


261

Name: ABDUL
Suggestion 1: DEVELOPMENT AND PROMOTIONOF AYURVEDIC MEDICINE
Suggestion 2: DEVELOPMENT OF AGRICULTURE , EXPORTING COCNUT PRODUCTS.
Suggestion 3: SUBSIDIES TO REAL FARMER , BIO FERTILIZER , SUPPORT DIARY FARMS.
Suggestion 4: DEVELOPMENT OF HIGH SPEED BOAT , NORTH TO SOUTH AND MAINTAINING PWD WORKS CONSTRUCTION WITH BOND FOR SOME YEARS
Suggestion 5: ELIMINATING THE TRAFFIC BLOCK , UNWANTED STRICKES,STOPPING BRIBERY ,BANNING OF ALL SPEACHES WHICH CREATES HATERDNESS AMONG THE PEOPLE.


262

Name: Ashraf Mylakkad
Suggestion 1: മുൻ സര്ക്കാരിലെ അംഗങ്ങളോ നിയമ സഭയിലെ അംഗങ്ങളോ കേള്പ്പിച്ച ദുഷ്പെരുണ്ട് "അഭിസാരികകളെ" ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള രാഷ്ട്രീയം... ഇപ്പോഴത്തെ സര്ക്കാര് അതിൽ നിന്നും ഇത്തരം ദുഷിച്ച പ്രവണതകളിൽ നിന്നും പൂര്ണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു പ്രവര്ത്തന നിരതരാകണം ...
Suggestion 2: കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്ഷങ്ങളിലായി അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാത്ത പോലിസ് കേസുകൾ പുതിയ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ആട് ആന്റണി ഗോവിണ്ടാചാമി എന്നീ ക്രിമിനലുകളെ മാതൃകാ പരമായി ശിക്ഷിക്കാൻ നീക്കം ഉണ്ടാകണം. ഇതുവരെ അവരെയൊക്കെ ജയിലിൽ സുഖമായി തീറ്റിപ്പോട്ടി വളര്തുകയല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്....
Suggestion 3: വിവിധ സര്ക്കാര് ഓഫീസുകളിൽ മിന്നല പരിശോധന നടത്തി അവിടങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്ന ഉദാസീനത കണ്ടുപിടിക്കുക. സര്ക്കാര് തൊഴില മേഖലയിലെ അഴിമതി സ്വജന പക്ഷപാതം എന്നിവ കണ്ടെത്തി വേണ്ടുന്ന നടപടികള സ്വീകരിച്ചു സര്ക്കാരിന്റെ വിശ്വാസീയത വീണ്ടെടുക്കുക...
Suggestion 4: കേരള പോലീസിന്റെ തെറിവിളിയും തെമ്മാടിത്തരവും നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റം നിയന്ത്രിച്ചു കുറച്ചു കൂടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക.. അനാവശ്യ സ്ഥലം മാറ്റവും ദ്രോഹ നടപടികളും കൈക്കൊണ്ടു അവരെ നിര്വീര്യമാക്കാതെ തൊഴിലിൽ ആത്മാര്തതയുള്ള സേവനങ്ങള്ക്ക് അവരെ പര്യാപ്തമാക്കുക.
Suggestion 5: നാളീകേര വികസന ബോര്ഡ് , കെ. എസ. ആര. ടീ. സീ തുടങ്ങിയ മുങ്ങിചാകാരാായ പൊതുജന സര്വീസുകളെ പരിചയ സമ്പന്നരായ മന്ത്രിമാരെ ഉപയോഗിച്ച് പുനര് ഉപയുക്തമാക്കുക..


263

Name: LOKANATHAN.M
Suggestion 1: എനിക്ക് നല്കാനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ. 1, എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ കവറുകളും നിരോധികണം,റേഷൻ ഷോപ്പ് വഴി ചന ബാഗുകൾ ഓരോ കുടുംബത്തിനും രണ്ടു വീതം നല്കുക,കുടുംബ ശ്രീ വഴി ഉപയോകിച്ച പപ്പേർ കൊണ്ട് കവര് ഉണ്ടാക്കി വിധരണം നടത്താൻ എര്പാദ് ഉണ്ടാക്കുക. 2.കുഴൽ കിണർ നിരോധിച് ,സാദാരണ കിണർ കുഴികുവാൻ ഓരോ കുടുംബത്തിനും ധന സഹായം നല്കുക.കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുളങ്ങളും സുചികരിച്ചു ജലസംബരിനികലക്കുക 3.പോലീസ് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നദിനു മുന്പ്,വാര്ഡ് മേമ്ബെരെയോ,കൌന്സിലെരെയോ അറിയിക്കാൻ എര്പാട് ചെയ്യുക .


264

Name: K.S.Kumar
Suggestion 1: Please stop all types of introduction of new forms. Everyday a common man has to spend his time filling the new forms and waiting in the queue. Eg Ration card, revenue Cade voters card, Aadhar, gas etc.
Suggestion 2: Protect the properties of NRI people who has none in Kerala to look after their interest. A sympathetic approach to the NRI s has to be adopted by the police , civil authorities etc in safeguarding their interest.
Suggestion 3: Corruption, bribery , nepotism and party rule should be strictly stopped in govt offices.Govt must put control and check over tuition centres , testing labs, etc. The price of items should be the same everywhere in Kerala at least.
Suggestion 4: Crimes against women and children should be totally stopped. Young men should be encouraged to take up jobs now done by people in other states. Going to gulf should not be the aim of young men of Kerala.
Suggestion 5: Hospitals and med colleges are increasing in Kerala day by day but all of them are exploiting common people . Unnecessary tests ,scanning, prescribing very costly medicines, all in the interest of getting commission should be stopped.


265

Name: Krishnadas P S
Suggestion 1: കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളേ പോലെ പാര്ട്ടിയിലെ ഉള്ള് പോരുകളും ആയി സമയം കളയാതെ, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതികം ഇല്ല എങ്കിലും കഴിയാവുന്നത് ചെയ്യുവാൻ കിട്ടിയ അഞ്ചു കൊല്ല സമയം ഉപയോഗപെടുത്തണം. തീർച്ചയായും വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ സാധിക്കും
Suggestion 2: ഉധ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അഴിഞ്ഞാടാൻ അനുവദിക്കരുത്. കർശന നിയമം കൊണ്ടുവരണം. ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ കൃത്യത കൊണ്ട് വരണം
Suggestion 3: ശിക്ഷകൾ കർശനവും, അത് വേഗത്തിൽ ആക്കുവാനുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിക്കണം
Suggestion 4: നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രം പോര. അത് നടപ്പിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക കൂടെ വേണം .
Suggestion 5: പോലീസുകാരിലെയും, രാഷ്ട്രീയക്കാരിലെയും ക്രിമിനൽസുകളെ , ക്രിമിനലസുകളായി തന്നെ കണ്ട്, ശിക്ഷ നല്കണം


266

Name: Sreejith.C.K
Suggestion 1: നെല്‍പാടങ്ങളും തണ്ണീര്‍ തടങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാന്‍ ശക്തമായ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരണം. ഒരുകാരണവശാലും ഇനി ഒരു നെല്പാടം പോലും മണ്ണിട്ട്‌ നികതില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഒരു നിയമം.
Suggestion 2: മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കണം. പെയ്യുന്ന മഴയുടെ കുറച്ചെങ്കിലും ശതമാനം ഭുമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം.
Suggestion 3: കൊഴികോടും IT പാര്‍കുകള്‍ വരണം.
Suggestion 4: താഴെത്തട്ടില്‍ ഉള്ളവര്കും പ്രയോച്ചനപെടുന്ന വികസനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരണം.
Suggestion 5: ഇനി ഒരു 20 വര്‍ഷതെകെങ്കിലും കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെ കൊണ്ട് ഭരിപികരുത്.


267

Name: ADV Aswanikumar
Suggestion 1: ക്രിഷി ഓഫീസർമാർ ഒരു കാരണവശാലു0 ഓഫീസിൽ ഫാനിനു ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കെണ്ടവരല്ല.വിഷം തിനുന്ന മലയാളിയെ ക്രിഷിചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്കാണ്
Suggestion 2: ക്രിഷി ഓഫീസർമാർക് ഒരൊ പഞ്ചായത്തിലും ടാർജട്ട് കൊടുക്കണം.
Suggestion 3: ടാർജട്ട് എത്തിക്കാത്തവരെ ശിക്ഷിക്കണം
Suggestion 4: ക്രിഷി ഓഫീസർമാരുടെ പ്രവർത്തനം ജനകീയ ഓഡിട്ടിങിനുവിധേയമാക്കണം
Suggestion 5: രണ്ട് വർഷത്തിനുളിൽ പച്ചകറി സ്വയം പര്യാപ്തതക്കായി രൂപ രെഖ ഉണ്ടാക്കണം


268

Name: Nishad
Suggestion 1: Control the price inflation of vegetables, fruits and groceries.
Suggestion 2: widening of National highway
Suggestion 3: 2nd phase of Calicut City road improvement project
Suggestion 4: Light metro
Suggestion 5: Provides house for poors


269

Name: jim
Suggestion 1: Sir, Please consider AMGANAVADI WORKERS Salary.
Suggestion 2: Sir, Please clear the traffic problem of Baalaramapuram Road
Suggestion 3: Sir, Please consider the Ration stores in villages, take fully under government sector.
Suggestion 4: Sir, Please take speedy actions for the appointments through the PSC Examinations.
Suggestion 5: This is not my suggestion, but my PRAY and WISHES for your good future works.


270

Name: Prajith
Suggestion 1: A strict punishment for people who pollute our natural sources of water like river, pond, lake etc by spitting, disposing garbage, factory outputs etc etc
Suggestion 2: Freedom of travel during bandh/harthal days.
Suggestion 3: Build a full fledged IT park in north kerala
Suggestion 4: Let the Kannur Airport become a real one
Suggestion 5: Thalassery Mysore rail route


271

Name: SABU B
Suggestion 1: The widening of roads (NH ) is very essential like other states in India. It is essential to start new industies of different varieties. Steps to restart the clossed industries in kerala state.
Suggestion 2: Better service in Government hospitals especially in PHC centres and Taluk Hospitals. Keep attention at Tribe areas like Attappady, kasargode, wayanad, idukki.
Suggestion 3: Development of Road Transport system. The Journey at night from tvm to koxhikkode, wayanad, kannur, pazhani etc are in of Super Fast. It is not possible to sit through night. Semi-sleeper bus is essential. Every public conveyance system at night needed semi sleeper system. About 10-15 busses satisfy the problem. Try to control the trip and allied activities of private busess for successful transportation system.
Suggestion 4: kindly take hardsteps against Govt employees. people expect better service from Government. Every time certain employees are against the policies of Government. Those who are not ready follow the directions, decissions, orders, law etc must be quit from the service. Especially in Police, Excise, Forest, Revenue, pwd, etc.
Suggestion 5: Give primary importance to the waste disposal under the supervision of MLAs. Kindly take steps to control the street dogs.


272

Name: Nagendran G
Suggestion 1: Gunda Act poornamayum nadappakkuka
Suggestion 2: MS Rishi Raj sing IPS ne DGP aakuka
Suggestion 3: Govt Offices Working Time 9.00 Mutal 5.00 vare aakuka
Suggestion 4: Ellavarkum Bhavanam (EMS Bhavana paddati ) ella nirdhana kusumbangalkum labhyamakanam
Suggestion 5: Sampoorna madhya nirodhanam


273

Name: Ibrahim.m
Suggestion 1: അഴിമതിക്കാർക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷകൾ നൽകുക
Suggestion 2: ആശുപത്രി ,പൊതുഗതാഗതം, കാര്യക്ഷമമാക്കുക
Suggestion 3: സ്ത്രീ സുരക്ഷക്ക് മുൻഗണന നൽകുക
Suggestion 4: മുൻ ഗവൺമെന്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ തുടരുക(കാരുണ്യ,സ്നേഹപൂർവ്വം,..........
Suggestion 5: പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഐ.ഇ.ഡി എസ് . റിസോഴ്സ് അധ്യാപകരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക.ഐ.ഇ.ഡി സെൽ ഡി.ഡി യുടെ പിടിവാശിയും കെടുകാര്യസ്ഥതമൂലം ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസം നടത്തേണ്ട പുനർ നിയമനം ഇത് വരെ നടത്തിയില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്പഷ്യൽ സ്കൂളുകളേ സഹായിക്കുന്നതിനായി താന്തോന്നി ഭരണം നടത്തുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ നിലക്ക് നിർത്തണം


274

Name: jyothi
Suggestion 1: സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നല്കുക .
Suggestion 2: ജാതി മത വര്ഗ്ഗ ഭേതമില്ലാതെ തുല്യനീതി നടപ്പാക്കുക
Suggestion 3: അഴിമതിയും കൈകൂലിയും അവസാനിപ്പിക്കുക


275

Name: Ajithkumar R r
Suggestion 1: Government employees/servants should behave in a good manner to people. They should know that they are servants of people surviving with people money. For example, police people behave to people like they have done theft or murder. But they know how to behave to rich people and politicians.
Suggestion 2: Stray Dog Menace: People of Kerala are struggling a lot with stray dogs. Every day hundreds of kids/people/animal are being attached by stray dogs. Some over educated people, who travels only on AC car and have some monetary gains from medicine company are telling Dogs are to be saved than humans. People should have right to live without fear from animals.
Suggestion 3: Roads/Infrastructure: Many roads in kerala are in worst condition. A new vehicle life will become almost half if run for 1 year in kerala. If same vehicle we run in other states like Bangalore, it will remain in good condition. Bus Stops should be made in such a way that, it should not obstruct other vehicles. As of now, if any bus stops , all vehicles coming behind need to wait. There is a bus stand built in Trivandrum-Thampanoor. Till now noone know why it is made. There is a new discovery made by useless people to keep concrete blocks on both sides of road. Already our roads are very narrow. There is no space for 2 vehicles to pass through. In any emergency, noone can stop or give side for vehicles. If road is very wide, then there is meaning in that. This is only made to eat money by some officials and politicians.
Suggestion 4: Strikes/ Harthal : The most tragedy facing in kerela is strikes and harthals by all the political parties. If they want to do strike, let them do in some grounds, not by harming people, making common peoples life miserable. No other states are having such harthals. So many companies will suffer due to that. mainly IT sector. Government employees doesnt care as noone can do anything to them . There should be some restrictions in the harthals and strikes by political parties.
Suggestion 5: Freedom and Right to live: If a man and women is seen outside talking or having a coffee, some mentally ill political persons come forward to beat them and tell culture! Who are these ba***ds to beat others. Moral policing should be completely wiped off from society. "Nookkukoli" by workers is another worst idiotic thing in kerela. A person dont have the right to unload his consumable by his wish. He had to listen and beg to these rowdies. Or they will beat and noone to ask. daily there will be some incident somewhere or other. There are so many issues kerala people suffered and still struggling. Hope LDF government will take care. UDF was very busy in stealing money of common people. Beef party is very busy in spreading religious poison and make India Hindu country. LDF is the only hope for common poeple. Kindly save us from these evils.


276

Name: sooraj M
Suggestion 1: sir അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പരീക്ഷയെ പറ്റിയാണ്. തോല്കണ പാട് എന്നാ നിളയില അത്. അതൊന്നു ഗുണകരമായ രീതിയിൽ അടിമുടി മാറ്റി എഴുതണം സർ
Suggestion 2: ക്ഷീരകർഷകർ ഒരുപാട് പേര് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മൂലം അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഇന്ന്. മറ്റു കര്ഷക സമൂഹത്തെ പോലെ അത്ര ശ്രെദ്ധിക്കപെടാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് . എന്തെഗിലും നടപടികള കാര്യമായി എടുക്കണം സർ
Suggestion 3: നമ്മുടെ സുന്ദര കേരളം മലിനീകരണം കൊണ്ട് നാശം ആവുകയന്നു. തിരുവനതപുരം തന്നെ വല്യ ഒരു ഉദാഹരണം ആണ്. ചാല, വിലപ്പിൻ ശാല അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട നിര. അതിനു വേണ്ടി നടപടികള സ്വീകരിക്കണം
Suggestion 4: ഒരുപാട് ഒഴിവുകൾ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടും താത്കാലിക തസ്തിക കൊണ്ട് നിറക്കുന്ന അവസ്ഥ . തൊഴില ഇല്ലയിമ രൂക്ഷ മായ ഇ നാട്ടില സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗം കാത്തു ഒരുപാട് പേര് കഷ്ട്ടപെടുന്നുട് . PSC അതുപോലെ ഒരുപാട് കാലതാമസം എടുക്കുന്നുട്. നടപടികൾ എടുക്കും എന്ന് കരുതുന്നു
Suggestion 5: നദികൾ ഒക്കെ മലിനമായി പോകുന്നു. അഭിമാനമായിരുന്ന കുറെ നദികൾ ഇന്ന് ശോഷിച്ചു പൊയ്യിരിക്കുന്നു. ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആണ്. മരങ്ങൾ കാടുകൾ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രല്ല അവയുടെ കുറവും നികത്തണം. നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ ക്കാരിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യകത എത്തണം സർ. അതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം


277

Name: കണ്ടനാട്ട്. ജി . നന്ദകുമാർ
Suggestion 1: Congratulations and best wishes on your sterling success in the election and for assuming the role of CM of Kerala, today. I am very happy that you promised a good governess that goes beyond politics, religion, sectarianism and that will be based on equality and as whole Kerala as one family. We expect much from you. Our expectations are high from you. I have few suggestions. Please stop the akrama rashtreeyam, be it from any quarters - be it from LDF, UDF, BJP, or League or any other group or body else. Let us first become truly 100% civilized people and not just become people with 100% literacy. This is also true for the behaviour of MLAs within the assembly hall.
Suggestion 2: Please bring i n UNCORRUPT ministers, staff, and govt employees at all levels. Please ensure Govt Transactions are clean at all levels. It is not enough that all transactions are done clean, public should also feel it that its done in a clean way. Hiding behind "no evidence" claim that is often practiced by politicians, is not acceptable to public.
Suggestion 3: Please stop "nokkukooli". Ensure the rights of both - the one who gives kooli and the one who receives kooli. Industrialization will not be successful in Kerala until you stop this heinous practice. Without Industrialization and job creation within Kerala, people will continue to leave Kerala. NRIs will not return to Kerala. The world is opening up to Indians now, like never before. Nokkukooli will make many people regret choosing Kerala as their home. Life will be miserable with these one-sided militant elements. Have you not seen the scenes viraling in social media, how a militant unloading worker behaved? Please see it. How would anyone start industry in Kerala?
Suggestion 4: Make Kerala a clean place. Bring in waste disposal systems. Encourage people to build their own waste disposal systems. Support and respect those who do these practices. Build awareness for cleanliness. Punish those who throw garbage on the road and to their neighbours plots or to locked up plots. Encourage and support eco-supporting systems. Rainwater harvesting, planting trees, solar energy installations, recycling of materials, etc are some examples.
Suggestion 5: Encourage industries to come to Kerala. Support and encourage those who have already done this in small numbers. Bring in legislation for ensuring a suitable workmen ethics/discipline and wage distribution. It should not be one-sided, either way. If you do the above, people will love you and will forgive you for all the wrongs done in the past by LDF. Now is the time. The whole world is changing for better. We too deserve it. Don’t we? Thank you, and once again, best wishes for giving world class governess, whereby we Malayalees can be proud of our state, which is not the case now.


278

Name: vishnu
Suggestion 1: Control the union related issues like nokkukooli, excess charges
Suggestion 2: Plantation of new trees and development of places without disturbing the ecosystem
Suggestion 3: Propelling KSRTC to new heights, start new EFFICIENT interstate services
Suggestion 4: Express highway from tvm to kgd, ditch all the theories of splitting kerala into two
Suggestion 5: Cleansing all the corruption and streamlining all the services by gov. Lets start these from secreteriat


279

Name: DINESH KUMAR.V.M.
Suggestion 1: Action plan for Keralites, who are working in abroad or in other parts of India. Many of them are continuing with difficulty there because there is no earning source in Kerala. How can you occupy very needy people by offering job & shelter in Kerala. Because these people were not getting any benefits offered by the Government so long....instead they helped the Govt and people by sending MOs from their hard earning.
Suggestion 2: Introduce Yoga as a way of Life. Many Keralites are becoming ill due to lack of exercise and high calorey intake of food. Whether it is introduced by Modi or Ancient Sages is not an issue. If it is good for human life adopt it. You can be a flag bearer for this healthy way of life in Kerala..
Suggestion 3: Road widening is the need of the hour. Bring control of speed limit of the private buses. Avoid very youngest group of Drivers from private buses, they are over speeding/fighting/and using harsh words to pubclic on road..
Suggestion 4: Tipper lories have caused many of the accidents. Control them on road to stop blood shed on roads. Speed governance to re-introduce. Check previous cases registered for this negligence and punish those who are still freely enjoying after committing the crime.
Suggestion 5: Introduce financial helps for Housing/Education to the family those who are having more than one girl child.


280

Name: lissy
Suggestion 1: Clean the Trains , and Toilets . Give proper instructions to passenger. Put Recycle Bins, and Dust bins besides the toilet.
Suggestion 2: Start Skill Training Centre VIA Employment Ability Centres. Give proper Training to new Generation. Specialty in customer services.
Suggestion 3: Complete the Kannur Air port. Many peoples Dream.
Suggestion 4: Change education System . Give proper Training To Teachers Two Times in a year.
Suggestion 5: Make GOD ON Country Back , Beautiful Green Clean Healthy ,Wealthy Place. People Want to Walk no Fears. Wish you all the best


281

Name: bob
Suggestion 1: sir,please make a nursing and medical committee like in USA and let them evaluate all the hospitals and nursing home in Kerala for the right way of medical practice and cleanliness
Suggestion 2: if your government plan to build government offices ,please build eco friendly buildings with low cost construction and make all government offices unique in shape
Suggestion 3: give our cops motorcycle and let them patrol all places under their station once a day,motorcycle can reach most places where police jeep cant
Suggestion 4: please start schools for small scale jobs like construction,tailoring,beautician,under government
Suggestion 5: think about 50 years more for any work or projects you do


282

Name: swathinadh
Suggestion 1: Tvm-manglore fastest railway line
Suggestion 2: Petty for all type polution in village and towns.
Suggestion 3: Centralized unique wage is to be put forward in agricultural and industrial and all sectors
Suggestion 4: For avoiding traffic problem nh,inland highway and state highway should a be improved
Suggestion 5: Immediate action should be taken in suberman from tvm manglore.


283

Name: P K BHARGAVAN
Suggestion 1: All Government officials should be made responsible, punctual, attentive and should lead a corruption free department.
Suggestion 2: To extend all possible help to the needy people. Mediator should be avoided for any help.
Suggestion 3: Make responsible for bribe giving and taking in any kind. Though the law exists it should be strictly followed.
Suggestion 4: Police Department should be strengthen. We expect a MURDER FREE and CORRUPTION FREE KERALAM.
Suggestion 5: Improve standard of Education.


284

Name: rajesh cm
Suggestion 1: Pls strictly control the cheap plastic bags n products.. Its killing our state slowly.
Suggestion 2: Poison free food, vegetables and fruits should available in the market. Its s da major threat nowadays. Please have strict controls in place.
Suggestion 3: Please promote entrepreneurship
Suggestion 4: Even after graduation, our youth is Financially illiterate. Please teach about money in our schools.


285

Name: Shibu K Raju
Suggestion 1: ശുചിത്വ കേരളത്തിനായി കർശന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക . അതിലൂടെ പലതരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളും പനിയും തടയാൻ സാധിക്കും .
Suggestion 2: പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രകൃതിയുമായി ഇഴുകിചെർന്നുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നകുക
Suggestion 3: പൊതുനിരത്തിൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനും പൊതുഗതാഗതം കൂടുത്തൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉള്ള സത്വര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക
Suggestion 4: സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടങ്ങൽക്കു അറുതി വരുത്തുക
Suggestion 5: പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പ്രകൃതി വാതക പ്ലാന്റും സോളാർ വൈദ്യുതിയും മഴവെള്ള സംഭരണിയും നിർബന്ധമാക്കുക


286

Name: Rohith
Suggestion 1: Holistic development, Development for the middle classes also. Not just the poor
Suggestion 2: Taking care of forests and environment. Sustainable development
Suggestion 3: Better security for women.
Suggestion 4: Encourage and subsidize renewable forms of electricity generation
Suggestion 5: Preventing land mafias destroy our water bodies and forests.


287

Name: Resmy
Suggestion 1: Corruption ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടു പിടിക്കുകയും, മാത്രക പരമായ ശിക്ഷ കൊടുത്തു ഇനി ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില് കൊണ്ട് വരണം കേരളത്തിനെ.
Suggestion 2: Women empowerment വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാതെ, കേരളത്തില അതിനു എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. DST പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഇല നിന്നും അപ്പ്രോവൽ കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി ആണ് ഞാൻ. എന്നിട്ടും, വർക്ക്‌ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇടം കിട്ടാൻ, കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനം, എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല. അത്തരം പരാതികൾ കേള്ക്കാനും, തീര്പ്പ് കല്പ്പിക്കാനും ആയി ഒരു സെല്ൽ തുറക്കേണ്ടത് ഉണ്ട്.
Suggestion 3: റോഡ്‌ പണിക്ക് contract നല്കി മാറി നിന്ന് നോക്കാതെ, ഒരു മഴയിൽ ഒലിച്ചുപോകുന്ന road ആയി കണ്ടാൽ, കോണ്ട്രാക്ടർ ക്കെതിരെ action എടുക്കാൻ കെല്പ്പുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ആണ് കേരളത്തിന്‌ ആവശ്യം
Suggestion 4: എവിടെ Women harassment നടന്നാലും, മുഖം നോക്കാതെ action എടുക്കുന്ന ഒരു Government വരണം. ഗോവിണ്ടാചാമി പോലുള്ള 1000 കണക്കിന് കുറ്റവാളികൾക്ക് ചിലവിനു കൊടുക്കനുല്ലതാണോ ഈ നാട്ടിലെ ജനങളുടെ പണം?
Suggestion 5: തമിഴ്നാട്ടിലും, ഡല്ഹിയിലും, സാധാരണ ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളും അതിനു മാതൃകയാകണം. നല്ലൊരു മാത്രക ഭരണം നിങ്ങള്ക്ക് ഇത്തവണ കഴ്ച്ചവക്കാൻ ആകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർഥമായി ആശംസിക്കുന്നു.


288

Name: Muraleedharan
Suggestion 1: Immediate attention required in helping of kasargod people who are effected by enthosulphan. All goverments only give promisses but no effective actions in those promisses
Suggestion 2: For kannur dist. , complete the airport in time and development of all the roads connecting to this airport. Also develop Pariyaram medical college with new technologies. This is one most of the poor people depending for their medical needs but because of politics this college very bad in maintaining . Also nonavailbility of experienced doctors.
Suggestion 3: Study the possibility to have fast train service connecting all districts which will be very helpfull for tourism drvelopment
Suggestion 4: Complete all cases against previous Govt like Bar / solar and prove them they are wrong if in case it is proved. This shows your strikes against them are right and your commitment to people of kerala.
Suggestion 5: Study foriegn countries on their tourism drvelopment, implement in Kerala as there are lots of pissiblities, Natural resources and scope for improvement and getting foriegn currencis.


289

Name: REJI P
Suggestion 1: Please take necessary arrangements to teach any martial arts like Karate, Kungfu etc on school for girls. Please take necessary action to make short the helpline numbers and allow to call from mobile phones. like police (100) Nowadays all schools are not allowed mobile phones. so change this regulation and allow girls to carry mobile phones and will help them to call in an emergency.
Suggestion 2: Nowadays other state labours are more in our state. and they are staying without their wife and having vaccation only after two years like. so how they suppress their emotions to girls. so please start a discussion to start good and hygenic and medically certified red-light centres like kamattipura across our districts, especially where other state labourers are more.
Suggestion 3: Put proper ordinance to all and Panchayats to immediately lightup all the streetlights at anycost and frequently monitor if any is damaged or defected and replace immediately. Please overcome the hindrance to lightup the streetlights. and order more and frequent police patroling especially in lonely areas.
Suggestion 4: Take necessary arrangments to findout DNA of all Keralites and other state labourers. and computerised this. Financial funding is a big factor and request cooperation from clubs and other associations like LIONS CLUB, JCI etc.


290

Name: Dr. M P Chandrasekharan
Suggestion 1: Strengthen Primary education in the state. Teach Malayalam, English and Maths properly inside the classroom. Guide them to learn science from Nature and Social studies by interaction. Build at least five top quality Primary schools in every district, providing all facilities and environment. Remove the influence of religion in primary classes
Suggestion 2: Make a department for Waste management and Environmental protection. Public will participate in the endeavour.
Suggestion 3: Make public transport more reliable and comfortable. Discourage private cars inside cities, making buses and autos affordable
Suggestion 4: Stop the exploitation by the organized sector (labour, transport, education etc.)
Suggestion 5: Protect women and old people from violence and exploitation


291

Name: Ratheesh Kumar
Suggestion 1: we need women safety fist
Suggestion 2: We need a perfect waste management system
Suggestion 3: We need to develop a great community policing system
Suggestion 4: We need to develop rod and transport facilty
Suggestion 5: we need to back hrishiraj sing IPS in kerala


292

Name: Prabhakaran M.P.
Suggestion 1: Reintroduce Old ration system without APL/BPL Activate MAVELI Store. Frequent monitoring of price of provision items Eventhough these suggestions are common, the new government must give important to these items, because it will support the life of common man and will create a positive attitude towards LDF Govt.
Suggestion 2: Please make arrangements for the distribution of Welfare pension through post offices. I saw lot old and disabled persons are suffering due to the introduction bank account system for this. These pensions are in fact gives a psychological support to these people, in addition to monitory benefit.
Suggestion 3: If possible, please try to close at least one BEVCO outlet in each district as the first step.
Suggestion 4: One immediate action through PWD - ie., cleaning of the drainage in the main roads and panachayath roads with the available fund LSG. Also proposing a good construction manual for water drainage from the roads. It will strengthen the durability of the roads
Suggestion 5: Higher Education - Please take necessary actions to stop the donation system for teaching posts in Aided schools and Colleges.


293

Name: LAIJU JOHN
Suggestion 1: സ്‌കൂൾ സിലബസ്സിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും പൌരൻ എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള ഉത്തരവധിത്വത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ബോധവല്ക്കരണം നിർബന്ധമായും ഉൾപെടുത്തുക . സാമൂഹിക സേവനം പഠന വിഷയമാക്കുക . ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയും അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിയമ സംരക്ഷണം തേടേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നും ബോധാവല്ക്കരിക്കുക .
Suggestion 2: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നിർബന്ധിത മാക്കുവാൻ നിശ്ചിത വലുപ്പം കൂടുതലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതി നികുതി എർപെടുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിത് വന വല്കരണം നടത്തുകയോ ചെയ്യുവാൻ നിർദേശിക്കുക . മാസത്തിൽ ഒരു ദിനം പരിസ്ഥിതി ദിനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അന്നേ ദിനം വാഹനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ,അർദ്ധ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖല ജീവനക്കാർ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവരെ ഉൾപെടുത്തി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക
Suggestion 3: ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾ ജനകീയാസൂത്രണ രീതിയിൽ രൂപവല്ക്കരിക്കാൻ സർക്കാർ സഹായം നല്കുക . ഇങ്ങനെ വിളവെടുക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലൂടെ തന്നെ വിറ്റഴിക്കുക . യുവാക്കളുടെ സ്വശ്രയ സംഘങ്ങല്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം നല്കുക .
Suggestion 4: മദ്യ ഉപഭോഗത്തിന് ലൈസൻസ് സമ്പ്രദായം ഏർപെടുത്തുക .ഓരോത്തർക്കും വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മദ്യ ഉപഭോഗത്തിന് ക്വോട്ട നിശ്ചയിക്കുകയും അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് സർക്കാർ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക .അമിത മദ്യപാനികളുടെ മദ്യ വിരുദ്ധ ചികിത്സയും പുനരധിവാസവും സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുക.
Suggestion 5: മദ്യപിച്ചു വാഹനം ഓടിച്ചും മത്സര ഓട്ടം നടത്തിയും ഉണ്ടാകുന്ന വാഹന അപകടങ്ങളിലെ കുറ്റ കൃത്യങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേദിക്കുക . ഓരോ ജീവനും ഈ സർക്കാർ വളരെ വിലപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു എന്ന സന്ദേശം വളരെ കർശനമായ ഭാഷയിൽ ജനങ്ങൾക്ക്‌ സദാ സമയവും നല്കുക .


294

Name: Shriku
Suggestion 1: മാലിന്യം നിമാർജനം ചെയ്യുവാൻ ഒരുശാശ്വത പരിഹാരം കാണുക. ___________________________________________________________________________ കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശനമാണ് മുക്കിലും മൂലയിലും കൂമ്പാരം കൂടിക്കിടക്കുന്ന, മാലിന്യം നിമാർജനം ചെയ്യുവാൻ ഒരുശാശ്വത പരിഹാരം കാണുക എന്നത്. കേരളത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു വകുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നാടിന്റെ നന്മക്കും, ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാറിന് വേണ്ടിഉള്ളതാണെന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.
Suggestion 2: പാവപ്പെട്ടവര്ക്ക് സൗജന്യമായി ശുദ്ധ ജലം വിതരണം ചെയ്യുക.
Suggestion 3: നഗരങ്ങളിലെ ഗതാഗത സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക. പൊതുമരാമത് വകുപ്പിലെ അഴിമതി പാടെ തുടച്ചു നീക്കുക.
Suggestion 4: എല്ലാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളിലും EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION നടപ്പാക്കുക. (പോലീസ് വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)
Suggestion 5: പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുക.


295

Name: Jessy Jacob
Suggestion 1: എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും നിയമനം സർക്കാർ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആക്കണം. അദ്ധ്യാപനത്തിൽ ഉള്ള അഭിരുചി ആയിരിക്കണം മുഖ്യ ഘടകം. ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ മുതലാളി മാർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സീറ്റ് വാങ്ങി പൊതുസമൂഹതിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഒരു അഭിരുചിയും ഇല്ലാത്ത അദ്ധ്യാപകർ ഈ നാടിനെയും എത്രയോ തലമുറകളുടെ ഭാവിയും ആണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. മതവും കച്ചവടവും രാഷ്ട്രീയവും കൂട്ടി കുഴയ്ക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കരുത്.
Suggestion 2: കേരളം സമ്പൂർണ ജൈവകൃഷി സംസ്ഥാനം ആക്കണം..രാസവസ്തുക്കളുടെ വില്പനയും ശേഖരണവും ഉപയോഗവും നിരോധിക്കുകയും കനത്ത പിഴ ഈടാക്കുകയും വേണം.
Suggestion 3: ഭക്ഷ്യ പദാർതങ്ങളിലെ വിഷാ ശവും മായവും ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാൻ എല്ലാ ജില്ല ആസ്ഥാനത്തും ലാബുകൾ തുറക്കുകയും അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാനും റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യാനും പൊതുജനത്തിനു അവസരം നല്കുകയും വേണം. കനത്ത പിഴയിൽ നിശ്ശ്ചിത ശതമാനം അത് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യുന്ന ആളിന് ടെസ്റ്റ്‌ ചെലവ് ആയും പ്രോത്സാഹനം ആയും നല്കണം. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്‌ ഈ മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കണം.
Suggestion 4: കൈക്കൂലി , അഴിമതി തുടങ്ങിയവക്ക് എതിരെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്‌ വഴി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തണം . സർക്കാർ സേവനത്തിലെ കാലതാമസം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യക്ഷമതയും ആയി ബന്ധിപ്പിച്ചു ഒഴിവാക്കണം. പൊതുജന സമ്പർക്കം ജനസേവ കേന്ദ്രം വഴി മാത്രം ആക്കുക. അല്ലാതെ ഉള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൂടികാഴ്ചകൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക. അഴിമതി നടത്തിയവരെ ഉടനെ പിരിച്ചു വിടുകയും സ്വത്തു കണ്ടു കെട്ടുകയും വേണം.
Suggestion 5: ജൈവ പച്ചക്കറി സംഭരണത്തിനും വിതരണത്തിനും ശീതീകരിച്ച വണ്ടികളും storage ഏരിയയും എല്ലാ ജില്ലയിലും സ്ഥാപിക്കുക.


296

Name: Sanju
Suggestion 1: Provide Fresh Vegetables and products.
Suggestion 2: Start Cancer Centres at all districts and provide free treatment to all cancer patients without considering BPL or APL
Suggestion 3: Bring Back the Old Educational System(SSLC)
Suggestion 4: Provide More facilities and care to Technopark Kollam( Its Neglected over past 5 years)
Suggestion 5: Remove the Community Reservation From Kerala PSC.. So eligible Candiates get the job..


297

Name: Habeeb Rahman
Suggestion 1: We have huge space open for further computerization of our government systems. Make more things online so that the time span for getting things done from government offices can be reduced significantly.
Suggestion 2: Find and provide job oriented training or education for those who were stopped in between because of financial crisis. Assign local monitoring team to check the cash spend by the state is not wasting.
Suggestion 3: Pre plan for the future water, power, waste disposal and public transportation requirements for the state and start new projects or strengthen the existing ones.
Suggestion 4: Select all district capitals and declare under clean city projects. Make rules and regulations to make it "CLEAN CITY GREEN CITY"
Suggestion 5: Please make sure that, the projects are run by a efficient team to complete in time. Please show the courage to take decisions quickly as per the law of land. If the law is too old and to be changed , change it.


298

Name: SATHEESAN CHATAYAN
Suggestion 1: Dear Comrade My first suggestion is to provide peaceful law and order condition in Kannur. Some time certain elements in other partly may provoke your party people please communicate your comrade about this and keep them calm and quit.
Suggestion 2: Dear Sir As soon possible please fine culprit behind Jisha murder
Suggestion 3: DearSir Please do some arrangement for wash room facility for women in all cities and town.
Suggestion 4: Dear Sir, No arrangement politic in corruption cases


299

Name: PRAJEESH.T.A
Suggestion 1: സ്ത്രീസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം കർശനമാക്കുക ,മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ഉചിതമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം .
Suggestion 2: തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിക്കുന്ന വ്യവസായസംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക,പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകൾ സുതാര്യമാക്കുക ,സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ അഴിമതി തടയുക.
Suggestion 3: കാസർഗോഡ്‌ തിരുവനന്തപുരം പാത വികസനം നടപ്പിലാക്കുക ,സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുക ,വിലകയറ്റം തടയാൻ ആവശ്യമായതു ചെയ്യണമെന്നു അഭ്യർഥിക്കുന്നു.
Suggestion 4: ബാർ,സോളാർ, തുടങ്ങിയ എല്ലാ അഴിമതി കേസുകളിലും സുതാര്യമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക , കാർഷിക രംഗത്തെയും കർഷകരെയും ശക്തിപെടുത്തുക ,പ്രവാസികൾക്കായി പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരുക
Suggestion 5: വർഗീയ പ്രചാരണവും മതസ്പർധയും വളർത്തുന്ന സംഘടനകളെ നിയമം മൂലം നിയന്ത്രിക്കുക ,സമൂഹത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുക ,ജനകീയാസൂത്രണം ശക്തിപെടുത്തുക


300

Name: SREEHARI
Suggestion 1: BAN NOKKU KOOLI IN KERALA BY STRICT LAW.AND WHO IS DEMANDING NOKKU KOOLI GIVE THEM STRICT PUNISHMENT
Suggestion 2: GOVT IS PAYING THE SALARY OF ALL THE AIDED SCHOOL AND COLLEGE EMPLOYEES. NOW THE RECRUITMENT IS DONE BY THE MANAGEMENT . MANAGEMENTS ARE COLLECTING A HUGE VOLUME OF MONEY AS A BRIBE AND DONATION FOR EACH VACANCY.IF GOVT IS PAYING TAX PAYERS MONEY AS SALARY TO THIS EMPLOYEES ; GOVT MUST HAVE THE CONTROL OVER THE RECRUITMENT ALSO AND IT MUST BE THROUGH PSC.
Suggestion 3: SAME LIKE SWACHBHARATH ABHIYAN WE NEED A CLEAN KERALA CAMPAIGN AND DEPARTMENT. AND IF POSSIBLE BAN THIS ,FLEX BOARDS, POSTERS, CUT OUTS IN PUBLIC PLACES WHICH IS PLAYING A GOOD ROLE IN POLLUTING ENVIRONMENT AND PEOPLE MINDS.ALL TYPES OF POSTERS AND BANNERS MUST BE BANNED FROM ALL GOVT OFFICES.
Suggestion 4: SAME LIKE MUMBAI SUB URBAN TRAIN SERVICE, KERALA ALSO REQUIRED A SUB-URBAN TRAIN SERVICE, WHICH STARTS FROM THIRUVANANTHAPURAM TO KOTTAYAM; KOTTAYAM TO ERNAKULAM; ERANAKULAM TO CALICUT AND CALICUT TO KASARGODE.WHICH IS ONLY SOLUTION TO REDUCE THE HEAVY TRAFFIC IN KERALA.
Suggestion 5: NONE OF THE GOVT EMPLOYEES ARE NEVER COME TO OFFICE IN TIME AND NEVER LEAVE THE OFFICE IN TIME.ALL THE GOVT OFFICES MUST HAVE STRICT COMPUTERISED PUNCHING SYSTEM.SURELY THEY MAY OPPOSE UNANIMOUSLY,DONT AFRAID ,THE ELECTED PEOPLES THE COMMON PUBLIC NEED IT.MAKE SURE THAT ALL THE EMPLOYEES ARE IN TIME IN OFFICE


301

Name: RAJEESH P
Suggestion 1: കോൺഗ്രസ്‌ മന്ത്രിമാര് നടത്തിയ അഴിമതികൾ അന്വേഷിച്ചു നടപടി എടുക്കുക .
Suggestion 2: കേരളത്തിലെ ഐ ടി വികസനം ഉറപ്പാക്കുക
Suggestion 3: മതേതരത്വവും അഴിമതി രഹിത ഭരണവും ഉറപ്പു വരുത്തുക
Suggestion 4: സാമൂഹ്യ വികസനം ഉറപ്പു വരുത്തുക
Suggestion 5: തുല്യ നീതി , സ്ത്രീ സുരക്ഷ , പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കുക


302

Name: Abdul rasheed
Suggestion 1: പ്രവാസി കളിൽ നിന്നും നിശ്ചിത പദ്ധതി ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി പണം സ്വരൂപിച്ചു അവര്ക്ക് സ്ഥിര വരുമാനമാവുന്ന പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് വരണം. വേണ്ടത്ര ബോധവാന്മാരല്ലാത്ത സാധാരണ പ്രവാസികൾ ആടംബരത്തിനും ധൂര്തിനും പിന്നാലെ പോവാതിരിക്കാനും അവര്ക്കും സമൂഹത്തിനും ഗുണകരമാവാനും ഇത് ഉപകരിക്കും.
Suggestion 2: കേരളത്തിലെ മുഖ്യ വിളയായ നാളികേരം കൂടുതൽ വിഭണനം ചെയ്യുന്നതിനായി, നാളികേരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങള് ശാസ്ത്രീയ മായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കനായി വിദഗ്ത സമിതിയെ നിയോഗിക്കണം.
Suggestion 3: പോലീസ് പിടികൂടുന്ന പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണോ എന്ന് അനെഷിക്കാനും അനേഷണം നിരിക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി രഹസ്നേഷണ വിഭാഗം തുടങ്ങണം. ഇതിനായി വിഭുലമായ സംവിധാനം കൊണ്ട് വരണം. പിടികൂടിയ പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടാൽ അതെന്തു കൊണ്ട് എന്നത് department തലത്തിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം
Suggestion 4: മലിനീകരണ നിര്മാര്ജനത്തിനായി ശാസ്ത്രീയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക. ടൌൺ മേഗലയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്‌ കാറിൽ നിന്നും ചെറിയ തുക ഫീസ്‌ ഈടാക്കി പണം കണ്ടെത്താം. പൊതു സ്ഥലം മലിനമാക്കുന്നവരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാൻ സംവിധാനം കൊണ്ട് വരുക, ടൌൺ കളിൽ ക്യാമറ അടക്കം ഉപയോഗിക്കാം.
Suggestion 5: അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്ക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്‌ കൊണ്ട് വരുക, അതിനായി വിഭുലമായ സംവിധാനം വരുത്തുക. documents ശരിയാക്കാൻ ജനങ്ങള്ക്ക് ഏകജാലകം കൊണ്ട് വരുക.. ഇതിനായി ഫീസ്‌ ഇടക്കിയാലും തരക്കേടില്ല.


303

Name: Aby Paul
Suggestion 1: Government Employees-Corruption / Bribery: Attendance in all government offices with Biometric punching (fingerprint verification) shall be made compulsory. Absconding from duty after punching in shall be strictly monitored. Punching shall be 4 times a day can control this to some extend. (1) Punch-in while coming to office in morning. (2) While leaving office for Lunch (3) Returning after Lunch break and (4) Leaving the office in the evening Hitech-Vigilance Flying squad shall be formed at Taluk level to to to monitor corruption /non attendance of Government employees. Each Taluk shall have one squad and shall be able to reach any nook & corner of the state within 30 minutes of reporting incidents. Immediate action on any complaint of absconding / corruption required, the employee shall be dismissed from service. It shall be the responsibility of the employee to prove his innocence. Promotions shall be based on social commitment of the employees- not on the year service Police department shall be thoroughly revamped and corruption & goondaism shall be strictly dealt with. monitoring agency for Police shall be strengthened. Consider changing the office hours from 9.00 to 4.00 so that ladies can reach home early.
Suggestion 2: Transport: Trivandrum- Kasargode- High speed rail shall be implemented. Roads and traffic system shall be made to international standard. Toll system shall be subjected to Audit. KSRTC shall be strengthened and bought back to profitability. Training shall be provided to KSRTC drivers for defensive driving. Driving licence issuance shall require meeting strict standards. Training in defensive driving shall be mandatory. Road rage shall be punished and license cancelled after scoring certain penalty points. Cameras shall be installed to monitor road rage. Strict action to be taken to traffic rule violators.
Suggestion 3: Environment: Give more importance to Environment. Environmental considerations shall be given Primary consideration while implementing the projects like Athirampilli. Party shall rethink their stand on Gadgil Report. Shall stay away from industries damaging Environment. Environmental studies must be part of education curriculum.
Suggestion 4: Education: Education curriculum shall be thoroughly revamped to give more importance to Agriculture & other trades involving physical work. The current education system is alienating young generation from Agriculture and Physical work. Jaiva Krishi (Organic farming) shall be encouraged and shall be part of project works in schools/ Colleges. Compulsory social work shall be a requirement for awarding degree. After completing the course the candidate shall serve 1 year in any government organisation/ NGO / Do Social service to get the degree. Mastering one trade/craft shall be part of curriculum All appointments to Aided schools / colleges shall be through PSC The self financing colleges/ Schools shall be gradually taken over by Government or closed down. Merit shall be the only criteria (other than reservation for eligible) for admission to courses. Education shall be free for those who are from poor financial background. Reasonable fee shall be paid by financially sound. Administration of Government schools shall be brought under respective local body (Panchayat/ Taluk/ District panchayat)
Suggestion 5: Health: Free & good health care for all. Standards of Government hospitals needs a lot of improvement. Administration of government hospitals shall be brought under respective local body (Panchayat/ Taluk/ District panchayats) All district shall have one multi specialty hitech hospital in government sector. Medical education shall be free. Compulsory 3 year government service shall be made mandatory for awarding MBBS for candidate after completing course.


304

Name: Julien Jessmon
Suggestion 1: Good quality CCTV cameras need to be installed on all roads, junctions, public places. All shopping malls, shops etc must be instructed to install CCTV cameras. Electronic attendance must be made compulsory on all government offices
Suggestion 2: Moral policing must be stopped. They should be punished with non bailable charges and heavy fines.
Suggestion 3: Any document which is available as per RTI act, must be made available on website. All government orders must be authenticated electronically. So any order, decision etc will have electronic proof and date, time etc should be irrevocable.
Suggestion 4: People should be able to lodge complaint to police and government online and pay the fees for same online. Receipt must be available online. Call center for police should be there. People should be able to make complaint to this number. They should get token number for their complaint. All calls must be recorded. IPS officer with knowledge of human rights and legal experts should be in charge.
Suggestion 5: There should be an independant mechanism to monitor the working of police. Any complaint against police should be handled by this board. They should check the business of kin of police officers.


305

Name: C. Chandran
Suggestion 1: Review all pension scheme with proper guide line and remove people not deserving the benefit. There are so many people getting farmer pension even though they never worked as farmer.
Suggestion 2: Review ration scheme. There is no justification to give rice at Rs.1 for those earning Rs.650 a day as wages. Use this money for road and infrastructure development.
Suggestion 3: Political parties should never call for hartals and bandh. This is causing inconvenience to all common man.
Suggestion 4: Strict vigil on government offices to stop bribe and corruption. All govt. offices should display a board showing maximum time limit for every service and action should be taken against officers not abiding this rule.
Suggestion 5: Stop trade unions from fixing unreasonable labour charges for their services .


306

Name: Udhay
Suggestion 1: Please ask our collecters , ias and ips officers to submitt their 10 dream project that is suitable in kerala atmosphere.
Suggestion 2: Artange CMO with highly qualified experts to monitor the ministers as well as Secretariate members to improove transparency.
Suggestion 3: Any proppassals or publics requests to be answered officially through mails in 10 days. Cmo to monitor and controll the accountability of government employees. Increase net usage and portals for more transparency.
Suggestion 4: Please concentrate oo followings 1- electricity 2- water 3- drainage fire and safety road and safety fescilities by appointing international consultancy. Make and set norms and regulations with the help of proffessionals , this will attract MNC companies to invest in kerala.
Suggestion 5: Make opportunity for doing business by reducing procedures and provide more loans for new enterprenpures also try to make a skill development trsining centeres in all districts so as many companies will be attracted to kerala. Arrange a seperate area for the ondustries which maybnot affect the harthaals and other strikes of kerala.


307

Name: GIREESH MENON
Suggestion 1: CAPITAL PUNISHMENT FOR WHO COMMIT RAPE
Suggestion 2: PROTECTION TO HOUSE WIFE FROM DRUNKARD HUSBANDS
Suggestion 3: STOP TOTTALY KERALA BHANDH
Suggestion 4: RATIONING OF LIQUOR THRU RATION CARDS TO LIMIT AVAILBILITY OF LIQUOR
Suggestion 5: EQUAL RIGHT AND PREVILAGES TO ALL IRRESPECTIVE OF RELIGION CASTE AND PARTY


308

Name: Dhanya
Suggestion 1: Make arrangements for Neat and clean public toilets across the state. Appoint Government cleaning staff and make sure they are doing the work properly.
Suggestion 2: Invite more IT companies and make the rules flexible. Follow ThamilNadu Govt policies for IT and other industries.
Suggestion 3: Roads and streetlights need special attention. The situation is very pathetic even in cities compared to other states in India.
Suggestion 4: Update the syllabus of Engineering, Add more Lab sessions based on latest technologies used by Industry. provide adequate training to staff by Industry professionals. Change the PLUS TWO Science pattern. There should be Two streams: 1. For Engineering aspirants(Maths,Physics,Chemistry,CS) 2.For Medical aspirants(Chemistry,Biology,Physics
Suggestion 5: The police force should be free from Political party Influence. Police should have the authority to take decision as per the rules.


309

Name: James Mukkadan
Suggestion 1: stop Corruption
Suggestion 2: Check the Status of jailed Keralites around the World
Suggestion 3: Quick action for Passport
Suggestion 4: quick action taking
Suggestion 5: all The Best Wishes for a better Government


310

Name: HASHIM C.H
Suggestion 1: ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലെ അഴിമതി പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കുക.
Suggestion 2: ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സർക്കാർ സേവനം കൂടുതൽ സുതാര്യവും വേഗത്തിലും ആക്കുക.
Suggestion 3: സ്ത്രീ സുരക്ഷ.ജനങ്ങൾക് മന്ത്രിമാരെയും M L A മാരെയും ഉധ്യോഗസ്ഥരെയും എളുപ്പത്തിൽ ACCESSIBLE ആക്കുക.
Suggestion 4: കാർഷിക മേഖല വിഷരഹിതവും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മായരഹിതവും ആക്കുക.വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക.നോക്കുകൂലി ഇല്ലാതാക്കുക.
Suggestion 5: വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും ആരോഘ്യ മേഖലയും ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കുക.


311

Name: കെ. കെ. കൃഷ്ണ കുമാര്‍
Suggestion 1: പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിനെതിരെ വിപുലമായ ഒരു ജനകീയ കാംപൈന്‍ സംഘടിപ്പിക്കണം. ജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ബാഗിലാക്കി പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും ജലാശയങ്ങളിലും മറ്റും നിക്ഷേപിക്കുന്നത്തിനെതിരെ നിയമവും ബോധവല്‍ക്കരണവും പൊതു ശൌചാലയങ്ങള്‍ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാന്‍ നിരന്തര ജാഗ്രത.. ഇത് ജങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കും.
Suggestion 2: പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും ഗുണ നിലവാരവും ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും അധ്യാപകര്‍, രക്ഷാകര്‍ത്താക്കള്‍ , പൊതു സമൂഹം എന്നിവരുടെയും സഹായത്തോടെ വമ്പിച്ച ജനകീയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണം. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ മാതൃഭാഷാ മാധ്യമത്തിലുള്ള പഠനം നിര്‍ബന്ധമാക്കണം. ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും കമ്പ്യുട്ടറിലും ഉള്ള കുട്ടിയുടെ പ്രാവീണൃം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. ഏതു വിധവും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കച്ച്ചവടത്ത്തിനു തടയിടണം.
Suggestion 3: സ്ഥല ജല വിനിയോഗം സംബധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു നയം പൊതു ജനങ്ങളുമായി തുടര്‍ച്ചയായി സംവദിച്ചു കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തണം. ഇത്തരം നയങ്ങളെക്കുറിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റു മന്ത്രിമാരും തുടര്‍ച്ചയായി ജനസംവാദങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് ഏറെ നന്നാവും . നേരിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗവും ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം . ജനങ്ങളുടെയും ജനകീയ ബന്ധമുള്ള വിദഗ്ദരുടെയും അനുഭവ സമ്പത്ത് സര്‍ക്കാരിനു പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ഇത് സഹായകമാവും
Suggestion 4: സാക്ഷരത പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ അടുത്ത പറ്റി വിശദമായി വിലയിരുത്തി ഒരു സമഗ്രമായ തുടര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിക്ക് രൂപം നല്‍കണം. വിപുലമായ ഒരു നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് അതിനുണ്ട്. വേണ്ടത്ര കാഴ്ച്ചപ്പടോടെ നയിക്കപ്പെടുന്നില്ല.. ഓപ്പണ്‍ സ്കൂള്‍ സങ്കല്‍പ്പവുമായും തൊഴില്‍ പരിശീലന പരിപടിയുമായും ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തണം
Suggestion 5: നമ്മുടെ വായനശാല കളെയും വിദ്യാലയങ്ങളെയും മറ്റു അനുയോജ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങലെയും കൂട്ടിയിണക്കി ( നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്) വിപുലമായ ഒരു നവ വിജ്ഞാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നല്‍കണം. പുത്തന്‍ അറിവുകളുടെ പ്രവാഹവും ചര്‍ച്ചകളും ഇന്ന് കുറവാണു. ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മത ജാതി വാദങ്ങള്‍ കടന്നു കയറുന്നു.


312

Name: shaji MA
Suggestion 1: എല്‍.ഡി.എഫ്. പ്രകടന പത്രികയിലെ പ്രധാനപെട്ടതാണല്ലോ പരിസ്ഥിതിയുംതണ്ണീര്‍ത്തടം സരക്ഷണവും.നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുഴകളും കുളങ്ങളും വയലുകളും ബാക്കിയുള്ളതെങ്കിലും വരും തലമുറക്കായി സംരക്ഷിക്കണം.കൃഷിചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഹെക്ടര്‍ കണക്കിനു വയലുകള്‍ കൃഷി വകുപ്പു മുഖാന്തിരം ഏറ്റെടുത്ത് , തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില്‍ പെടുത്തി കൃഷി ഓഫീസര്‍മാരുടെ മേല്‍ നോട്ടത്തില്‍ കൃഷി ചെയ്യാന്‍ പദ്ധതി വന്നാല്‍ വയലുകള്‍ സംരക്ഷിക്കപെടുകയും കൃഷിയില്‍ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുകയും ചെയ്യും.


313

Name: George A J
Suggestion 1: With great expectation I humbly submit these suggestions.. 1.Today I got two sweets from a friend:1." Cream Fudge "Made in Poland,2. "Nougat" (Kocke,) ( KRAS) made in Croatia. The amazing fact is that both these sweets were packed in paper!!!!. Are we Keralites behind Crotia !. Hence Please do immediate measures to pack sweets, bakery items and as possible as other items sold in the market to be packed in paper only. Also abolish carry bags and sanction to use only clothe bags or degradable bags. Now the daily plastic waste accumulated in houses are normally burned and nobody is bothered about air pollution it makes. and we are crying against the severe hot.
Suggestion 2: There is thousands of acres of waste or barren land in Kerala make their small forests with the help of private parties or by willing youths of ......!. How wonderful it would be if both sides of our NHs and State Highways are shaded by trees like Elanji, , Asokam , gulmohar , chempakom and like other flowering trees.
Suggestion 3: The main reason for religious conflicts and intolerance is the present way of getting religious education and awareness to children , ie for a Muslim from Madrasa and for a Christian from Sunday Schools.By this way of religious education Christian children do not know nothing about Islam and vice versa. Since Religion is a "karuppu " and it is true that religion will stand for the coming centuries, Religious education should be made compulsory part of Public education for a peaceful life. Thus everybody will know about others religion and finally they will find that there is nothing particular to stand and fight for a single religion. Religious education should be a compulsory upto the Degree Level .
Suggestion 4: It is time to start sex education in a modern way as part of Public education since our parents are ashamed of giving sex education to their children and they do not get any real and unavoidable knowledge from anywhere. Also give enough importance to physical education . Karate or Kungbhu should be taught to girls of High schools. The last hour should be used for this.
Suggestion 5: Find new ways of revenue (there is a lot still unutilised). instead of reducing state tax on petrol , diesel and other luxurious items , increase them and encourage public transportation and reduce unnecessary luxurious.


314

Name: Ashraf
Suggestion 1: മുഴുവൻ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും dust bins സ്ഥാപിക്കുക, മാലിന്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ദിവസേന സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക, പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം ഇടുന്നവര്ക്ക് ( ഒരു കടലാസ്സ്‌ തുണ്ട് ആയാൽ പോലും ) ചുരുങ്ങിയത് 500 രൂപ പിഴ ചുമത്തുക.
Suggestion 2: റോഡുകൾ ആവശ്യത്തിനു വീതി കൂട്ടുക.
Suggestion 3: ഭക്ഷണത്തിൽ മായം കലർതുന്നവർക്കെതിരെ കർഷന നടപടി സ്വീകരിക്കുക
Suggestion 4: വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയര്ത്തുക.
Suggestion 5: വിലക്കയറ്റം തടയുക


315

Name: Rajeev.K.K.
Suggestion 1: Make Kerala as " green Kerala curroption free Kerala "


316

Name: Shameer
Suggestion 1: ആദ്യമായി എന്റെ പ്രിയ സഖാവിനു / ഒരു ധീര കമ്മുനിസ്റ്റ്‌ നു ആശംസകൾ നേരുന്നു . അങ്ങയെക്കുരിച്ചുള്ള എന്റെ എല്ലാ തെറിധാരനകളും മാറി. അങ്ങയോടുള്ള എന്റെ ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായം, അങ്ങ് എല്ലാ വകുപ്പ് കളിലും ഒരു ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും കൊടുക്കണം.
Suggestion 2: ചെന്നായക്കും ആട്ടിൻകുട്ടിക്കും ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്നും ആഹാരം കഴിക്കനുള്ളത്ര സമാധാനം ഈ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് വരണം.
Suggestion 3: കഴിഞ്ഞു പോയ നാളുകളിൽ ഭരണത്തിൽ ഇരുന്നവർ കാണിച്ച അഴിമതിയിൽ ഒലിച്ചുപോയത് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ പണം ആണ്. അത് എടുതിട്ടുള്ളവരെ നിയമത്തിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു കാനിച്ചുതരണം. അവർ ആരായിരുന്നാലും, അത് നമ്മുടെ പാർട്ടി കാരനയിരുന്നാലും അവനെ ഇനി മേലിൽ അത് ചെയ്യരുതാത്ത വിധം ശിക്ഷ കൊടുപ്പിക്കണം. അങ്ങേക്ക് ഈ നാട്ടിൽ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രിയപെട്ടവൻ ആയി മാറാൻ സാധിക്കും.
Suggestion 4: ഇനി ഒരിക്കലും മറ്റൊരു പാർട്ടിയോ മുന്നണിയോ ഭരണത്തിൽ വരാത്ത വിധത്തിൽ അങ്ങ് ഭരിക്കണം. നമ്മുടെ നാട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബഹുദൂരം മുന്നിൽ ആണ്. പക്ഷെ എവിടെയൊക്കെയോ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് .
Suggestion 5: നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്നവർക്ക്, അവരെ ഒരു മൊട്ടുസൂചി വലുപ്പത്തിൽ പോലും അക്രമിക്കുന്നവർക്ക് അര്ഹമായ ശിക്ഷ അങ്ങ് അവസരപെടുത്തി കൊടുക്കണം. അത് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ഒരു പാഠം ആകട്ടെ!


317

Name: Sachin Dev
Suggestion 1: കൃഷി - ധീര്ഖ വീക്ഷണമുള്ള കാര്ഷിക വികസനത്തിന്‌ (ഒര്ഗനിക് കൃഷി ) ഊന്നൽ നല്കി ഒള്ള പ്രോജെക്ട്സ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും . Products market ചെയാനും വിദഗുത്ത advise കൃഷി ഭവാൻ , കാര്ഷിക സർവകലാസാലകൽ വഴി നടപ്പിലാക്കിയാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയും . ഓരോ കൃഷിഭവനും ടാർഗറ്റ് നല്കി പ്രഷർ കൊടുത്താൽ ജനങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് നയിക്കാൻ അവരും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്ത്തിക്കും . കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഭൂമി കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതോടൊപ്പം കൃഷിഭൂമി മറ്റുള്ള വികസനംഗൽക്ക്(especially villas and appartments) ഒപയോഗവും ചെറുക്കണം .
Suggestion 2: മാലിന്യ നിര്മാര്ജനം - മാലിന്യം സീകരിക്കുനതിനോപ്പം അവയെ recycle ചെയ്യാനും പ്രോജെക്ട്സ് വേണം . പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് വന്നാൽ ക്രിയാത്മകമായി ഇതു നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും . ഗവ agencies ആയാൽ ഭരണ മാറ്റം വരുമ്പോ മുടങ്ങും . ഒരു നിയമനിര്മാനതിലൂടെ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കിയാൽ ടൂറിസം മേഖലയിലും ഉണർവും പ്രജോധനവും ആവും. Invite foreign companies to do the waste management system in our state.
Suggestion 3: പരിസ്തിതി -പരിസ്തിതിക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കികൊണ്ടുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ ഉണ്ടയില്ലെങ്ങിൽ നമ്മുടെ നാട് വരണ്ടുനങ്ങുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല . മരങ്ങള വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാനും കാര്ബോൻ emission കുറയ്ക്കാനും നടപടിയും ബോധാവല്കരണവും വേണം . കേരളത്തിന്റെ സൌന്ദര്യം, പൈതൃകം നിലനിര്ത്തി ടൂറിസം വികസനമാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് . അതിനു ഗവ സ്റ്റാഫ്‌ awareness നടപ്പിലാക്കണം.
Suggestion 4: ആരോഗ്യം - ആരോഗ്യമേഖല വളരെ കാലമായി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് വിവിധ തരം പനികൾ. ഇതിനു എല്ലയിമ ചെയ്യാൻ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കണം . Healthy ലിവിംഗ് എന്നും ജനങ്ങൾക്ക്‌ തമാശയാണ് . മികച്ച ജീവിത രീതികൾ പുലർത്താനും വ്യായാമം ചെയ്യാനും ജനങ്ങളെ ബോധാവല്കരിക്കണം . സ്കൂൾ തലത്തിലും കായിക പ്രോത്സാഹനം നടപ്പാക്കി, കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ healthy lifestyle follow ചെയിക്കാൻ കഴിയും . പഠനത്തോടൊപ്പം ആരോഗ്യവും എന്നാ ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സ്കൂൾ- കോളേജ് തലത്തിൽ നിന്നും ശ്രമം തുടങ്ങണം . മായം ചേർക്കൽ നിര്തലക്കാനും വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം ഹോട്ടൽ വഴി വിതരണം ചെയ്യാനും നടപടികൾ വേണം .
Suggestion 5: പല നല്ല വികസനംഗലും നടപ്പാക്കി കഴിവ് തെളിയിച്ച ഗണേഷ് കുമാർ MLA മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാക്കണമെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു . കക്ഷി രാഷ്രിയതിനപ്പുരം ഇതു ഉള്ള്കൊള്ളൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ . കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് എല്ലാപേരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ട്ടപെടുന്ന ഒരു മന്ത്രിയാണ് ഗണേഷ് കുമാർ . പരിസ്ഥിതിയും വൃത്തിയും ആരോഗ്യവും വികസനവും ചീര്ന്ന അഴിമതി രഹിത ഭരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങിലൂടെ സ്വപ്നം കാണുന്നു . LAL SALAM


318

Name: Rafeeudeen
Suggestion 1: Health and medical to be developed, especially major desease to be treated by free. Widow pension should be increased Other states labobours to be monitered
Suggestion 2: Widow pension to be increased
Suggestion 3: Other state lobours to be moniterd sine crime increased
Suggestion 4: School curriculum to be included the inportance of fitness so future generation away from hospital
Suggestion 5: Media to be controlled, including all


319

Name: Rafeeudeen
Suggestion 1: Health and medical to be developed, especially major desease to be treated by free. Widow pension should be increased Other states labobours to be monitered
Suggestion 2: Widow pension to be increased
Suggestion 3: Other state lobours to be moniterd sine crime increased
Suggestion 4: School curriculum to be included the inportance of fitness so future generation away from hospital
Suggestion 5: Media to be controlled, including all


320

Name: Binson Joseph
Suggestion 1: A new strict rule has to come for the protection of ladies. cameras should be placed every where so that the crime can be reduced.
Suggestion 2: We need roads which has a minimum quality. it has to run at least 2 year with out any issue.
Suggestion 3: Government employees need to work properly and with minimum punctuality. finger print punching system need to install all government office and entry and exit door to be maintain with access control system so that we can monitor the attendance of each employ.
Suggestion 4: Need public free toilet every where and it should be properly maintained and strict rule come for those who damage public property.
Suggestion 5: Those Indian government employs who work abroad with long leave need to be terminated from the service and give job for un employed people. Jai hind.


321

Name: Jayakumar Chandrasseril
Suggestion 1: ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണത്തെ ക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനു ഏറെ മുൻപ് കേരളത്തിൽ കെൽട്രോൺ വഴി ഇവ ഉൽപ്പാധിപ്പിച്ചു പ്രാവര്തികാമാക്കുവാൻ ( Make in India ) ശ്രീ.കെ.പി.പി.നമ്പ്യാർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ Make in India ഔദ്യോഗിക നയമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം Make in India പൊതു മേഖലയിൽ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാകുവാൻ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണം
Suggestion 2: എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും പ്രാദേശികമായി പൈസ കൊടുത്താണ് ഇപ്പോൾ അനധികൃത നിലം നികത്തൽ നടക്കുന്നത്. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കര്ശന നിയമ നടപടികള വേണം.


322

Name: PGK Nair
Suggestion 1: നോക്ക് കൂലി സമ്പ്രദായം എന്നെന്നേക്കുമായി നിര്ത്തണം
Suggestion 2: .ബന്ദെന്ന മാറാരോഗം ഇനി പാടില്ല .എന്നെന്നുക്കുമായി നിര്ത്തണം . സാധാരണ മനുഷ്യന്നു പ്രയാസം വരാത്ത വിധത്തിൽ വിരോധം പ്രകടിപ്പിക്കാം .
Suggestion 3: 3. അനാവശ്യമായ പവർ കട്ട്‌ നിര്ത്തണം. അഥവാ പവർ കട്ട്‌ ആവസ്യമാണെങ്കിൽ നേരത്തെ അറിയിച്ചശേഷം വേണം പവർ കട്ട്‌
Suggestion 4: എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും കുളങ്ങൾ നിര്മിക്കണം. മഴ വെള്ള ശേഖരണ നിയമം എല്ലാ വീടിന്നും നിര്ബന്ധമാക്കണം. എന്നാലെ ഭൂമിയിലെ വെള്ള ലെവൽ കൂടുകയുള്ളു


323

Name: JOSEMON KAMMATTIL
Suggestion 1: സർ, കേരളത്തിന്റെ നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഞാൻ ഇറ്റലിയിൽ താമസിക്കുന്ന വൈക്കം സ്വദേശിയാണ്. പ്രവാസികളായ ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടില് ഫ്ലാറ്റുകൾ വാങ്ങാനാണ് താല്പ്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ഒന്നുകൂടി സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഫയർ ആൻഡ് സെയ്ഫ്ടി എന്നും പറഞ്ഞു ഫ്ലാറ്റുകളുടെ എന്നോസി കിട്ടുവാൻ താമസമുണ്ട്എന്ന്നിർമാതാക്കൾ പറയുന്നു. കൂടാതെ വൈദ്യുതി,വെള്ളം, കറന്റ്‌ എന്നിവയുടെ കണക്ഷനും ലഭിക്കുവാൻ താമസമുണ്ട് എന്നവർ പറയുന്നു. അതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു
Suggestion 2: സർ , നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ . ആ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും അങ്ങ് തന്നെയാണല്ലോ നോക്കുന്നത് . അക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് നല്ലൊരു തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് പ്രവാസികളായ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
Suggestion 3: സർ , നാട്ടിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ പുതിയ ഒരു രീതി തന്നെയാണല്ലോ മുറ്റം മുഴുവൻ ഇന്റർ ലോക്ക് ഇഷ്ടിക പാകുന്നത് . അതുവഴി വെള്ളം ഭൂമിക്കു താഴേക്കു പോകാതിരിക്കുകയും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചൂട് കൂടുവാൻ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണമിതാണ് എന്ന് വിദദ്ധർ പറയുന്നു . അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനെങ്കിലും ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കപ്പെടെണ്ടതാണ്‌ . ഇപ്പോളുള്ളത് നശിപ്പിക്കേണ്ടിയും വരും . അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു
Suggestion 4: സർ , സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും അഴിമതിയും അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു .
Suggestion 5: സർ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ എയർപോർട്ട് കളിൽ ബാഗ്ഗേജ് ട്രോള്ളി എടുക്കുമ്പോൾ അതിനു ഒരു നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വരുമാനമായിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു . അനാവശ്യമായ ടോൾ പിരിവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. പോലീസ് സ്റെഷനുകളിൽ ഭയ രഹിതമായി കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള സാഹചര്യ ഉണ്ടാക്കുക . ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കവാൻ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു


324

Name: Nikula
Suggestion 1: Setup a new infrastructure development company which the NRIs only can invest. The capital generated is used to build state highways,bridges etc. If a return of 10-12% annually on the investment then its a fare deal. The govt can generate 100000 crore rupees with in no time. Also end of the year some dividend also can give to investors from the profits generated.
Suggestion 2: Encourage town twinning process in which developed countries are ready to develop our towns which is of similar nature to what they have. It will help us to develop our town to world class standards. So please encourage this ASAP.
Suggestion 3: Provide mandatory insurance for all, like we provide for vehicles. Strict law for rain water harvesting for all buildings and make sure it is implemented properly.
Suggestion 4: Govt hospitals should tie up with international hospital management companies to bring world class medical services for poor people. It can be easily implemented if mandatory insurance for all is there.
Suggestion 5: Encourage people to put solar panels on house tops there by generating excess electricity should be purchased by KSEB and give them fare price per unit. If they get a good ROI from this everybody will do it there by making our kerala an electricity surplus state.


325

Name: Anshar vilayil..saudi Arabia
Suggestion 1: ആദ്യം ജനനായകന് അഭിനന്ദനം.താങ്കൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഒരു ടയർ ഫാക്റ്ററി തുടങ്ങുക എന്നതാണ്. നല്ല വില നൽകി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബർ ശേഖരിച്ചാൽ ഒരേ സമയം റബ്ബർ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസവും സർക്കാരിനു കോടികൾ വരുമാനവും ആ ഫാക്റ്ററിയിൽ കുറെ പേർക്ക് ജോലിയും കൊടുക്കാനാകും. അങ്ങനെ കേരളം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും.
Suggestion 2: കേരളാ പോലീസ് സാധാരണ ജനങ്ങളോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വരണം. ചില പോലീസുകാർ ഇപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങളെ അത് ഏത് പ്രായത്തിൽ ഉളള വരെയും അഭിസംഭോധന ചെയ്യുന്നത് എടാ പോടാ വിളിയും അസഭ്യവർഷവും കൊണ്ടാണ്. അതിൽ മാറ്റം വരണം. വിജിലൻസിൽ ജേക്കബ്‌ തോമസ്, സുകേശൻ തുടങ്ങിയ സത്യസന്ധർ തലപ്പത്ത് ഉണ്ടാകണം. പാമോലിൻ, റ്റൈറ്റാനിയം, ബാർ കോഴ, സോളാർ, ഭൂമി കുംഭകോണം, വിവാദ ഭൂമി കൈമാറ്റം, അനധികൃത നിലം നികത്തൽ, പാറ്റൂർ, തുടങ്ങി എല്ലാ അഴിമതികളും അന്വേഷിച്ചു കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം.
Suggestion 3: വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ, എല്ലാവർക്കും കുടിവെളളം പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി, എല്ലാ വീടുകളിലും മഴവെള്ള സംഭരണി, എല്ലാവര്ക്കും വഴിയും വൈദ്യുതിയും ഇതെല്ലാം നിയമം മൂലം സ്ഥാപിക്കുക. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വൻകിട മുതലാളിമാരും അല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും ബി പി എൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ ബി പി എൽ, എ പി എൽ വ്യത്യാസം എടുത്തു കളയുക.
Suggestion 4: പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമാനമായ ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിക്കുക. എല്ലാ ഗ്രാമീണ റോഡുകളും നന്നാക്കുക കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകൾ ഓടിക്കുക. സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രത്യേക വകുപ്പും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ പഞ്ചായത്ത്‌ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനിതാ പോലീസിനു മുൻഗണന ഉളള പോലീസ് സ്റ്റെഷൻ സ്ഥാപിക്കുക. ബാലവേല, ഭിക്ഷാടനം, നിരോധിക്കുക.
Suggestion 5: അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും വൃത്തിയും വെടിപ്പും പൊതുജനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ മാത്രം ബാറുകൾ തുറന്നു പ്രവർ ത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഈ രീതിയിലുള്ള നല്ല ഭരണം എങ്കിൽ തുടർന്നും കേരളം ഇടത്തോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും.


326

Name: Balakrishnan
Suggestion 1: Pl. Digitalize the revenue and village documents. Link Adhar and Pan in filing land tax/sale/registration/ownership. Online payment of fees of vilage/taluk
Suggestion 2: Widen canals/water ways encroched or not and help promote water transpot.
Suggestion 3: Educate people not to dump waste to water bodies. Fine the pople/town/company who run waste pipes/drai to water bodies
Suggestion 4: Install sewage treatment plants in all towns. Treated water can be used for road side trees watering
Suggestion 5: Make a trip to Europe and see yourself the good and bad.


327

Name: Anoop Edaklavan Koroth
Suggestion 1: കേരളത്തിൽ കൂടിയുള്ള NH കളിൽ ബസ്‌ ബേ ഉണ്ടാക്കുവാനും ബസ്സുകൾ കൃത്യമായി അതിൽ തന്നെ നിര്തുവനും ഉള്ള സൌകര്യം ചെയ്തു തരിക. റോഡ്‌ അപകടങ്ങൾ കുറയ്കുവാൻ ഇത് കൊണ്ട് സാധിക്കും കൂടാതെ ട്രാഫിക്‌ കുറയ്കുവാനും സാധിക്കും.
Suggestion 2: മണ്ണിനായി മലകൾ ഇടിക്കുന്നത്‌ കര്ശനമായി നിരോധിക്കുക.പുഴകൾ നികത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട കര്ശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
Suggestion 3: ജൈവ പച്ചക്കറി വീടുകളിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കൂടാതെ കോഴി,കാട,ആട് ,പശു എന്നിവയുടെ വളര്തലിനു കൂടുതൽ പരിഗണന നല്കുക.
Suggestion 4: കാസര്ഗോഡ് ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കര്യിൽ കൂടി വേണ്ട റെയിൽവേ മേല്പലത്തിനു വേണ്ടി കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മര്ദം ചെലുത്തി അധ് നടപ്പാക്കുക.
Suggestion 5: KSRTC യെ ലാഭത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.


328

Name: Nageswaran k.n.
Suggestion 1: HARTHAL : INITIATE FOR MEETING WITH ALL PARTIES TO STOP HARTHAL - MAKE HARTHAL FREE KERALA.
Suggestion 2: LABOUR FRIENDLY STATE : CREATE THE IMPRESSION THAT KERALA IS A LABOUR FRIENDLY STATE :
Suggestion 3: PLEASE DO NOT STOP THE PROJECTS INITIATED BY UDF GOVT. VIZHINJAN , SMART CITY, METRO...
Suggestion 4: MAKE A TRANSPARENT APPROACH IN ALL DEALINGS
Suggestion 5: MAKE KERALA A LIQUOR FREE STATE


329

Name: Jeevanand
Suggestion 1: All government service should be online to eliminate the corruption by govt officials
Suggestion 2: All government hospitals to be provided with a doctor at night duty
Suggestion 3: There should be a friendly facility to report a corruption case when common people encountering a corruption
Suggestion 4: Good roads
Suggestion 5: Efficient police force to protect the people


330

Name: ABHINAND T M
Suggestion 1: Kannur airport should be functional soon
Suggestion 2: Give more importance to tourism in Malabar area
Suggestion 3: Control political violence


331

Name: pramod george
Suggestion 1: ഞാൻ അയക്കുന്ന ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള വലിയ മനസ്സുണ്ടാകണം അങ്ങേയ്ക്ക് .....ലാത്സലാം ....
Suggestion 2: നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോഡുകൾ ....
Suggestion 3: നാടിലെ കള്ളുകുടിക്കുന്ന ആളുകള്ക്ക് മുന്പിലുള്ള ആ നാണം കേട്ട ക്യൂ ഒന്ന് മാറ്റി തരണം
Suggestion 4: നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജാതി വേവസ്ത വേണ്ട
Suggestion 5: എല്ലാ മന്ത്രിമാരോടും മേലും എല്ലാ സ്റ്റാഫിൻ മേലും അങ്ങേയ്ക്കൊരു കണ്ണ് ഉണ്ടാകണം


332

Name: Sony
Suggestion 1: Modernize KSRTC
Suggestion 2: PROVIDE E-GOVERNING


333

Name: Balakrishnan
Suggestion 1: Sir, Pl.help expand Fish Farming both inland and cage farming
Suggestion 2: Pl. Bring awareness to people not to use distructive and indiscriminate fishing methods of wiping out fish stock from our rivers. Ban small nets fishing
Suggestion 3: Pl. Provide royalty to people maintaing water bodies and paddy. Additional incentive for paddy cultivation
Suggestion 4: Land tax need to be re assesed as high yeilding "karabhoomi" and low yeilding "nilam" flooding land, waste land all have same tax at the moment
Suggestion 5: "Pokkuvaravu"is a killer for abybody deal with village office. Bribe is taken easyly by pretending to make sketch and so on. Need to help correct.


334

Name: Baiju Mathew.P
Suggestion 1: Clean and hygiene Maintained public toilets across the cities.
Suggestion 2: Action against the influence of chemicals in our food item and should give big fines for those who do this offence.
Suggestion 3: Driving license should be given only with better teaching of traffic rules and traffic manners.
Suggestion 4: rain water harvesting must compulsory in each houses and every buildings.
Suggestion 5: Should start planting trees.


335

Name: DEEPTHI S
Suggestion 1: ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രിയും ഡിസ്പെന്സറി -കളും പരിസരവും ഇന്ത്യൻ നിലവാരത്തിൽ ഉയർത്തി വൃത്തി വരുത്തുക .
Suggestion 2: എല്ലാ റോഡുകളുടെയും സൈഡ് -കൾ റോഡ്‌ പോലെ തന്നെ നിരപാക്കുക .
Suggestion 3: ഇന്ധന വില എകികരികുക , യാത്ര നിരക്ക് എകികരികുക ( രൂപ / കിലോമീറ്റർ ) . നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ എല്ലാം പ്രവര്ത്തനസജ്ജം ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക
Suggestion 4: സിലബസ്, ക്ലാസ്സ്‌ റൂമുകൾ , സ്കൂൾ , പരിസരം എന്നിവ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് -ലേക്ക് ഉയര്ത്തുക
Suggestion 5: നിലവിലുള്ള പൊതു മേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവര്ത്തന സജ്ജമാക്കുക . മുഖ്യ മന്ത്രിയും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഓഫീസിൽ മാത്രം ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുക . അഴിമതി എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ മുൻ കൊച്ചി മേയർ ഇ കെ നാരായൺ- ന്റെ കൊച്ചു മകൾ ആണ്


336

Name: RENU A B
Suggestion 1: ഹോസ്പിറ്റൽ സൌകര്യങ്ങൾ വര്ടിപിക്കുക
Suggestion 2: അവശ്യ സാധനഗൽ മാവേലി സ്റൊരുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുക
Suggestion 3: വഴിയോരഗൽ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കുക
Suggestion 4: റോഡ്‌ സുരക്ഷ ഉറപ്പാകുക
Suggestion 5: സർകാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇ ഗോവെർണൻസ് നടപില കുക


337

Name: prasad
Suggestion 1: കാര്‍ഷിക മേഘലയില്‍ ഉല്‍പ്പാദനം വര്‍ദിപ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങള്‍ചെയ്യണം. കൃഷിക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഇടത്തട്ടുകാരെ ഒഴിവാക്കണം (മാര്‍ക്കറ്റ് വിലയുടെ വളരെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ) പഴം പച്ചക്കറി എന്നിവയുടെ സംഭരണത്തിന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും cold storage ആരംഭിക്കണം, നീര ഉല്‍പ്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണം നീര ഉല്‍പ്പാദനത്തിലുടെ പുതുതായി ഒരു ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്കാന്‍ കഴിയും
Suggestion 2: Infrastructure അടിസ്ഥാന സൌകര്യങള്‍ വിഅകസിച്ചില്ലഅങ്ങ്കില്‍ കേരളത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ കഴിയില്ല ഇപ്പോള്‍തന്നെ NH നിറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോണ്ടി രിക്കായന്നു വാഹനങള്‍ NH 17, എതയും പെട്ടെന്ന്‍ 6 line ആക്കണം green tribunal (ഇന്നലെ വന്നത് 23/5/16) പ്രതിസന്തി ഒഴിവാക്കാന്‍ എത്രയും പെട്ടന്ന്‍ LNG pippe line പൂര്‍ത്തികരിക്കണം ഇതുവഴി കേരളത്തിലെ ബസ്സുകള്‍ക്ക് മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ LNG ലഭ്യമാകും
Suggestion 3: പൊതുവിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കണം
Suggestion 4: അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കി കേരളത്തിന്ടെ വ്യവസായ വികസനത്തിന് ആവശ്യ മായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യണം IT, Electronics, Tourism, Food processing, എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാം
Suggestion 5: Govt. hospital കളുടെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്തണം


338

Name: Sreekumar Nambisan
Suggestion 1: തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച അങ്ങേയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ സര്ക്കാരിനെ ജനങ്ങൾ ഉറ്റ് നോക്കുന്നത് . എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അഭ്യർത്തിക്കാനുള്ളു, അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ നിലനില്പ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയമാണ്. കൃഷി എന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടിയും അങ്ങയുടെ ഭരണത്തിൽ മുന്നിട്ട് നില്ക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു. തെങ്ങ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നും പാടെ ഇല്ലാതായി കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അത് അനുവതിച്ചുകൂടാ. വന നശീകരണം എന്ത് വില കൊടുത്തും തടയണം, ഒപ്പം വനവത്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടിയും ഉണ്ടാവണം. നെല്ലുകളും വയലുകളും നിറഞ്ഞ ആ പഴയ പ്രതാപ കാലം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങേയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.


339

Name: Santhosh mv
Suggestion 1: ജിഷയുടെ കൊലപാതകിയെ നിയമത്തിനു മുന്നില് കൊണ്ടുവരിക .
Suggestion 2: സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾകും സമൂഹത്തിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുക .
Suggestion 3: വിലകയറ്റം നിയന്ത്രികുക.
Suggestion 4: കേരളത്തെ അഴിമതിവിമുക്തമാക്കുക .
Suggestion 5: ഏല്ലവർകുംതുല്യനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുക .


340

Name: Kamal
Suggestion 1: Create more jobs so that people from Kerala need not go out of the state or country looking for jobs. Also keeping in mind that gulf countries and cutting costs and giving more jobs to local people, we have to act immediately. Make Kerala a global education hub, global healthcare hub, increase investments in IT sector. Considering that Kerala does not have places to setup manufacturing companies these are the sectors other than tourism that we can focus on. Let us bring sustainable development in these sectors.
Suggestion 2: Plan for better transport infrastructure throughout Kerala, not just cities. The whole of Kerala is a city, because of population density. Its is very hard to get land. Let us invest in R&D and also look at new technologies being made available globally to bring low cost transportation infrastructure, use of minimal land and speedy implementation. The number of vehicles are growing and the roads are getting smaller. Let us plan for better transportation facilities keeping the future generations in mind.
Suggestion 3: Agriculture - Over the years Kerala has shifted away from agriculture as the costs increased, but the returns diminished. Please do the needful to promote whatever is left of agriculture. We do not want to look at a time when food is scarce and we have to depend on other states or countries for food. New methods of farming with less space can also be looked at. We should look at marketplaces where farmers can reap benefits directly and increase their returns.
Suggestion 4: Water - Water scarcity is looming throughout the country. There are places in Kerala also where water is an issue. Let us take precautions and plan for better tomorrow. Already existing laws and new laws to be implemented without fail. Water harvesting and other methods to be researched and implemented.
Suggestion 5: Let us bring down liquor consumption in the state. State should not look at liquor and lottery as revenue avenues. Let us look better ways to get revenue. Liquor freely available has brought youngsters to get addicted to it and we should ensure that our youth get involved in other fruitful and nation building activities.


341

Name: BABU P V
Suggestion 1: All the corruption cases of the last Govt. to be unfolded and the cases to be reopened.
Suggestion 2: For any inauguration by the Ministers other than official matters there should be some charges which are to be paid in Govt. treasury.
Suggestion 3: All the tolls should be avoided
Suggestion 4: All the ministers have to give activity report to the CM every month
Suggestion 5: Give importance to security of women and children


342

Name: Astro
Suggestion 1: Dumping waste in roadside during winter and in rivers in monsoon is a normal phenomina in Kerala. Avoid it by granting license only to those catering services, slaughter houses, hotels, which have waste processing facility.
Suggestion 2: Make sewer in all roads or at least concrete sides of all roads which help roads to last longer.
Suggestion 3: Provide space to conduct harthals and strike, give them opportunity for press conference there to explain their arguments and ensure that public life is not disturbed.
Suggestion 4: Ensure 24*7 electricity to all, Collect all pending dues , and establish a mechanism to give compensation to customer if power failure happens for more than 5 hours.
Suggestion 5: Establish a web portal to file RTI in Kerala and pay cash online, establish a web portal similar to change.org for public complaints and participatory governance. May the new govt can provide the best governance Kerala ever witnessed. All the very best.


343

Name: paulson Menachery
Suggestion 1: മാലിന്യ സംസ്കരണം കേരളം മുഴുവൻ പ്രവര്ത്തികമാക്കുക. നിയമങ്ങള എല്ലാവരും അനുസരിക്കുന്നുടെന്നു ഉറപ്പു വരിത്തുക.
Suggestion 2: പരിസ്ഥിതി സംരഷണ നടപടികൾ ശക്ടമാക്കുക. ലാൻഡ്‌ രെവെനുഎ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുടെന്ന്നു ഉറപ്പാക്കുക. പരിസ്ഥിതി സംരഷണത്തിൽ ഊനീ ഉള്ള വികസനം യഥാര്ത്യമാക്കുക.
Suggestion 3: വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നവീകരണം. സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്കൂൾ, കോളേജ് ഫീസ്‌ ഏകീകരിക്കുക
Suggestion 4: സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും നേരെയുള്ള അക്രമം തടയുവാനുള്ള നടപടികൾ ശക്ടമാക്കുക.
Suggestion 5: ആരോഗ്യ പരിപാലനം - സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഈടാക്കുന്ന ഫീസുകൾ ഈകികരിക്കുക. ഗോവെര്മെന്റ്റ് ആശുപത്രികൾ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുക. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികഈൽ ഉള്ള നേഴ്സ് ന്യായമായ ശമ്പളം ഉറപ്പാക്കുക.


344

Name: Amith A Madhanan
Suggestion 1: സർ ഞാൻ ഒരു കാമ്മുനിസ്റ്കരനാണ് LDF ഈ തവണ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകള ഉണ്ട് നമ്മൾ അവരെയൊന്നും ഒരിക്കലും നിരാശ നല്കാൻ പാടില.ഉമ്മൻ‌ചാണ്ടി ഭാരിച്ച് കൊളമാക്കി വച്ചിരിക്കുന ഈ നാടനെ നമുക്ക് രക്ഷപെടുതനം.
Suggestion 2: നമുടെ പാര്ട്ടി ഒരിക്കലും ഒരു അക്രമ സ്വഭാവമുള്ള പാര്ട്ടി ആവരുതെ.കാരണം നമൾ പൊതുവെ അക്ക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുനവരനെന്നു ഒരു പൊതു വര്ത്തമാനം ഉണ്ട്.നമുക്ക് നല്ല മന്ത്രിമാര് ഉണ്ട്,വിദ്യാഭ്യാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതിനു പറ്റിയ ആള് തന്നെയാണ് നമുടെ കയ്യില ഉള്ളത് .അതുപോലെ തന്നെ ധനകാര്യം നല്ല മന്ത്രി തന്നെയാണ് അങ്ങിനെ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും നല്ല education ഉള്ളവരാണ് .
Suggestion 3: വികസനം എന്ന വാക്ക് ഒരികലും ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ മാത്രം അനുബവികെണ്ടാതല.ഒരു വികസനം ഉണ്ടായാൽ ആ വികസനം എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള ജനത്തിനും കിട്ടണം .തുടകത്തിൽ മോധിയ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പോലെ ഒരുപാട് പ്രതീഷകൾ ജനത്തിന് കൊടുക്കരുതേ .പറയ്യുന കാര്യങ്ങൾ പരമാവതി വൃത്തിയായി തീര്കാനും നമ്മുടെ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം .പിന്നീട് മോദി സര്കരിനു സംബവിച്ചുകൊണ്ടിരികു്ന പ്രസ്നഗൽ നമ്മുടെ സര്ക്കാരും നേരിടേണ്ടി വരും .കൂടുതൽ udf ഭരിച്ചു നശിപിച്ചു വച്ചിരിക്കുന വാകുപ്പുകൾ ശ്രദ്ധ കെദ്രികരിക്കുഅ .മന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ പരമാവതി സ്നേഹബന്ധം ,ബഹുമാനവും നിലനിര്ത്താൻ ശ്രമിക്കണം.നാട്ടിൽ ഹര്തലിന്റെ എണ്ണം പരമാവതി കുറക്കാൻ നമ്മുടെ സര്കാരിനു കഴിയണം.
Suggestion 4: നമ്മുടെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പലർക്കും ഒരു പേടിസ്വപ്നമാണ് .അതിൽ ഒരു മാറ്റം വരണം.പിണറായി സർ ഒന്നുകൂടി ജനത്തിന്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റണം.കേരളത്തിലെ ജനം എല്ലാ supportum തന്നു നമ്മളെ ജയിപ്പിച്ചത് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകലോടെയാണ് .UDF ഭരണം കണ്ടു മടുത്ത ജനം ഒരു മാറ്റത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു .അവർകായ് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഭരണം കാഴ്ച വക്കാം.കേരളത്തിൽ ധനികനെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇടതരകരാന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിലകയറ്റം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്. അത് എത്രത്തോളം പ്രാട്ടിക്കൽ ആണെന് അറിയില്ല.തോമസ്‌ ഐസകിനെ പോലെയുള നല്ല തലയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അത് ഒരു വലിയ കാര്യമായി എനിക്ക് തോനുന്നില .
Suggestion 5: നമ്മുടെ ഈ വര്ഷത്തെ മുദ്രാവാക്യം നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഭീഷണി തന്നെയാണ് LDF വരും എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന മുദ്രാവാക്യം.അതൊരു കളിയക്കലായ് മാറാൻ അധികം സമയം വേണ്ട. അച്ചുധാനധനെ കൂടെ നിർത്തികൊണ്ട് തന്നെയുള ഭരണമാണ് പര്ടിക് ഗുണം ചെയ്യുക .മധ്യനയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉധെഷമുദെങ്ങിൽ വളരെ ശൂഷ്മതയോടെ ചെയേണ്ട വിഷയമാണ് .തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വിഷയമാണ് അത്.പ്രതിപക്ഷവും ക്രിസ്തിയ സഭകളും ആഞ്ഞടിക്കും . പാര്ട്ടിയുടെ സല്പേര് നഷ്ടമാവാതെ സൂഷികുക ലാൽ സലാം ........


345

Name: Jeevanand
Suggestion 1: All government service should be online to eliminate the corruption by govt officials
Suggestion 2: All government hospitals to be provided with a doctor at night duty
Suggestion 3: There should be a friendly facility to report a corruption case when common people encountering a corruption
Suggestion 4: Good roads
Suggestion 5: Efficient police force to protect the people


346

Name: Joice M Jose
Suggestion 1: We need a perfect waste management system
Suggestion 2: We need online facility for all government procedures, applications and filing
Suggestion 3: We need to develop a great community policing system
Suggestion 4: We need to bring more businesses to Kerala, need to conduct business exhibitions for that
Suggestion 5: We need to have an anonymous complaint system that provides results of investigations to the complainants by email


347

Name: ISMAIL V P
Suggestion 1: ഭൂമി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ട് വരിക തന്നെ ചെയ്യണം .ആര്ക്കും ഏതു സമയത്തും കുന്നിടിക്കാം വയൽ നികത്താം എന്നുള്ള രീതി പാടെ മാറണം പ്രകൃതി സംരക്ഷണം സർക്കാർ ജനങ്ങളെ ബോധാവൽകരനത്തിലൂടെ മാറ്റികൊണ്ട് വരണം .കേരളത്തിൽ എല്ലാജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇത്തരം കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കും നികതലിനും എതിരെ ജനസമിതിക്കു രൂപം നല്കുക ആര്ക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവു ദിനം ആയാപോലും വിളിച്ചാൽ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്ന്ന രീതിയിൽ ടെലിഫോൺ നമ്പർ എല്ലായിടത്തും നല്കി ജനങ്ങളെ അറിയികുക .പാവപെട്ടവന്റെ അവകാശങ്ങൾ കൂടി ആ സമിതി തിരിച്ചറിയണം .വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരു നിയമവും പാലിക്കാതെ നമ്മുടെ വയലിലും ചതുപ്പിലും കെട്ടിപൊക്കി മഴവെള്ളം പോലും ഒളിച്ചു പോകാൻ വഴിയില്ലാതെ ഉള്ള അവസ്ഥ മാറണം .


348

Name: Dinakaran P P
Suggestion 1: ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും.
Suggestion 2: ഇന്ന് പല മേഖലകളിലും അഴിമതി (കൈക്കൂലി) നിലവിലുണ്ട്. അത് ഇല്ലാതാവണം.
Suggestion 3: മദ്യത്തിന് അമിതപ്രാധാന്യം നല്കരുത്. നിറഞ്ഞ ഖജനാവല്ല, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമാണ് വലുത്.
Suggestion 4: പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ നിലനില്പിനെ ബാധിക്കുന്നവിധത്തില് സ്വകാര്യമേഖലയുടെ കടന്നുകയറ്റം ചെറുക്കണം, അവയെ നിയന്ത്രിക്കണം. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം മികവുറ്റതാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള് ഉണ്ടാവണം.
Suggestion 5: സാമ്പത്തികമായി താഴേക്കിടയിലുള്ളവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സര്ക്കാര് ഏര്പ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികള് അവരിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് കീഴെ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരെല്ലാവരും യഥാര്ത്ഥത്തില് ആ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്ഹരാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം.


349

Name: PRADEEP THAROL
Suggestion 1: Requesting to make four line highway from Kasargod to Kozhikode with the support of Central government.
Suggestion 2: Please do not compromise with the corrupted UDF
Suggestion 3: Please complete the Kannur Airport as early as possible.
Suggestion 4: Please do not restart the Society for the Toddy shop. It will spoil the Life of Toddy tappers and the Toddy Industry. During the V.S ruling period all the Toddy tappers are resign because of the society.
Suggestion 5: Please take strict action against the political fighting.


350

Name: MEGHA P
Suggestion 1: DO NOT EVALUATE THE PEOPLES(STUDENTS) UNDER THE BASIS OF CASTE


351

Name: Unnkirishnan
Suggestion 1: Instruct municipality to provide minimum 1 waste box every 50meters & 1 CCTV Camera every 300m within the city/Town streets & junctions.
Suggestion 2: Consider ladies paid rest room or toilet system at all main junctions.
Suggestion 3: PWD road specification to be improved to international standards & revise the prequalification of each Contractor/Consultants
Suggestion 4: Provide proper drainage system with pvc ducts within the city. Avoid open slabs.
Suggestion 5: Instruct all government workers & staff to behave politely to public including police


352

Name: Janardhanan
Suggestion 1: Implement ERP (enterprise resource planning ) and peoplesoft for day to day progress monitoring of the government machinery. Involve any software giant for th implementation under the condition they will do entire implementation with resources available in kerala.
Suggestion 2: Implement prohibitory luxury tax for entry of private vehicles into corporation city limits. Bigger cities like london and newyork already have this system


353

Name: Prabhakaran Kachumbrath
Suggestion 1: Congratulations Comrade. Propsed Chief Minister of Kerala. With All respect please gather gulf return employees information from all kerala airports when they comes back to Kerala (arrange separate help desk in the airport) and segregate the employees list by their job and experience wise .
Suggestion 2: List can be circulated to the concerned co-operative sector,corporate sector,private sector,hospitals,public undertaking sectors etc to check the feasibility of the job for concerned. Help the age bared persons to start his/her own enterprenureship based on their work and experience.
Suggestion 3: Make district wise sensor to get a list of people who does not have own house and who does not have secured house. Protect our sisters and mothers from Rapist and gangsters. Give them hard punishment without seeing any party colour.It must be strong enough like Saudi arabia law so that crime rate will comes to zero if decide to follow correctly.
Suggestion 4: Near future our Kerala will suffer for drinking water. Arrange a committe (private) to study the feasibility of rain water harvesting and convert to drinking mineral water company to start by kerala governement or provide support to private firm to form this manufacturing company.
Suggestion 5: Arrange a study to provide public toilets from Kasargod to Thiruvananthapuram road side between 25 kilometers to 50 kilometers. Now any one travel by road they need to depend any hotel to have wash room or tiolets. My recommendation to have chain of Indian Coffee house from Kasargod to Thiruvanathapuram between 25 to 50 Kilometes. Wish you all the very best to have a good government with trustworthy ministers to give a curruption free through out your period and wish all to continue agaian and again.


354

Name: Prabhakaran Kachumbrath
Suggestion 1: Congratulations Comrade. Propsed Chief Minister of Kerala. With All respect please gather gulf return employees information from all kerala airports when they comes back to Kerala (arrange separate help desk in the airport) and segregate the employees list by their job and experience wise .
Suggestion 2: List can be circulated to the concerned co-operative sector,corporate sector,private sector,hospitals,public undertaking sectors etc to check the feasibility of the job for concerned. Help the age bared persons to start his/her own enterprenureship based on their work and experience.
Suggestion 3: Make district wise sensor to get a list of people who does not have own house and who does not have secured house. Protect our sisters and mothers from Rapist and gangsters. Give them hard punishment without seeing any party colour.It must be strong enough like Saudi arabia law so that crime rate will comes to zero if decide to follow correctly.
Suggestion 4: Near future our Kerala will suffer for drinking water. Arrange a committe (private) to study the feasibility of rain water harvesting and convert to drinking mineral water company to start by kerala governement or provide support to private firm to form this manufacturing company.
Suggestion 5: Arrange a study to provide public toilets from Kasargod to Thiruvananthapuram road side between 25 kilometers to 50 kilometers. Now any one travel by road they need to depend any hotel to have wash room or tiolets. My recommendation to have chain of Indian Coffee house from Kasargod to Thiruvanathapuram between 25 to 50 Kilometes. Wish you all the very best to have a good government with trustworthy ministers to give a curruption free through out your period and wish all to continue agaian and again.


355

Name: Praveen Kumar
Suggestion 1: Install a Desalination plant in Kerala to supply required water for irrigation and house hold purpose. This will help the coastal area (Majority of Kerala). In turn we can use Dam water / natural resource water for production of electricity.
Suggestion 2: Verifying that the roads are made in a right way to ensure smooth traffic. We have an example road built in Chavara, Kollam in 2013 with an extra ordinary durability. Not even a single gutter is there; even after heavy monsoons for 3 years. Let the government/ PWD take it as a case study and follow.
Suggestion 3: Effectiveness of execution is a question everywhere. Fire incompetent and useless staff from public sector to gain confidence of people. Teach public servants to respect taxpayers. Government can frame an independent body (similar to vigilance dept) to train work discipline and to follow up / inspect it in routine.
Suggestion 4: Ensure that employment opportunities are made in Public sector. Also revamp the KSRTC with required buses in required routes. A government survey throughout Kerala can easily bring in the crucial data. People prefer to have more AC Volvo buses in long route journey.
Suggestion 5: Encourage planting of trees all over kerala to bring down temperature. Impose more duty and heavy tariff slabs on over used Power consumption. Encourage taking solar surplus energy from household back to grids.


356

Name: R MADHAVA WARRIER
Suggestion 1: A lot of retired employees depend on FD of treasury . As the interest rates are very low now, compared to earlier days, it is difficult to have a good monthly earning from FD. Kindly increase the interest rates for those deposits which is more than 10 years at least .
Suggestion 2: Auto rickshaws are still charging huge amount compared to their petrol/diesel expenses. please restrict them from charging higher rates .
Suggestion 3: Plastic burning in houses are too much now which makes life for old people horrible. Please make some arrangement to collect plastic from all the houses weather they pay or not.
Suggestion 4: After 6 o clock it is not safe for people to walk on streets where there is no street light.; Please make sure the safety of citizen.
Suggestion 5: Dog menace is still a very high priority requirements for the citizen . Please do something to avoid this risk and save our children from dog bites.


357

Name: Udayakumar.S
Suggestion 1: ആക്രമണ രാഷ്ട്രിയം അവസാനിപ്പിക്കുക ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ സ്ഥലം യെമ്മേല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ നേതാവിനെ ഉത്തരവാദി ആക്കി കേസെടുക്കുക .കാരണക്കാരായ പാർട്ടിയെ സസ്പെന്റ് ചെയ്യുക . .
Suggestion 2: മണ്ണ്‌,വായു ,ജലം ഇവ മലിനമാക്കുന്നവരെ കടുത്ത് ശിക്ഷ കൊടൂക്കുക ഭൂമാഭികളെ സഹായിക്കുന്ന രാഷ്ടിയക്കാരെ പർട്ടിയിൽനിന്നുപുറത്താക്കുക.
Suggestion 3: വനിതകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക ഇവരുടെ കേസുകളിൽ നീധി നടപ്പിലാക്കുക രാഷ്ട്രിയക്കാരുടെ ഇടപെടൽ പാടില്ല.
Suggestion 4: എല്ലാ പാർടി ഓഫീസിലും സജക്ഷൻ ബുക്ക്‌ വെക്കുക ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ചെയ്യുക
Suggestion 5: Control liquor mafia firstly you take action against your own party leaders and strict control against political goondas and roudies. public drinking nuisance should be fiened by police .


358

Name: Sajan A
Suggestion 1: സ്ത്രീ സുരേക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തണം
Suggestion 2: സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ദിവസ വേദനത്തിൽ ജോലിക്കനുസരിച്ചു ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിച്ചു ദിവസ വേദനം നിശ്ചയിക്കണം
Suggestion 3: പച്ചക്കറികളും പഴവര്ഗങ്ങളും കഴിയാവുന്നതും നല്ലതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിടനം ഉണ്ടാക്കണം
Suggestion 4: എല്ലാ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫീസി ഉകലിലും ജനഗലെ തുല്ല്യരീതിയിൽ പരിഗേനിക്കാനുള്ള സംവിടനം വേണം
Suggestion 5: നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മുതലായ മാലിന്ന്യങ്ങൾ തരാം തിരിച്ചു സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിടനം ഉണ്ടകിയെ മതിയാവു അസുഖങ്ങൾ വര്ടിച്ചുവരുന്ന ഈ കലഖടത്തിൽ ഇതു അത്യാവശ്യമാണ്


359

Name: Kuriakose K. Varghese
Suggestion 1: My hearty congratulations to you as CHIEF MINISTER of Kerala. Always remember the fact that now you are the chief minister of all KERALITES, which include all parties, religions, casts, Rich, poor and EXPATRIATEs like me. Be honest and straight forward in all deeds
Suggestion 2: Introduce Contributory pension to all Government employs who enjoys Retirement pension. Set reasonable maximum limits irrespective of positions held OR grades, say around 15K to 25K. Divert the balance amount (of current pension allotment) to finance a new Pension scheme for all Elders above 60 years of age, who deserve the most.
Suggestion 3: Introduce a new scheme for Expatriate community, who remit huge sums of money to our economy but have no means/jobs to live on after returning from overseas employment especially from GCC countries. It could be an investment plan with assured returns OR some retirement plans. These funds will create lot of employment opportunities and boost our economy
Suggestion 4: All works under PWD should be supervised/monitored by another independent agency to avoid theft of public money, poor quality of works OR reorganize the whole department and appoint competent private consultants and make them accountable
Suggestion 5: Abolish free food programs, 1Kg. rice for Rs. 1 etc. as this is only a waste of public money for the sake of propaganda. With the same FUND we could help people help themselves with low interest loans, with easy terms, which will trigger growth and self sufficiency and self respect, instead of treating them as beggars with free supplies.


360

Name: Jackson Isaac Jones
Suggestion 1: All Government receipts shall be made online including Taxes, Charges, Levies, School/College Fees, Penalties, Fines etc. No Cash shall be accepted in Government Offices so that the need for carrying cash shall and there by chances of corruption can be avoided
Suggestion 2: Environmental Impact shall be a criteria for all projects above 10 Lakhs. There should be immediate action to protect western ghats and conserve the flora and fauna there which makes our Kerala different from the rest of India.
Suggestion 3: As already planned a separate Team shall be made for the Safety and Protection of Women which does proactive methods including intelligence/social media scan and all the cases against women shall be dealt by this special Team for speedy and efficient conclusion. This Team shall also maintain a database of all the cases including petty cases women offence reported so that a historical data is available. A special Team to control and prevent violence in general shall also be formed. Overall, peace should prevail in our State.
Suggestion 4: Much should be given attention to the well being of the Aadivasi brothers and sisters of Kerala which was the only thing the critics could complain against Kerala. It must be ensured that Proper Shelter, Health Care and Education facilities are available at places where they are residing without affecting their culture.
Suggestion 5: Development and Employment opportunities should be given focus. Must continue the good works the previous government has started like Start-up revolution, Smart City, Kochi Metro and Info Park extension. Development includes Roads, Bridges and Fly-overs for the urban life and the necessities needed for the rural life.


361

Name: Biju.OK
Suggestion 1: നിയുക്ത മുഖ്യ മന്ത്രിക്കും അങ്ങയുടെ മന്ത്രി സഭക്കും എന്റെ എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഒരുപാടു പ്ര തീക്ഷകളോടെയാണ് ജനങ്ങള് LDF നെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെക്കാൾ ഉയരത്തിലെത്തി, കേരളം കണ്ട നല്ല മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പേര് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
Suggestion 2: അഴിമതി വിമുക്തവും, അക്രമരഹിതവും, ലഹരി രഹിതവുമായ കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുക, വില കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക, പ്രകൃതി സംരക്ഷണം,സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണം. കേരളത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കണം, സഞ്ചാരയോഗ്യമായ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, കേരളത്തെ വൈദ്യുതി മിച്ച സംസ്ഥാനമാക്കുക, കേരളത്തിലെ നദികളെ സംരക്ഷിക്കുക.
Suggestion 3: കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, മായം ചേർക്കുന്നവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. ജൈവകൃഷിവ്യാപിപ്പിക്കാൻ സമയബന്ധിതമായി പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുക. ഭക്ഷ്യ ഉത്പാദനം വര്ധിപ്പിക്കുക, കര്ഷകരെ സംരക്ഷിക്കുക. സർകാർ ആശുപത്രികളിലെ സേവനങ്ങൾ വർദിപ്പിക്കുക, ജെനെറിക് മെഡിസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവരുടെ അറിവുകളെ സമൂഹ നന്മ്മക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. യോഗ പോലുള്ള വ്യായാമ കലകളെ ജനകീയമാക്കുക.
Suggestion 4: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപെടുത്തുക, അൺ ഏയ്ഡഡ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പുതിയവക്ക് അംഗീകാരം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുക. ഗവൺമെന്റ് ശമ്പളം നൽകുന്ന കോളേജുകളുടേയും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും നിയമനങ്ങൾ PSC വഴിയാക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് വരിക.
Suggestion 5: എയർ കേരള ഉടൻ ആരംഭിച്ച് പ്രവാസികളുടെ യാത്ര ദുരിതം അവസാനിപ്പിക്കുക. CIAL model projects സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പാക്കുക. പ്രവാസികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നല്കി സ്വന്തം നാട്ടിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുവാനുള്ള അവസരം നല്കുക.


362

Name: aneesh cp
Suggestion 1: please bring back hrishiraj sing IPS in kerala
Suggestion 2: please bring back hrishiraj sing IPS in kerala
Suggestion 3: please bring back hrishiraj sing IPS in kerala
Suggestion 4: please bring back hrishiraj sing IPS in kerala
Suggestion 5: please bring back hrishiraj sing IPS in kerala


363

Name: RADHAKRISHNAN.S
Suggestion 1: മാനുഷിക അവകാശങ്ങൾ ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരിലും എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം .ഒരുപാടു പാവങ്ങൾ കാശില്ലാതെ ചികിത്സ നിഷേധിക്കപെടുന്നുണ്ട്. അത് നിയമ മൂലം തടയണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഗോവെര്മെന്റ്റ് ആനുകൂല്യം നല്കണം
Suggestion 2: ഇപ്പോഴത്തെ പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആനുകൂല്യം മുഴുവൻ പറ്റുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ& ഡീലേർസ് ലോബിയാണ് .അത് അർഹാതപെട്ടവർക്ക് എത്തിപെടാൻ നിയമ കൊണ്ട് വരണം
Suggestion 3: ഗവേര്മെന്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ നിയമനം രീതി പാടെ മാറ്റണം പ്രോഫഷനിലിസം കൊണ്ട് വരണം പിയെസ്സി പരീക്ഷകളുടെ രീതി പാടെ മാറ്റണം .ഒബ്ജെച്ടിവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യോത്തരം ഒഴിവാക്കണം
Suggestion 4: കാര്ഷിക ഉദ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് സംബരിക്കണം ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കണം ബാരിന്റെയും കല്ല്‌ ഷോപിന്റെയും പ്രവര്ത്തന സമയം കുറക്കണം. ആശുപത്രികളിൽ ആവശ്യത്തിനു ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണം
Suggestion 5: കാര്ഷികവശ്യതിനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ നികുതി കുറകണം.പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിന് കടുത്ത ശിക്ഷ കൊണ്ടുവരണം


364

Name: GIRISH KRISHNAN
Suggestion 1: I humbly request you to publish the current debt of kerala and after 5years we want to check the debt at that time.
Suggestion 2: Please publish the number of unemployed people, people without land,and people with out house and we can check after 5 years what will be the status.
Suggestion 3: Please make awareness among the public to support the poor people in order to ensure food and shelter through a common platform- corporation for charity.
Suggestion 4: In order to ensure the security of the people of kerala, please make work permit for the people who are working in kerala in association with nationalized banks - ATM card with all details and finger print and who ever giving employment to persons with proper identity let them take the responsibility.
Suggestion 5: The government should buy maximum possible land from people who are selling land and the government should make a construction corporation for making roads and houses.so that with minimum expense the government can make houses for the poor people.


365

Name: Vineeth Kumar
Suggestion 1: Need a permanent solution for water in the state for all in all the seasons.
Suggestion 2: Criminals should be punished as fast as possible.
Suggestion 3: All our youths should work in Kerala itself rather than going to outside Kerala for job. All should love to stay in Kerala itself.
Suggestion 4: Need to maintain 100% literacy always.
Suggestion 5: Medicines should available for all with a minimum rate.


366

Name: PN NARAYANAN
Suggestion 1: ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ അണികളോട് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അക്രമത്തിനു മുതിരരുതെന്ന് പരസ്യമായി ഒരു തവണ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക.അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രതിചായക്ക്‌ ഒരു തിളക്കം വരും.
Suggestion 2: നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ (സഹമന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും) അഴിമതി ചെയ്താൽ അതിനു കൂട്ട് നില്ക്കാതിരിക്കുക. കഴിയുന്നത്ര ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
Suggestion 3: അക്രമവും അനീതിയും ചെയ്യുന്നവര്ക്കെതിര മുഖം നോക്കാതെ നടപടി എടുക്കുക. നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകും എന്ന് പറയാതിരിക്കുക.
Suggestion 4: ഭരണതലത്തിലെ ചെലവ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക; വിദേശ യാത്രകൽ കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കുക.
Suggestion 5: ജനങ്ങൾക്ക്‌ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് അത് നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണോ എന്ന് രണ്ടു തവണ ആലോചിക്കുക


367

Name: Jayakumar
Suggestion 1: Please depute a high level committee for comprehensive action plan and implementation for efficient waste management
Suggestion 2: Please depute a high level committee for comprehensive action plan and implementation for efficient flood control and disaster management
Suggestion 3: Please depute a high level committee for comprehensive action plan and implementation for removal of encroachments in major roads inside City centers
Suggestion 4: Please depute a high level committee for comprehensive action plan for and implementation of compulsory rain water harvesting management
Suggestion 5: Please depute a high level committee for comprehensive action plan for developing national highway 47 from Thiruvananthapuram to Cherthala as well as all National and State highways --- this is very important as we are losing precious lives everday


368

Name: VARGHESE T A
Suggestion 1: First of all give you my congratulation as CM OF KERALA. I PREFER YOUR IMMMEDIATE ATTENTION IN WIDENING OF NH 47 AND 17
Suggestion 2: NO REOMMENDATION IN POLICE CASES
Suggestion 3: JUSTICE IN ALL EQUAL
Suggestion 4: KEEP NO HARTHAL AND BANDH
Suggestion 5: ENSURE REGULAR STUDY IN COLLEGES AND SCHOOLS


369

Name: VARGHESE T A
Suggestion 1: First of all give you my congratulation as CM OF KERALA. I PREFER YOUR IMMMEDIATE ATTENTION IN WIDENING OF NH 47 AND 17
Suggestion 2: NO RECOMMENDATION IN POLICE CASES
Suggestion 3: JUSTICE IN ALL EQUAL
Suggestion 4: KEEP NO HARTHAL AND BANDH
Suggestion 5: ENSURE REGULAR STUDY IN COLLEGES AND SCHOOLS


370

Name: Jos Panackal
Suggestion 1: അതിക്രമങ്ങള്‍ വേണ്ട
Suggestion 2: നോക്കുകൂലി വേണ്ട
Suggestion 3: അഴിമതി വേണ്ട
Suggestion 4: സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തസ്തികകളില്‍ ജോലി നോക്കട്ടെ
Suggestion 5: പട്ടിണി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക , എങ്കില്‍ താങ്കള്‍ തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി.


371

Name: Syamaprasad Krishnan
Suggestion 1: village offices should provide pokkuvaravu services promptly. Where service is denied written reply with causes along with documents submitted should be returned to the applicant.


372

Name: MARTIN MATHEW
Suggestion 1: സർ , എല്ലാ ആശംസകളും . പാർട്ടിയുടെ താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് മുതൽ അഴിമതി ഒഴുവാക്കണം.ഒരു പേപ്പർ ശരിആക്കണം എങ്കിൽ വാർഡ്‌ മെമ്പർതൊട്ടു പണം കൊടുക്കണം. എല്ലാ GOVERMENT രേഘാകളും ഓൺലൈൻ ആക്കണം.


373

Name: JOOSA
Suggestion 1: Infrastructure Development in Coastal Areas. EspeciallyTrivandrum, Kollam
Suggestion 2: Proper Sanitation and Drinking Water Facilities in Coastal Areas.
Suggestion 3: Development of Library System in Coastal Areas


374

Name: a.c.sathiyan nambiar
Suggestion 1: Kannur air port need to open very soon
Suggestion 2: wear ever the kidney patients please provide the road for reach at ate least auto


375

Name: Mohanan.R
Suggestion 1: control ( kutty sakhakale) those who taking power especialy labours
Suggestion 2: Control political violence with BJP or other party


376

Name: Prof. Dr. P.M.G. Nambissan
Suggestion 1: Put an end to the CPM-RSS rivalry and chain of inhuman massacres once forever. Especially Kannur has earned a bad name due to this. Progress is possible only if peace prevails.
Suggestion 2: Free the universities and other educational institutions from politics and political interferences.
Suggestion 3: Make appointments purely on the basis of merit. Appoint highly qualified academicians as VCs of the universities.
Suggestion 4: Give due respect to political opponents and their views. Give special respect to Sri O. Rajagopal and his views. I am not a political person.
Suggestion 5: Please come clean on the SNC Lavleen episode. What has actually happened? We are curious to know.


377

Name: prajin
Suggestion 1: മാലിന്യം എന്നത് വലിയൊരു ഭീക്ഷണി ആണ് ...മാല്ന്യ നിർമാർജനത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണം -.....എത്ര കോടികൾ മുടക്കിയാലും ശാശ്വത പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു .....
Suggestion 2: പുതിയ റോഡ്‌ , പാലം , അത് പോലെ പാർക്കുകൾ , തെരുവ് വിളക്കുകൾ എന്നിവ സമൂഹത്തിനു സമര്പ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരരുത് സര്ക്കാരിന്റെ ബാദ്യത ..അത് maintain ചെയ്യാൻ ഉള്ള സംവിധാനവും വേണം ...........നിലവാരം ഇല്ലാതെ തട്ടി കൂട്ടി എടുത്തവർക്ക് ശിക്ഷയും കൊടുക്കണം ....
Suggestion 3: ചിട്ടി - ബ്ലേഡ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് രെജിസ്റ്റെർ ചെയ്തു ഇവിടെ കുറി പിരിച്ചു പറ്റിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും ചതിയുടെ ഇരയാണ് ....നടപടി എടുക്കണം - ഒപ്പം പറ്റിക്ക പെട്ടവര്ക്ക് അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഉള്ള നടപടി കൈ കൊള്ളണം ..
Suggestion 4: സർക്കാർ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗുണഭോക്താക്കൾ അർഹർ ആയിരിക്കണം ...സ്ത്രീ സുരക്ഷ പ്രഥമ പരിഗണയിൽ ഉൾപെടുത്തണം......മധ്യ വരുമാനം പ്രഥമ വരുമാനം ആയി സർക്കാർ കാണരുത് -
Suggestion 5: തൊഴിൽ ഉറപ്പു പദ്ധതി പ്രകാരം വെറുതെ കിടക്കുന്ന സർക്കാർ - സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി - മറ്റു കൃഷികൾ ഇറക്കി തൊഴിൽ ഉറപ്പു പദ്ധതി കുറച്ചു കൂടി സുതാര്യം ആകണം ...ഒപ്പം കാല കാലം ആയി വെറുതെ കിടക്കുന്ന വലിയ സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ പിഴ ഈടാക്കണം ഈ പിഴ കര്ഷകര്ക്ക് കൊടുക്കണം .....മുതലാളിമാർ സ്ഥലങ്ങൾ വെറുതെ വാങ്ങി കൂട്ടും ഉല്പതനവും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തരം national loss നു പിഴ ഇടണം ...............


378

Name: BINU CHELLAPPAN
Suggestion 1: കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷക്കായി പ്രത്യേക സേന രൂപീകരിക്കുക
Suggestion 2: സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അർഹത പെട്ടവർക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കുക ഓരോ പഞ്ചായത്ത്‌ വാർഡ് നെയും ഒരു യുണിട്ടായി കണ്ടു സർക്കാർ ആനുകൂല്യം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് നിശ്ചിത മാർഗനിർദേശം അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കുക
Suggestion 3: കേരളത്തിലെ റോഡ്‌ കളുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുക. റോഡുകൾ പുതുക്കി പണിയുമ്പോൾ നിശ്ചിത വർഷത്തേക്ക് അറ്റകുറ്റപണികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള കാരാർ കൂടി വയ്ക്കുക.
Suggestion 4: കേരളത്തിലെ പൊതുനിരത്തുകൾ, ആശുപത്രികൾ , മറ്റു പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശുചിത്വ പരിപാലനം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇതിനായി വേണമെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ഏജൻസികളെയും ഉപയോഗിക്കുക. ഹോട്ടൽ ലുകളിലെ ശുചിത്വ പരിപാലനത്തിന് പ്രത്യേക പരിശോധനകൾ നടത്തുക .
Suggestion 5: സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ അഴിമതി തടയുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള മനോഭാവം മാറ്റുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക


379

Name: Thejus
Suggestion 1: Transport Infrastructure:- Need good roads,Connected water route,small air ports.It will effect all day to day activities like Tourism,Investments,Construction,Medical,Health,Agriculture,Sales, Education,(Reduce petrol/diesel consumption/vehicle repairing coast/increase vehicle life/pollution/material coast/travelling coast..etc..).Think about coastal road from tvm to kgd.It is better for coastal protection also.
Suggestion 2: Energy sourses:- Increase the capacity of existing dam generators.Most of them are old.Think about Govt solar panel making units with the help of ISRO or any other sourses.
Suggestion 3: Protect water resources:- We have total 44 rivers.Make check dams after 5 km on words for each river.It will effect to increase the water level all time.Make sure to water flow maintaining from dam.
Suggestion 4: Availability of construction materials-:-Rock/Bricks/Sands. Most off the quarry areas are at greenery hill stations. Lotoff rock hills area spread at our kerala.There is no any enviromental problem if we take rocks from here.Take all this area to govt custody and give contractors to quarry works per vehicle basis.Govt also get good revenue and we can solve this row material problem.After years this can make good water reservoir.
Suggestion 5: Waste management:- First improve peoples knowledge for solve waste management at the starting point.Mainly we suffering two types of wastes(Foodwaste&Plastic waste).We can treat this easy if seperate this from starting point.


380

Name: Yanas Rajindran
Suggestion 1: Start a technopark like IT park in Calicut.
Suggestion 2: Build a bridge parallel to kutupuzha bridge.
Suggestion 3: start solid waste management system in all towns and villages
Suggestion 4: Upgrade the quality of our universities and schools
Suggestion 5: Bring tellicherry port to its former glory


381

Name: Jerish Mathew
Suggestion 1: വിഷമില്ലാത്ത കേരളം! പച്ചക്കറികളിലും ഭക്ഷ്യവിഭാവങ്ങളിലും ഉള്ള വിഷം പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ കര്ശന നടപടികള സ്വീകര്ക്കണം. ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിംഗ് നടത്തണം. കുട്ടക്കര്കെതിരെ ഉയര്ന്ന പിഴയും, ലൈസെൻസ് ക്യാൻസൽ തുടങ്ങിയ നടപടികള ഉണ്ടാവണം
Suggestion 2: പാലക്കാട്‌, കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ റോഡ്‌ വികസനം. ആറുവരി പാതയായി വികസിപ്പിച്ചാൽ അത് ബിസിനസ്‌ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും സാധാരാനക്കര്ക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകും
Suggestion 3: AC ബസ്‌ സർവീസ് കൂട്ടി എല്ലാ നഗരങ്ങേലും ബന്ധിപിക്കേണം
Suggestion 4: ഓട്ടോ സർവീസ് ചാർജ് മീറ്റർ രീടിംഗ് കര്ശനമായി നടപ്പാക്കണം
Suggestion 5: എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും പാതയോരത്ത് വൃക്ഷങ്ങള പിടുപ്പിക്കേണം


382

Name: premkumar
Suggestion 1: Utilise karunnya lottary fund to equip the government hospitals and medical colleges instead allowing privet hospitals to exploit it.
Suggestion 2: Establish district based cooperative banks to support NRIs
Suggestion 3: Set up industrial parks for NRIs at district level to expolit thier experience and knowledge.
Suggestion 4: Comrade, gift a sea water Desalination plant to Kerala,so that water in the reservoirs can be used more to agricultural purpose.let it be a all time big gift for kerala from LDF
Suggestion 5: Introduce permit system for liquer users.


383

Name: BAVITH K MEETHAL
Suggestion 1: Need to utilize new technologies and should be computerized all government department in order to avoid huge delays.
Suggestion 2: Education should be revised and it should be competitive with other states syllabus otherwise our new generation can not success.
Suggestion 3: 24/7 an effective helpline should be available for women and children
Suggestion 4: No compromise corruption and make sure corrupted people have punished
Suggestion 5: Utilize our tourism properly and bring more invest for future.


384

Name: antony
Suggestion 1: Road safety should be increased sir.Every year in kerala thousands of people die & families are destroyed becuase of accidents.Yesterday it was some one & tomorrow it could be YOU or ME or your family. Please do needfull


385

Name: Shemeer Sherif
Suggestion 1: Protect nature
Suggestion 2: Quit corruption
Suggestion 3: Development in a sustainable way
Suggestion 4: Security for every individual
Suggestion 5: Government have the responsibly to clear the allegation they face and work together for the economy.


386

Name: Reshma Raj
Suggestion 1: Please remove the education loan
Suggestion 2: All District in Kerala to provide the IT parks
Suggestion 3: In educated people to give the help to their own business .bank to give the loan without any securities
Suggestion 4: Please protect Women life .
Suggestion 5: Proceed Sabari railway works


387

Name: അരുന് പി കൃഷ്ണ
Suggestion 1: സർ, നമ്മുട കേരളം ഭക്ഷ്യ സാധനഗല്കയെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ്‌ ആശ്രയിക്കുന്നത് .തമിഴന്റെയും ആന്ധ്രാക്കാരന്റെയും ലോറി വരാതിരുന്നാല്‍ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ അടുപ്പ് പുകയാത്ത അവസ്ഥയിലാകും.കൂടാതെ ഈ ലോറിക്കുള്ളില്‍ വരുന്ന പച്ചകരികളും മറ്റും കാൻസർ പോലുള മാരക രോഗം വാഹകരും .ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് വേണും സർ .ഭക്ഷ്യ കാര്യറിൽ നമ്മൾ സ്വയം പരിയപ്ട്ട നേടണം സർ ....വിഷരഹിത ഭക്ഷണ പധര്ടഗലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്......ആ ലക്‌ഷ്യം നേടാൻ നമുക്ക് സഹകരണ സന്ഗംഗൽ ഉപയോഗപ്രടമാകും ....ഒരു ഗ്രാമത്തിനു വേണ്ട ഉള്ല്പന്നഗൽ അവ്ടുള്ള സങ്ങഗളുടെ സഹായതോടെ അവടെ തന്നെ ഉള്പടിപ്പികുകയും അത് ആ സംഘം തന്നെ ആ പ്രടെഷട്ടെ ഒരു പൊതു വിപണി ആയി മാറുകയും ചെയ്തു അവിടുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മിച്ചമുള്ളവ മറ്റു പ്രടെസത്തെ സന്ഘംഗൽ വഴി തഗളുടെ വിപണി വിപുലീകരിഛു നമ്മുക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാൻ സാധിക്കും...
Suggestion 2: നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പധിക്കുന്ന എന്നട്ടെ കുട്ടിയേയും ഒരു പത്തു വര്ഷം മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ കുട്ടിയേയും തരടംയപെടുതിയാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മനസിലാക്കും.ഈന്നട്ടെ 99% പാസ്‌ ഔടുള്ള 10-ഓ തരം കുട്ടിക്ക് ഒരു വാക്യം മലയാളത്തില് പോലും എഴുതാം സാധികുന്നിലാ...
Suggestion 3: നാളെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നാളുകള വളരെ വലിയ വരള്ച്ചയുടെ താണ് ....നമ്മൾ സുലഭംയെ കരുതുന്ന ശുദ്ധ ജലം കിട്ടാതെ വരുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല ......ഈ കനത്ത വേനലിൽ തന്നെ നമുടെ കൊച്ചു കേരളം വരള്ച്ചയുടെ കൈപ്പുനീരരിജിടുണ്ട്...നമ്മുടെ രാജ്യട്ടില്ലേ വടക്കാൻ സംസ്ടനഗളിലെ പോല്ലേ ആയി വരുകന്നു നമ്മുടെ കേരളവും...അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടിവെല്ലപ്രസ്നം നേരിടുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികകൾ സ്വീകരികാനുള്ള സന്മാന്നസ്സു തങ്ങൾ ചെയ്യണം
Suggestion 4: നമ്മുടെ കേരളതിൽ സ്ത്ര്രീകല്കെടിരായ അതിക്രമം വര്ദ്ധിച്ചു വരുകയാണ്...ജിഷ എന്നാ പെണ്കുട്ടി അതിനു നമ്മലെലരും നേരിട്ട് അറിഞ്ഞ ഇരയാണ് ....നമ്മലരിയാറെ എറ്റ്രയൂൂ ചിലപ്പോള നടക്കുന്നുടകും ചില ഒറ്റപെട്ട സംഭവങ്ങൾ അരഗേര്രുന്നുമുടകും...അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീസുരക്ഷയ്ക് പ്രടാന്യം കൊടുകണം...ഈ അതിക്രമാഗൽ കാടുന്നവരെ മാട്രുകപരമായ ശിക്ഷ നല്കണം
Suggestion 5: നമ്മുട്ടെ നാട്ടില്ലേ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും മയക്കുമരുന്ന് പോലുള ലഹരി മരിന്നുകല്ക് അടിമകളാണ്...കേരളത്തിലെ ബാറുകൾ നെരോധിച്ചപ്പോൾ എതുപോല്ലുള്ള ലഹരിപധാര്തഗൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു ...അതിനും ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്


388

Name: BIJU MATHEW
Suggestion 1: A Permanent remedy to scarcity of drinking water in Pandavanpara Area (Chengannur Minicipality/ Alleppy District). 1) Kindly make sure regular supply of drinking water from existing Water Tank by increasing pump capacity
Suggestion 2: A new Tank on top of Pandavan para exclusively for this Area.


389

Name: banoshlal
Suggestion 1: മഴ വെള്ള സംബരനികൾ എല്ലാ വീടിലും ഉണ്ടാവണം. ഇതു ഗോവെര്മെന്റ്റ് നേരിട്ടേ പഞ്ചായത്ത്‌ വഴി ചെയ്തെ കൊടുകെണ്ടാതാണ് .ഇതിന്റെ ചെലവ് ഈരു കൂട്ട്ടരും വഹികെണ്ടാതാണ്.പുതിയ എല്ലാ വീടുകല്കും അപ്പ്രോവൽ കിട്ടന്നമെങ്ങിൽ ഇതു നിർബന്ദമാകണം.
Suggestion 2: Useage of solar panel need to be increased in all the government office and other commercial areas. Energy generation from solar must be on of the major energy resources . Need to follow same as Cochin international airport strategy for the government offices and commercial factories / business units.
Suggestion 3: Need to make a plan for all cities and villages are very clean and tidy.


390

Name: Renjith E K
Suggestion 1: സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും എം.എല്‍.എ മാര്‍ ചെയ്യുന്ന വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ ഫോട്ടോ വച്ച് അവര്‍ തന്നെ ഫ്‌ളക്‌സ് വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം കൊടുക്കണം.
Suggestion 2: കേരളത്തിലെ റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാന്‍ കര്‍ഷകരുടെ റബ്ബര്‍ നേരിട്ട് സംഭരിച്ച്് സര്‍ക്കാര്‍ ടയര്‍ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കണം. ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരാത്ത ടയര്‍ വ്യവസായത്തിലൂടെ സര്‍ക്കാരിന് നേട്ടവും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ന്യായമായ വിലയും നല്കാവുന്നതാണ്. ടയര്‍ കമ്പനികള്‍ റബ്ബറിന്റെ കുറഞ്ഞവിലയിലും കൊള്ളലാഭമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. റബ്ബറിന് 240 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴുള്ള ടയര്‍ വില തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും.
Suggestion 3: പാരമ്പര്യമായി കൈമാറുന്ന ഭൂമി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സൗജന്യമാക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ ചെറിയ തുകയാക്കണം.
Suggestion 4: വമ്പന്‍മാര്‍ നല്‍കാനുള്ള നികുതി കുടിശ്ശിക നിര്‍ബന്ധമായും പരിച്ചെടുക്കണം. കിട്ടാക്കടമായി കിടക്കുന്ന വൈദ്യുതി ബില്‍ കുടിശ്ശിക പരിച്ചെടുക്കണം.


391

Name: M.K. Haridas
Suggestion 1: Please avoid 3rd person involvement in government policy matter which will make corruption and it will spoil the CM name.
Suggestion 2: Any police cases coming out of on any political issue should be dealt with 100% sincerely. This way your name will not get spoiled
Suggestion 3: Arrest the culprits who involved in all recent cases connected with rape and killing.
Suggestion 4: Revise all rates according to market. Example if petrol price reduce, reduce the bus fare and other connected industry rates accordingly.
Suggestion 5: Please do something on unemployment. This will make sure your second term.


392

Name: Lijo Devasia
Suggestion 1: LDF പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച എല്ലാ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുടെയും മേൽ സത്യസദ്ധമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം. പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് adjust ചെയ്യരുത്.
Suggestion 2: കേരളത്തിലെ NH മുഴുവനായും six line ആക്കി വികസിപ്പിക്കണം. അതിനുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ വേഗത്തിലാക്കണം. ന്യായമായ വില ഭൂമിക്ക് കൊടുത്തും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി വിട്ടുതരുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തിനു സർക്കാർ ജോലി നല്കിയും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുരുങ്ങി സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വേഗത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കുക.
Suggestion 3: ടോൾ സർക്കാർ പിരിച്ച് സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ടോൾ system രാജ്യത്തിന്‌ മുഴുവൻ മാതൃകയാകത്തക്ക രീതിയിൽ പൊളിച്ചെഴുതണം. ടോൾ പിരിവിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ ദുബായ് മാതൃകയിൽ (Salik) ഒരു system ഉണ്ടാക്കുക.
Suggestion 4: പ്രകടനപത്രികയിലെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ആയിരുന്നു. അതിൽ ഒരു ഉപാധി വെച്ച് നടപ്പാക്കണം. 25000 നു മുകളിൽ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവർക്ക് Contributory Pension രീതിയും. അതിൽ താഴെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവർക്ക് Statutory Pension രീതിയും നടപ്പാക്കണം.
Suggestion 5: നാടുനീളെ പന്തലുകെട്ടി പണം ധൂർത്തടിക്കുന്ന ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് പകരം CM-ന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് നേരിട്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും പരാതികൾ പറയുവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പുതിയതായി ഒരു ഓൺലൈൻ mailing system കെൽട്രോണിന്റെ സഹായത്തോടെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അധാർ കാർഡ് or Ration Card or Voter ID എന്നിവ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചു ഒരാൾക്ക്‌ ഒരു അക്കൗണ്ട്‌ പുതിയ online system-ൽ തുടങ്ങുവാൻ കഴിയണം. രേഖപ്പെടുത്തിയ പരാതിയുടെ status ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തക്ക രീതിയിലും ആയിരിക്കണം പുതിയ system. അതിനായി എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും ബദ്ധിപ്പിച്ച് Secretariat-ൽ ഒരു call center തുടങ്ങണം.


393

Name: Anoob
Suggestion 1: Please digitize all the government documents including aadharam and provide a common web portal for requesting different government certificates (village,medical,health etc.). Provide an option to know the status of submitted applications and common man have provision to escalate it to higher authorities if unwanted delay from officers. Reduce process and time.
Suggestion 2: Please reduce unwanted delay for PSC Exam to appointment. Conduct all the exams which has qualification as SSLC or higher through online , its already experimented by PSC .
Suggestion 3: Please create an express highway from Trivandram to Kasargod in the existing Road itself , so no need of taking additional land. Kochi Metro pillar approach can be used. DMRC is the best option to do it for us.
Suggestion 4: Place more waste bin in Corporation and Municipality areas. Educate peoples and provide option to arrange biowaste and plastic wastes in seperate cans . Create fertilizers using biowaste and reprocess plastic wastes. Start a company in CIAL model for waste management which has branches in all Districts.
Suggestion 5: Start more KSRTC bus night service from industry hubs like Smart City, Airport , Techno park and other places like Medical College,Railway station etc.


394

Name: arun
Suggestion 1: First information improve the character of communist party people those who sitting in the concerned post .Inform them to act as a part of government and do help for the people.Normally after getting the seat the communist people character is ,( i am the big one and some igose) .this will lead the party for failure after five year election .And communist party , if any one meet for one help , they will not do ,if they can .They know they can do and its not a wrong thing but they never do .This not fair for that party .Why the party again win now ,that is because of congress government irresponsible acting towards people ,and the people dont have any option to choose another party.so improve the front line people of communist party.The party have lot of ajendas but it must be useful for the present community and situation not for 100 years before rule and regulation .All my best wishes for the new government and Mr.Pinarai.Lal Salam .
Suggestion 2: Improve finance by normal tax
Suggestion 3: Prevent theft and illegal money laundering through budget
Suggestion 4: Police must be strong and liberal for citizen
Suggestion 5: Improve roads and ksrtc department adding new buses.Avoid fighting against opposition party and dont loose time .Add more technically qualified people to start new projects and development.


395

Name: അസീസ്
Suggestion 1: ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലം മാററത്തിന് ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാകുക.
Suggestion 2: പൊതുവിതരണ വകുപ്പിലെ സ്ഥലംമാററത്തിലെ അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കണം
Suggestion 3: Widen highways and improve travel facility


396

Name: Abdul Gafoor. P.H
Suggestion 1: 1. നിലവാരമുള്ള റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ച്‌ സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമം ആക്കുക. 2. നേരെ പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾക്ക് സിഗ്നലിൽ കയറാതെയും U -ടേൺ എടുക്കെണ്ടവക്ക് പ്രത്യേകമായും ലെയ്ൻ നിർമിക്കുക 3. വേഗപരിധി ഉയരത്തി യാത്രാസമയം കുറയ്ക്കുക.
Suggestion 2: 1. പോലീസ് സേനയെ ഇന്റർനാഷണൽ നിലവാരത്തിലേക്ക് (പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രവർത്തന മികവിലും ) ഉയർത്തുക 2. പോലീസിനെ സാധാരണക്കാര്ക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന (മറ്റാരുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ ) കേന്ദ്രം ആക്കി മാറ്റുക 3. എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പടെ) 24X7 പബ്ലിക്‌ ഹെല്പ് ഫ്രന്റ്‌ ഓഫീസുകൾ നടപ്പാക്കുക.
Suggestion 3: 1. സർക്കാർ ആശുപത്രികളോട് അനുബന്ധിച്ച് എല്ലാതരം ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യാൻ സംവിധാനമുള്ള ലാബുകൾ നടപ്പാക്കുക. 2. പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റരുകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ടതും ആധുനികവും ആയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക. 3. മരുന്നുകളുടെ വില നിയന്ത്രണവും ഒരേ മരുന്നുകളുടെ വില ഏകീകരണവും അത്യാവശ്യം.
Suggestion 4: 1. നഗരങ്ങളിൽ താമസ വാസസ്ഥലങ്ങൾക്ക് വാടക നിയന്ത്രണം, ക്ലാസ്സ്‌ തരം തിരിവ് , സുരക്ഷയും ശുചിത്വ വും നിയമങ്ങളും രേഗുലട റി ഏജൻസി യും കൊണ്ടുവരുക. 2. കുടിവെള്ള വിതരണം സർക്കാർ ഏജൻസി കളിലൂടെ മാത്രം നടപ്പിൽ ആക്കുകയും ഗുണനിലവാര പരിശോധനകൾ കൃത്യമായി നടത്തി വിതരണം ചെയ്യുകയും വേണം 3. മാർഗതടസ്സമായി നില്ക്കുന്ന വ്യ്ദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ, പരസ്യ ഹോർഡിങ്ങുകൾ, പാർട്ടി- മത ചിന്നങ്ങൾ , കോടികൾ മുഴുവൻ മാറ്റുക.
Suggestion 5: 1. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഏതുസമയത്തും സുരക്ഷിതമായി പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാനും പ്രധാന പാതകളോട് ചെർന്ന് വാഷ്‌ റൂമുകൾ 5 കി. മി. ൽ ഒന്ന് എങ്കിലും നിര്മിക്കുക. 2. സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫീസ്‌ നിരക്കുകളിൽ സർക്കാർ മേല്നോട്ടം ഉണ്ടാക്കുക. 3. വിദേശങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുവാൻ സർക്കാർ ജീവനക്കര്ക്ക് (വ്യദ്യുതി വകുപ്പ് ഉൾപ്പടെ) അവസരം ലഭിച്ചാൽ അവരെ അതിനു പ്രോത്സാഹിപ്പികുകയും അതിലൂടെ അവർ ആര്ജിക്കുന്ന കഴിവിനെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുക.


397

Name: BIBIN VARGHESE
Suggestion 1: ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനം. ആരോഗ്യരക്ഷ കേരളം.
Suggestion 2: അവശ്യ സാധങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കുക.മദ്യ നിരോധനം പൂര്ണമായും നടപ്പിലാക്കുക .
Suggestion 3: എല്ലാ പ്രൈവറ്റ്സ്ഥാപനഗലിലെയും സ്ത്രീ ജീവനക്കാരുടെയും വർക്കിംഗ്‌ ടൈം വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ആക്കുക .അങ്ങനെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുക .
Suggestion 4: ലൈംഗിക പീടനഗല്ക്കെതിരെ കര്ശന ശിക്ഷ നിയമം ഉറപ്പു വരുത്തുക .നിയമ ഭേദ ഗതികൾ വരുത്തുക .
Suggestion 5: കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിലവാരമുള്ള റോഡുകൾ വരണം .കേരളത്തിലെ പാവപെട്ട അര്ഹതയുള്ള ജനങൾക്ക് അവരുടെ അവകാശ ആനുകുല്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക .


398

Name: Rathish
Suggestion 1: Try to remove the wrong attitude of Govt officers especially Police towards public
Suggestion 2: A better hospitality in Public sector
Suggestion 3: Remove unqualified workforce in government sectors
Suggestion 4: More favorable environment for women/Girls
Suggestion 5: A step towards greenery


399

Name: Aji sam
Suggestion 1: Please implement the Kerala state policy on outdoor advertising fully. It would save lot of lifes in our roads.
Suggestion 2: Implement the Go.(ms) no: 271/2015/DMD DATED 24/06/2015 Which is kept in abeyance by former CM. With the windy and rainy season approacheing it should be done immediately


400

Name: Jophy
Suggestion 1: അഭിനന്ദനങ്ങൾ . അഴിമതി രഹിത ഭരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒാഫീസിൻെറ മാന്യത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക .
Suggestion 2: വിലക്കയറ്റം തടയുക . മാന്യമായ SSLC റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക .
Suggestion 3: ബന്തും ഹർത്താലുകളും പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക .
Suggestion 4: മറ്റ് പാർട്ടികളോട് സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുക . സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുക .
Suggestion 5: വിവാദങ്ങൾക്കിടയില്ലാതെ സത്ഭരണം നടത്താൻ ഈശ്വരൻ അങ്ങയെ പ്രാപ്തനാക്കട്ടെ , എന്ന് ഒരു പ്രവാസി. ALL THE BEST MR. PINARAYI VIJAYAN .


401

Name: Manikantan TR
Suggestion 1: ഇരിങ്ങാലക്കുട ഠാണാ-ചന്ദക്കുന്ന് ജംങ്ഷനുകളുടെ വികസനം വര്‍ഷങ്ങളായി കടലാസുകളില്‍ ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കുന്നു. പ്രതിവിധി കാണണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
Suggestion 2: ഇരിങ്ങാലക്കുട ബൈ പാസ്‌ (MLA) റോഡ്‌ പണി കഴിഞ്ഞു വര്‍ഷങ്ങളായിട്ടും ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ റോഡ്‌ കുണ്ടും കുഴിയുമായി. പ്രതിവിധി കാണണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
Suggestion 3: നിര്‍ധന കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും അശരണര്‍ക്കും ദരിദ്രര്‍ക്കും അനാഥര്‍ക്കും സഹായകരമായ പാക്കേജ് പ്രയോജനകരമായ രീതിയില്‍ തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കുവാന്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു.
Suggestion 4: കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ആതമവിശ്വാസം നല്‍കുവാനും കൃഷി ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപിക്കുവാന്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു.
Suggestion 5: കേരളത്തില്‍ വ്യവസായം തുടങ്ങാന്‍ മുന്നോട്ടു വരുന്ന വലിയ കമ്പനികള്‍ക് ആയാസകരവും സഹായകരവുമായ രീതിയില്‍ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങാനും അവര്‍ മൂലം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജോലി സാധ്യഥകള്‍ വര്ധിപ്പിക്കാനും അപേക്ഷിക്കുന്നു.


402

Name: Muneer
Suggestion 1: I just would like to mentioned to consider Mass contact program by each MLA to identify the citizen issues deeply to overcome the office firewall, & to make people activly participate in constituency, it will be useful to introduce CPM/CPIM party as a people friendy party
Suggestion 2: Govt data /communication to make more easily by digital medias


403

Name: dr muhamed siraj
Suggestion 1: eco friendly development
Suggestion 2: peaceful atmosphere
Suggestion 3: needs to fix all corrupted cases by case by case
Suggestion 4: needs to work on the avilability of drinking water in all over kerala
Suggestion 5: to raise job oppertunities for the jobless people


404

Name: Ranjith MK
Suggestion 1: Expand Information Technology department in district/Taluk level. Re arrange the IT organizations like C-DIT, Akshaya, Keltron,IKM, IT cell, etc. under this department. This may help the effective and fast implementation of e-Governance.
Suggestion 2: Develop Malabar Cancer Centre as Post-graduate institute of Oncology Sciences and Research. The need for a post graduate institute dedicated in oncology is to meet the demands of growing cancer patients of the region and to decentralize the treatment facilities
Suggestion 3: Combine all health support scheme into one roof. This may reduce the confusions and processing time and also very much helpful for patients and relatives.


405

Name: unnikrishnan
Suggestion 1: Harthal & strikes in essential services like transportation, hospital shall discontinue. The face of Kerala shall be changed from a state of strikes and Hartal to a progressive state. Please stop politics in educational institution. Presently in Kerala there is nothing so serious that Students shall comes to Street for fighting.
Suggestion 2: Make very good background and atmosphere for investment in higher and professional education even for private participants. Presently so many lower middle class students are going out of state for studies. WE should not miss. Let very good educational institution flourish in state, like various high quality Management institutes etc.
Suggestion 3: Make conducive atmosphere in Tourism. Please lift the ban on liquor serving in three star and two star hotels and some good bar for encouraging in tourism centers. No need for complete ban . So many parties and conferences are arranged in two star and three star hotels. Introduce some one day permit system for parties and conference for liquor permits like in Maharashtra.
Suggestion 4: Bring private public investments in major Rail projects. Make Health in Co-operative and private and public cooperative and non-profitable ventures. Encourage and build special Zones for investments and labour laws, let Keralites invest in Kerala without fear of losing the money and strikes.
Suggestion 5: Monitor projects in highest levels. Implementation of project is main criteria.


406

Name: Harish Payyanur
Suggestion 1: സാമ്പത്തീക സംവരണം നടപ്പിലാക്കുക . ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ചത്‌ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ സംവരണം അർഹിക്കാതവനോ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചത്‌ കൊണ്ട് മാത്രം മറ്റൊരാൾ എല്ലാ സംവരണവും അർഹിക്കുന്നവനും ആകുന്നില്ല . അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ജാതി - മത വ്യവസ്ഥയെ അങ്ങീകരികൽ ആകും.
Suggestion 2: പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിര്ത്തലാക്കുക , ആ റൂട്ടുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ക്ക് നല്കുക . തൊഴിൽ രഹിതർ ആകുന്നവരെ കെ എസ് ആർ ടി സി യിൽ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക . ഇത് സര്ക്കാരിന്റെ വരുമാനം കൂട്ടുകയും റോഡ്‌ അപകടങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്യും.
Suggestion 3: പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ കുടിശികകളും ( വൈദ്യുതി , ജലം ) ,എല്ലാ നികുതികളും ദരിദ്ര - ധനിക വ്യതസമില്ലതെ പിരിച്ചെടുക്കുക.ഇത് സര്ക്കാരിന്റെ വരുമാനം കൂട്ടുകയും പ്രതിച്ഛായ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും.
Suggestion 4: അഴിമതി വിരുദ്ധ അക്രമ രഹിത സുന്ദര കേരളം ആകട്ടെ നമ്മുടെ നാട് . അതിനായി കർശന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക, അത് മുഖം നോക്കാതെ നടപ്പിലാക്കുക .
Suggestion 5: ജല സംരക്ഷണവും വന വല്ക്കരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക . എല്ലാ റോഡുകളുടെയും ഇരു വശവും തണല മരങ്ങള വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, ഓരോ വീടിലും മഴവെള്ള സംഭരണികൾ നിര്മ്മിക്കുക .മഴവെള്ള സംഭരണിയും നിശ്ചിത എണ്ണം പുതിയ തണല മരങ്ങളും ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിലെ നിര്മ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമതി കിട്ടാത്ത വിധം നിയമ നിര്മാണം നടത്തി നടപ്പിലാക്കുക.


407

Name: sabunisar K
Suggestion 1: കേരള മുക്ക്യ മന്ത്രി ക്ക്‌ നമസ്കാരം .....കേരള സംബതവ്യവസ്ഥയെ താങ്ങും തണലുമായ പ്രവാസി സമുഹത്തിലെ ഒരങ്ങമെന്ന നിലയിൽ ...പ്രവാസി കളുടെ വേദനിക്കുന്ന മനസിലെ ഒരു സ്വപ്നവും ..... . 90 % പ്രവാസികളുടെയും ആഗ്രഹവുമായ ....കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം ....ഒരു ചെറിയ സംരംഭം തുടങ്ങുക എന്നതാണ് ....ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സഹിക്പികുന്ന പ്രൊജക്റ്റ്‌ കൾക്ക് രൂപം നല്കുകയും അതു നടപ്പിലക്കുകയം ചെയ്യാൻ മുന്കയ്യെടുകണം യെന്നപെഷിക്കുന്നു ...
Suggestion 2: കയറ്റു മതിയെ കൂടുതൽ സുതാര്യം ആക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നട്പ്പിലാകുക .
Suggestion 3: എയർ കേരള പോലുള്ള പ്രൊജക്റ്റ്‌ കൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലല്കുകു ക ...
Suggestion 4: മത നേതാകന്മാരുടെ രാഷ്ട്രീയ യ്ട്പെടലുകളെ ശക്തമായി ചെറുക്കുകയം ...മതേതര സംസ്കാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന ധീരമായനിലപടുകളിൽ ഉറച്ചുനിന്നു ഭരണം നടത്തുക ...
Suggestion 5: വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനഗളുടെ നിലവാരം ഉയര്ത്താൻ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ കയ്കൊള്ലുക ..


408

Name: manaf
Suggestion 1: സൈബർ സെൽ ശക്തമാക്കണം . സർ സൈബർ ലോകത്ത് പല വ്യാജ വാർത്തകളും പടച്ചു വിട്ടു ആളുകളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ശക്തമായി നിയന്ത്രിക്കണം. ചില ആളുകൾക്ക് നൂറിലധികം വ്യാജ ഐഡികൾ ഉണ്ട്. ഇവർ വലിയ കലാപത്തിനു തന്നെ നാളെ ഹേതുവായേക്കാം.. ഹാസ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളവ ഒഴിവാക്കാമെങ്കിലും വ്യക്തി ഹത്യകൾ നടത്തുന്നത് നിയന്ത്രിക്കണം.
Suggestion 2: ജയിലുകളിലെ കുറ്റവാളികൾക്ക് മനം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം..
Suggestion 3: മഴ വെള്ളം സംഭരിക്കുകയും, വീട്ടു മുറ്റത്ത്, വളപ്പിൽ ഒക്കെ മഴക്കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ജനങ്ങൾക്ക്‌ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം.
Suggestion 4: കൃഷിയെ ആത്മാർഥമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം..
Suggestion 5: മതേതരത്വം ശക്തമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ മുൻ കൈ എടുത്തു നടത്തണം.


409

Name: Jackson Joseph
Suggestion 1: IT : ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ IT നമ്മുടെ പ്രധാന വരുമാന മാര്ഗം ആയിരിക്കുകയാണ് . 1. കേരളത്തിലെ ഓരോ ജില്ലയിലും ഗവണ്മെന്റ് നിയന്ത്രിത IT പാർക്കുകൾ വേണം .നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം മോഡൽ വിദേശ മലയാളികളുടെ സഹായത്തോടെ ഗവണ്മെന്റ് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം . 2. ഒരു IT മന്ത്രിക്കുകീഴെ IT വിദഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതി ഉണ്ടാക്കി അതിനു വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കണം . 3. IT സ്ഥാപനങ്ങളായ TCS ,CTS ,Apple ,IBM മൈക്രോസോഫ്ട്‌ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുമായി ചര്ച്ച നടത്തി അവരുടെ പങ്കളിതതോടെയ് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം 4. കൂടുതൽ ഇന്കുബെട്ടർ സംരഭങ്ങൾ ഓരോ ജില്ലയിലും തുടങ്ങണം
Suggestion 2: കൃഷി : നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഉത്പാദന സംസ്ഥാനം ആകി വളര്താൻ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ചെറിയ കര്ഷക സംഘങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തീക സഹായം .പുതിയ വയ്പ്പ പദ്ധതികൾ
Suggestion 3: റെവന്യൂ വകുപ്പ് റീ സർവ്വേ മുതലായ മേഖലകളിലെ അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉധ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച പരത്തി ബോധിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ തുടങ്ങണം. എല്ലാ സർക്കാർ മേഖലയിലും ഇതാകാം
Suggestion 4: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ പാഠപുസ്തക അച്ചടിക്കു മുൻപേ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം .അത് സമയബന്ധിതമായി പൊതു മേഖല സ്ഥാപനഗളിലൂടെയ് തന്നെ പൂര്തിയാക്കുകയും വേണം . അധ്യാപക നിയമനഗലുദെയ് ഡാറ്റ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി അത് psc ക്ക് വിടുന്നതും നല്ലതാണു
Suggestion 5: അടിയന്തിരമായി പൂര്തിയകേണ്ട മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാലങ്ങൾ,റോഡുകൾ ഇവയുടെ ഡാറ്റ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി നിയമ തടസങ്ങൾ ഉള്ളവ അല്ലാത്തവ മുന്ഗണനാ ക്രമത്തിൽ പൂര്തിയക്കെണ്ടാതാണ് .


410

Name: Jobi Thottungal
Suggestion 1: We do not need bigger companies. but we can have service oriented companies. Look at singapore They have mainly into service based companies like logistics, warehousing facilities. etc... so we can avoid chemical/high pollution companies
Suggestion 2: 6 Line highway High speed Railway - Trivandrum to Kasargod
Suggestion 3: Public toilets and Drinking water
Suggestion 4: Security for all, we should not allow moral police. Look at Japan, anyone can go anytime anywhere without any security problem. Police should be a friend of citizen. Teach boys to respect girls
Suggestion 5: Strict checking in the area of Health/Food/Transport areas


411

Name: Balakrishnan TK
Suggestion 1: Sir, No forcible enforcement of hartals and bandhs and no avoidable inconvenience to people during it.
Suggestion 2: Police to work to help people. Strict action for bribe takers in police force particualrly
Suggestion 3: Corruption free system, where peoples requirements are met and officials are accountable.
Suggestion 4: Proper monitoring in utilisation of government fund and to ensure the same reaches to down level without pilferage
Suggestion 5: Look after the people regardless of political affiliations


412

Name: Nazeer Puthiya Mottakkal
Suggestion 1: State leave syllabus should be upgrade to CBSE and three language (English/Hinid and Malayalam) should give equal importance. After 12 class all state level student should be in a level to speek all these three language fluently.
Suggestion 2: There should be at least 6 line road from Trivandrum to Kasargod without any signal and High speed railway should be established with in 5 years
Suggestion 3: Governance should be through IT and all application should give acknowledge from the concerned office.
Suggestion 4: Police and government employee should give behavioural education.
Suggestion 5: There should proper waste management system all over kerala and action should be taken to preserve our enviornment.


413

Name: PGK Nair
Suggestion 1: Kindly free the People of Kerala from the evil of existing" Nokku Coolie system".
Suggestion 2: Kindly free the People of Kerala from the "BANTH (STRIKE)" of political parties every now and then. Let the political parties protest for reasons, but without a banth (strike) and making any inconvenience to the public.
Suggestion 3: Power cut without any reasons should be stopped If power cut is necessary, public may be informed in advance. In villages, it is a routine power cut intentionally to save electricity.
Suggestion 4: Community Lakes (Kulams) to be constructed at Panchayath level and rain harvesting should be made compulsory for all homes, to improve ground water level.


414

Name: Kavanakudy Mathew
Suggestion 1: Make provision for clean toilet facilities in all tourist areas. Especially this very important for ladies. There is not even a change room in Kovalam Beach
Suggestion 2: KTDC tourist hotging too els are charmuch , consideridng the the facility avaalable in KTDC hotels/ resorts. Also many of the beaches in Kerala are not safe for tourists. Must keep away all Gundas from these areas
Suggestion 3: In Greater Cochin area, consider no heavy trafic from 7 to 10 am and 4 to 5.30 pm. in the main roads.
Suggestion 4: Start unemploymnet for the people who loose jobs including seasonal farmers/fishery employs. The money should come from Full time employs of both government and private sector. No money shoud come from the Govt. The fat earning employs must bear the burden.
Suggestion 5: Every six months a commission must chect every minister and MLA s financial dealings and status. The commission must be headed from the Judiciry.


415

Name: JOHNY K.A.
Suggestion 1: Cleanliness.. strict action against who throw waste at road sides and public places, which causes all kind of diseases due to increase of mosquito, rats etc..
Suggestion 2: Corruption free Govt. departments.
Suggestion 3: Safety of all especially women and children
Suggestion 4: Free from Bandh and harthal, which is inconvenience to general public, especially who comes from outside... No political violence/murder, which affects general public or members of political parties, not leaders.
Suggestion 5: Good roads for smooth travelling, avoid drunken/underage/harsh driving.. construct foot fly over to cross roads... especially near cross roads and schools, markets..


416

Name: Ramachandran,pokkuruparambil, irinjalakuda
Suggestion 1: Introduce more town to town/Fast KSRTC services connected with major cities in kerala. Try to introduce Ladies Only KSRTC services in major cities, especially 8-30 am to 10-30 am and 3-3- pm to 6-30 pm. as a trial basis. Ration Store/Maveli store - Introduce to open on sunday 10 am to 3 pm and allow them a day off on other week days.


417

Name: Dr. SATHEESH MK KUMAR
Suggestion 1: Please take steps for conserving Green Kerala which ultimately focus on the cycling of plastic thrown along the entire sea shore of Kerala. This is one of the potential risks for marine environment. Steps may be initiated to reduce air pollution by incorporating CNG as vehicle fuel. Government may start units instead of private agencies for vehicle pollution monitoring with the support of Kerala Pollution Control Board.
Suggestion 2: Safety of women and girls. As the violent behaviour towards this class is progressing, this may end up with acute gender discrimination which would in turn trigger further violence and even terrorists can cash this situation to demolish our nation. Strict data records of labourers from other states may be registered with respective district headquarters.
Suggestion 3: Initiate awareness campaigns among school children of the cleanliness and health. Spread this message to the public of the vector diseases and its prevention to be initiated from our home in the wake of heavy monsoon predicted. Likewise, steps may be initiated to store rainwater as mush as possible in each house.
Suggestion 4: All higher education institutions in public sector may be encouraged to fix solar panels to cut short the use of electricity. Students will be trained to maintain them which would motivate them to think and act in new dimensions to explore indigenous methods to safeguard them.
Suggestion 5: Kerala was famous for its cultural heritage and we have produced sparkling scholars by virtue of the quality of education received in those time. Immediate steps may be adopted to reinstate the quality of education right from the higher secondary level for which meritorious teachers with good passion for teaching are to be selected. Teachers may be reviewed continuously and those who fail may be given office job.


418

Name: Jayaprakash
Suggestion 1: ജലപാതകള്‍ ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കുക
Suggestion 2: ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
Suggestion 3: നദികളും, കുളങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക
Suggestion 4: വൈദ്യുതി പ്രസരണനഷ്ടം കുറയ്ക്കുക
Suggestion 5: കാര്‍ഷികവിളകള്‍ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം


419

Name: vishnu v
Suggestion 1: കേരളത്തിന്റെ മതെതരുതും കാത്തു സുഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാതിതും ഒരിക്കലും മറക്കരുത്
Suggestion 2: സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രധാനിയം നൽകുക
Suggestion 3: വികസനം താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക
Suggestion 4: കര്ഷകര്ക്ക് വേണ്ട പരിഗണന നല്കുക
Suggestion 5: നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടി ,ഐ.ടി മേഘലകളെ കൈ വിടതിരിക്കുക


420

Name: VINOD.MC
Suggestion 1: സർ. ഞാൻ സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.എനിക്കു പറയുവാൻ, ജവാന്മാർക്കുള്ളതുപോലെ,(കാൻറ്റീൻ) പ്രവാസി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചു ടാക്സ് ഇല്ലാതെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുവാൻ ജില്ലകളിൽ ഓരോ സ്റ്റോർ


421

Name: Nixon Lopez
Suggestion 1: Try to bring good and clean vegetables from Tamil Nadu & Andhra. Proper tests should be conducted in Hotels. Food Safety is more important.
Suggestion 2: Try to avoid CITU from non-handling charges.
Suggestion 3: Get some job opportunities for Keralites.
Suggestion 4: Pls initiate Air Kerala.
Suggestion 5: Proper Roads


422

Name: Giji George
Suggestion 1: Please try to implement standardized daily wages for all types of skilled and unskilled workers throughout Kerala. This shall be announced and followed everywhere. This will ensure that both the workers and employers are treated fairly.


423

Name: ALI
Suggestion 1: Ministers should travel through the public roads politely, as like a normal person.
Suggestion 2: Protect Women and Children
Suggestion 3: Prevent our State from bribe, if u can...
Suggestion 4: Inform your cabinet ministers, that we are all using public money.
Suggestion 5: We have a hope in LDF Government


424

Name: LEKHA BHASKARAN
Suggestion 1: need minister for waste management kerala
Suggestion 2: encourage agriculture & farmers
Suggestion 3: protection to pools , rivers , forest
Suggestion 4: ladies protection
Suggestion 5: peaceful KERALA


425

Name: Renjith E K
Suggestion 1: സര്‍ക്കാരിന്റെയും മുന്നണിയുടെയും തീരുമാനങ്ങളും നിലപാടുകളും അതിനു ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ മാത്രം വിശദീകരണം നല്‍കുവാന്‍ ശ്രമിക്കണം. അത് അവസാനത്തേതുമാകണം. പിന്നീട് ചാനലുകളില്‍ പോയിരുന്ന് അവതാരകര്‍ ചോദിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിശദീകരിച്ച് കുളമാകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും ആരേയും ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വിടാതിരുന്നാല്‍ വളരെ നല്ലത്.
Suggestion 2: ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അങ്ങയുടെ ഗവണ്‍മെന്റില്‍നിന്നും പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും അത് ഒഴിവാക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം കൊടുക്കണം.


426

Name: Jithin
Suggestion 1: ഹർത്താൽ നിര്തലകാൻ വേണ്ട നിയമ നിര്മാണം നടത്താൻ അപേക്ഷികുന്നു .ജനങ്ങളെ മടിയന്മാരകു്ന ഹർത്താൽ നിര്തലകുക . വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പടിപ് മുടകി സമരം നിര്തലകുക . റോഡ്‌ ആരും ജാതകോ , സമരമോ ചെയാൻ അനുമതി കൊടുകതിരികാൻ നടപടി എടുകുക . നോക്ക് കൂലി നിര്തലകുക .പ്രവാസികളെയും നാടിൻറെ ബ്ബാാഗ്ഗാമ്മാണേണൂ കണ്ടു പുതിയ പ്രോജെച്ടുകളിൽ ഭാഗം ആകുക . എയർ കേരള പോലെ സ്ഥിരമായ ഒരു ബജറ്റ് എയർ സർവീസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ട നടപടി എടുകുക .
Suggestion 2: പൊതു മരാമത് വകുപ്ന്ടെ റോഡ്‌ ഡിസൈൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണം എന്ന് അപേക്ഷികുന്നു . റോഡുകൾ ഉണ്ടാകുനതിനു ഒപം കാനകളും ഉണ്ടാകണം ഇത് എവിടെ എങ്ങനെ എത്തിക്കും എനുലതിനും പഠിച് നടപടി എടുക്കാൻ അപേക്ഷികുന്നു .അശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ നിര്മാനഗലും നിരോദികുക . അനുവടികാതിരികുക
Suggestion 3: കുഴൽ കിണറുകൾ ഇനിയെങ്കിലും കര്ശനമായ ഉപാാദികലൊദെയും അനുമതിയോടെയും മാത്രം ചെയുവാൻ നിയമ നിര്മാണം നടത്താൻ അപേക്ഷികുന്നു .കുഴൽ കിണറുകൾ കുഴികാൻ ലൈസെൻസ് നിർബന്ദമകനം എന്നും അപേക്ഷികുന്നു
Suggestion 4: പോലീസ് ഡേപ്പാർട്മ്മേണ്ടൂമ്മ് ജനങ്ങളും തമ്മിൽ ഉള്ള അകലം കുറച്ചു , ജനങ്ങളുടെ സേവകരനെനു രീതിയിൽ ഉള്ള പ്പേരൂമ്മാാടാമ്മ് പോലീസുകാർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ നടപടി എടുക്കാൻ അപേക്ഷികുന്നു. സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രത്യേക പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അനുലദിക്കുക, ഇത് സ്ത്രീകള് പരാതി അറിയിക്കുവാൻ ഉപകാരം ആയിരിക്കും .മദ്യപിച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുനവര്ക് ജാമ്യം അനുലദികതിരികാൻ നിയമ നിര്മാണം നടത്താൻ അപേക്ഷികുന്നു . ബസുകളിൽ മദ്യപിച് യാത്ര ചെയുനത് നിരോദികുക എന്നും അപേക്ഷികുന്നു
Suggestion 5: കാലിക്കറ്റ്‌ സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകൾ സമയത്ത് നടത്താൻ ഉള്ള നടപടികൾ എടുക്കാൻ അബ്യര്തികുന്നു . ഇത് പോലെ ജനങ്ങള് വേണ്ട നിര്ടെസങ്ങൾ നടപ്പിൽ ആകാൻ ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാൻ ഉള്ള ആര്ജവം എല്ലാ പോതുപ്രവര്തകരിലും ഉണ്ടാകാൻ നടപടി എടുകുക .


427

Name: Mukundan
Suggestion 1: Make Kerala a Model state in this country in respect of all aspects.
Suggestion 2: Women safety,
Suggestion 3: Corruption free administration.
Suggestion 4: Strict traffic rules and Good Road infrastructure developments
Suggestion 5: Rainwater harvesting Mosquitto controlls and health care to eliminate Daungue fever, rat fever etc


428

Name: Mikky Michael
Suggestion 1: Request you to explore the possibility of one flyover at Venjarammoodu town on M C Road.


429

Name: manoj
Suggestion 1: new registered vehicles registration duratioplease n 15 years so stop stopping above 2000 cc vehicle


430

Name: gopalakrishnan t
Suggestion 1: construct maximum bypass roads foreseeing the future needs which enables skipping of town traffic barriers there by reduce the traffic blocks and air pollution. public transport should be encouraged with sufficient availability with safety and facility.
Suggestion 2: practical and easier methods for the waste management, especially for plastic waste.! some control should be made on flex, plastic carry bags and such popular and abundant plastic derivative usages! it is proven that awareness alone is not enough...!!
Suggestion 3: afforestation programmes should be implimented with pace along with the awareness programmes of environmental balance and biodiversity enhancement.
Suggestion 4: Health of every citizen should be protected through the government machinery so as no one of us become the prey of this business motive hospital culure.
Suggestion 5: Food materials available in the market should be of better quality and poison free. stringent measures to be taken against the adulteration etc. New act/laws to be made in this regard for the strict implimentation of the above.


431

Name: Balan K. Valavath
Suggestion 1: കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. കേരളത്തിന്റെ പഴയ കാര്ഷിക സംസ്കാരം അതിന്റെ എല്ലാ പെരുമയോടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ സര്കാരിനു മാത്രമേ കഴിയു. ജൈവ കൃഷിയുടെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വിഷ-ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കെണ്ടിവരുന്ന ജനങ്ങളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥക്ക് വിരാമമുണ്ടാവണം.
Suggestion 2: വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കച്ചവടം അവസാനിപ്പിക്കണം. കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ അനുവദിക്കാതെ ഇപ്പോഴുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ സൌകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു, പഠനരീതിയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഈ രംഗത്തെ പ്രഗൽഭരുടെ സഹായത്തോടെ വരുത്തിയാൽ ഒരു കഴിവുറ്റ പുതു തലമുറയെ നാളേക്ക് നാടിനു നല്കാൻ കഴിയും.
Suggestion 3: റോഡുസുരക്ഷ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ടെടുക്കണം. അശ്രദ്ധയോടെയും അഹങ്കാരത്തോടെയും വാഹനമോടിക്കുന്നവരാന് നല്ലൊരു ശതമാനം അപകടങ്ങൾക്കും കാരണക്കാർ. ഗതാഗതനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവരെ, അതാരായാലും കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ലൈസൻസ് സ്ഥായിയായി അസാധുവാക്കണം.
Suggestion 4: ഹർത്താലുകളും ബന്ദുകളും അവസാനിപ്പിക്കണം. ഈ സമരരീതി പ്രാകൃതമാണ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിനു യോജിച്ചതല്ല. ഇതുകൊണ്ട് നാടിനു നഷ്ടങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക്‌ യാതനകളും അല്ലാതെ ആര്ക്കും ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല.
Suggestion 5: നോക്കുകൂലി എന്ന വൃത്തികെട്ട പ്രവണതയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കുകൂലി വാങ്ങുന്നത് ലൈംഗീക വ്യാപാരത്തെക്കാളും മ്ലേച്ഛമായ നാണംകെട്ട പരിപാടിയാണ്.


432

Name: K B MOHANDAS
Suggestion 1: എല്ലാ തൊഴിലാളി സംഘടനകളെയും നിയന്ത്രിക്കണം അന്യായ കൂലി വാങ്ങുന്നത് തടയണം വാങ്ങുന്ന കൂലിക്കു രസീത് ഉടൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയണം രസീതിന്റെ കോപ്പി കൂലി കൊടുത്ത ആളുടെ കൈ ഒപ്പോടു കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ എല്പിക്കുവാൻ ഉത്തരവിടനം ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരി ഉറപ്പുവരുത്തണം. തങ്ങളുടെ വരുതിക്ക് നിൽക്കാത്തവരെ കയ്യുക്ക് കാട്ടി മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും നിയമം കയ്യിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളി സംഘടനയില്പ്പെട്ട എല്ലാവരും ഉടനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടനം.
Suggestion 2: അകത്തെതറ നടക്കാവ് റെയിൽവേ പാലം പണിയാൻ ഉടൻ ഉത്തരവിടണം, മലമ്പുഴ ബസ്‌ സ്റ്റേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി വേണം, മലമ്പുഴ ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ സ്ഥിരം ഡോക്ടര്മാരെ അനുവദിക്കണം ആശുപത്രിയുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കണം കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ കൂട്ടണം കഴിയുന്നത്ര ആധുനീക ചികിത്സ ഉപകരണങ്ങളും ലാബ്‌ ഉപകരണങ്ങളും അനുവദിക്കണം .
Suggestion 3: ഓടോറിക്ഷകളിൽ മീറ്റർ നിർബന്ധമാക്കണം, യാത്രക്കാര്ക്ക് രസീതു നല്കുന്നവിധത്തിൽ മീറ്റർ ക്രമീകരിക്കണം രസീതിൽ ഓട്ടോ രെജിസ്ട്രഷൻ നമ്പരും പുറപ്പെട്ട സമയവും എത്തിച്ചേര്ന്ന സമയവും ഉണ്ടാവണം ഇത് ഒരുപരുതിവരെ സ്ത്രീകളായ യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നല്കും.
Suggestion 4: എല്ലാ ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളുകളിലും നിലവാരത്തിനൊത്ത അദ്ധ്യാപനം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ബന്ദപ്പെട്ട അധികാരിയോ അവരാൽ നിർദെസിക്കപ്പെട്ടവരൊ നേരിൽ ചെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. മലമ്പുഴ ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ കായിക ഇനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ വിധത്തിൽ പരിശീലകരെയും അതിനുതകുന്ന സാമന്ഗ്രികളും അനുവദിക്കാൻ ഉടൻ നടപടി ഉണ്ടാവണം
Suggestion 5: ഓരോ ജില്ലയിലെയും നിരന്തര രോഗികളുടെയും 60 വയസിനുമുകളിലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷൻ മാരുടെയും ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം അതതു ബന്ദപ്പെട്ട വകുപ്പിൽപ്പെട്ടവർ അങ്ങോട്ട്‌ ചെന്ന് നിവർത്തി ചെയ്തുകൊടുക്കുവാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. തൊഴിലാളികളുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും നിര്ധനരുടെയും ഉന്നമനത്തിനും ഇവരെ സഹായിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ള കഴിയുന്നവരാണ് ഇ ഗവണ്മെന്റ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.


433

Name: RIFAS ABDUL KADER
Suggestion 1: കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് വിഷമുക്തമായ പച്ചകറികൾ ആണ്. പച്ചക്കരിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പുതിയ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കണം. അതു കൃഷിക്കര്ക്കും ജനങ്ങള്ക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപെടും. സാധനങ്ങളുടെ വിലനിലവാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം.
Suggestion 2: റോഡ്‌ വികസനം ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപെട്ട ഒന്നാണ്. ദിനം പ്രതി വാഹനങ്ങള വര്ധിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റോഡ്‌ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ല. പലപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ അപകട മരണങ്ങൾക്ക് കാരണം സൗകര്യങ്ങളുള്ള റോഡ്‌ ഇല്ലാത്തത് തെന്നെയാണ്. നാടിൻറെ ടുറിസം മേഖലയെ കൂടി ബാധിക്കുന്നതാണ് റോഡ്‌ എന്നത്.
Suggestion 3: കുടിവെള്ള പ്രശ്നവും, ആരൊഗ്യവുമാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം. കേരളത്തിന്റെ പല ഭാകങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം ശെരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല. വര്ഷം തോറും മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥ വെതിയാനം കൂടി ആകുമ്പോൾ ജനങ്ങള് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് പോയി കൊണ്ടിരിക്കാന്. അതിനു പരിഹാരം കാണണം. അന്യസംസ്ഥാനകാരുടെ വരവോടു കൂടി പല വിധ രോഗങ്ങളും കേരളത്തിൽ പടര്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കാന്. പല ഗവണ്മെന്റ് ഹോസ്പിട്ടലിലും സഔകാര്യം വളരെ കുറവാണ്.
Suggestion 4: അഴിമതിയെ ഉയര്തികാട്ടിയാണ് LDF അതികാരത്തിൽ വന്നത്. ആരോപണങ്ങൾ തെളിയികേണ്ടത് ഈ ഗവണമെന്റിന്റെ ബത്യധയാണ്. അതുപോലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയങ്ങളെ അടിച്ചമര്തുകയും വേണം. ഹർത്താൽ പോലുള്ള സംഗതികൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയണം. സ്ത്രീകള്ക്ക് നേരെ വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന അക്രമങ്ങല്ക്ക് ശക്തമായ ശിക്ഷ നിയമം കൊണ്ട് വരണം
Suggestion 5: പുതിയ തലമുറകൾ നാടിൻറെ വികസനങ്ങൾ ഇഷ്ടപെടുന്നവരാന്. ബിസിനസ്‌ രംഗങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് വരണം. അതുമൂലം ഒരുപാട് ആളുകള്ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.


434

Name: SOJAN
Suggestion 1: സ്ത്രീകള്ക്ക് എതിരെ നടക്കുന്ന അക്ക്രമങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത് .ഗോവിന്ദചാമിയെ പോലുള്ളവരെ നിയമത്തിന്റെ ഇളവുകൾ കൊണ്ട് രെക്ഷപെടാൻ അനുവദിക്കരുത്.ഇങ്ങനെ ഉള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചെയുന്ന ഒരു വെക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ കണ്ടാൽ പിന്നെ മറ്റൊരാള്കും അതുപോലുള്ള കൃതിയങ്ങൾ ചെയാൻ തോന്നരുത് .കാരണം പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ള അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മക്കളെ പുറത്തു ഇറക്കാൻ ഭയമാണ്.
Suggestion 2: കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക .കാരണം എനിക്ക് കൃഷിയെ ഇഷ്ടമാണ് .റബ്ബർ കൃഷി വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല .പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് നേരിടുന്ന കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് അത് ഒരു കാരണം ആണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു .കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തുക മറ്റുള്ള കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
Suggestion 3: ഭുസംരക്ഷണം നല്ലത് തന്നെ ആണ് .പക്ഷെ ഒരു കൃഷിയും ചെയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാടു ഭൂമി കേരളത്തില ഉണ്ട് .ഒന്നുകിൽ അവിടെ അനുയോജിയമായ കൃഷികൾ നടത്താൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക .അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പര്സ്ഥിതി പ്രവര്തകരുടെയും നിലപാടുകൾക്ക് മുന്നില് കീഴടങ്ങരുത്
Suggestion 4: ദയവായി പഠന നിലവാരം ഉയര്ത്തുക .ഇന്ന് കേരളത്തിലെ 10 ജെയിക്കുന്ന 20% കുട്ടികള്ക്ക് സ്വന്തം പേര് എഴുതാൻ അറിയാമോ എന്ന് സംശയമാണ് .പിന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുക .ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കള്ക്ക് തടവ്‌ ശിക്ഷ കൊടുക്കുക .മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തേണ്ട കടമ മാതാപിതാക്കള്ക് ആണ്.


435

Name: vijosh
Suggestion 1: Appointment in aided schools should only be through PSC.
Suggestion 2: Corruptions done by the former government should be enquired and give punishment.
Suggestion 3: Take action to find out the murderers of JISHA.


436

Name: SUNNY THARAKAN
Suggestion 1: Metro type train on all major routes - elevated through the median/ center of the road . - Less accidents - No Traffic jams - less body wear / less spinal disorders -These routes are already through the places where most of the people stays . - fast - saves lot of productive time - No pollution. - Cheaper ( although initial cost high, very cost effective on long run) EX. THRISSUR - Kunnamkulam - kozhikode- KANNUR with stops in important places. - KSRTC employees to be inducted to this department. .
Suggestion 2: I.T. parks every where especially near high ways.


437

Name: SUNNY THARAKAN
Suggestion 1: Metro type train on all major routes - elevated through the median/ center of the road . - Less accidents - No Traffic jams - less body wear / less spinal disorders -These routes are already through the places where most of the people stays . - fast - saves lot of productive time - No pollution. - Cheaper ( although initial cost high, very cost effective on long run) EX. THRISSUR - Kunnamkulam - kozhikode- KANNUR with stops in important places. - KSRTC employees to be inducted to this department. .
Suggestion 2: . I.T. parks every where especially near high ways.


438

Name: Purushan
Suggestion 1: Free to travel any where in the state any time
Suggestion 2: Stop Nokkukooli (Claiming wages on undo work)
Suggestion 3: Waste Management (proper disposal of Waste) and planting fruit giving trees in the side of the roads
Suggestion 4: Water sources(Rivers and Ponds) to be out of pollution
Suggestion 5: Stop killing on political opponents


439

Name: anupama m achary
Suggestion 1: സര്ക്കാര് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിയമനങ്ങൾ സര്ക്കാര് നടത്തുക
Suggestion 2: ഓരോ mla മാര്ക്കും ഓരോ നഗരങ്ങലോ ഗ്രമാങ്ങലോ ദത്തായി കൊടുക്കുക ..ഏറ്റവും നല്ല പുരോഗമനം നടത്തുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികങ്ങളും ഫലകങ്ങളും നല്കുക
Suggestion 3: ആര്ഭാട വിവാഹങ്ങല്ക്ക് നിയന്ത്രണം എര്പെടുത്തുക
Suggestion 4: പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഡോക്ടര്മാര്ക്ക് നിര്ബന്ധിതമായി 5 വര്ഷ സേവനം ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ നല്കുക
Suggestion 5: സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഉടനടി ശിക്ഷ ..യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ജാമ്യവും അനുവദിക്കരുത് .


440

Name: anupama m achary
Suggestion 1: സര്ക്കാര് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിയമനങ്ങൾ സര്ക്കാര് നടത്തുക
Suggestion 2: ഓരോ mla മാര്ക്കും ഓരോ നഗരങ്ങലോ ഗ്രമാങ്ങലോ ദത്തായി കൊടുക്കുക ..ഏറ്റവും നല്ല പുരോഗമനം നടത്തുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികങ്ങളും ഫലകങ്ങളും നല്കുക
Suggestion 3: ആര്ഭാട വിവാഹങ്ങല്ക്ക് നിയന്ത്രണം എര്പെടുത്തുക
Suggestion 4: പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഡോക്ടര്മാര്ക്ക് നിര്ബന്ധിതമായി 5 വര്ഷ സേവനം ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ നല്കുക
Suggestion 5: സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഉടനടി ശിക്ഷ ..യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ജാമ്യവും അനുവദിക്കരുത് .


441

Name: RAJEEV V
Suggestion 1: വിദ്യാർഥികളുടെ കഴിവും, ബുദ്ധിയും, ചിന്താശേഷിയും നശിപ്പിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലെ പരമ്പരകൾ (സീരിയലുകൾ) നിരോധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കർശ്ശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയോ വേണം. സീരിയലുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിന്നായി സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ മികച്ച സാഹിത്യ - കലാ-സാംസ്കാരിക-ബൌദ്ധിക നിലവാരമുള്ളവരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
Suggestion 2: കേരളത്തിലെ പാഠ്യ പദ്ധതിയും, സിലബസും ഉൾപ്പെടെ പരിഷ്ക്കരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും, ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ (സർക്കാർ - എയ്ഡഡ് ) നിലവാരവും ഉയർത്തണം.
Suggestion 3: സി ബി എസ് സി - ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണം. കൂടാതെ അത്തരം സ്കൂളുകളിലെ പഠനത്തിനു എൻ സി ഇ ആർ ടി/ അതിനേക്കാൾ ഉയര്ന്ന നിലവാരമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം.
Suggestion 4: എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക നിയമനം പി എസ് സി മുഖേനയാക്കണം.
Suggestion 5: തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഹൈസ്കൂൾ മുതലേ ഊന്നൽ നല്കണം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് / മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തണം. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണം വരുത്തുകയും സ്വാശ്രയ കോളേജുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും വേണം.


442

Name: sanilkumar
Suggestion 1: സർക്കാർ ജീവനകാരുടെയ പ്രവര്ത്തി സമയം കൂട്ടണം രാവിലെയ 9.00 മുതൽ 5.30 വരേയ പഞ്ചിംഗ് എര്പ്പെടുതനം , ആവസ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പുകൾ നിര്തലാക്കണം
Suggestion 2: ജീവനകാരുടെയ പ്രവര്ത്തി സമയത്ത് സംഘടന പ്രവര്ത്തനം എര്പ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള എസ്മ യിൽ ഉള്പ്പെടുതനം


443

Name: Sebastian Joseph
Suggestion 1: Congratulations Comr. Pinarai Vijayan. You should not forget from where you are so my request to be kind for poor people.
Suggestion 2: Communal violence must be abolished.
Suggestion 3: Give adequate respect to Comr. VS and work together
Suggestion 4: Try to reduce unemployment
Suggestion 5: All the best


444

Name: THOMAS M LUKA
Suggestion 1: Save Kerala from corruption at all levels, especially the govt. employees. I am a NYS employee for last 16 years. Not even one time I took bribe. Why all us will have to go through serious consequences. Make sure if any one takes bribe terminate him/her from the job and take away all the benefits including pension.
Suggestion 2: Collect the revenues properly including sales taxes.
Suggestion 3: Save the enviorment means don;t allow over exploration of natural resources and keep all water resources intact. May be in the future water may be costiler that oil.
Suggestion 4: Do justice to all the groups esp. the middle class agricluturist who are being treated badly by every govt. since they are not united.
Suggestion 5: No crime should go unpunished.


445

Name: Mukundakumar
Suggestion 1: Please appoint more nurses in government hospitals, especially in kanjirappally Ktm.dist. Also repair the hospitals properly, reschedule the duty time &job of nurses
Suggestion 2: Please provide much facilities to villages.make sure all street lights are working properly
Suggestion 3: Please sure that food Safty methods
Suggestion 4: Please avoid corruption by avoiding corrupted peoples
Suggestion 5: Please take care of NRI people & old agers


446

Name: വിവേക്
Suggestion 1: കരമന-കളിയിക്കാവിള രണ്ടാം ഘട്ടം ഉടൻ പൂർത്തികരിക്കുക.
Suggestion 2: തിരുവനന്തപുരം K.S.R.TC ടെർമിനൽ പൂർണമായി പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുക.
Suggestion 3: മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻറ് നടപ്പിലാക്കുക.
Suggestion 4: ചെറുകിട / കർഷക വ്യാപാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
Suggestion 5: വില കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക.


447

Name: Sreekanth
Suggestion 1: Waste disposal and waste management
Suggestion 2: Rain Water harvesting and conservation of water bodies
Suggestion 3: Afforestation
Suggestion 4: Better roads and its maintenance
Suggestion 5: Make more of government certifications and approvals transparent and online.


448

Name: Philip Parackal
Suggestion 1: Effective administration.....Time bound service
Suggestion 2: Roads Developments
Suggestion 3: Intensive awareness programmes against alchohol and druggs
Suggestion 4: Equal opportunities for education.....to improve the quality of Govt . Sector
Suggestion 5: To make peaceful atmosphere in Kerala.......


449

Name: Philip Parackal
Suggestion 1: Effective administration.....Time bound service
Suggestion 2: Roads Developments
Suggestion 3: Intensive awareness programmes against alchohol and druggs
Suggestion 4: Equal opportunities for education.....to improve the quality of Govt . Sector
Suggestion 5: To make peaceful atmosphere in Kerala.......


450

Name: SHAJI MON K
Suggestion 1: Avoid appointment of relatives in the personal staff of ministers
Suggestion 2: initiate electricity generation 1000MVA.
Suggestion 3: justice for JISHA-------------- ensure women safety ............,,,,,,,,,,,,,
Suggestion 4: Inform the ALL the development measures done by the GOVT. TIMELY
Suggestion 5: HOUSE TO ALL, NON PESTICIDE VEGETABLE TO ALL, CREATE A LAND BANK FOR CULTIVATION BY GATHERING UNCULTIVATED LAND


451

Name: A. Rahman
Suggestion 1: കോഴിക്കോടിൽ നിന്നും സൗദിയിലീകും തിരുച്ചും ഉള്ള സർവീസ് അടയന്തിരമായി പുനസ്ഥാപിക്കാൻ താങ്കൾ എത്രയും പെട്ടന്നു വേണ്ടത് ചെയ്യണം. ഒന്ന് നാട്ടിലേക്കു എത്താൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്സ്ഷ്ടപ്പെടുന്നുട്


452

Name: VALSARAJ PADICKAL
Suggestion 1: പരമാവതി തടയിണകൾ കെട്ടി വെള്ളം സംരക്ഷിക്കണം
Suggestion 2: കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം
Suggestion 3: സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സോളാർ വൈദ്യുതിയിൽ ആക്കുക
Suggestion 4: മാലിന്യനിർമർജനത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക
Suggestion 5: കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം അമർച്ച ചെയ്യണം


453

Name: ഹരികുമാർ.വി.റ്റി
Suggestion 1: വർദ്ധിച്ച അപകടത്തെ മുൻനിർത്തി അടിയന്തിരമായി മാമം കവലയിൽ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ സ്ഥാപിക്കുവാൻ എൻ എച് ന് നിർദ്ദേശം നൽകുക.
Suggestion 2: സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക പോലീസ് സംവിധാനം ഒരുക്കുക.എല്ലാ കവലകളിലും പോലീസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടുന്ന ഏര്പ്പാട് ഉണ്ടാക്കണം.
Suggestion 3: സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ജനോപകാരപ്രധമാക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്തരെ സജ്ജരാക്കുക.
Suggestion 4: അഴിമതി നിർമാജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ പൊതുജനത്തിന് ബോധവല്കരണം നൽകുക.
Suggestion 5: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലവിവരം പുറത്തുബോർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.


454

Name: rakhi
Suggestion 1: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാൻ തയ്യരവരുത്. മരം മുറിക്കൽ , കുന്നിടിക്കൽ, പാടം നികത്തൽ തുടങ്ങി പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം ചീയ്യുന്ന ഒന്നിനും ഇളവ് അനുവദിച് കൊടുക്കതിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ അതുവഴി സാധിക്കും. വിഷമയങ്ങളായ പച്ചക്കറികളും സുരക്ഷിട്ര്ഹമല്ലാത്ത മാറ്റ് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെയും വില്പന നിയന്ത്രിക്കണം
Suggestion 2: റോഡ്‌ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. ട്രാഫിക്‌ നിയമങ്ങള കർശനം ആക്കുക തന്നെ വേണം. അതിനായി സമര്തരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുവാനും സർകാർ തയ്യാറാവണം . റോഡുകള യട്രയോഗ്യം ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം
Suggestion 3: മാലിന്യ നിര്മാര്ജനം പിന്നെ പൊതു ശുചിത്വം ഇവ കാര്യക്ഷമം ആയി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പൊതു ഗതാഗതം തടസ്സ്സപെടുതുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിക്കണം.
Suggestion 4: റേഷൻ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമം ആക്കണം. പൊതുവിതരണം അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം
Suggestion 5: അഴിമതിരഹിത ഭരണം തന്നെ ആവട്ടെ LDF ഗവണ്മെന്റ് ന്റെ മുഖമുദ്ര. തീരുമാനം ആവാത്ത അഴിമതി കേസ് ഉകളും മാറ്റ് കേസ് കളും തെളിയണം. അക്രമ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നാടിൻറെ നന്മക്കായി ഒത്തൊരുമിച് പ്രവര്ത്തിക്കാം. LDF വരട്ടെ എല്ലാം നന്നാവട്ടെ .. lal salam


455

Name: Hameed
Suggestion 1: Labours for Agriculture works please provide labours from thozhilurappu 50% wage to be paid by Farmers and 50% from Thozhilurappu scheme. now farmers suffering non availability of labours to work in agricultural field this will increase our paddy and vegetable production. Remaining 50% amount can be used for Panchayat or village development.
Suggestion 2: Provide necessary raw material to build houses for Pravasi. Pravasi getting only short leave and they are suffering to build their house.
Suggestion 3: Give more attention stree suraksha. to stop violence against ladies and kids give capital punishment violators againt sexual harassment to kids and ladies.
Suggestion 4: More attention to be given to communal violence.


456

Name: AJEEV PUSHKARAN
Suggestion 1: കൃഷി പൊതുമെഘലയിൽ ആരഭിച്ചിട്ടു കര്ഷകര്ക്ക് അവിടെ ജോലി കൊടുക്കുക
Suggestion 2: കുറഞ്ഞത്‌ എല്ലാ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലെങ്കിലും വളരെ ആസൂത്രിതമായി ജല പൈപ്പ് , വൈദ്യുതി ലൈൻ , മലിന ജല പൈപ്പ് ശ്രിംഖലകൾ നിര്മിക്കുക.
Suggestion 3: പുതുതായി ഉള്ള ഓരോ കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മിതികൾക്കും 10 മരങ്ങൾ (അതിനു സമീപമോ അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമായ മറ്റിടങ്ങളിലോ) എങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം എന്ന് നിയമം കൊണ്ടുവരിക
Suggestion 4: പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള നല്ല പെരുമാറ്റരീതികളെ കുറിച്ചും, റോഡുകൾ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുക.
Suggestion 5: എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും / മുനിസിപ്പാലിട്ടികളിലും മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകളും മാലിന്യ ശേഖരണ സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുക.


457

Name: DIXON KD
Suggestion 1: ഏതൊരു ഉത്തരവാദിതപെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനും തെറ്റുചെയ്താൽ ഉടനടി ശിക്ഷ നല്കുക.
Suggestion 2: ഈ ലോകത്തിൽ ആര്ക്കും മറ്റൊരാളുടെ സ്വകാര്യ്തെയിലെക്ക് ക്യ്കടതാൻ അവകാശമില്ല .അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവനെ ശിഷികാൻ കഴിയുന്ന നിയമങ്ങൾ വേണം .
Suggestion 3: പൊതു സ്ഥലത്ത് പുകവലി കുനതും മദ്യപിച്ചു സല്യമുണ്ടാക്കുന്നതും ഗൌരവമുള്ള തെറ്റായി കണകിലെടുത്തു പോലീസ് പെരുമാറണം.അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രഷികൻ ഹെൽമെറ്റ്‌ വെകതതിനു ഞങ്ങളുടെ കയ്യില്നിന്നു കാശ് അടിച്ചുമാറ്റാൻ മാത്രം ഞങ്ങള്കൊരു പോലീസിനെ വേണ്ട,
Suggestion 4: ഒരാൾ മരണപെട്ടാൽ ആശ്വസിപിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട് അതിന്റെ വലിയ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ കൊടുകരുത്.ഉടനെ വീട് നല്കും.ജോലിനല്കും എന്നോകെ പറയുന്നതിലും നല്ലത് അവര്ക് നീതി നല്കിയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ്.
Suggestion 5: തമിഴ് നാടിലെ അധികാരികൾ 10 അവർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ 7 ജനങ്ങള്ക് കൊടുക്കുന്നു.കേരളത്തിലെ അധികാരികൾ 10 കിട്ടിയാൽ 10 എടുക്കും.5 ജങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരികും .ഒരു ദിവസമെങ്ങിലും അവർ ഇവിടത്തെ മന്ത്രി ആയെങ്ങിലെന്നു ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു.


458

Name: M B SUBASH CHANDRAN
Suggestion 1: Try to reduce the usage of plastic and disposal of the plastic items in a systematic way. Also the other wastes should be disposed off in systematic way.
Suggestion 2: Try to kill the street dogs those who create problems to the pedestrians and the public.
Suggestion 3: The supply of medicines in the Government Hospitals may be improved. Also please try to reduce the price of life savings medicines. Please recall the speech of Mr. Innocent in Lok Sabha regarding this matter.
Suggestion 4: All the roads in Kerala should be tarred using rubberised bitumen. This will help the rubber farmers as well as improve the quality of the roads and the roads will get a long life.
Suggestion 5: The results in all the Universities in Kerala are delayed. For example, the result of BHM (Bachelor in Hotel Management) in Kerala University conducted for S1 & S2 batches in 2015 January and July respectively not yet published. This will lead to year loss to the children and affect their future badly. Please try to release a time table for releasing the results in all the Universities in Kerala.


459

Name: Sanal
Suggestion 1: Equality in every part of the citizen The laws and disciplines should be followed in right manner. It must not be concentrated to particular person or a particular society or to a particular political group. Everyone should be under one law. Especially in the case of BAR case. According to my opinion all the Bars should be closed.
Suggestion 2: Peace for humans along with animals(stray dogs) Every bio-living in the planet has equal right to live without any danger. So i think you may take an appropriate decisions to eliminate such indifference
Suggestion 3: Sustainable development The development should not be restricted only to cities or only to a particular sector. The development should be in lifestyle of people,their entire attitudes and also to be a developed state as a foreign nation. We could make the state as actual "GODS OWN COUNTRY".
Suggestion 4: Lowering the pollution The pollution not means that the pollution from vehicle , but also from the industrial and other waste.The proper waste management is a serious problem nowadays. Rivers and roadsides are the main area for waste dump.So Iam suggesting for a waste treatment plant in every constituency or at least in every districts so that wastes are managed properly without any failure.This will also resolve the unemployment to some extent. This just my option which was in my mind for long time. So i kindly request you to take this point as critical.
Suggestion 5: Following the laws "The laws are to be followed not to be violated".Please take necessary actions for following the rules and regulations.


460

Name: Induchoodan V.S.
Suggestion 1: Rainwater harvesting must be begun in drought prone areas by the Government itself.Besides providing a reserve this will motivate more individuals also to take up the harvesting.This is very important today due to unpredictable rains and poor groundwater replenishment due to excessive use of interlocking tiles.
Suggestion 2: Waste disposal at source is not very practical due to space constraints and Government should bring back the old full-fledged paid home collection system and central disposal.This will reduce dangerous exposure to chemicals like dioxin and also the ever growing threat of stray dogs.
Suggestion 3: Jute bags can be cheaply sourced from West Bengal and made readily available throughout the state at a reasonable price and used to reduce the dependence on plastic bags. Meanwhile biodegradable plastic bags can be introduced to replace the unavoidable use of regular plastic bags like for example in buying fish.
Suggestion 4: When Public road safety is of paramount importance and there is a system in place to reduce at least partially over-speeding as well as use of mobiles and encourage use of helmets and safety belts ,it is surprising that the monitoring of the most important factor the -Road condition is largely ignored.There should be a system to fine the complacent attitude of authorities concerned too.
Suggestion 5: Why are the Autos in the capital city conducting interviews to take passengers when legally they cannot refuse a passenger? Autos cannot do so when they are an extension of the public transport system.Similarly there has to be a strict behavior code for the drivers and charging above the displayed rates should be prevented.They can however charge 50% extra as return charges to remote places outside a well demarcated 10 km radius city limits and during night hours between 9 pm and 5 am.


461

Name: Haridas Kaiprath
Suggestion 1: Expecting Pension scheme for NRI return people in Kerala
Suggestion 2: Ensure availability of clean Toilet and internet at public place.


462

Name: Anilkumar.V
Suggestion 1: Waste management in city
Suggestion 2: Water transport from Trivandrum to Kochi. It will boost tourism sector.
Suggestion 3: Proper management and monitoring on tribal welfare fund.
Suggestion 4: Education system should be re structute and spoken English should add on sylabus.
Suggestion 5: Ministers and MLA salary should fix on fixed package with all allowance.


463

Name: sabareesan.k
Suggestion 1: വികസനത്തിൽ ദീർഘ വീക്ഷണം വേണം
Suggestion 2: പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്തണം
Suggestion 3: ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം 100 ശതമാനം ഉറപ്പു വരുത്തണം
Suggestion 4: വിലകയറ്റം അകോള പ്രതിഭാസം ആണെന്ന് പറയാതെ ന്യായമായി പരിഹാരം കാണണം
Suggestion 5: ദളിതനിൽ വികസനം ഉണ്ടെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തണം .പാവങ്ങളെ പട്ടിണിക്ക് ഇട്ടിട്ടു വികസനം എന്ന വാക്ക് ദുരുപയോകം ചെയ്യരുത്


464

Name: padmesh chellath
Suggestion 1: പേര്‍സണല്‍ സ്റ്റാഫ്‌ ന്‍റെ എണ്ണം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക . 2 വര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ പേര്‍സണല്‍ സ്റ്റാഫ്‌ നെ മാറ്റാതിരിക്കുക
Suggestion 2: കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരിന്റെ നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്ന പദ്ധതികള്‍ തുടര്‍ന്നും നടപ്പിലാക്കുക
Suggestion 3: സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ഹാജര്‍ നില പരിശോധിക്കുക . ജീവനക്കാര്‍ കൃത്യ സമയം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക
Suggestion 4: സ്ത്രീ സുരക്ഷക്ക് വിദ്യാലയങ്ങള്‍ തോറും കൌണ്സിലിംഗ് നടത്തുക. ക്രിമിനല്‍ സ്വഭാവമുലള്ളവര്‍ക്ക് കോടിയുടെ നിറം നോക്കി സംരക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുക
Suggestion 5: കേരളം എന്ന വികാരം ഉയര്‍ത്തിപിടിച് കേന്ദ്രത്തില്‍ ഒറ്റകെട്ടായി സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുക . ഇനി മുതല്‍ യു ഡി ഫ എല്‍ ഡി എഫ് ബി ജെ പി വേറെ വേറെ കേന്ദ്രവുമായി സംസാരിക്കണ്ട


465

Name: Swaminathan.M
Suggestion 1: നിയുക്ത മുഖ്യന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഭരണം അങ്ങയുടെതകട്ടെ പ്രകടന പത്രിക മുഴുവനായും നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം
Suggestion 2: ജനതയിൽ നിന്നകലാതെ ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയി നിലകൊള്ളണം വികസനം ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ നിന്നും തുടങ്ങണം ആദിവാസി മേഖല പ്രത്യക പരിഗണ നല്കി അത് നടപക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരു ആദിവാസിയും വീടും കുടിവെള്ളവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കരുത്
Suggestion 3: സ്ത്രീ സുരക്ഷ പ്രത്യക പരിഗണന അര്ഹിക്കുന്നു
Suggestion 4: കേരളത്തില ഒരു സ്ത്രീയും പീഡിപ്പിക്ക പെടാൻ പാടില്ല
Suggestion 5: അഴിമതി ഒരു തലത്തിലും വെച്ച് പോരുപ്പിക്കരുത് എല്ലാവര്ക്കും ഭക്ഷണം , വെള്ളം, എന്നിവ ലഭിക്കണം... അഭിവാദ്യങ്ങൾ


466

Name: vibin p k
Suggestion 1: ഇത്രയും നാളും കഴിഞ്ഞുപോയ അഴിമതികള്‍ (അതേത്‌ പാര്‍ട്ടിയായാലും ) വെളിച്ചത്ത്‌ കൊണ്ടു വരണ്ട .അഴിമതി ഇല്ലാതെ അങ്ങടങ്ങുന്ന മന്ത്രിസഭ ഭരിച്ചു കാണിച്ചാല്‍ മതി.
Suggestion 2: അടുത്ത അഞ്ചു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ്‌ വോട്ട്‌ ചോദിക്കാന്‍ അഭിമാനത്തോടെ വരാന്‍ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിലായിരിക്കണം ഭരണം.
Suggestion 3: ഗവര്‍മെണ്‍റ്‌ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ നല്‍കുന്ന സൗകര്യങ്ങളും മറ്റും യഥാവിധി അവര്‍ക്കു കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത്‌ അര്‍ഹതയുള്ളവര്‍ക്കു തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്‌ എന്നും ഉള്ള ഉറപ്പ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലൂടെ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കണം.
Suggestion 4: ക്യാന്‍സര്‍ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങള്‍ ഉള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്ന ഷെല്‍ അതാതു പ്രദേശങ്ങളില്‍ രൂപപ്പെടുത്തണം(പണം പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നു കണ്ടെത്താം സാമ്പത്തികമായി മുന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക കൗണ്‍സിലിംഗ്‌ കൊടുത്താല്‍ മതി.)
Suggestion 5: ലിംഗവിഭജനം (സ്‌ത്രീ,പുരുഷന്‍,ട്രാന്‍സ്‌ജെന്റര്‍ ) ഒരു മേഖലയിലും ഇല്ലാത്ത രീതിയില്‍ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സാധ്യമാകണം.ട്രാന്‍സ്‌ജെന്റേഴ്‌സ്‌ മനുഷ്യല്‍ തന്നെയാണ്‌ .അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല അവരിങ്ങനെ ഭൂമിയില്‍ ജനിക്കുന്നത്‌. അതുകൊണ്ട്‌ അങ്ങയുടെ പ്രസംഗങ്ങളില്‍ (അങ്ങയെപ്പോലൊരാളാകുമ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ മുഖവിലയ്‌ക്കെടുക്കും ) ട്രാന്‍സ്‌ജെന്റേഴ്‌സിനെ വേറിട്ട രീതിയില്‍ കാണാതെ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം


467

Name: gishnuraju
Suggestion 1: സ്ത്രീ കള്‍ക്ക് നേരെ ഉള്ള ആക്രമണം തടയണം.
Suggestion 2: ഒരു കുഞ്ഞു പോലും പോഷക കുറവ് മൂലം മറിക്കാന്‍ പാടില്ല
Suggestion 3: അറുപതു വയസിനു മുകളില്‍ പ്രായം ഉള്ളവര്‍ക്ക് സമൂഹത്തില്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കണം
Suggestion 4: പെന്‍ഷന്‍ പോസ്റല്‍ വഴി ആക്കണം
Suggestion 5: മാലിന്യങ്ങള്‍ നിര്‍മാര്‍ജനം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധിതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കണം. മലിന രഹിത കേരളം ആകണം നാളത്തെ തലമുറയുടെ മുഖമുദ്ര


468

Name: Viswanathan K K
Suggestion 1: Bandh / Strike free Kerala. Give them alternate options to protest.
Suggestion 2: Create employment - service industry, mfg, agriculture. Make agriculture as an attractive profession.
Suggestion 3: Improve infrastructure a lot - Road (highway), Rail, water transport, bridges
Suggestion 4: Housing for all poor - directly under CM
Suggestion 5: Safe Kerala for Ladies / Girls & Elderly


469

Name: Sainudheen Kuttippulan
Suggestion 1: Prioritize the National Highway 4 line program especially in the Malabar region
Suggestion 2: Take up with Center Aviation the Calicut Airport issue and to give permission to airline companies to restart direct flight to Gulf countries especially to Saudi.
Suggestion 3: Enhance the e-governance and bring more government services to online and e-government.
Suggestion 4: Prioritize the clean Kerala that can save in health sector
Suggestion 5: Regulate the Kerala IT sector. There are lot of exploitation there.


470

Name: TANIYA GEORGE
Suggestion 1: REDUCE THE TRAFFIC
Suggestion 2: SAFETY FOR LADIES


471

Name: SREEJITH KRISHNAN
Suggestion 1: the intellects of our state are silent- in all areas- a good doctor - teacher- farmer - activist they want to do a lot- but no platform- for this so " Keralam samsarikkunnu" enna peril oru face book/whatsup/mobile koottayma -start cheyyuka- for every class- like doctors/house wives/lawyers/social activits/farmers/ - unbelievable crazy ideas will come from our people.
Suggestion 2: clean kerala enna peril- gandhi jayanthi divasathil- collecting all plastic waste thrown out in our public places- it will be a world record- all students/workers/ all together - we can collect plastic like an everest mountain.
Suggestion 3: we here about gunda people- only on some violent killing- they are here in between us- antigunda squad should be activated- with tigers like rishiraj singh on top
Suggestion 4: scholl opening is on ist week of june - when the heavy rain starts- a lot of epidemic diseases - will come across- just rescheduling the school opeing for 15th june will save our children a lot.
Suggestion 5: be sharp to all type of crime- political or otherwise- quotation killing whether political or otherwise- see as crime is a crime- we expect justice to all ...thank you


472

Name: Rajesh Mathew
Suggestion 1: Take strong steps to prevent Corruption
Suggestion 2: Develop more roads and maintain its condition
Suggestion 3: make sure co-ordination between departments. For eg: when planning roads , plan with KSEB and Water to avoid re-work and unnecessary maintenance. Make sure the roads are back to normal condition after each work.
Suggestion 4: Develop integrity and decency among ministers.
Suggestion 5: Make Govt hospitals in good condition, give supplies needed and give importance cleanliness. Do maintenance well. Take steps to avoid corruption


473

Name: renjith
Suggestion 1: Make Attingal bypass as fast as possible. All people who travels to Trivandrum roadwise getting strucked continuously on attingal.
Suggestion 2: Make all departments bribe free. Direct dismissal to the people who delays work for bribe Bring people like Rishiraj back to kerala so that departments will work efficiently.
Suggestion 3: Prove the Jisha case and make sure no such case will occur in next 5 year
Suggestion 4: National highway widening and dividers in NH as much as possible. If the dividers were implemented accident death rate will become very less.
Suggestion 5: Make a CM website for people to complain on bribery. Nowadays vigilance even not answering on bribery.


474

Name: Jayesh V R
Suggestion 1: Mangalore -Trivandrum അതിവേഗ റെയിൽ പാത സ്ഥാപിക്കുക
Suggestion 2: IT രംഗത്ത് കൂടുതൽ വികസനം . കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ IT പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുക .
Suggestion 3: സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയ്കായ്‌ പ്രത്യേകം സംഗങ്ങൾ രൂപികരിക്കുക . എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കുട്ടികല്ക്കായ്‌ കൌണ്സേല്ലിംഗ് സെന്ട്രെരുകൾ തുടങ്ങുക .
Suggestion 4: കേരളത്തിലെ പ്രധാന റോഡുകളുടെയെല്ലാം വീതി കൂട്ടുക .പ്രധാന നഗരങ്ങള്ക്ക് ബൈപസ്സുകൾ നിര്മിക്കുക .
Suggestion 5: ഒരു പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ അവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാധിപ്പികുവൻ കുട്മ്ബ്ശ്രീ കളുമായി ചേർന്ന് പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരിക .


475

Name: JAYAKUMAR P
Suggestion 1: Bribe free Govt offices especially revenue offices such as Village office, Taluk office, collectorate, Police station..etc. which can be monitored by special squad at dist. level and controlled by a central office at CM office. The complaint can be lodged with most use & friendly mechanism of mobile phones.
Suggestion 2: Attendance at govt office should be strictly monitored and ensure their service availability to common people.
Suggestion 3: Core sector of Kerala -Agriculture: Bare lands, paddy fields can be converted to cultivation of Paddy, vegetables ,coconut with the help of all youth organisations ,kudumbasrees,interested people ..etc. spending full / part time with the aid of govt and under the supervision of an agricultural officer at village/block level. This will make kerala a self sufficient state.
Suggestion 4: Encourage water transport and develop the existing water ways from Kasargod to Thiruvananthapuram especially for the transport of goods, Gas bullets and other hazardous goods For cities establish a transport system to avoid traffic issues. Use of common transport system can avoid this in cities having metro. But govt has to provide/ increase suitable common transport system inside cities. Also resolve the main bottlenecks of national highways/state highways/By-passes..etc.
Suggestion 5: Waste management system : A clear and efficient plan is required and should be implemented for the disposal of waste.


476

Name: HUSSAIN
Suggestion 1: എക്സ്പ്രസ്സ്‌ ഹൈ വേ കാസര്ഗോഡ് to തൃവണ്ട്രും .റോഡ്‌ വികസനം .
Suggestion 2: കഴിഞ്ഞ സർക്കരിന്റെയ് അഴിമതി സോളാർ ബാർ കോഴ എല്ലാം ഒരു ആദഞുസ്ത്മെനറ്റ് ഇല്ലാതെ ആത്മാര്തമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം
Suggestion 3: ഓരോ കുടുബത്തിനും സ്വന്തം മക്കളുടെ ജീവൻ വിലപെട്ടതാണ് .രാഷ്ട്രീയ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ജീവനും പൊലിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല .സ്വന്തം മകൻ നഷ്ട പെടു്പോൾ അതു ഒരു അച്ഛനംമമാർക്കും സഹിക്കില്ല
Suggestion 4: അഞ്ചു വര്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ ജനഗളുടെയ് മനസ്സില് ഈ ഭരണം തംഗ ലിപികളാൽ കുരിക്കപെടനം ,എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതികാരത്തിൽ വരണം
Suggestion 5: സർ അഴിമതി ഇല്ലാത്ത പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ് മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ല ഭരണം ആത്മരത മായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു .പ്രവാസി കല്ക്കായി വല്ലതും ചെയ്യണം


477

Name: Krishna Prajith
Suggestion 1: First request is to maintain law and order. Kerala people wants peaceful situation
Suggestion 2: Price control over daily essentials
Suggestion 3: Take stern action against the culprits i.e. like rape, Gundas etc
Suggestion 4: Like southern district CM and Ministers, Kannur Chief Minister or Ministers did not bring any developments in our Kannur district. Please concentratein our Kannur district and bring more industries, road expansion etc.
Suggestion 5: Avoid unwanted issues and do concentrate and ease access to the general public.


478

Name: Krishna Prajith
Suggestion 1: First request is to maintain law and order. Kerala people wants peaceful situation
Suggestion 2: Price control over daily essentials
Suggestion 3: Take stern action against the culprits i.e. like rape, Gundas etc
Suggestion 4: Like southern district CM and Ministers, Kannur Chief Minister or Ministers did not bring any developments in our Kannur district. Please concentratein our Kannur district and bring more industries, road expansion etc.
Suggestion 5: Avoid unwanted issues and do concentrate and ease access to the general public.


479

Name: Krishna Prajith
Suggestion 1: First request is to maintain law and order. Kerala people wants peaceful situation
Suggestion 2: Price control over daily essentials
Suggestion 3: Take stern action against the culprits i.e. like rape, Gundas etc
Suggestion 4: Like southern district CM and Ministers, Kannur Chief Minister or Ministers did not bring any developments in our Kannur district. Please concentratein our Kannur district and bring more industries, road expansion etc.
Suggestion 5: Avoid unwanted issues and do concentrate and ease access to the general public.


480

Name: Krishna Prajith
Suggestion 1: First request is to maintain law and order. Kerala people wants peaceful situation
Suggestion 2: Price control over daily essentials
Suggestion 3: Take stern action against the culprits i.e. like rape, Gundas etc
Suggestion 4: Like southern district CM and Ministers, Kannur Chief Minister or Ministers did not bring any developments in our Kannur district. Please concentratein our Kannur district and bring more industries, road expansion etc.
Suggestion 5: Avoid unwanted issues and do concentrate and ease access to the general public.


481

Name: Krishna Prajith
Suggestion 1: First request is to maintain law and order. Kerala people wants peaceful situation
Suggestion 2: Price control over daily essentials
Suggestion 3: Take stern action against the culprits i.e. like rape, Gundas etc
Suggestion 4: Like southern district CM and Ministers, Kannur Chief Minister or Ministers did not bring any developments in our Kannur district. Please concentratein our Kannur district and bring more industries, road expansion etc.
Suggestion 5: Avoid unwanted issues and do concentrate and ease access to the general public.


482

Name: ANAND ANJAKULATH
Suggestion 1: Strict Law to be implimented for welfare of the Ladies and Kids. Hygiene Public toilets for ladies to be provided for near the Bus stations and needful locations.
Suggestion 2: free and fearless life to be provided for all human beings, Strict Gunda act to be implimented.
Suggestion 3: Now the expatriates facing lot of problems, especially the time of travelling the vaccation seasons the flight charge is not bearable for midclass people. so lot of people cannot travel even years. like lot of issues to be solved.
Suggestion 4: Agriculture education system to be promoted from the school level, Practical and Theory classes to be provided for school children . This will motivate for children.
Suggestion 5: National Integration and Patriotism to be Included in the school sylllabus. preserve and conserve the water is important .


483

Name: Thanooj Kumar MK
Suggestion 1: Job for all ex servicemen in Kerala after retirement without waiting for anything
Suggestion 2: open Kannur air port urgently
Suggestion 3: Green Field Road work to be stopped due poor families they loss their house
Suggestion 4: Action against criminals without seeing the party
Suggestion 5: Govinda sami to hanged till death


484

Name: M MANIKANDAN
Suggestion 1: എല്ലാ അഴിമതി കേസുകളും അനേഷികണം
Suggestion 2: സരിത കേസ്സിന്റെ നിജ സ്ഥിതി പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം
Suggestion 3: അബ്കാരി നയം മാറ്റണം.
Suggestion 4: അഴിമതി വിരുത സുസക്ത ഭരണം കഴ്ച്ചവെക്കണം.


485

Name: MUHAMMED SHAREEF
Suggestion 1: Action may please be taken for bullet train project
Suggestion 2: speed completion of kannur airport and metro rail
Suggestion 3: strengthen the public sector undertaking in Kerala
Suggestion 4: action please be taken for poison free vegetable
Suggestion 5: mass campaign against use of alcohol and cancer


486

Name: A.V.Sujathan
Suggestion 1: Sir, Some farmers depend on coconut farming. The price is utterly down now and please do something to raise the price.
Suggestion 2: The Airlines always increasing ticket charges only Gulf sector. Please help this expatriate problem.


487

Name: ASWIN DAS
Suggestion 1: പ്രിയ സഖാവെ ,,ആദ്യമായി അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആണ് കേരളം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയെ അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രതീക്ഷ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുനതിന്റെ പരിപൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്വം താങ്കള്ക്കും താങ്കളുടെ ഗവര്ന്മേന്റിനും ആണ്. ഇതിനും മുന്പ് 1996 ലെ നായനാര് മന്ത്രിസഭയിൽ വൈദ്യുത മന്ത്രി എന്നാ നിലയില മികച്ച പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ചവെച്ച അങ്ങേയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലും മികച്ച പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ.
Suggestion 2: അഴിമതിരഹിതമായ ഒരു ഭരണം ആയിരിക്കണം അടുത്ത 5 വര്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കുവാനുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും അങ്ങയുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നു ഉണ്ടാകണം.
Suggestion 3: കേരളം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ആണ് തൊഴിലില്ലായ്മ, അഭ്യസ്തവിദ്യരായ നിരവധി യുവാക്കൾ തൊഴിലിനായി കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കു പോകേണ്ടി വരുന്നു. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രകടനപത്രിക പ്രകാരം കേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 25 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ അത് തൊഴിൽ രംഗത്തും കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിത്യിലും വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും.
Suggestion 4: ഇന്ത്യയിൽ സാക്ഷരതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത് നില്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളം ആണെന്നത് അഭിമാനാര്ഹം ആണ്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം താരതമ്യേന പരിതാപകരമാണ്. വിജയശതമാനം വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിവായിക്കനറിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും SSLC പരീക്ഷയിൽ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് ആ വിദ്യാര്തികളോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത ആയിരിക്കും. അതിനാൽ വിജയ ശതമാനം വര്ധിപ്പിക്കുനതിനു പകരം വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം വര്ധിപ്പിക്കുക
Suggestion 5: ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മദ്യനയം നിരോധനം അല്ല വർജനം ആണെന്ന് നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിചിട്ടുല്ലതാണല്ലോ.. അതിനാൽ തന്നെ മദ്യ വര്ജനതിനു വേണ്ടിയുള്ള ബോധവല്ക്കരണ പരിപാടികൾ സജീവമാക്കണം.


488

Name: johnson p abraham
Suggestion 1: ഞാൻ ജോൺസൻ പി എബ്രഹാം. സർ ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലെ തൊഴിലാളി ആണ് ഞങ്ങള്ക്ക് കിട്ടുന്ന വേതനം കുരവനന്നു അങ്ങേക് അറിയാമല്ലോ .അതുകൊണ്ട് എന്റ കൂട്ട് തൊഴില ചെയ്യുന്ന ആള്ക്കാരുടെ വേതനം കൂട്ടി അങ്ങ് ഇടപെടുമാന്നു കരുതുന്നു
Suggestion 2: വര്ഗ്ഗീയത കൂടിനില്ക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രി ആകുന്നതു അത് മാറി നല്ല ഐക്ക്യതോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ എല്ലാവര്ക്കും കഴിയാൻ അങ്ങയുടെ ഭരണം കൊണ്ട് സാധിക്കണം
Suggestion 3: നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല പുഷ്ടിപെട്ടുവരുവാൻ അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നല്ല ആശയങ്ങള ഞങ്ങള്ക്ക് പ്രചോദനം ആകട്ടെ എന്നാശിക്കുന്നു
Suggestion 4: മുന് മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ട് ആകാതെ അതതു മാസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരുടെ ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ നടത്തണം
Suggestion 5: നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു നേതാക്കന്മാർ പക്കുവതയോടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവര്തിക്കാൻ പ്രപ്തരകണം എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലക്കേണം എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു


489

Name: Pradeep Kumar P P
Suggestion 1: Make all the Sales Transactions by shops online so that sales can be monitored and they will pay the tax properly. The payment to the suppliers also to be done on line through bank transfer including cooperative banks so that Purchase and sales can be monitored to have better monitoring of sales tax which will increase the income to government.
Suggestion 2: One window system for any government operation to the Public using Akshya kedra by online for better monitoring and avoid corruption by the Government employees.
Suggestion 3: On line complanit registration for any government services with Key Performance monitoring indicators and proper actions on the online complaints.
Suggestion 4: Online Interaction sessions at lease once in 3 months with CM to listen the grievance directly from the Public to avoid gap between the public and CM
Suggestion 5: Make kerala 100% Digital than Digital India for attracting Corporate company like Apple , Samsung to start business in Kerala


490

Name: NOORUDDEEN KUMBLA
Suggestion 1: expecting good rules, peacefull,take the action for criminals,no need to religion issu.
Suggestion 2: no need to arthal and distroing public property
Suggestion 3: solve the necessary food price going up and make a power full police team
Suggestion 4: no need to kill and rape
Suggestion 5: please do the needfull action for every thing thanks a lot our owner royale salute for the higness


491

Name: Shermin Shali
Suggestion 1: Firstly, please accept congratulations and we all wish you the very best!!! Ensure the safety of WOMENHOOD. Establish a strengthened network from panchayath level to the top. Any women shall be protected at home, at work and any public place
Suggestion 2: Stop Corruption. Eradicate all the possibilities for getting corrupted from all levels by educating, enriching ethical and moral values and by monitoring and penalizing
Suggestion 3: Improve the roads!!! Pleassse.... So many lives are shed in the roads. Traffic management and patrolling need to be improved. (you can see how well our neighboring country like Sri lanka is doing this)
Suggestion 4: Provide the basic needs for the BPL and others on priority. we need to be more humane and compassionate for the less fortunate
Suggestion 5: Encourage the local investments, agriculture and farming. Please establish a political protocol and control for the politicians itself.


492

Name: vijaykumar
Suggestion 1: വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ആൻഡ്‌ വേസ്റ്റ് മാനേജ്‌മന്റ്‌ വേഗം നടപ്പാക്കുക.
Suggestion 2: തുന്ടങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോജെക്ട്സ് തീരെന്നതെനു ശേഷം പുതിയ പ്രോജെക്ട്സ് തുടങ്ങുക
Suggestion 3: കൈയേറിയ പൊതു സ്ഥലങ്ങള ഗവണ്മെന്റ് തിര്ചെടുത്തു റോഡ്നു വീതി കൂറ്റൂക, ഓട്ടോ സ്റ്റാന്റ്, ടാക്സി സ്റ്റാന്റ് മുതലായവ തുടങ്ങുക.
Suggestion 4: തിരുവണ്ടാണ്ട്പുരം, അങ്ങമലി തുടങ്ങിയ ksrtc സ്റ്റാൻഡിൽ ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫീസീസ് കൊണ്ട് വരിക - പ്രതേകിച്ചും പോലീസെ, പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസി വില്ലജ് ഓഫീസി മുതലായവ, ഇത് പൊതുജനത്തിന് വേഗം എത്തി ചേരാൻ പറ്റും


493

Name: Jilin
Suggestion 1: Ban Conventional road tarring .Now on wards only BMBC or higher model which is long lasting,safe and comfortable
Suggestion 2: Recruit only Heavy licence holders to KSRTC. This is the primary skill required
Suggestion 3: Promote Ayurveda and Yoga. Implement Yoga compulsory in schools
Suggestion 4: Start companys to produce products for Supplyco instead of depending private vendors and producers
Suggestion 5: Continue Rubber Production Incentive Scheme


494

Name: Sandhya CC
Suggestion 1: കേരളത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കണം.
Suggestion 2: അഴിമതിയ്ക്കെതിരെ കർശനനടപടിയുണ്ടാവണം
Suggestion 3: ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. മായം ചേർക്കുന്നവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം
Suggestion 4: പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകണം
Suggestion 5: സഞ്ചാരയോഗ്യമായ റോഡുകൾ വേണം


495

Name: SUMESH K K
Suggestion 1: നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ..... അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കണം
Suggestion 2: സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണം.
Suggestion 3: വില കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കണം.
Suggestion 4: മാലിന്യ നിർമാർജന പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തുക.
Suggestion 5: യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക.


496

Name: Jaison Scariah
Suggestion 1: Complete the work of the Ezhapuzha bridge near Kallissery. The work is going on very slowly, snail pace.
Suggestion 2: Traffic rules adhered correctly. Left overtaking should be fined. While standing in a line, cars, overtaking through the right should be fined heavily. This causes traffic block from the right hand side.
Suggestion 3: Religious freedom which RSS and sangh parivar is aiming to terminate.
Suggestion 4: Installation of electricity as soon as possible when it goes off during rains, etc.
Suggestion 5: Control of prices of food


497

Name: SHAHUL HAMEED PT
Suggestion 1: Rain water harvesting . we have give much importance to rain water harvesting such thing is easy in our state. we have to construct check dams a thadayana and to give literacy to people regarding the importance of rain water harvesting We have to use private investments and charity fund and to mobilize people fund from luxury .
Suggestion 2: to curtail bribery we have conduct studies regarding the departments which bribery system existing . we have literate people regarding the rights and services available . We have to strengthen institution like Akshya to get online services to people Registration, Motor vehicles , and police are the examples department which bribery practice as matter of right
Suggestion 3: we have to split police in to two department for investigation of crime and maintaining law and order
Suggestion 4: Govt has to interfere in open market and form co operative market for selling rural product which have state wide net work which will give job to dependents of farmers and will get double effect
Suggestion 5: W have to strengthen public education and co-education . Now all religious groups conducting their own education institution in which our new genration lost their tolerance


498

Name: Sreekumar.K.S
Suggestion 1: Cleaning and Developing work Parvathy Puthanaar. Prepair Desiya Jalapatha through this river.
Suggestion 2: Arrange KSRTC service with right time schedule. Now it is look like a chain service. For example I came to a Bus stop for KSRTC bus at 7.30am that time no buses are available. I wait for bus after half an hour 3 or 4 buses came in a same route. First and Second bus is very rush. Third and Fourth buses accompany with the 1st and 2nd buses with less number of people. If any doubt kindly check the time schedule of East Fort Kazhakootam Bypass Bus Service. You did not get a bus in right time.
Suggestion 3: Anayara Bus Terminal Operation. No bus service operating from this terminal. Kochuveli Railway Station, World Market, Kims Hospital, Veli Lake, Sankummugham Beach, Lords Hospital, Karikkakom Temple, Vettucadu Church, Technopark etc lot of important places near to this Terminal but No service is available.
Suggestion 4: Arrange an Open air theater at Sankhummukham Beach. Lot of programmes transferred to this stage form the Heart of city. It can help to avoid the rush in the city


499

Name: അമല്‍ സി ദാസ്
Suggestion 1: *കരുതലും, മുന്കരുതലും അത്യാവശ്യമാണ്- മഴക്കാലം വരാന്‍ പോകുന്നു, റോഡുകളും ഓടകളും നല്ല രീതിയില്‍ വൃത്തി വരുത്താന്‍ നടപടി വേണം. സാംക്രമിക രോഗപ്രതിരോധത്തിനു മുന്‍കരുതലുകള്‍ വേണം. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ഊന്നല്‍ കൊടുക്കണം. മഴവെള്ളം സംഭരിച്ചാല്‍ വേനലിനെ നല്ല രീതിയില്‍ നേരിടാം. മഴകാലത്തിനു മുന്‍പേ വീടില്ലത്തതോ ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന വീടുള്ള ആളുകളെ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി സഹായിക്കാനോ, പുനരധിവസിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള നടപടികള്‍ കൈകൊള്ളണ്ണം.
Suggestion 2: *സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനം ജനോപകാരപ്രദമായ രീതിയില്‍ പരിഷ്കരിക്കണം, അപേക്ഷകളുടെ കാലതാമസം ഒഴുവാകുന്നതിനു ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ എടുക്കണം. അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയന്ത്രിക്കണം. സര്‍ക്കാരിന്റെ ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ജനങ്ങളില്‍ എത്തുന്നു എന്നു ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള സംവിധാനം വിപുലപെടുത്തണം. അര്‍ഹരായ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനു കുറ്റമറ്റ രീതിയിലുള്ള മാനദന്ടങ്ങള്‍ പാലിക്കണം.
Suggestion 3: *ക്രെമസമാധാനം കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കെല്‍പുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എല്പ്പിക്കണം. നമ്മുടെ അമ്മ സഹോദരിമാര്‍ക്ക് പേടിയില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാനും ജീവിക്കാനും വേണ്ട സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണം. സ്ത്രീ സുരക്ഷക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘം രൂപപ്പെടുത്തണം. എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇപ്പോള്‍ പഠിക്കുന്നതും ഇനി വരുന്ന തലമുറയും 12 ആം തരം വരെ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന കരുത്തായ നിയമം നിര്‍മ്മിക്കണം, അതു വഴി സാക്ഷരതയും സാമാന്യ മര്യാദകളും ഉത്തരവാദിത്യ ബോധവുമുള്ള ഒരു നല്ല തലമുറയെ വാര്‍ത്തെടുക്കാം എന്നു മാത്രമല്ല ബാലവേല ഒരു പരിധി വരെ തടയാനും കഴിയും.
Suggestion 4: *അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിന്‌ ഊന്നല്‍ കൊടുക്കണം. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. കാര്‍ഷിക മേഘലയുടെ കരുത്ത് വീണ്ടെടുക്കണം. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ചെറുപ്പക്കാരെ കൃഷിയിലേക്കു ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപം കൊടുക്കണം. വ്യവസായങ്ങളെ ജനസാന്ദ്രദ കുറഞ്ഞ മേഘലകളിലേക്ക് പ്രത്യേകം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാന്‍ നടപടികള്‍ എടുക്കണം.
Suggestion 5: *വനവും പുഴകളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു ഗ്രാമസഭകള്‍ കേന്ദ്രീകൃതമായ സമിതികള്‍ക്ക് രൂപം കൊടുക്കണം. മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും സമരക്ഷിക്കാനും ഉളള ബോധവല്‍ക്കരണം കുറ്റമറ്റ രീതിയില്‍ നടത്തണം. പുഴ മലിനമാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് തക്ക ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളില്‍ കഴിവുതെളിയിച്ച, നീതിബോധമുള്ള, അഴിമതി രഹിതരായ ഉധ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കണം. ഋഷിരാജ് സിംഗ്, കളക്ടര്‍ അനുപമ, കളക്ടര്‍ പ്രശാന്ത്, തുടങ്ങിയവരുടെ സേവനം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. നന്മ നിറഞ്ഞ ഭരണം കാഴ്ച വെക്കാന്‍ അങ്ങേക്കും സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും കഴിയട്ടെ, മൂന്നരക്കോടി ജനങ്ങള്‍ കണ്ണും കാതും മനസ്സും തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധം ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും കരുതലും ശ്രദ്ധയും ദിശാബോധവും നല്‍കാന്‍ സഹായിക്കും.


500

Name: Sony Jose
Suggestion 1: ടയർ ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയാൽ റബ്ബർ വില ഇടിവ് ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ സാതിക്കും.
Suggestion 2: നെല്ല് പച്ചക്കറി ഉത്പാദനം ഉയർത്തി കേരളത്തിന്‌ ആവശ്യമായ അറിയും പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ തന്നെ ഉറപ്പു വരുത്തുക. അത് വഴി പ്രകൃതിയെയും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം
Suggestion 3: നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ മുന്ഗണന കൊടുക്കുക .
Suggestion 4: നിയമ സംവിധാനം എല്ലാവര്ക്കും ഒരേപോലെ ഉറപ്പു വരുത്തുക. കൈകൂലി വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജോലിയിൽ തുടരാൻ അനുവതിക്കരുത്
Suggestion 5: സര്ക്കാരിന്റെ ഭൂമിയിൽ മരങ്ങൾ വച്ച് പിടിപിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉള്ള വനഗളെ സംരക്ഷിക്കുകയും കൂടത്തൽ മരങ്ങൾ വളരുന്നത്‌ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയുക. മരണളുടെ പ്രടന്യതെകുരിച്ചു ബോടവല്കരണം നടത്തുക.


501

Name: Sajeev M
Suggestion 1: Stop corruption in all offices
Suggestion 2: Always keep secularism in very high level
Suggestion 3: Improve employment oppotunities
Suggestion 4: Always special consideration to financially poor section and all developments from the lower section
Suggestion 5: Aged family pension send to their hand directly without fail


502

Name: MATHACHERIL MATHEW MATHEW
Suggestion 1: Congratulation for your election victory with 91 seats, hope that you may able to do good things for the welfare of state. Find the most suitable online voting system for Non Resident Indians and implement with the approval of Central Government. Can you do it with in a time frame??????


503

Name: Sudhir Vaniyamparambath
Suggestion 1: All Government servants should serve for the public, they should do their duty properly with out corruption and negligence . Justice for all and take immediate action against all cases especially against womans.
Suggestion 2: Good service to be provided by our KSRTC to the public and expecting well maintained roads and bridges for easy travelling, and be a part of reducing daily accidents and deat
Suggestion 3: Wherever there is vacancies in Government sector appoint candidates and lead good services
Suggestion 4: All Ministers should do their duty in full fledged with out fail and they should be with the public, so the offices under the ministry also do good perfomance
Suggestion 5: Select smart and sincere officers for key post and let them do their duty with out favoring any body whoever they are;


504

Name: JESNA DIXON
Suggestion 1: സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോതനം നടപ്പിലാക്കുക
Suggestion 2: ജിഷയുടെ കൊലയാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ...സ്ത്രി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക ....
Suggestion 3: എല്ലാ റോഡ്സും വീണ്ടും ടാര് ചെയ്തു നന്നാക്കുക .....ട്രാഫിക്‌ സുരക്ഷ വീഴ്ച്ചയില്ലാതെ ചെയ്യുക ...
Suggestion 4: ഗ്രാമങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുക
Suggestion 5: എല്ലാ തരം നികുതികളും കുറയ്ക്കുക ..


505

Name: Jose Pathrose
Suggestion 1: Kindly arrange at least 4 lane high way from Thiruvanathapuram - kasaragod
Suggestion 2: we required good waste management system in kerala especially sewage treatment plant and waste recycling units.
Suggestion 3: safety for women and children required high priority
Suggestion 4: corruption need to be reduced or vanished from kerala, transparency need in all government office. make available all govt. services in fast manner.
Suggestion 5: please consider poor needy people, do not neglect them, may be they are helpless. but someone should take care the poor and needy. Best of Luck Sir.


506

Name: VISWANATHAN. K. P.
Suggestion 1: Please bring peace through out our beautiful Kerala.
Suggestion 2: Try to built Mahe bypass at the earliest.
Suggestion 3: Make force on Central Govt. for Thalassery - Mysore Railwqay
Suggestion 4: Make ban for strike in Educational Institutions in Kerala.
Suggestion 5: All the political leaders are individually in good terms. Try to make all the peoples of different parties in good terms.


507

Name: TIJO THOMAS
Suggestion 1: കേരളത്തിലെ കെട്ടിട നികുതി sq feet നിരക്കില്‍ എല്ലാവര്ക്കും ഏകീകരിക്കണം .eg , 2011 ല്‍ കുറിച്ചി പഞ്ചായത്തില്ൽൽ വച്ച 2200sq feet വീടിനെ 5500 RS ഞാന് നികുതി കൊടുക്കുന്നു . എന്നാല്ൽ പുതിയ SAME വീടുകള്ക്ക് RS 1000 മാത്രം .ദയവായി ഇതിനു പരിഹാരം കാണണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു .


508

Name: Anoop Vijayan
Suggestion 1: For a better Kerala kindly incorporate counselling as part of education at school level its self. To avoid women harassment, criminals etc.
Suggestion 2: For our future (Global warming) include green cap to more than 1000 sq building. and car polling concept to all major city and IT companies like techno park and info-park.
Suggestion 3: Do not allow to find a temporary solution. Ex Drinking water- Make them to understand how to save our water. Ex Save Pond,Trees etc.
Suggestion 4: Govt Agriculture fame. To protect farmers and unemployed people.


509

Name: NOORUDHEEN PALAKKANNIYIL
Suggestion 1: സംസ്ഥാനതിന്ടെ സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കായ് ഉതകുന്ന വൻകിട വ്യാവസായിക പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് വന്നു എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുക.
Suggestion 2: എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായി ഭവനം പദ്ധതി യാതർത്യമാക്കുക/നടപ്പിലാക്കുക .
Suggestion 3: സംസ്ഥാന പോലീസിന്ടെ കാര്യക്ഷമതയും കൃത്യതയും നീതി സംരക്ക്ഷണ ബോധവും വർധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന കർശന നിയമം നടപ്പിലാക്കുക .
Suggestion 4: മാലിന്യ മുക്ത കേരളം പദ്ധതി -കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുക .അതിനു സഹായകമേകുന്ന ആത്യന്തികമായുള്ള ഒരു solution കൊണ്ട് വരിക .
Suggestion 5: ഒരു വീട്ടിലെ ഒരാൾകെങ്കിലും ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസം സവ്ജന്യമാക്കുക.


510

Name: Aswathy S Nair
Suggestion 1: കേരളത്തിലെ റീജനല്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്ററിലെത്തുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന രോഗികള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സ,APL/BPL വ്യത്യാസമില്ലാതെ സൌജന്യമായി യഥാസമയം നല്‍കുക.മാരക രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണ-പാനീയങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുക.ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന മാരക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ ബോധവത്ക്കരണം നല്‍കുക
Suggestion 2: ഖാദി മേഖലയിലെ നിരവധി തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്രയമായ ; ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ഗ്ഗദീപമായ, കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോര്‍ഡിനെ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റാക്കി സംരക്ഷിക്കുക.കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോര്‍ഡില്‍ കിട്ടാകനിയായി തുടരുന്ന ശബളപരിഷ്ക്കര​ണം ദയവായി നടപ്പിലാക്കുക.
Suggestion 3: സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക.കേരളത്തിലെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ /സ്വകാര്യ ഓഫീസുകള്‍,പൊതു സ്ഥലങ്ങള്‍,സര്‍ക്കാര്‍/സ്വകാര്യ ബസുകള്‍,തീവണ്ടികള്‍ എന്നിവിടങ്ങളെ ക്യാമറാ നിരീക്ഷണമാക്കുക. ബസ് സ്റ്റാന്റുകള്‍/റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകള്‍/വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിശ്രമ മുറികള്‍ ഉറപ്പാക്കുകയും അവ ശുചിത്വമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക.
Suggestion 4: കേരളം പച്ചക്കറി ഉല്പാദനത്തില്‍ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുക.കേരളത്തിലേയ്ക്കുള്ള വിഷം നിറഞ്ഞ പച്ചക്കറികളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിക്കുക.
Suggestion 5: കേരളത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരത്തിനായി വിവിധ ഓഫീസുകളില്‍ കെട്ടികിടക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ ഉടനടി തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക. KPSC മുഖേനയുള്ള നിയമനങ്ങള്‍ കാലതാമസം കൂടാതെ നടപ്പിലാക്കുക.


511

Name: An
Suggestion 1: Mission for upgrading and uplifting existing government education institutions and government hospitals. Hail public contribution .


512

Name: PRADEEP KUMAR
Suggestion 1: കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളുടെ ഓവറ സ്പീഡ് , എയർ ഹോറ്ൻ എന്നിവ നിർത്തലാക്കുക
Suggestion 2: പ്ലാസ്റ്റിക്‌ കാരിബാഗ്കൾ നിരോദിക്കുക
Suggestion 3: എല്ലാ പുഴകളിലും , തോടുകളിലും ഓരോ കിലോമീട്ടരിലും, ത്ടയന്നയിടുക
Suggestion 4: വാഹനങ്ങളുടെ പുക ടെസ്റ്റ്‌ എന്ന പ്രഹസനം അവസാനിപ്പിക്കുക
Suggestion 5: കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടം അവസാനിപ്പിക്കുക


513

Name: Manu
Suggestion 1: സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള നടപടികൾ ഫലവത്തായി നടപ്പാക്കുക.
Suggestion 2: പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ യുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റം മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരത്തിലാക്കുക. വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഉല്പാദനനത്തിന് മുൻഗണന നല്കുക.
Suggestion 3: സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലാത്തവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ചികിത്സാ ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുക
Suggestion 4: ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ആശുപത്രികളിലേയ്ക്കെന്കിലും യാത്ര തടസ്സം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഗതാഗത നിയമ ങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുക
Suggestion 5: ഇനിയുമുണ്ടേറെ. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തുടർഭരണത്തിലേറാൻ സാധാരണക്കാരൻെറ ഹൃദയത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വികസനം കൊണ്ടു വരിക.


514

Name: RAGESH CHATHOTH
Suggestion 1: എല്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌/മുന്സിപളിടി കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഡയാലിസിസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുക .
Suggestion 2: മലബാര് കാൻസർ സെന്റർ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്ത്തുക .
Suggestion 3: എല്ലാ ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രികളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പേ വാർഡ്‌ സൗകര്യം വര്ധിപ്പികുക സർകാർ ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടര്മാരെ നിയമിക്കുന്നതോടപ്പം മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികള സ്വീകരിക്കുക . സ്വകാര്യ അസുപത്രികളിലെ ചികിത്സ ചിലവുകൾക് നിയന്ത്രണം എര്പ്പെടുത്തുക .
Suggestion 4: അതിവേഗ റയിൽപാത നടപ്പിലാക്കുക
Suggestion 5: സർകാർ ജീവനക്കാരുടെ ഓഫീസി ന്റെ സമയ ക്രമം പാലിക്കുക .


515

Name: Lijo John
Suggestion 1: കൈക്കുലി വാങ്ങുന്ന ഉദിയൊഗസ്തെർക്കു ഏതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരികുക . കൈക്കുലി കൊടുക്കാതെ തന്നെ കാരിയങ്ങൾ സുഗമമായി നടത്തണം
Suggestion 2: തൊഴിൽ നഷ്ടപെട്ടു നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന പാവപെട്ട പ്രവാസികൾക്ക് അവശിയമായ പുനരുദ്ധാരണം ഉറപ്പാകുക
Suggestion 3: കോളേജ് വിദ്യാർഥികളുടെമേൽ അട്മിഷനും ,മറ്റു ഫീസ്‌ , ഡോനെഷന് ഏന്ന രീതിയിലും മാനെജുമെന്റ് അടിചെല്പ്പികുന്ന ഭാരിച്ച തുകയ്ക് മാനധണ്ടം ഏര്പെടുത്തുക,,,ഇത് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭാവിക്കുനത് സാദരനക്കരയ ജനങ്ങൾ ആണ്
Suggestion 4: പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രീകളിലെ ചികിത്സക്കും ,,ഓപ്പറേഷനും ,,വാങ്ങുന്ന വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ -- 25 ലെക്ഷം ,,ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ --35 ലെക്ഷം ഏന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ,,ലെക്ഷങ്ങളുടെ കണക്കിന് പകരം , ,,ഇതേ ,,ഓപ്പറേഷനും ചികിത്സയ്ക്കും സര്ക്കാര് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫ്രീ സൌകരിയം ഒരുക്കുക ,,, സദാരനകാരനായ ആര്ക്കും അറിയില്ല മണിക്കുറുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര അതികം ലെക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏന്നു ഈ തുക ഒരു മനുഷ്യ ആയുസിന്റെയോ ,,ഒരു കുടുംബതിന്റെയോ ജീവിതകാല പ്രയത്നം ആണ് ഏന്നു അതികാരികൾ മനസിലാക്കണം
Suggestion 5: പ്രായം അയ മതപിതകളെ ഉപേക്ഷിക്കുനവ്ർക്കെടിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുക ,---,---,പെണ്കുട്ടികളെ ,,സ്ത്രീകളെ പീടിപ്പിക്കുനവർക്ക് തുക്കുകയർ ഉറപ്പകുക്കുകാ


516

Name: A K BHASKARAN
Suggestion 1: ആദ്യമായി രാഷ്ട്രിയ കൊലപതകഗൽ (യീത് പാർട്ടി ആയാലും) നിര്ത്തലാക്കുക.
Suggestion 2: സർകാർ ആനുകുല്ലങ്ങൾ അർഹാതപെട്ടെവേർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
Suggestion 3: സർകാർ ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടര്മാരുടെ കുറവുകൾ നികത്തുക.
Suggestion 4: മലബാരിണ്ടേ വികസനത്തിന്‌ വേണ്ടി ഊന്നൽ നല്കുക.
Suggestion 5: പണി മുടക്കിയുള്ള സമരങ്ങൾ നിര്ത്തലാക്കുക. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല നല്ല തൊഴിൽ സാധ്യത ഉറപ്പാക്കുക. കേരളത്തെ അഭിമാനപൂരിതമായ ഒരു നിലയിൽ എത്തിക്കുക. എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു.


517

Name: Dr. T.H. Ansar
Suggestion 1: ഒരു കുടുംബാഗം ഒരു ആഴ്ചത്തെക്കെങ്ങാനും ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ്‌ ആകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ തകർന്നുപോകുന്ന കുടുംബ ബജറ്റ് ഉള്ളവരാണ് ഭൂരിപക്ഷവും. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള പൊതു ജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപെടുത്തുക.
Suggestion 2: ഗൾഫ്‌ സാധ്യതകൾ നാൾ തോറും മങ്ങി വരുന്നത് പ്രവാസ തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഒട്ടേറെ പേര് ജീവിക്കുന്ന കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ കാണാതിരുന്നു കൂടാ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ, വിശേഷിച്ച് തൊഴിൽസുരക്ഷ വളരെ കുറഞ്ഞ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ, ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് വരിക.
Suggestion 3: കേരളം പോലെ ഇത്രയധികം മഴ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രദേശം, ജല ദൌർലഭ്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനേ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ വികലമായ ജല നയം (ജലനയം ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു) കാരണം ജല ദൌർലഭ്യം ഒരു തീരാ പ്രശ്നമായി നില്ക്കുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
Suggestion 4: റോഡുകൾ കൊലക്കളമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അപകടങ്ങൾപരമാവധി കുറയ്ക്കുന്ന, ഗതാഗതാവശ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി നിറവേറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഗതാഗത നയം രൂപീകരിക്കുക, നടപ്പാക്കുക.
Suggestion 5: ഒരു ആവശ്യവും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണാതിരിക്കുക, മറിച്ച് എല്ലാo പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ന രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുക.


518

Name: VENU KEECHERY
Suggestion 1: അഴിമതിക്കെതിരെ നടപടി വേണം
Suggestion 2: കുടിവെള്ള വിതരണം ജനകീയ ആവശ്യമാക്കണം.
Suggestion 3: PSC വഴിയുള്ളനിയമനം വേഗത്തിലാക്കണം.


519

Name: NABEEL MELETHIL
Suggestion 1: കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരുകള്‍ തുടങ്ങിവെച്ച എല്ലാ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുക.
Suggestion 2: അഴിമതി രഹിത ഭരണം കാഴ്ച വെക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങുക
Suggestion 3: സ്ത്രീകള്‍ കുട്ടികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക
Suggestion 4: അക്രമരാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ നടപടിയെടുക്കുക
Suggestion 5: സമഗ്ര മേഖലയിലും കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാതൃകാ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുക.


520

Name: Cidin
Suggestion 1: Sir, Santhosh george kulangara, sancharam travelogue fame can shares his different experiences from his journeys can contribute various valuable informations in different department for this govt, implementation of new ideas in tourism dept, road safety, nature, in educational field and so on. It will boost the new innovative government. Thanking you


521

Name: അഷ്‌റഫ്‌ മനോളി
Suggestion 1: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നാദാപുരം സ്വദേശിയാണ് ഞാൻ! ഓർമ്മ വെച്ച കാലംമുതൽ സ്വൈര്യജീവിതം സാധ്യമായിട്ടില്ല! തൊലിപ്പുറത്തുള്ള ചികിത്സകൾ പലതും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും വിജയിച്ചിട്ടില്ല, വിജയിക്കുകയുമില്ല! 95% പേരും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ ബാക്കി വരുന്ന 5% പേരുടെ ചെയ്തികൾ കാരണം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങൾക്ക് മടുത്തു! പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണു ഞങ്ങൾ, അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം ഒരു ബോംബ്‌ പോലും പൊട്ടാത്ത, ഒരു വീടുപോലും ആക്രമിക്കപ്പെടാത്ത, ഒരു ജീവൻ പോലും നഷ്ട്ടപ്പെടാത്ത ഏതു പാതിരാവിലും സഞ്ചാര യോഗ്യമായ ഒരു നാദാപുരം സാറിനു ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ?!
Suggestion 2: മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നു.
Suggestion 3: മേൽപറഞ്ഞത്‌ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു!


522

Name: Lajith Unnikrishnan
Suggestion 1: Protection for women. This must be first thing the new government has to take.
Suggestion 2: Eradicate the unemployment among educated students. Attract MNCs to Kerala soil.
Suggestion 3: The government should be a corruption free one. Need to take actions in the start itself.
Suggestion 4: Make detailed plan for the growth of rural regions. Especially in tribal areas. Still most of our tribal people are unaware of the present world.
Suggestion 5: Basic amenities for living must be enhanced. Reduce the price hike for commodities. Introduce plans in budget to mitigate the price hike for commodities, petroleum, and others.


523

Name: george
Suggestion 1: പൊതുനിരത്തിലെ വാഹന ഗതാഗതം എളുപ്പമാകുനതിനും അപകടം കുറക്കുന്നതിനും ഒരു ചിലവുകുറഞ്ഞ എളുപ്പമാര്ഗം 11. പൊതു നിരത്തുകളുടെ വശങ്ങളിൽ വ്യക്തികളുടെയോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ സാധനങ്ങൾ സൂഷികുന്നത് കർശനമായി നിര്ത്തലാക്കുക [ ഉദാ: തടി കല്ല്‌ ഉപയഗശൂന്യമായ മറ്റു സാധനങ്ങൾ ] 2.പോതുനിരതിനോട്ചെർന്നു അനധികൃത വാഹന പാർക്കിംഗ് നിര്ബന്ധമായും നിയന്ത്രിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചു ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ടൌണിലും


524

Name: Anu Ganesh
Suggestion 1: കുടിവെലപ്രശ്നം പരിഹാരികു്കാ. ... മഴവെള സംഭരണിയുടെ ആവശ്യകധയെപടി ജനഗളിൽ ബോധവല്കരണം നടത്തുക .
Suggestion 2: സ്ത്രിസുരശാക് പ്രേതെകമായ ഊൗന്നൽ നല്കുകാ .
Suggestion 3: മദ്യം നിരോധനം ഒഴിവാക്കി മധ്യവര്ജനം നടപപകുകാ.
Suggestion 4: വിദ്യഭ്യാസ മേഖലയെ കുട്ടമട്ടതാകുക്ക
Suggestion 5: കൃഷി പ്രോത്സാഹികപ്പികാനുള്ള നടപടികൾ കൈയ്കൊലുക .


525

Name: Sujith
Suggestion 1: Ecosystem is the first priority - please stop and avoid all projects which will affect nature. it is very important .
Suggestion 2: Make a solid step to stop the market of cancer initiating vegetables in kerala. if government wishes we can eliminates lakhs of cancer patients which will come in future
Suggestion 3: you cant stop but try decrease the bribing system in the government also in the organization.
Suggestion 4: control the bribing which is in the name of donation in the educational institute. who is eating all the money which is named as donation.
Suggestion 5: last but important - thousands of people are fall in to death or suffering because of several illness. initiate to create an insurance system which will help us in hospital by every manner. no body needs to die because they are poor. IF YOU ARE MAKING A GOOD CHANGE , WE WILL BE WITH YOU WITHOUT LOOKING YOUR PARTY AS I AM NOT A LDF LOVER.


526

Name: Balan Varma
Suggestion 1: നോകുകൂലി ഉടൻ തന്നെ നിർത്തുക. ചുമട്ടു തൊഴിലാളി റേറ്റ് കാർഡ്‌ പബ്ലിഷ് ചയ്യുക.
Suggestion 2: A rate card should be made for head load workers based on total wieght and pieces and a minimum wage .


527

Name: Babu
Suggestion 1: വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പും , തൊഴിൽ വകുപ്പും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം രൂപം കൊള്ളിക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും, പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു പുറത്തു ഇറങ്ങുന്നവരുടെയും DATA ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കണം . നമ്മുടെ നാട്ടിൽ , തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉയർത്തണം. IT , സെക്ടർ എന്നപോലെ electronics company കൾക്കും പാർക്ക്‌ തുടങ്ങണം. മിനിമം വേതന നിയമം അസംഘടിത മേഖലയിൽ ഉറപ്പു വരുത്താൻ കർശന നടപടികൾ എടുക്കണം . പഠനം പൂര്ത്തിയാകുന്ന 50% വിദ്യര്തികൽക്കെങ്കിലും , നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലി ഉറപ്പു വരുത്താൻ നടപടി വേണം .
Suggestion 2: ബജെട്റ്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടി ആയി , ഓരോ MLA യും, സര്ക്കാര് മൊത്തത്തിലും, നടപ്പിലാക്കിയതും, തുടങ്ങി വച്ചത് മായ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും, അതിന്റെ വരവ് ചെലവിനെ കുറിച്ചും, ചര്ച്ച ചെയ്യാനും,ജനങളുടെ മുന്നില് അവതരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി പ്രത്യേഗ നിയമസഭ സമ്മേളനം വിളിക്കണം.അതിനു വേണ്ട നിയമ നിര്മാണം നടത്തണം.
Suggestion 3: ജൈവ കൃഷി പരിപാലനത്തിന് ആകര്ഷകമായ പദ്ധതികൾ , ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ വഴി നടപ്പിൽ വരുത്തണം. റബ്ബർ മേഖലയെ സഹായിക്കാൻ , റബ്ബർ നു തങ്ങു വില കൂട്ടി , സര്ക്കാര് തന്നെ സംഭരിച്ചു റോഡ്‌ നിര്മ്മാനതിനു ഉപയോഗിക്കണം.
Suggestion 4: താഴെ തട്ട് മുതൽ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ അഴിമതിയും, ഉത്തരവതിത്വമില്ലയ്മക്കും എതിരെ കർശന നടപടികൾ എടുക്കണം. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും, പെട്ടന്ന് പരിഹരിക്കനുമായി നല്ല സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം.
Suggestion 5: വർഗീയതക്കും , ലൈംഗിക , അരാചകത്വതിനും , ലഹരിക്കും എതിരെ സ്കൂൾ തലം മുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കണം. നമ്മുടെ സർവകലശാലകലിൽ , മികച്ച VC മാരെ നിയമിക്കണം. എല്ലാവര്ക്കും, വീട് എന്നത് പോലെ, എല്ലാവര്ക്കും തൊഴിൽ എന്ന നയം രൂപികരിക്കണം . ആദിവാസികളെ പട്ടയം നല്കി നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ നല്കി പുനരധിവസിപ്പികണം.


528

Name: sulabha
Suggestion 1: സ്ത്രീ സുരക്ഷ
Suggestion 2: പട്ടികജാതിക്കാരോടുളള ജാതിമായ വിവേചനം തടയുക
Suggestion 3: കുടുംബശ്രീകളിൽ നിന്നും പട്ടികജാതിക്കാരെ കളളകേസുണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് തടയുക
Suggestion 4: സാന്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പഠിക്കുന്നതിന് സാന്പത്തിക സഹായം ചെയ്യുക
Suggestion 5: ക്ഷേമ പെൻഷനുകള്ൽ മുടക്കം കൂടാതെ നൽകുക


529

Name: seetha sugaandhi
Suggestion 1: sir please fill the all vacancies without wasting time via existing mainlist of psc and other semigovt organisations such as cape , ihrd and lbs.
Suggestion 2: call notification for librarian for higher secondary schools and library asst. for universities in kerala via psc.
Suggestion 3: please confirm the good working of community health centres in kerala.
Suggestion 4: fix a payscale for pvt sector working people
Suggestion 5: provide quality food through supplyco and ration shops.


530

Name: seetha sugaandhi
Suggestion 1: sir please fill the all vacancies without wasting time via existing mainlist of psc and other semigovt organisations such as cape , ihrd and lbs.
Suggestion 2: call notification for librarian for higher secondary schools and library asst. for universities in kerala via psc.
Suggestion 3: please confirm the good working of community health centres in kerala.
Suggestion 4: fix a payscale for pvt sector working people
Suggestion 5: provide quality food through supplyco and ration shops.


531

Name: anoop
Suggestion 1: മന്ത്രിമാർ ചെലവുകുറച്ചു സാധരനക്കാരെപ്പോലെ ജീവിക്കുക
Suggestion 2: സംസ്ഥാനജീവനക്കാർക്ക് ശനിയാഴ്ച അവധി ദിനമാക്കുക
Suggestion 3: പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ നിർത്തലാക്കുക
Suggestion 4: റെയിൽവേ ഇരട്ടിപ്പിനുള്ള നടപടി വേഗത്തിലാക്കുക
Suggestion 5: വികസനം നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന്റെ പുരോഗതിക്ക് മുന്ഗണന നൽകുക


532

Name: Sajesh Kumar
Suggestion 1: എല്ലാ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു നടപടി എടുക്കണം. പാർട്ടി ഉന്നയിച്ചത് വെറും രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം മാത്രം അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കണം.
Suggestion 2: BJP RSS കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു വിമോചന സമരം നടത്തുവാൻ നോക്കും. ക്രമ സമാധാന കാര്യത്തിൽ കക്ഷി ഭേദം നോക്കാതെ നടപടി എടുക്കണം.
Suggestion 3: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പറഞ്ഞത് പോലെ ഇവിടെ മറ്റൊരു ജിഷ ഉണ്ടാകാതെ അഭ്യന്തര വകുപ്പ് ജാഗ്രത പാലിക്കണം. സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം
Suggestion 4: കേരളം കണ്ടിട്ടിട്ടുള്ള പ്രഗല്ഭനായ മന്തിമാരിൽ ഒരാളാണ് താങ്ങൾ. വികസന കാര്യത്തിൽ ആ മിടുക്കും കാര്യശേഷിയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
Suggestion 5: ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഭൂരിപക്ഷം മൂലം പാർട്ടിക്ക് ഒരു സാമുദായിക സംഗടനയുടെയും ചെറു പാർടികളുടെയും സംമാര്ദ്ധതിനു വഴങ്ജതെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു


533

Name: SREEJITH
Suggestion 1: IN DAIRY SECTOR INTRODUCE SEXED SEMEN IMPORT FROM ABROAD
Suggestion 2: ALL GOVT SCHOOL CONVERT SMART SCHOOLS
Suggestion 3: HIGENE GOVT HOSPITALS
Suggestion 4: ORGANIC FARMING THROUGH DAIRY FARMING
Suggestion 5: GREEN KERALA -SOCIAL FORESTRY


534

Name: Praveen narayanan
Suggestion 1: Pls make people to follow the road rules to avoid accidents, for that the driving licence shoud be given only once.people are fully proficient on road.rules.
Suggestion 2: Pls fix the problem of waste mamagement in tvm city
Suggestion 3: Pls try to fix.the pesticide problems in vegetables and fruits by making people who are.selling these aware of the consequences
Suggestion 4: To educate govt staff tp be polite to common man a smile is more than enough
Suggestion 5: Avoid politic parties in blocking roads and.causimh.problems to.peoples normal life


535

Name: SAMEER THAYYIL PURAYIL
Suggestion 1: Protection for ladies and children at any time during their work and other situations and strict punishment has been make sure by government for those who make offense.
Suggestion 2: Freedom for any religion and cast people for performing their worship as per their religious or any other sector. Nobody should insult any other religion and protect the country from fascism.
Suggestion 3: Control the raising of price of food and household items and should encourage the production of all agriculture I our own Kerala and to keep the health as good of people.
Suggestion 4: Drinking water is an important matter in our country and to keep the all cities clean and tidy. Infra structure such Road in all cities should be maintained within limited time and control corruption in those field.
Suggestion 5: For Pravasees , the flight ticket rate shall be control and it is an optimum level specially on vacation time.


536

Name: T. PRASAD MENON
Suggestion 1: The voter, irrespective of his politics should be given a chance to meet the CM when they come to him to explain their grievances. If their problem can be solved, it has to be done at the earliest and if it is not possible the matter has to be detailed to the Voter. At any cost the CM should not make a situation that the voter has to meet him once again to know the details.
Suggestion 2: It is a usual practice, that the CM or the Ministers will attend to the problems of the people only when he is accompanied by any of the local party leader. At any cost this situation has to be avoided as there is every chance for a corruption at some level, or some place.
Suggestion 3: All our Party men and our like minded people should be treated well and everything possible has to be done to them to help them out from any problems they are facing. A few good words, a pat,a smile will give the masses lot of mental satisfaction which will help our party in along run.
Suggestion 4: Every care has to be taken that the entire staff at your Office should meet and interact with people with a smiling face with a touch of love and care. The rude attitude of personal staff will surely damage the image of the Minister.
Suggestion 5: Comrade, if any one come to meet your for any favor or with any request, while attending to them an formal inquiry about their kith and kin will have magical effect. wishing you all the best...!!! Revolutionary Greetings...


537

Name: Sudeesh Kumar.S.K
Suggestion 1: എല്ലാവര്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസം. - ഗവ-സ്വകാര്യ പങ്കളിതതോടുകൂടി 1 മുതൽ 12-അം ക്ലാസ്സു വരെയുള്ള ഗവ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യാ ക്ഷമതയും നിലവാരവും വർധിപ്പിക്കൽ, ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും മാതൃക ഹൈ സ്കൂളുകൾ അതിലൂടെ എല്ലാവര്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസം.
Suggestion 2: എല്ലാവര്ക്കും ജലം - വാർഡു തലങ്ങളിൽ ഗവ-സ്വകാര്യ പങ്കളിതതോട് കൂടി പൊതു കിണർ നിര്മാണം/നവീകരണം "എല്ലാവര്ക്കും ജലം" പദ്ധതി, അതിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഭാവിയിലെ ശുദധ ജല ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കൽ
Suggestion 3: ഹരിത കേരളം - മാസം 500 യുനിട്ടിൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗമുള്ള ഗാര്ഹിക യുനിട്ടുകല്ക്കും 5000 യുനിട്ടിൽ കൂടുതലുള്ള വ്യാവസായിക യുനിട്ടുകല്ക്കും KSEB പങ്കളിതതോട് കൂടി "മരം ഒരു വരം" നിര്ബന്തിത മരം നടൽ പദധതി.
Suggestion 4: സ്ത്രീ സുരക്ഷ - ജന സുരക്ഷ : കംപ്ലൈന്റ്റ്‌ രേജിസ്ട്രഷന് ഓൺലൈൻ സംവിധാനം, സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക SP റാങ്കിൽ നയിക്കുന്ന പോലീസ് സേന ഓരോ ജില്ലയിലും.
Suggestion 5: എല്ലാവര്ക്കും തൊഴിൽ: വാര്ഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൺലൈൻ രേജിഷ്ട്രേശൻ മുഗേന എല്ലാവര്ക്കും വാര്ഷിക തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കൽ പദ്ധതി


538

Name: Jithin Babu
Suggestion 1: എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ 50% നിയമനങ്ങള്‍ PSC യ്ക്ക് വിടുുക
Suggestion 2: പോലീസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റില്‍ യൂണിയന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നിരോധിക്കുക.
Suggestion 3: KSRTC യുടെ പെന്‍ഷന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുക
Suggestion 4: അറിയപ്പെടാത്ത പ്രാദേശിക ടൂറിസം സ്പോട്ടുകളെ ഉള്‍പ്പടുത്തി ടൂറിസം പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുക
Suggestion 5: കലാലയങ്ങളില്‍ അക്രമ രഹിത വിദ്യാര്‍ത്ഥി രാഷ്ട്രീയം അനുവദിക്കുക. കലാലയങ്ങളില്‍ മത സംഘനകളെ നിരോധിക്കുക


539

Name: SUBAIR ARKADAN PURAYIL
Suggestion 1: Safety & protection of the people: Make sure all people (Mens, womans, trans, childrens, deffrently abled/handicapped etc), relegions, castes, tribes etc.. under you are having a safety & protection feeling in their heart in their daily life.
Suggestion 2: Wipeout the corruption: don’t look at the face whom it is, catch them and kick out & bring to the law /punish. even if it is under you or other govt officials or other related sections/parties. Some Suggestions: Be transparent, Regular Social audit & publish, Make the govt. tenders in competitive & qualitative way. Do not use any influences., create a portal anyone can report you such cases, and result of that case shall be published in portal within specific period of time. People want to know past corruption allegations , please proceed to catch the culprits.
Suggestion 3: Engage with Developments projects Kerala: Prime concern of the development must be common people/publics progress. Innovative projects, past projects to be continued. Nature has to be very well considered in the development. For any Development projects/decisions: Please, please Unite/consider other parties and bodies together, bring them a common platform. keep in mind this is for our mother land progress (avoid any political fightings) We have a very good Manpower in our state that they are working outside kerala they are very much interested to work if it is in their on home land, try to make up such progress in your future planning, Consider/include PRAVASI brothers and sisters for the future plans. Try to listen their problems and concerns. Finally, Bring KERALA to be the first in all areas, compared to other indian state.
Suggestion 4: Good External affairs: Keep a good relationship with other neibouring state & countries. Effective involvement in any external Cases such as: if there any problems occurred to our people in other countries/states etc...
Suggestion 5: Finally, Be a Chief minister of Entire Kerala people regardless of any political concerns. as u all aware people of kerala is very intelligent in their decisions , at the end People should think of you and your govt come again next 5yrs or rule such a way that it is Marked signature in Kerala history as a successful ruler..


540

Name: Uma Parthasarathi
Suggestion 1: ബി പി എല്, എ എ വയ്, എ പി എല്, എന്നുള്ള എല്ലാ രെഷഓൺ ൻ ക്ര്ടുടമാകല്ക്കും ഒരേ അളവിൽ അരി, ധാന്യം, മണ്ണെണ്ണ എന്നിവ നല്കുക. സപ്പ്ല്യ്ക്കോ വഴി 50% ഡിസ്കൌണ്ട് എല്ലാ സാധനഗ്കല്ക്കും നല്കുക.
Suggestion 2: കേരളത്തുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ജലസംഭരണി വേണം. കുളങ്ങൾ, കിണറുകൾ വൃത്തിയാക്കി വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ജലം ഉപയോഗിക്കാൻ വിധത്തിലുള്ള സംവിധാൻ കൊണ്ടുവരണം. കൃഷിയിടങ്ങൾ തട്ടിനികതുന്നവ്ർക്കെതിരെ നടപടികള സ്വീകരിക്കുക.
Suggestion 3: വലിയ വ്യവസായശാലകൾ ഭൂഗര്ഭ്ജലം എടുക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക. വ്യവസയസലകളിലെ മലിനജലം പുഴകളിലും മറ്റും ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനെതിരെ നടപടികള വേണം. പൊതുസ്തലങ്ങലിലെ മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കണം .റോഡു വക്കിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കണം
Suggestion 4: വീടില്ലാത്ത അര്ഹതപെട്ട എല്ലാവര്ക്കും അന്വേഷിച്ചു അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് കൊടുക്കണം. ജിഷയ്ക്കു പടിയപോലുരു സംഭവം ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവരുത്. സ്ത്രിസുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുക. എമ്പ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുര്രഞ്ഞത് 10 വര്ഷം കഴിഞ്ഞവര്ക്കെ അവരുടെ വിദ്യഭിയസതിനനുസരിച്ച ജോലി നല്കുക.
Suggestion 5: പ്രൈമറി ഹെൽത്ത്‌ സെന്റർ ഉണ്ടെങ്ങിലും കിടത്തി ചികല്സിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ വേണം. കണ്ചിക്കൊട്ടിൽ ഒരു ബസ്‌ സ്റ്റാന്റ് അത്യവസയമായി വേണം.


541

Name: Manoj Sivan
Suggestion 1: സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സമാധാനമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന അവകാശം ആദ്യം ഉറപ്പു വരുത്തുക. നിയമം ലങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് തക്ക ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. ഹർത്താൽ നടത്തുന്നതിന് Regulations കൊണ്ട് വരിക.
Suggestion 2: മദ്യ നിരോധനം എടുത്തു കളഞ്ഞു Ration സംവിധാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക. അധാർ കാർഡ്‌ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മാസം 1-2 ലിറ്റർ മാത്രം നല്കുക.
Suggestion 3: അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിയുന്ന എല്ലാം ചെയ്യുക. ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക . സ്കൂൾ തലത്തിൽ അതിനുള്ള മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമായ മലകളെയും പുഴകളെയും നശിപ്പിച്ചുള്ള വികസനം ഒഴിവാക്കുക. അത് നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കും.
Suggestion 4: നല്ല വെള്ളവും മായമില്ലാത്ത ഭക്ഷണവും ഉറപ്പു വരുത്തുക. വൃത്തിയുള്ള കേരളം നിർമിക്കാൻ കഴിയുന്നത്‌ ചെയ്യുക.
Suggestion 5: അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ മുൻഗണന നല്കുക .


542

Name: sajith
Suggestion 1: want strict traffic rules and road development
Suggestion 2: anti -curreption..should stat from the police department mainly from the passport verification...
Suggestion 3: control the doctors fees in the private sector... ensuring medical insurance for all.....
Suggestion 4: promoting agricultural sector..not with subsidy but with sources
Suggestion 5: ensuring public transport quality by proving ksrtc boosting...


543

Name: Jothi Prakash V.K.
Suggestion 1: Need to support all kind of cultivation in right sense.
Suggestion 2: Need to provide all sort of supports and helps to disabled persons
Suggestion 3: Need to provide Jobs to all matured persons. Either in Government sector or else where. Sufficient loan amount to be provided for self employment to the deserved ones without fail.
Suggestion 4: All the present check dams in our river to be protected safely and maintained properly to safe guard our future requirements.
Suggestion 5: Transportation to be made free to school candidates/senior citizens/Disabled persons


544

Name: Jinto Thomas
Suggestion 1: അക്രമം വെടിയുക
Suggestion 2: വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക
Suggestion 3: മന്ത്രിമാരെ നിലക്ക് നിര്ത്തുക


545

Name: VINEETH VIJAYAN
Suggestion 1: സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷക്കായി ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വേണം ഇത് ജനപങ്കളിതതോടെ നടപ്പിൽ വരുത്തണം. ഇതുവഴി ഏത് അര്‍ധരാത്രിയിലും സ്ത്രീകള്ക്ക് നിരത്തിലൂടെ നടക്കാനുള്ള സുരഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുക.
Suggestion 2: തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക, പെൻഷൻ പ്രായം കുറയ്ക്കുക, പി എസ് സി വഴി കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. സ്വകാരിയ തൊഴിൽ മേഘലയിലെ തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക ഇതിനായി തൊഴിൽ മന്ത്രിയുമായി ഏത് സമയത്തും നേരിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുക.
Suggestion 3: സർക്കാർ ജോലിക്കാരുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും കൈക്കൂലി പൂര്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക.
Suggestion 4: ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാര്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രണ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരിക.
Suggestion 5: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പാവങ്ങൾക്കും ഉറപ്പുവരുത്തുക. സാധാരണക്കാരുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വയ്പ്പ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുക.


546

Name: Suresh babu P
Suggestion 1: 1) അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആളുകള്ക്ക് സ്ഥിരവരുമാനമുള്ള ജോലി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം.
Suggestion 2: 2) പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളെ ആധുനിക സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക
Suggestion 3: 3) എല്ലാ മന്ത്രിമാര്ക്കും ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്തപ്പെടുന്നതിനു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ തുടങ്ങുക.
Suggestion 4: 4) വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം പൊതുമരാമത് ഗതാഗതം വൈദ്യുതി മേഖലകളില സൂക്ഷ്മമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കി ജനൊപകാരപ്രധമാക്കുക
Suggestion 5: 5) നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലനിലവാരം പിടിച്ചുനിര്തുന്നതിനു എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും പ്രധാന ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഗവന്മെന്റു നിയന്ത്രിത വിപണന കേന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങുക.


547

Name: Rahul puthenpurayil
Suggestion 1: ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്കൂൾ ടൈം 10 മുതൽ 4 വരയോ അല്ലെങ്കിൽ 9.30 മുതൽ 3.30 വരയോ ആണേ അതെ . 8.30 മുതൽ 2 അകിയാൽ നാനി ഇരിക്കും
Suggestion 2: കൃഷി ഭവാൻ നേരിടോ സ്കൂൾ വഴിയോ മറ്റേ സങ്കട്നകൾ വഴിയോ സർകാർ വസ്തു വിലോ സ്കൂൾ പരിസരത്തോ കൃഷി ചെയ്താൽ നമുകെ ആവിശ്യം ഉള്ള പച്ചകറി കെട്ടും
Suggestion 3: കായിക വിദ്യാസം നിര്ബാദം ആകണം
Suggestion 4: പൊതു പരാതി പെട്ടികൾ സ്ഥപികണം
Suggestion 5: ഗവണ്മെന്റ് നെ കൊടുകേണ്ട എല്ലാ നികുതികളും ബാങ്ക് വഴി ആകുക


548

Name: shijil subash
Suggestion 1: Give prime importance for environment protection by means of afforestation , New plans has to introduce for tree planting at road side areas. Public involment shall be ensured by attractive means. Protect environment shall be our main vision.
Suggestion 2: One of the main problem facing by our society is union payment issues. "Nokku kooli" is big shame for our society in front of world that people are taking money with out doing any job. better monitoring shall be ensured in this regard and their job assurance . Nokku kooli system should be demolished.
Suggestion 3: Government paying lots of money for pensioners from years to years. Even though it is making a good life for pensioners continuing the same may affect the financial balance of the state. New schems shall be introduced for rehabilitating the pensioners by means of small jobs to them that helps to make income by government support.
Suggestion 4: Promote charity organizations at all levels. Give supports to all such organizations. Let them involve by all means to stretch their hands to poor people.
Suggestion 5: Infrastructure development in metro areas. Roads/over brideges etc.


549

Name: KAVITHA
Suggestion 1: 2 രൂപയുടെ അരി ആവശ്യകരക്ക് മാത്രം നല്കാനുള്ള നടപടി, പലരും ഈ അരി മേടിച് 20 രൂപക്ക് വില്കുന്നത് നിര്ത്തലാക്കുക
Suggestion 2: സർകാർ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക, ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക
Suggestion 3: എല്ലാ ടൌണിലും വൃത്തിയുള്ള പേ ടോഇലറ്റ്
Suggestion 4: പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭാ, വാര്ഡ് മെമ്പർ എന്നിവർ അവരുടെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുക.


550

Name: G.S.UNNIKRISHNAN NAIR
Suggestion 1: ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ജൈവ സർട്ടിഫിക്കെഷനുള്ള അമ്പതു സംയോജിത ജൈവ ഭക്ഷ്യോത്പാദന യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുക. ഗ്രാമത്തിനു വേണ്ട എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഇവിടെ ഉത്പ്പാദിപ്പിച്ച് ക്രമേണ ഗ്രാമത്തെ ഭക്ഷ്യകാര്യത്തിൽ സ്വശ്രയമാക്കുക. യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള ചിലവിന്റ്റെ ഒരു വിഹിതം ഗവൺമെന്റ്റു സബ്സിഡിയായി നൽകുക.
Suggestion 2: തരിശിട്ടിരിക്കുന്ന പറമ്പുകളിലും പാടങ്ങളിലും അവധികൃഷി തുടങ്ങുക.കൃഷിക്കാർക്കും കൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഒഴിവുവേളകളിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം.ഉത്‌പ്പാദനം തുല്യമായി വീതിക്കുക,ഭൂവുടമയ്ക്ക് ഒരു പങ്ക് നൽകുക.സാങ്കേതിക സഹായവും പ്രാരംഭ ചെലവിൽ ഒരു പങ്കും കൃഷിവകുപ്പ് വഹിക്കണം ."എല്ലാരും കൃഷിയിലേക്ക്" എന്ന ആശയത്തിന് ഇതിലൂടെ തുടക്കമിടാം.
Suggestion 3: പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ആഡിറ്റ് നടത്തുക.ഉദ്ധേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവയും നഷ്ടത്തിൽ ദീർഘനാളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയും പുനസംഘടിപ്പിക്കുക .ഇവയുടെ തലപ്പത്ത് ദീർഘകാലമായി ഇരിക്കുന്ന ധനമോഹികളായവരെയും പ്രവർത്തനമികവില്ലാത്തവരെയും മാറ്റുക.
Suggestion 4: പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തടയാൻ സിവിൽ പോലീസ് മാതൃകയിൽ ഗ്രീൻഗാർഡ്സിനെ നിയമിക്കുക .മാലിന്യങ്ങൾ വഴിയോരത്തും ജലാശയങ്ങളിലും വളിച്ചെറിയുന്നവരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷയായി ശുചീകരണ ജോലി ചെയ്യിക്കുക
Suggestion 5: ഓർമയ്ക്കൊരു മരം" എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക .വിശേഷാവസരങ്ങളിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും വീട്ടു വളപ്പുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വഴിയോരങ്ങളിലും മരത്തൈകൾ നട്ടു നാട് ഹരിതാഭമാക്കുന്ന സംസ്കാരം ഉരുത്തിരിചെടുക്കുക.കൂടുതൽ മരം നടുന്നവരുടെ പ്രവർത്തി പരിശോധിച്ചു അവർക്ക് ഏറ്റവുമേറെ നട്ടവരെ പുരസ്കാരവും ഹരിത വ്യക്തി എന്ന സ്ഥാനവും നൽകി ആദരിക്കുക .


551

Name: JAGADEESH KUMAR V S
Suggestion 1: Waste Management system - When we talk about Metro city, the first priority should be given to the waste management. we are constructing high stored buildings without proper approval, and even if the govt. authorities given approval, they are not implementing the same. So the govt. has to bring a surveillance system, whether they implement the system and its properly working or not. There is no priority for safety and security systems and even waste management. When we talk about a metro city, the city should be clean and beautiful, so govt. should take some initiative to remove the electric & telephone post and we should implement underground electricity & telephone cable system in Metro cities. Govt. has to bring a plan for New Kochi (When city is populated, Delhi & Mumbai Come up with New city concept, Kochi also can think about the same concept for next generation)
Suggestion 2: Health Department - Now the situations in the Primary Health Centers are very bad, Now we all know that in the rainy season there will be lot of diseases spreading the country. Poor peoples are really struggling to make treatment. So the govt. should bring a project to improve the quality of primary Health Centers and govt. hospitals. Govt. should make some control in the prices of medicine as well. Super specilatiy hostpitals increasing like anything and they are charging huge amount of money from patients.Govt has to make some control in pricing and has to bring a standard pricing for treatment in all hospitals.
Suggestion 3: Vehicles & Driving Licencing department - Govt. has to take steps to implement vehicles checking & testing on yearly basis at Normal cost. CCTV Surveillance system should be implemented in Vehicle Inspectors & RTO office and it should be monitored on periodic basis. For Improve the quality of Licencing, follow the system of UAE & Other developing countries.
Suggestion 4: Recruitment of Teachers in self financing colleges (Arts & Engineering ), Devaswom Board etc - For improving the quality of education system, its necessary to recruit teaching staff through PSC.
Suggestion 5: Under state Govt. many PSU companies are non profit making and many companies in closed status. Govt. has to take initiative to either re open or divert this business by selling their assets and open new projects .. Travancore Rayons Limited is one amoung that groups ... having lot of assets. Our EX. MLA Mr.Saju Paul has taken initiative for converthing this in to an IT Park .... I Hope Mr.Pinrayai Vijayans Leadership people are expecting more development in kerala.


552

Name: Adarsh
Suggestion 1: നമുക്കാവശ്യമായ പച്ചകറികളും മറ്റു ആവശ്യ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തു മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കണം. വിഷ രഹിതമായ ആഹാരം കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ഈ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാകണം.
Suggestion 2: സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതത്വവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കണം. അർഹതയുള്ളവർക്ക് ആയിരിക്കണം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്. പൊതുവിതരണ സംവിധാനം അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ശക്തിപെടുത്തണം. അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രണം സമൂഹത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽകുന്നവരെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കാതെ നോക്കണം.
Suggestion 3: വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരുപാടു മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യം ആണ്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭാസം മുതൽ കോളേജ് വിദ്യാഭാസം വരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കാനുതകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യം. ആർഹതയുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം.
Suggestion 4: റോഡുകളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതോടൊപ്പം ഓടകളുടെ ശെരിയായ നിർമാണവും നടത്തണം. വികസനം എന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലത്തിലും പ്രകടമാകണം.
Suggestion 5: അഴിമതി എന്ന വാക്കിന് കേരളത്തിൽ യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ലാതാകണം. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ലഭ്യമാക്കണം. കേരളത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായി നില നിര്ത്തണം.


553

Name: Raghavan Suresh babu
Suggestion 1: സഖാവ് ശ്രീ പിണറായി വിജയന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ
Suggestion 2: പാവപെട്ടവരുടെകൂടി ഉന്നമെനതിനു മുന്ഗണന കൊടുക്കുന്ന സര്ക്കാര് ആയിരിക്കണം ഈ സർക്കാർ
Suggestion 3: വിദ്യാ സംബ്ബന്നരായ തൊഴിൽ രേഹിതരുടെ അഭിവ്ര്തിക്ക്യായി ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കണം
Suggestion 4: മനുഷ്യ ജീവനുതന്നെ ഭീക്ഷ്നിയായ (പ്രേതെകിച്ചും പെന്കുഞ്ഞുഗളുടെ) നെറികെട്ട കൊലയാളികളെ കണ്ടു പിടിച്ചു പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം
Suggestion 5: പാര്ട്ടിയും ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ അർഹാതപെട്ടവ്ർക്ക് അവരുടെ അവകാശവും ആവശ്യവും നല്കുന്ന ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുക


554

Name: Dhananjayan
Suggestion 1: Kerala should redeem itself as a peace loving state . No violence should be permitted in politics or public life. People should be able to move freely without fear or uncertainty.
Suggestion 2: Education standard should be raised to enable our children to face the competitive world and to take up the ever changing facets of the economy.
Suggestion 3: Kerala with copious rain should not face any drinking water shortage. Rain water harvesting should be made compulsory before giving any permission to new constructions. Existing houses/ commercial establishments may be provided incentive to fall in line.
Suggestion 4: tourism and IT should be encouraged with PPP model or private model to attract more tourists . Adequate facilities should be made available at all tourist spots.
Suggestion 5: Agriculuture activities should be encouraged with proper incentive to the farmers. marketing of the farm products should be ensured to get the optmum price for the product.


555

Name: BHASKARAN
Suggestion 1: 1. Convert the highways into four lines. .
Suggestion 2: 2. Improve the standard of education.
Suggestion 3: 3. Timely completion of projects.
Suggestion 4: 5. Improve the quality of roads.
Suggestion 5: 4. Reduce the corruption in Goyt. departments


556

Name: Brijesh Kochath
Suggestion 1: Unbiased policing. Give full power to our police force to ensure peaceful life to each and every citizen. Do not allow politicians in police station.
Suggestion 2: Local body should work for the empowerment of poor and needy. Make a clean and tidy city. Ensure drinking water to everyone.
Suggestion 3: Ensure hotels provide clean and healthy food. Strict action should be taken against those who violate the rules.
Suggestion 4: Introduce a healthy atmosphere for entrepreneurs. Ensure more manufacturers invest in our State.
Suggestion 5: Curtail corruption and red tap-ism in government office. Make most of the processing and bill payment via online.


557

Name: Riyas Abdul Kareem
Suggestion 1: സമുദായ സംഘടനകളെ ഭരണത്തിൽ ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കരുത്
Suggestion 2: അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാർട്ടി തലത്തിലും മുന്നണി തലത്തിലും കര്ശനമായ നിർദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.
Suggestion 3: വികസനം എന്നത് റോഡ്‌ പണി, പാലം പണി, തുടങ്ങിയ നിര്മ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാക്കാതെ . പ്രകൃതി യെയും കണക്കിലെടുത്ത് കൊണ്ട് വേണം നടപ്പിലാക്കുവാൻ.
Suggestion 4: ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനയിരിക്കണം മുന്ഗണന . കുടിവെള്ളം, മാലിന്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനം, വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിവ മുന്ഗണന യോടെ നടപ്പിലാക്കുക.
Suggestion 5: കേന്ദ്ര സര്ക്കരുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ പാതയിൽ അല്ലാതെ സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക.


558

Name: Ashraf Hassan
Suggestion 1: You must make very good relationship with center. Without the backing of Central, your journey will end after 5 years
Suggestion 2: Change the style of your governance. No longer Kerala will b a Agriculture state. Not more than 15 percentage depends on Agriculture. The rest on Service, and business.
Suggestion 3: Your previous ruling is the reason why , we are backward in IT. You should change it. If Chaina can grew and flourish with the support US, why not we. Make a robust plan electricity manufacturing.
Suggestion 4: When we reach Kerala from any where in the world, the first thing we notice is the poor condition of the roads. when I reached Dubai 30 years before, there where hardly any roads. They build roads vigoursely everywhere in Dubai. The people took over the rest of the construction. Build road and fast communication .
Suggestion 5: Finally, stop Kerala shopping festival and follow what Dubai is doing. Work according to our strength. Dubai did shipping festival, because of there strength in that area. In its place, organize the Monsoon festival. There are many who want to enjoy monsoon, especially people from middle East. If we organise monsoon festival, we would be active during that season, which normally, we call as dull season .


559

Name: Shyju Virambil
Suggestion 1: Sir, Appoint Rishi Raj Sing as DGP
Suggestion 2: Appoint Jacob Thomas as Vigilance Director
Suggestion 3: Take action against the people who make problem in Tourist place
Suggestion 4: Make a monthly program to collect opinions from public- Like our PM
Suggestion 5: Protect our sisters


560

Name: Dileep S.S.
Suggestion 1: മതനിരപേക്ഷത കാത്തു സൂഷിക്കുക. വര്ഗീയതയെ ചെറുക്കുക. വിദ്യഭാസരംഗത്ത് വര്ഗിയത ഇല്ലാതാക്കുക
Suggestion 2: അഴിമതി ഭരണത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കുക . ജനങ്ങളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മന്ത്രിമാരെയും അഴിമതിയുടെ വിപത്തുകളെ പറ്റി ബോധാവന്മാർ ആക്കുക
Suggestion 3: പോലീസെ സേന കര്യക്ഷമമയ് പ്രവര്ത്തിക്കുക. സാധാരണക്കാരന്റെയും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുക
Suggestion 4: സ്വകരിയ വിദ്യാഭാസം സ്ഥാപനഗലും ഹോസ്പിടലുകളും കച്ചവടം അവസാനിപ്പിക്കുക
Suggestion 5: പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വികസനം നടപ്പാക്കുക . കാര്ഷിക മേഖലയെ പുഷ്ടിപെടുത്തുക. വിഷമായ മല്ലാത്ത പച്ചക്കറി ലഭ്യമാക്കുക


561

Name: Vinoop C
Suggestion 1: Please make use of the fund provided by the Central Government in an effective manner.
Suggestion 2: Please take proper measures for the empowerment and safety of women.
Suggestion 3: Take proper measures to recover the land provided to various religious groups and the land possessed by the people illegally.
Suggestion 4: Take measures to solve issues between the RSS and CPM, and try to work together with the objective of the development of the state.
Suggestion 5: Employment should be given the prior importance.


562

Name: SOMAN C R
Suggestion 1: എല്ലാ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴും " secretariat ജനങ്ങളിലേക്ക് " എന്ന പൊതു ജന സമ്പർക്ക പരിപാടി നടത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും. ഇത് പ്രകാരം മന്ദ്രിമാരും അത്യാവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനവും എല്ലാ ജില്ല ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു ദിവസം ജനങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹാരം നടത്തണം.
Suggestion 2: എല്ലാ MLA മാരും മന്ത്രിമാരും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പൂര്ണമായി , നിർബന്ധമായും അവരവരുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ജനങളുടെ പരാതി കേള്ക്കുവനായി മാത്രം ചിലവഴിക്കണം. അന്നേ ദിവസം ഉത്ഘാടനം പോലുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ഇവർ നടത്തരുത് . MLA മാരുടെ ഫോൺ നമ്പർ മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും കൊടുക്കണം. SMS മുഖേന എല്ലാവര്ക്കും MLA , മന്ത്രി എന്നിവര്ക്ക് പരാതി കൊടുക്കാനും അവസരം ഉണ്ടാകണം.
Suggestion 3: secratariat സംവിധാനം പൂര്ണമായി ഒഴിവാക്കണം , direcorate സംവിധാനം ശക്തിപെടുത്തണം. Directorate തീരുമാനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ശക്തമായ, സമയഭന്ധിതമായ appellate സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കണം.
Suggestion 4: കുടി വെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുനതിനു ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ 300 വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു മൈക്രോ ജല വിതരണ പദ്വതി നടപ്പിലാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും. ഇതിനു MLA ഫണ്ട്‌ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അനുമതി നല്കണം.
Suggestion 5: * ബാറുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനു പകരം തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹോടലുകളിൽ പെർമിറ്റ് റൂമുകൾ കർശന നിയന്ത്രണത്തോടെ അനുവദിക്കണം. * ട്രാഫിക്‌ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കണം. ട്രാഫിക്‌ ലങ്ഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാർ gazetted ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കൂടി ബാധകമാക്കണം. പലപ്പോഴും പൊലീസിലുള്ള ആൾ ക്ഷാമം മൂലം പോലീസിനു എല്ലാ ട്രാഫിക്‌ നിയമ ലങ്ഘനങ്ങളും റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യാനും നടപടി എടുക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല.


563

Name: Jayakrishnan
Suggestion 1: Take pro active steps to bring the IT Companies such as Infosys, Accenture, Capgemini Oracle etc in Kerala to start their offices. Conduct an IT conference and invite all the major IT companies and make them understand the advantages of starting an IT unit in Kerala (I can suggest the advantages and which are the Companies we need to invite)
Suggestion 2: Take initiative to start a Bio - Technology park
Suggestion 3: Take initiative and steps to encourage the pesticide free agriculture and farming and collect the agricultural products from farmers and sell it through the civil supplies stores. There should be a database for agriculturists and their products. Also the market(civil supplies etc) which is near to their farm
Suggestion 4: Take initiative to use labor power to the agriculture who are doing central govt scheme work
Suggestion 5: Encourage young people and group of Ladies to start their own small unit of business such as Pickle making, Jack fruit processing, mango juice, Chips making etc. I can provide you the elaborated list later on request


564

Name: Byju A M
Suggestion 1: Please stop having a dedicated conductor in a long distance KSRTC bus and have 2 drivers (one Main driver and another Assistant driver who can do the work of a Coductor) and make the system more effective and profitable, like Karnataka RTC.
Suggestion 2: Please computerize entire govt machinery to stop corruption and increase efficiency and bring in transparenc
Suggestion 3: Please clean our education system and make sure that we have carrier oriented world class educational system in place without looking at any religious groups and their interests
Suggestion 4: Please make our Govt Hospitals capable to defeat the private lobby and cater efficient and timely support to all the needy
Suggestion 5: Please improve the basic facilities like, drinking water, transportation, housing, road, foot paths, bus waiting shelters with Urinals across Kerala


565

Name: Jayakrishnan
Suggestion 1: Take pro active steps to bring the IT Companies such as Infosys, Accenture, Capgemini Oracle etc in Kerala to start their offices. Conduct an IT conference and invite all the major IT companies and make them understand the advantages of starting an IT unit in Kerala (I can suggest the advantages and which are the Companies we need to invite)
Suggestion 2: Take initiative to start a Bio - Technology park
Suggestion 3: Take initiative and steps to encourage the pesticide free agriculture and farming and collect the agricultural products from farmers and sell it through the civil supplies stores. There should be a database for agriculturists and their products. Also the market(civil supplies etc) which is near to their farm
Suggestion 4: Take initiative to use labor power to the agriculture who are doing central govt scheme work
Suggestion 5: Encourage young people and group of Ladies to start their own small unit of business such as Pickle making, Jack fruit processing, mango juice, Chips making etc. I can provide you the elaborated list later on request


566

Name: HEMACHANDRAN. K
Suggestion 1: കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ NH ഹും 45 മീറ്റർ ആക്കുക ട്രാഫിക്‌ ന് അനുസരിച് മറ്റു റോഡ്‌ കളും mordern ആക്കി ചുരുകിയത് 15 കൊല്ലത്തേക് MAINTENANCE & ACCIDENT ഫ്രീ ആക്കി ഉണ്ടാക്കുക പ്രധാന റോഡ്‌ ന്റെ ഇരുവശവും 10 മീറ്റർ ബി ഗ്രേഡ് ആക്കി കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുവതിക്കതിരിക്കുക
Suggestion 2: ഇലക്ട്രിക്‌ പവർ കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്ത്:വർക്ക്‌ ഷോപ്പ്,മില്ല്സ്,ബിൽഡിംഗ്‌ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷോപ്സ് എന്നിഗനെ എല്ലാ തൊഴിലുകൽകും ഇന്ന് ELECTRIC POWER വേണം.എല്ലാ തൊഴിൽ മേഘലക്കും ELECTRIC POWER ഉറപ്പു വരുത്തുക.പകരം ഗാര്ഹിക ഉപയോക്താക്കളെ SURCHARGE എര്പടുത്തി ഉപയോഗം കുറപ്പികുക.അധിക വരുമാനം ഉത്പാതന മേഘലകളിലേക്ക് DIVERT ചെയ്യുക തൊഴിലാണ് പ്രധാനം.
Suggestion 3: പണമില്ലെകിൽ Govt. സ്കൂൾ/കോളേജ് തുടഗരുത്.സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനം മതി.എംപ്ലോയീസ്ന് വേതനം/Govt Control ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ ധാരാളം മതി. സ്കൂൾ/കോളേജ്/കോഴ്സ് അനുവതിച്ചു MANGEMENT കീശ വീർപിക്കുന്ന സംപ്രതായം നിറുത്തുക.PVT സ്കൂൾ/College appointment GOVT അതീനതയിൽ മാത്രം ആക്കി ച്റുക്കുക
Suggestion 4: ഒരിഞ്ചു വയലും നികതരുത്.ആവശമില്ലതവരുടെ വയല് ഏറ്റടുത് പകരം കരഭുമി കുടുക്കുക.Govt ഭുമി കൃഷി ചെയ്യാനറിയുന്നവർക്ക് പാട്ടത്തിനു കൊടുക്കുക.കൊടും കൃഷി നടപ്പാകുക. ഉദാ: ആറളംഫാറം പതിച്ചുകൊടുക്കാതെ കൃഷിചെയ്യാൻ താത്ത്പരിയം ഉള്ളവര്ക് Farm Implements Subsidy നല്കി SOFTWARE PARK മോഡൽ വികസിപ്പിക്കുക.ഉത്പാതനം പതിൻമടങ്ങ് വര്ധിപ്പിക്കണം.പച്ചക്കറി/മൂട്ട/പാൽ ഇറക്കുമതി ഇതോടെ സ്റ്റോപ്പ്‌.
Suggestion 5: വാളയാർ CHECK പോസ്റ്റിൽലോറികൾ അരിച്ചുപെറുക്കി ചെക്ക്‌ ചെയ്തു നേരംപൊക്കല്ലേ. ഇത് ഒരു ഉത്പാതന പ്രക്രിയ അല്ല.LORRYകൾ വിദേശത്തുനിന്നു വരുന്നതല്ല. പകരം INDUSTRIAL എസ്റ്റേറ്റ്‌ സോഫ്റ്റ്‌WARE parks തുടഗഗുക.യുവക്കൾ ജോലി/PRODUCTION /SERVICE സെക്ടർ അവസരം നൽകൂ. HIGH SPEED TRAIN ,600KM തൂണുംCONCRETE പലമും പണിതു കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവൻ പുഴെയും മണലും പചിമഘട്ടത്തിലെ പറകളും നശിക്കും. ജൈവവിവിദ്യം/നദികലും നശിപ്പിക്കുനത് തള്ളിക്കളയുക


567

Name: Promod
Suggestion 1: പ്രിയ സഖാവേ നാട്ടിലാകമാനം പ്രതീക്ഷ പരത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കാര് കേരളത്തിൽ അധികാരമെല്ക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ആ ജനകീയ സർക്കാരിന്റെ അമരക്കാരനായ താങ്കള്ക്ക് അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കാനും വിജയം ആശംസിക്കാനും ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സര്ക്കാര് പ്രാഥമികമായി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടും മുൻഗണനയോടും ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടി കാണിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു.
Suggestion 2: 01. സ്ത്രീസുരക്ഷയ്ക്കാവട്ടെ പുതിയ സർക്കാരിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന . സ്ത്രീകള്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാനും,ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും ഭയമില്ലാതെ ഇടപെടാനും പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ ജനകീയ സര്ക്കാര് നടപടി സ്വീകരിക്കണം 02. സമഗ്രമായ നികുതി പിരിവ് (നികുതി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാതെ) നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. നികുതി വെട്ടിപ്പ് കർശനമയ നടപടികളിലൂടെ തടയുക 03. ഐ ടി വ്യവസായ രംഗത്ത് സമഗ്രമായ വികസനത്തിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങ് സുഗമമാക്കുന്നതിനായി വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക. 04. നഗരവികസനത്തോടൊപ്പം ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്ത്താനും സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കനുമുള്ള ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുക.
Suggestion 3: 05. നെല്ലുല്പ്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നെല്ലിനു താങ്ങു വില നിശ്ചയിക്കുക. നെല്ല് സംഭരണത്തിലും കര്ഷകര്ക്ക് നെല്ലിന്റെ വില കൃത്യ സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതിനുമായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. 06. റബ്ബറിന്റെ വില ഇടിവ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. 07. സ്ത്രീകള്ക്ക് മാത്രമായുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ നടപ്പിലാക്കുക. 08. സ്ത്രീകള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉതകുന്ന ടൊയിലെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.
Suggestion 4: 09.ഗ്രാമപ്രദെശങ്ങളിലെക്ക് കൂടുതൽ സര്ക്കാര് ബസ്സുകൾ അനുവദിക്കുക. 10.നാളികേര കര്ഷകര്ക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക. 11. തീര ദെശത്തെ മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്ത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക. 12. അസംഘടിത തൊഴില മേഖലകളില ജോലി ചെയ്യുന്ന അന്യ സംസ്ഥന തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താൻ നടപടികൾ എടുക്കുക
Suggestion 5: 13. പോലീസ് സേനയെ ജനസേവകരാക്കി മാറ്റുക . 14.അഴിമതി പൂര്ണ്ണമായും തടയാൻ ഭരണത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുക. 15.സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്നുകള ലഭ്യമാക്കുക.. ആവശ്യത്തിനു ഡോക്ടര്മാരും മറ്റു അനുബന്ധ ജോലിക്കാരും ഉറപ്പാക്കുക. ആശുപത്രികളിൽ ശുചിത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുക. അവസാനമായി.. ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഉദ്ധ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഏതെങ്കിലും മത വിഭാങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവര്ത്തിയും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.. തീര്ച്ചയായും നവകേരള സൃഷ്ടി സാദ്ധ്യമാണ് .. അഭിവാദനങ്ങൾ പ്രമോദ് പി പി


568

Name: P VIJAYAN NAIR
Suggestion 1: CLEAN DRINKING WATER FACILITY
Suggestion 2: 1. RAIN WATER HARVESTING SCHEMES 2. TO AVOID MORE DIGGING OF TUBE WELLS BY THE PRIVATE PARTIES
Suggestion 3: 1. TO APPOINT COMPETENT DOCTORS FOR PRIMARY HEALTH CENTRES 2. TO EXTEND FREE MEDICAL TREATMENT TO SENIOR CITIZENS
Suggestion 4: 1. TO INCREASE PLANTING OF MORE TREES. INCENTIVES IS TO BE GIVEN. 2. PROPER RECOGNIZITION IS TO BE ACCORDED WITH GRAND FUNCTION 3. AWARENESS ABOUT ENVIRONMENTAL PROTECTION
Suggestion 5: 1. SUBSIDISED JANTA MEAL SYSTEM TO BE INTRIODUCED AT PAR WITH 1. TAMIL NADU AMMA MEALS 2. FREE EDUCATION FOR GIRL STUDENS 3. SCHOLARSHIP AMOUNT IS TO BE DOUBLED FOR NEEDY AND BRILLANT STUDENTS 4. SAVE GIRL CHILD AND EDUCATE TO GIRL CHILD


569

Name: Jayachandran b
Suggestion 1: കഴക്കുട്ടം -ചേര്‍ത്തല ദേശിയപാത നാലുവരി പാത ആക്കി മാറ്റാന്‍ നടപടി സ്വീകരിയ്കുക.
Suggestion 2: അഴിമതി നിര്‍മാര്‍ജനം ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെനടപ്പാക്കുക
Suggestion 3: പൊതുമേഖല ശക്തിപെടൂത്തുത്തുക
Suggestion 4: സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലമാറ്റ മാനദണ്ഡം കര്‍ശനമാക്കുക
Suggestion 5: ഭൂമി യില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഭൂമിയും വീടും നല്‍കി കൈമാറ്റം ചെയ്യാത്ത വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുക


570

Name: Joseph Kainikkara
Suggestion 1: The Government should make sure that none of your major party members or supporters make use of the local offices any more for "cell rule " . Let any dispute on any isues between individuals go to the established institutions like, police, judiciary or judicial commissions and please not thru Party Local committies.
Suggestion 2: KSRTC the means of ordinary peoples public transportation should be be modernised and make profitable with more diciplinary management. Let their mployees be friendly and keep these government properties clean and neat.
Suggestion 3: On the revenue side there are several laws outdated and meaningless creating wide oppertunities for the officials to make corruption and get bribery. Please amend the outdated laws and make registration and revenue departments more clean and friendly to the people.
Suggestion 4: Neatness of the Kerala Roads and streets should begin by the construction of pedestrians paths or sidewalks throughout the state. Without this infrastructure road accidents cannot be decreased or elimonated. Ordinary pedestrians has to walk fearlessly on the side walks. This will increase the tourism potential of the state
Suggestion 5: Stray dog issue has to be adressed as an emergency subject. Let the people walk fearlessly on the roads and that again on the side walks of our towns and cities and particulary thru the length and breadth of the state of Kerala where a contineous habitation prevails.


571

Name: veneesh
Suggestion 1: നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനസിലെ നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവു .മാലിന്യ സംസ്കരണ ത്തിനു ഐസക്ക് സർ മുന്നോട്ടു വെച്ചമാതിരി മാതൃകകൾ ഉണ്ടാവണം .ഭക്ഷണത്തിലെ കീട നാശിനികൾ പരിശോദിക്കുന്നതിനായി മെച്ചപ്പെട്ട ലാബുകൾ സ്ഥാപിക്കണം .സ്വകാര്യമേഖലയിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപങ്ങളെ ഉയ്രന്നു വരുന്നതിനു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക . ആയുഷ് എന്നാ വകുപ്പ് നിലവില വന്നു ഗവേഷണത്തിന് നിറയെ സാധ്യത ഉള്ള മേഖല ആണ് അത് .ടൂറിസം മേഖലകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ നിരോധനം കൊണ്ട് വരണം .അടിയന്തിരമായി മഴ ക്കുഴികൾ സ്ഥാപിക്കണം
Suggestion 2: വിദ്യ ഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഫിനിഷിംഗ് സ്കുളുകൾ ആരംഭിക്കണം , BTech പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേഖലയിലെ തൊഴില് ചെയുന്നതിന് മറ്റും അത് സഹായിക്കും .അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയുന്നതിനും അതിൽ തൊഴിൽ ചെയുന്നതിനും .സ്റ്റാർട്ട്‌ അപ്പുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനും ഗവേഷണത്തിനും ഓൺലൈൻ ഹെൽപ് സെന്റെർ ഉണ്ടാവണം
Suggestion 3: പൊതുമരാമത് ജോലികൾ മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ ടെണ്ടറുകൾ ആക്കണം . സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു അതിവേഗ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കണം . എട്ട്ടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ന്യായ വില നൽകാൻ കഴിയണം .പൊതു മരാമത്ത് പണികൾക്ക് മറ്റു വകുപ്പുകളുമായി ഉള്ള ഏകോപന സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം (ജല വകുപ്പ്, വിവര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മുതലായവ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണ്). വൻകിട പദ്ധ്ടതികൾ മാസാമാസം അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌
Suggestion 4: വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഏകജാലകം ഇപ്പോൾ തന്നെ യുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥക്ക് ഉതകുന്ന IT , electronics ,ടൂറിസം ,കയർ ,നാളീകേര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ , ആയുർവേദം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കണം . അന്തരീക്ഷ മലനീകരണം എങ്ങനെ കുറച്ചു വ്യവസായങ്ങളെ വളർത്താം എന്നതിന് സർക്കാർ നയം പ്രഖ്യാപിക്കണം .
Suggestion 5: നെൽ കൃഷി ചെയുന്നവരുടെ നെല്ല് പാടത്ത് കിടന്നു മുളക്കുന്നത്‌ കാണാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ട് കർഷക ഉൽപ്പങ്ങൽക്കു ന്യായ വില കിട്ടാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്യണം .ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം . .


572

Name: Nassar.O.V
Suggestion 1: മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലേൻറ്റ് ജില്ലാടി സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടങ്ങുക
Suggestion 2: വനിതാ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുക
Suggestion 3: പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുക
Suggestion 4: ജൈവപച്ചക്കറി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
Suggestion 5: പൊതുവിതരണ സന്പ്രദായം ശകതിപ്പെടുത്തുക


573

Name: Rasha Nasim
Suggestion 1: Effective domestic waste disposal arrangements in Corporations, Municipalities & Urban Panchayaths. Segregation of waste at the point of origin making mandatory and then taking the assigned packets from each home with barcodes or QR codes for each home so that if any violations are there, they can be fined easily.
Suggestion 2: Giving Basic Life Saving techniques (BLS) training to all school and college students by making mandatory in academic curriculum. Sex education also needs to be reinforced to all kids from lower level so that they can understand moral values and self protection against abuses.
Suggestion 3: Assigning two or three civil police officers for each school with intermittent interactions with students and displaying their contact numbers in the classrooms so that children can report any of the crimes to them confidentially.
Suggestion 4: Increasing the number of Medical & Dental Doctors in the government sectors (DME & DHS) so that medical care will be getting sufficiently for each citizen and good oral care for each patients. Making Dental check up mandatory for Primary school children and Oral Health Education to them periodically in classrooms. Installing Dental Clinics at Primary Health Centers will be very effective.
Suggestion 5: Express highway connecting Kerala.


574

Name: PRAKASH.P
Suggestion 1: First of my congrats sir... In our kerala there is vast opportunities in Tourism. we are not at all utilize our tour sectors. Now a days tourists visit only Sri Lanka or Thailand. with the limited resources Thailand and sri Lanka make multi billion revenue per year in the tourist sector.
Suggestion 2: Need infrastructure developments urgently. we must facilitate to built express road with out harms our greenery and nature. please adopt Hong Kong style roads.
Suggestion 3: most of the cities in our Kerala is most polluted by carbon. kindly try to implement CNG in our public utility service instead of Diesel . Especially try to change buses and autoriskshow fuel.
Suggestion 4: Please not allow to built houses more than 1800 sq ft facility. In our kerala some rich people built houses more than 5000 sq feet,with capable of their money but same time they loose our natural resources.
Suggestion 5: Implement smart card systems for alcoholic consumers. it should give only 1 to 2 ltr liquire per month per person. so he cant able to buy more than limited allowtment. thanks/regards Prakash


575

Name: JITHIN JOY
Suggestion 1: Air Kerala Project-serious intervention required
Suggestion 2: Angamaly-Sabari-Punalur Railway line completion(Serious intervention required)
Suggestion 3: Ernakulam-Thodupuzha suburban highway
Suggestion 4: Make Kasargode,Wayanadu and Idukki as focus districts for next 5 years
Suggestion 5: Implement health insurance mandatory for all the people in kerala


576

Name: V S NEBU
Suggestion 1: പാതകളിൽ പൊലിഞ്ഞു വീഴുന്ന മനുഷ്യരുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ :- 1 ) വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് പൊതു വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവർ മദ്യം മാത്രമല്ല മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം .2) പാ തകൾ വീതി കൂട്ടാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാതയോരങ്ങളിൽ ബസ്‌ ബേ കൾ നിര്മ്മിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക .
Suggestion 2: കൊല്ലം നഗരത്തിന്റെ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സർകാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക .
Suggestion 3: കൊല്ലം ബീച്ചിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉടനടി പൂർത്തിയാക്കുക .


577

Name: shallen s v
Suggestion 1: please have some new train which runs from ernakulam to trivandrum after 5.30pm. once jan shatabthi/venad left (after 5.30pm) there is no train for another 4 to 5 hours. so consider commuters problem.
Suggestion 2: keep a competition among construction companies, so that within the time frame or before they will complete the project(road, bridge etc) without delay. hence public wont suffer much.
Suggestion 3: development of govt. (primary, upper, high) schools with qualified teachers and good facilities, so they will be in par with the highly paid school students. All school should have some mentors or guides for helping students. These things can be given to private organization which gives motivational speeches. ultimately students should get benefited.
Suggestion 4: revamp all deprived industries with some subsidies. later it can be retrieved.
Suggestion 5: From my birth I am hearing KSRTC is under loss. give KSRTC as a study for some well established management/technical institutions. sure they will come up with some good result and by implementing good techniques i hope we can bring back ksrtc to a good profit making organization. common people want ticket fares to be reduced, but without loss for ksrtc.


578

Name: Rajan.
Suggestion 1: Immediately take action to start Express way from Kasarakod to parasala
Suggestion 2: Take action to increase the electricity production
Suggestion 3: Take action to develop the IT sector and all department link with IT networks for the public information.
Suggestion 4: Take action to develop tourisum sector to develop the employment.


579

Name: Abhilash
Suggestion 1: Start KSRTC Volvo Services from Chennai to Kerala with reasonable prices (Thiruvananthapuram, Kottayam, Ernakulam etc)
Suggestion 2: Create one health squad consisting of a Doctor, a physiologist and a local social worker who can create a data base of elderly people staying in the area without any help , visit them once in a month, discuss their health and mental issues and provide some sort of relief to them.
Suggestion 3: Start a taxi service (like other online taxis) and attach taxi drivers to it and ensure metered collection of fare .
Suggestion 4: Ensure that all autos in kerala runs on metre.
Suggestion 5: Congratulations for your big win and awaiting a very good rule under you for next five years and all the best for retaining power next time with your people frindly approaches.


580

Name: Dr. Lethesh. K.C
Suggestion 1: Ensure the safety of women and children. Consider each and every citizen as equal despite of his/her caste, religion, political orientation, status etc.
Suggestion 2: Increase the living standard of tribes and dalits by making sure that all the money spending for them reach their hands.
Suggestion 3: Increase facilities of government hospitals and schools. Control the fees and other unnecessary charges from private hospitals and private schools.
Suggestion 4: Eradicate the corruption both in government and government officials. Ensure that each and every citizen getting their services in a timely manner without bribing the officials.
Suggestion 5: Protect the environment by controlling the mining and deforestation. Support the farmers to improve the food security of the state. In addition make laws to ensure water harvesting in every house. Make the Kerala state clean.


581

Name: mohan kumar
Suggestion 1: Extend Skill centres-to all legislative constituencies so as to access it to all kinds of aspiring students
Suggestion 2: Strengthen all democratic bodies and spaces
Suggestion 3: Make Thantedam Gender Park, initiated by the previous LDF government in Kozhikode in to a reality now.
Suggestion 4: Monitor all centrally monitored schemes by an expert group under your guidance and also ask and find out the possibility of the new schemes available to the state and ask the officials concerned to digitally post it.
Suggestion 5: Implement Programme and management systems in all departments


582

Name: Srichand
Suggestion 1: Yuva samrambhakarku koodudal avasarangal keralathil undavan jenangalude sarkar aya ldf matrame sadikukayullu. Dhayavayi angu adinu munkai edukkanam ennu apekshilkunnu.
Suggestion 2: Central government vazhi kodukkunnadu pradhanmantri mudra yojana Ella bankukalum nalkunnundennu urappu varuthanamennu thazhmayayi apekshilkunnu. Oru business thudanganam loaninte avasyavumayi bankine sameepichappol avar adu anuvadikkunnilla.
Suggestion 3: Thampanoorile vellakkettu ozhivakanulla padhadi undakanam ennu apekshilkunnu.
Suggestion 4: Vizhinjam thuramukha padhadhiyil thozhilavasarangal srishtikkumbol keraleeyarku mungana nalkanamennu apekshilkunnu
Suggestion 5: UDF sarkar cheydapole elladathu ninnum kadam vangiyulla vikasanam nammude sarkar cheyyilla ennu ariyam. Ennalum podu kadam kuraikkanulla endelum padhadhiyil roopavadkarikkanam ennu apekshilkunnu. Sri Thomas Issac sirnu adinulla Ella kazhivum undennu njangalku ariyam. Abhivadyangal sakhave.


583

Name: Asharaf Kavil Valapil
Suggestion 1: Introduce Contributory Pension Scheme for the NRK with the budgetary support
Suggestion 2: Open PSC examination centers in Gulf Region for PSC offline examinations
Suggestion 3: Revamp the present system of appointment in Aided Educational Institutions and delegate this power to PSC as per the recommendations of Dr.UR Anantha Moorthy Commssion
Suggestion 4: The budget allocation to NRK department should be not less than 1% of the total NRK foreign exchange remittance of the previous financial year.
Suggestion 5: Introduce more KSRTC bus services in Malabar Region and provide the same concessions for the students of Malabar as par with their counterparts in the remaining parts of the kerala.


584

Name: Shaji Bharathan P
Suggestion 1: ഞാൻ കണ്ണൂരിലെ കണ്ണപുരം ദേശവാസിയാണ്, ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുതല്ലാത്ത അസുഖം വന്നാൽ നമ്മൾ മലബാറിലെ എല്ലാവരും വേഗം ഓടുന്നത് അങ്ങ് മംഗലപുരത്തേക്കാണ്, മലബാറിൽ പല ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പല കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നില്ല അല്ലേങ്കിൽ ചികിൽസാ ചിലവ്വ് എത്രയോ കൂടുതലാണ് മംഗലാപുരത്തെ അപേക്ഷിച്ച്, നാട്ടുകാരായ പലരും മംഗലാപുരത്ത് പോയി വരാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്ജിൽ മുഖം പോലും കാണിക്കാറില്ല, ഇതിനൊരു പരിഹാരം, പരിയാരം നല്ല രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും, പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മേൽകോയിമ, അവിടെ ജോലിചെയ്യുന്നവരുടെ രാഷ്ട്രിയബന്ധങ്ങൾ അതൊക്കെ കാരണം വളരേ ശോചനീയമാണ് ഇന്നവിടത്തെ അവസ്ഥ,
Suggestion 2: കുടുംബശ്രീ നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇന്ന് അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലരും, ഒന്നുകിൽ ലോൺ അല്ലേങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു വരുമാനം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയില്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ലക്ഷകണക്കിനുള്ള കുടുംബശ്രീക്കരെ കോർത്തിണക്കി ലാഭം മെമ്പർമാർക്ക് വീതിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ വൻകിട വ്യവസായമോ, അല്ലേങ്കിൽ ലോകമാർകറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, സാമൂഹിക പുരോഗതിയും അത്പോലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും സാമ്പത്തികമായും പുരോഗതി ഉണ്ടാകും


585

Name: Sharafudeen
Suggestion 1: State tax on diesel and petrol to be waived with immediate effect.
Suggestion 2: Police patrol 24 hours in every nook and corner of the State..can be police on bike and cars. This will prevent crimes to a certain extent.
Suggestion 3: Regular monitoring system to be adopted with all - big or small - food selling outlets to ensure food is prepared and stored as per Govt rules and regulations. Strict punishment measures to be taken against the culprits whoever they may be. They should not be allowed to play with the health of citizens of Kerala.
Suggestion 4: Sufficient waste bins to be kept in all streets. If anybody throws waste in street they must be fined say Rs.5,000
Suggestion 5: Traffic police should be ordered to fine those who violate traffic rules like overspeeding, overtaking through the left side, vehicles turning without indicator lights/brake lights. Licence to be ceased and released only after correcting the faults. Heavy fines on those who violate traffic rules. Periodic licence checking to be done; at this time ONLY licence checking must be done and not any other trouble making checks for the passengers.


586

Name: A P Jayachandran
Suggestion 1: Please ensure corruption free governance of government services
Suggestion 2: Please allot more for fund heath service and provide required health services through government hospitals and PHC
Suggestion 3: Please generate more job opportunities for youth. Need to create more entrepreneurs for service


587

Name: സേതുമാധവൻ വി .കെ
Suggestion 1: അഴിമതിരഹിത ഭരണം
Suggestion 2: സഞ്ചാരയോഗ്യമായ റോഡുകൾ പിന്നെ നല്ല ആശുപത്രികൾ
Suggestion 3: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല
Suggestion 4: സ്ത്രീ സുരക്ഷ
Suggestion 5: പ്രകൃതി സംരക്ഷണം


588

Name: Prasad.T
Suggestion 1: അധികാരം ഗവര്‍മെന്റ് മാത്രം കൈയ്യാളുക. അത് പാര്‍ട്ടിക്കോ അണികള്‍ക്കോ വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഈ നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന ബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അധികാരത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.
Suggestion 2: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യം നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കുക. അതില്‍ പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഒരുതരത്തിലും നടപ്പക്കരുത്.
Suggestion 3: ഭരണത്തില്‍ സുതാര്യത കൈവരുത്തുക. അഴിമതി തടയുന്നതിനാവശ്യമായ് എല്ലാ നടപടികളെടുക്കുക.
Suggestion 4: ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുക, നിയമ വാഴ്ച ഉറപ്പുവരുത്തുക.
Suggestion 5: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കുക. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തുക. പൊതുസ്ഥലത്ത് ഫ്ല്ക്സ് ബോര്‍ഡുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചാല്‍ കാലാവധിക്ക് ശേഷം അത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അത് സ്ഥാപിച്ചവര്‍ക്ക് നല്‍കുക.


589

Name: mohan kumar
Suggestion 1: Identify all government properties in all legislative assembly constituencies through local MLAs-digitalise-publish it in your web site and ask people to register -organize land adalats and distribute it in a time bound manner
Suggestion 2: Make all KSRTC bus stands across the state in to profit making units-through Public -Private partnerships- long lease-merchandise-mini malls-model units where simple nutritious food and beverages are served-organic and nutrious and typical Kerala food-Cafe Kudumbashree etc Advt. revenue can be generated
Suggestion 3: Mission against life style diseases and geriatric care
Suggestion 4: Awards and recognition for all performing government servants
Suggestion 5: Make Sutharyakeralam more effective and efficient.


590

Name: Praveen
Suggestion 1: Uplifting Tribal society (Providing them with basic needs like land/home/electricity/education for children and help them in farming and make room for selling their product)
Suggestion 2: Endosulfan affected people should be helped by agreeing their demands and making sure the funds are utilized properly for this.
Suggestion 3: Organic Farming should be given highest preference. Make effective steps to retain existing paddy area.
Suggestion 4: Bribe free governance.
Suggestion 5: Farmers should be rewarded with their effort by making sure that they are paid well for the commodities being sold.


591

Name: Manoj Palliyana
Suggestion 1: സ്ത്രീസംരക്ഷണത്തിനുള്ള കരുത്തുറ്റ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക
Suggestion 2: ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഹുങ്ക് അവസാനിപ്പിക്കുക, അഴിമതി എല്ലാ ഗവണ്മെന്റ് ഡിപ്പാരട്ട് മെന്ഡിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കുക
Suggestion 3: റോഡ്‌ സുരക്ഷക്കുള്ള കാംബയിനുകളും ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതികളും, കർശന നിയമ നടപടികളും തയ്യാറാക്കുക.എമർജൻസികളെ, (മെഡിക്കൽ,പ്രകൃതിക്ഷോഭം, തീപിടുത്തം,) നേരിടുവാനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ സ്കൂൾ തലം മുതൽ തുടങ്ങുക.
Suggestion 4: പുതു തലമുറയെ കൃഷിയുടെ വഴിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്ത് തലം മുതൽക്കു തുടങ്ങുക
Suggestion 5: പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക, നഷ്ട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലസ്ത്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുക


592

Name: T.K.Gafoor Aroor
Suggestion 1: The main reason behind the victory of LDF is the Muslim minority vote.The govt.should consider the feelings and requirements of Muslim community in governance.
Suggestion 2: Give additional plus two batches only after a detailed study about the seat requirement
Suggestion 3: Act strongly against all communal riots


593

Name: MOIDEEN KUNHI
Suggestion 1: സർ ഇത് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി മാത്രം പറയുന്നതല്ല... ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ശബ്തമാണ്. പിഞ്ചു കുടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പീടനതിനു ഇരയാകുന്നവരെ രാജ്യം കണ്ട പരമാവത്തി ശിക്ഷക്ക് വിധേയമാകണം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു...
Suggestion 2: വിതവകല്കും, അങ്ങപരിമിതർകുമുള്ള പെൻഷൻ തുക വർതിപിക്കുക. അഴിമതി വിമുക്തവും, ലഹരി രഹിതവും ഉറപ്പു വരുത്തുക.
Suggestion 3: സമൂഹത്തിനു ബുധിമുടാകുന്ന രീതിയിൽ ഹര്ത്താല് ആഹാനം ചെയ്യരുത്.(ഒരു ഹർത്താൽ നടത്തുമ്പോൾ അന്നന്ന് അധ്വാനിച് ചിലവ് കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം ഇല്ലാതാകും ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിനെയും ബാധിക്കും). ഇതുപോലെ എത്രെയെത്ര കുടുംബങ്ങൾ ഇതിനിരയാവും?
Suggestion 4: സർകാർ ആശുപത്രികളിലെ സേവനങ്ങൾ വര്തിപിക്കുക.
Suggestion 5: ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിപണിയിലെ വില കയറ്റവും മായം കലർത്തലും ഇല്ലാതാക്കണം.


594

Name: Vinod Balan
Suggestion 1: List out the priorities in coordination with each ward level team and produce the action plan to the each Department. 3 months evaluation progress monitoring under the chairmanship of Chief Minister with Department authorities. Publish through the updates to the local medias and web medias for the public awareness.
Suggestion 2: Effective implementation for monitoring of civilians security on each corner for 24hrs by involvement of the local police and local persons. This will lower the crimes and insecurity feeling of civilians.
Suggestion 3: Effective implementation programme for the development/support system to the underprivileged communities by keeping there culture.
Suggestion 4: Implement mandatory policy for the small scale vegetable plantation/production at own land/house. Effective policy for reducing the chemical fertilizers and pesticides usage in the Agricultural sector.
Suggestion 5: Effective waste management programme need to be implemented in all sectors. Policy for the minimize the Plastic products production and usage.


595

Name: shine poulose
Suggestion 1: തമിഴ് നാട്ടീല്ൽ ജയലളിത ഭരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജനങ്ങള്ക്കും സൗജന്യ മായി വീടിലേക്ക്‌ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്ൽ കൊടുക്കുക .
Suggestion 2: നീതി, സംമര്തി , തുല്യത ,എല്ലാവരുടെയും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപെടുത്തുക , ജന നന്മ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക


596

Name: George Jacob P
Suggestion 1: All school fees should be same across all schools and prescribed by the government for all private school and school should not be allowed to collect any other amount than the amount stated by government in other name or any name . All school going students irrespective of government or private students should have only one type of uniform . For Eg .navy blue pants and white shirt ,Navy blue pinafore and white shirt .A name badge of the school may be pinned to know each school and a name on the Tie if necessary . Currently all schools are looting money according to their likes on uniform, bags, notebooks etc.... . This will bring down the cost of education and all will be encouraged to go to school and the state will have high educated generation .The monopoly of schools also will come down in the education market and to raise to social responsibility to have education for all .
Suggestion 2: Traffic police authorities should be given with digital online receipts,all with enabled digital signature option. NO Pen and paper receipts ..
Suggestion 3: All villlage offices, Ration offices, all registration office all activities to be enabled as online .It should be like core banking . anywhere, any village office , any services in spite of one depended office .
Suggestion 4: RTO Office transactions all to be made online , All renewals such as driving license, permit renewal etc should be able to renew anywhere at anytime at any RTOs.so the work load if any can to be distributed to all . All vehicle No: plates to be have a digital bar codes and should be able to scan with a scanner .The details of the vehicle,owner details ,tax and everything should be available once the scanner is used . New Private bus permits should be given only in a new route rather than giving the same route permints for new buses .


597

Name: Vikram KV
Suggestion 1: പ്രിയപ്പെട്ട പിണറായി സഖാവെ, പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട താങ്കള്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിലെ ചൂട് ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇത് നല്ലൊരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രകൃതി തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് മരങ്ങൾ. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൽ കൂടി ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചു, മൂലധനം മുടക്കി മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല കാരണങ്ങളാൽ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി മരങ്ങൾ നിലനിർത്തി കൊണ്ട് പോകാൻ നല്ല മണ്ണ്, വെള്ളം തുടങ്ങിയവയാൽ അനുഗ്രഹീതമായ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അതിനു വേണ്ടി നിയമവും ജനങ്ങളെ ബോധവാൻമാരാക്കുകയും ഒന്നിച്ചു ചെയ്താലേ ഭലവത്താവൂ . കാരണം മരങ്ങൾ നടുന്നത് മാത്രമല്ല, അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും നില നിർത്തുകയും അത്ര തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചൂട് കുറയുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വായു, ജലം തുടങ്ങിയവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക കൂടി ചെയ്യും. പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കേരള സമൂഹത്തിനു നന്മ വരുത്തുന്ന ഈ കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ നടപടി പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു. താങ്കൾക്ക് മുൻകൂറായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.
Suggestion 2: Pure Air, trees, water, peace of mind to be protected.


598

Name: JITHIN PONNANI
Suggestion 1: Security for women’s and children’s
Suggestion 2: Normal rate for food items
Suggestion 3: no need government chief whip
Suggestion 4: try to get good job opportunities in kerala
Suggestion 5: anti corrupted government of kerala


599

Name: SIBIN
Suggestion 1: എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവ താലുക്കിൽ വർഷങ്ങളായി കൈവശം വെച്ച് പട്ടയം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന അനേകം കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവർക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
Suggestion 2: കാക്കനാട് കിന്ഫ്ര പാർക്കിലെ റോഡുകളുടെ ശോചാനിയവസ്ഥ മാറ്റുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരികനമെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു.


600

Name: Akhil Kumar K
Suggestion 1: Kindly take necessary step to increase job opportunities in our state.
Suggestion 2: Necessary action to control price hike
Suggestion 3: Usage of drugs - Drugs are now a days widely available in most of the villages of Kerala. Immediate measures should be taken to prevent our coming generation.
Suggestion 4: Reduce Petrol & Diesel Price
Suggestion 5: Alternative sources of income. Government should find alternative sources of income by promoting tourism. For eg: Promote 1434 year old Devemela(Peruvanam Arattupuzha Pooram). It is the second largest religious fete after Kumba Mela. 1400 + year old devamela has 24 temples(from 6 assembly constituencies) participating in it. Ministers from Thrissur Prof: C Raveendranath and Adv: V S Sunil Kumar can give necessary inputs for the same.


601

Name: Ambu devaraj
Suggestion 1: The first and most important thing..four way NH 47... Please give Immediate priority to this..
Suggestion 2: Second one..women security..this can be accomplished easily by automating the women security system .. 24 hours cc tv servaliance in major centres..dail number like 00 for alarm @ the nearest police station..gps tracking for identifying the number..add martial arts training in curriculum for girls
Suggestion 3: Four way railway track as promised by ldf.This will create issues to the people staying across the railway track. Will block their way..So we need a practical solution for that..either an automated signal system with automated gates or flyovers at each core areas.. Another option is under ground bridges which is cheaper to implement
Suggestion 4: Pitha matha pension scheme.. This is for the old age people. Mandatory scheme for all working employees. A small portion less than 3 Percent should be reduced on a monthly basis and credited to this scheme. From this fund a minumum of 2000 rs should be credited to all People above 60 years
Suggestion 5: Haritha keralam..a scheme to revive our old days of cultivation.. Good bye to pesticides and adultrated food..


602

Name: Jacob Santhosh
Suggestion 1: The Development of Kochi Saturated due to the congested roads inside the city. There is a Project of Ring Road connecting Marinedrive north end passing through various isolated islands in the northern side of the city reaching NH17 at Verapuzha. The first phase of this road is of 9.30 km. from Marine drive to Verapuzha. for this project funding will not be an issue, as there is 40 acres of govt. land naturally reclined is available. Presently this land being occupied by unauthorised occupants .by utilising this land and rehabilitate the occupants by constructing a flat in the same place. These facts are detailed in the Project report submitted by KITCO to GCDA in the year 2011. If the new Govt. take an initiative to materialise this project it will be a revelation in the development of Kochi and the Central Kerala. This project already included in the manifesto of LDF Candidate from Ernakulam Constituency Mr. Anil Kumar. We the citizens of Kochi looking forward and expecting a positive move from the New Govt.
Suggestion 2: In recent time, the commercial tax deparment harasing the traders and contractors by issuing unsustainable notices and collecting Security deposits utilising the "Best judgement Principle". due to this unhealthy practice the people conducting business in genuine manner will fall into the threatening of officials and forced to opt for bribing etc., remember the suicide of a small trader at Alappuzha. My proposal is Govt. should conduct a detailed study into this matter and issue a code of conduct on issuance of O.R.Notices , Best Judgement orders and its appeal. if possible a social audit team also to be set up to monitor with representation from Govt, Traders, Practitioners and General public.
Suggestion 3: In the Legal Metrology Dept. all the office system is reeling under corrupt activities, especially in the case of Petrol Pumps, Jewelries and package commodities. by collecting bribes from the dealers, adjusting the measuring systems ultimately cheating the Govt. and public in large. Govt. should take immediate strong steps to make a detailed study into the matter and corrective steps to be implemented. A social audit with representation from the consumers, traders, officials and elected representatives should be formed.


603

Name: Byu Nambidiyattil Govindan
Suggestion 1: Bring more transparency in governance. Make the state employer friendly and bring smart projects and international employers to generate employment. Please watch this video. https://www.youtube.com/watch?v=ic2aIshQOuo
Suggestion 2: Make the laws more rigid and ensure it is strictly enforced to stop violence in the state, particularly the atrocities against woman and stop bribery in the state.
Suggestion 3: Protect and increase the land under agriculture; bring policies to promote agriculture among youngsters. Or we will all die of hunger before we die of thirsty.
Suggestion 4: Create an expert panel comprising Engineers and Scientists to frame climate friendly and visionary policies for the state.
Suggestion 5: Keep smiling to have a good and friendly feel about the government among the people.


604

Name: Poulose N U
Suggestion 1: Protect natural resources such as soil ,wet lands, paddy fields ,forest, rivers, ponds, wells Attack on earth using JCB to be controlled
Suggestion 2: Strengthern public distribution system,public education,public health,public transport including water transport Government schools shall be made attractive to children.School education shall be imparted through mother tongue and it shall be implemented compulsarily through enactments if needed.
Suggestion 3: Corruption in all public establishments shall be be stopped by strictly implementing rules and regulations. Energy sector shall be developed adequately by tapping all possible resources including solar, wind ect.
Suggestion 4: Utmost care shall be given to agriculture sector including paddy to enhance production Incentives shall be given to paddy cultivators for increasing production More paddy lands shall be changed into land suitable for cultivation
Suggestion 5: Corruption charges against previous ministers shall be enquired properly and suitable action shall be taken against them


605

Name: harris
Suggestion 1: Pls start work muzhappilangad - mahe bypass
Suggestion 2: pls take over under government pariyaram medical college
Suggestion 3: pls do order to repair traffic signals all over the Kannur town
Suggestion 4: pls make to improve for Kannur airport work
Suggestion 5: pls avoid all coruuptions government employees and rulers


606

Name: Vinodkumar.K
Suggestion 1: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപെടുത്തുക.അൺ ഏയ്‌ഡഡ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പുതിയവക്ക് അംഗീകാരം നല്കാതിരികകുകയും
Suggestion 2: സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും നേർക്കുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തടയിടുക
Suggestion 3: ഫ്ലെക്സ് നിയന്ത്രണം ഏർപെടുത്തുക
Suggestion 4: മണൽ മാഫിയ,ബ്ലേഡ് മാഫിയ,മദ്യമാഫിയ എന്നിവർക്കെതിരേ സക്തമായ നടപടി
Suggestion 5: അഴിമതി ആരോപണമായ വിഷയങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ട് വരിക


607

Name: MOHAMED ABEEDALI
Suggestion 1: കുടി വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രദേശത്തും എത്താനുള്ള സൗകര്യം എര്പടുത്നം
Suggestion 2: എല്ലാവര്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസം
Suggestion 3: റോഡും ഗതാഗത സൗകര്യം പിന്നെ electricity എന്നിവ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ആദിവാസി പ്രദേശത്തും
Suggestion 4: എല്ലാവര്ക്കും ആരോഗ്യ കരമായ ജീവിതം ....അതുകൊണ്ട് എല്ലാവര്ക്കും നല്ല ജീവിതം ലഭിക്കുന്നു .
Suggestion 5: Very Important is Waste Management in every city


608

Name: Ramakrishnan
Suggestion 1: Population Control. Increase in population is the main cause of all problems facing Kerala, as it neutralizes all the developments.
Suggestion 2: Strikes, Hartals and Dharnas. There must be some control for this. This is waste of time, money and also nuisance for the people, especially tourists, travellers and old people.
Suggestion 3: Corruption This is another monster eating away the money, which is sanctioned for development and not made use of and going into the pockets of corrupt people, especially, the elected members.
Suggestion 4: Agriculture development Every day more and more paddy and agriculture fields are converted to building houses and other not so important buildings. This has to be controlled.
Suggestion 5: Cleanliness Kerala must be a model for other states in this very important matter, which can help avoid many health problems.


609

Name: M.V.Unnikrishnan
Suggestion 1: All expect this will be a good government and Sri.Pinarayi Vijayan will give people of kerala a memorable administration. I feel the following areas are important 1. Peaceful and harmonious law and order atmosphere. Government need to take into confidence all sections of community. Stringent measures for non performing ministerial staff for effective and corruption free delivery of government of services
Suggestion 2: Activate all the available industries on war footing. Can develop the state as a major electronic components hub utilising educated skills hidden in households. Also Develop the tourism industry.If positve mind set is generated among trade unions we can bring in lot of NRI investments which will generate revenue to government.
Suggestion 3: Construction of bunds at 5 km frequency in Bharathapuzha which will transform the drinking water and agriculture scenario of Malabar region.
Suggestion 4: Rural roads. Taluk, Panchayat level well staffed medical facilities. Control on migrant labour to reduce growth of slums and scavengers. Developement of super highways.
Suggestion 5: Remittance linked pension scheme will be a big boost for average NRI returning. Ie. A small percentage of remittance is compulsorily deducted and transferred to a pension fund controlled by government.


610

Name: harris
Suggestion 1: Pls start work muzhappilangad - mahe bypass
Suggestion 2: pls take over under government pariyaram medical college
Suggestion 3: pls do order to repair traffic signals all over the Kannur town
Suggestion 4: pls make to improve for Kannur airport work
Suggestion 5: pls avoid all coruuptions government employees and rulers


611

Name: barsath
Suggestion 1: we have to clean our rivers and lakes on urgent basis. I recommend to implement seechewal model to clean all our rivers and lakes. We have to find out permanent solution to the drought. All people must have access to pure drinking water. please contact noted environmental activist Balbir Singh Seechewal.
Suggestion 2: corruption must be removed 100% within your 5 years term. now corruption has become a precedence in our system. we have to treat corruption as cancer. if you hear any allegation or receive evidence of corruption, you must take immediate action.
Suggestion 3: please find out permanent solution for power related problems in our state and which must be environment friendly.
Suggestion 4: you must always remember that you are a social worker and you have to serve the society and people common man are your boss. please make sure that every body in the state get basic amenities. you have to take strict action without seeing face.
Suggestion 5: please make government educational institutions better that private providing higher end facilities. please try to implement mohalla clinic which was done by AAP government. all public places have to be made neat and clean.


612

Name: padma kumar. m.s
Suggestion 1: കേരളതതില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങള്‍ ഭീകരമായവിധം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.കേരത്തില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ശ്വശ്വതമായി നിരോധിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ നിയമവും ഫലപ്രദമായി അത് പാലിക്കുവാനും നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണ്ടേതാണ്.
Suggestion 2: കേരളത്തില്‍ നിലവില്‍ ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍ ബാറുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നിലവാരമുള്ള ത്രീസ്റ്റാര്‍ ബാറുകള്‍ കൂടി തുറക്കുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാടത കാശുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രം ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍ ബാറില്‍ കയറി മദ്യപിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുന്നത് ഇത് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വിവേചനം സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നതാണ്.


613

Name: DEVARAJAN M K
Suggestion 1: വിലക്കയറ്റം തടയുവാനുളള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കണം
Suggestion 2: സംസ്ഥാനത്ത് ചിലകാലങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അക്രമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി തടയുന്നതിനായി പോലീസിലെ ഉയര്‍ന്ന ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുമായി ആലോചിച്ച് സ്ഥിരം നടപടികള്‍ സ്ഥീകരിക്കണം
Suggestion 3: സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസമേഖല പൂര്‍ണ്ണമായും അഴിമതിവിമുക്തമാക്കണം സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളിലും ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഇംഗ്ളീഷ് പഠനം വേണം
Suggestion 4: സംസ്ഥാനത്ത് മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പില്‍ ഇപ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധിത കൈക്കൂലി നിലവിലുണ്ട്. അത് തടയണം
Suggestion 5: തൊഴില്‍രഹിതര്‍ ഇല്ലാത്ത, ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റണം, ഇടതു തുടര്‍ഭരണം കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടാകുവാനായിശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തണം


614

Name: C. Sethumadhavan Nair
Suggestion 1: 1. Kerala should change its poor image into an investment/business friendly sought-after destination. Presently, this is not the case as compared to other States in the country. This will not only lead to industrialization and employment generation, but to overall economic growth and prosperity to the State as well its people. Can we lag behind in this race in 21st century? For a glance, just look at Gujarat/Maharashtra, if not China.
Suggestion 2: 2. Things are not much different as far as infrastructure is concerned. Here, we have still to go much ahead. In many areas under Municipal Councils in the State, there are no any water drainage/sanitation systems. This is one of the reasons as to why so many viral diseases sprung up during monsoon especially in Kerala. As a result of water logging, mosquitoes dance quite pretty, while Municipal authorities tend to give a blind eye to such issues. Not to exaggerate, the Health Minister of the State has a tough time during monsoon and has to run from pillar to post to resolve health issues emanating during monsoon.
Suggestion 3: 3. On a priority, the ongoing important and major projects such as Vallarpadam, Vizhincham, Kochi Metro, Rail Coach Factory etc. should be implemented in letter and spirits. No project in the State should suffer in the name of land acquisition or otherwise. Once these are achieved, then the State can go in for other prestigious projects. Foundation laying ceremonies doesn’t help to reach the destination, but striving to implement the project within the time-frame and its budget.
Suggestion 4: 4. Whatever promises given to the people in the Election Manifesto should be implemented without much burden to the common man in terms of taxes, cess, duties etc. If economic condition permits, all girls in the State should be given free education upto graduation. This will give a boost to the overall development as Kerala is the only state in the country where gender ratio is in favour of the female.
Suggestion 5: 5. Last but not least, each and every woman in the state should be fully safe and secured at all times and she should be free to fly like a free bird to reach her destination without any hurdles.


615

Name: Arunima
Suggestion 1: Please could you do something to prevent the traffic blocks in sreekaryam. It always a mess during peak hours.
Suggestion 2: Please could you improve the quality of all roads in Thiruvananthapuram.
Suggestion 3: The donation taken by schools for admission is very huge. Could you plz do something to stop this.
Suggestion 4: Most of the tourist places in tvm are very dirty. We need more parks for children. Veli and akkulam can be made more beautiful. Also ban plastic.
Suggestion 5: Shift tvm zoo to neyyar. This would be good for animals. The existing zoo can be converted to a park. Zoo in the middle of city is not good for animals. We can make a bigger one with more facilities near neyyar dam


616

Name: Balasubramanian
Suggestion 1: My request to the CM is to completely remove from the state use of plastic bags and bottled water which is a threat to the enviornment in the years to come.
Suggestion 2: ensure political harmony and look forward for a better and peaceful state of living.
Suggestion 3: Focus on Agriculture and any kind of subsidy further can be given to the really interested farmers. (not for fraudulently using)
Suggestion 4: Save rivers and forests...
Suggestion 5: Without rivers and forests...life will be miserable in future....which is not far away... thanks and good luck to you sir,


617

Name: Arunima
Suggestion 1: Please could you do something to prevent the traffic blocks in sreekaryam. It always a mess during peak hours.
Suggestion 2: Please could you improve the quality of all roads in Thiruvananthapuram.
Suggestion 3: The donation taken by schools for admission is very huge. Could you plz do something to stop this.
Suggestion 4: Most of the tourist places in tvm are very dirty. We need more parks for children. Veli and akkulam can be made more beautiful. Also ban plastic.
Suggestion 5: Shift tvm zoo to neyyar. This would be good for animals. The existing zoo can be converted to a park. Zoo in the middle of city is not good for animals. We can make a bigger one with more facilities near neyyar dam


618

Name: Krishnakumar G
Suggestion 1: ഞാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല താലുക്കിലെ പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി ആണ്.തുറവൂർ - പമ്പ പാതയിലെ മാക്കെകടവ് - നേരെകടവ് പാലം പണി തുടങ്ങുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേഷിക്കുന്നു.
Suggestion 2: കൊച്ചിയിലുള്ള കിന്ഫ്ര പാർക്കിലെ റോഡിൻറെ ശ്യോച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു


619

Name: Sunil kumar V V
Suggestion 1: കാര്യക്ഷമമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ തല പ്രവര്ത്തനം ഉറപ്പുവരുത്തണം. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭാഹ്യ ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടാകാതെ സമുഹൂക ഉന്നമനത്തിനായി നീതി പൂർവവും സത്യസന്തവുമായ ഭാരന്നമാണ് നടപിലാക്കെണ്ടത്


620

Name: AJITH V ASOKAN
Suggestion 1: ആലപ്പുഴ - തിരുവനന്തപുരം റോഡ്‌ വീതി കൂട്ടുക
Suggestion 2: തമിഴ് നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന പച്ചകരികളിൽ വിഷം കലര്ന്നിട്ടില്ലന്നു കേരളത്തിന്റെ ബോടെരിൽ വച്ച് തന്നെ ഉറപ്പുവരുത്തുക
Suggestion 3: പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രാഷ്ട്രിയ പ്രവർത്തകർ സുപർശക് പോകതിരിക്കുവ
Suggestion 4: PSC നിയമനം വേഗത്തിലാക്കുക


621

Name: Jolly Jose Varghese
Suggestion 1: Corruption of Government employees should be controlled and people should get the services from Govt. Depts timely and without much hardships.
Suggestion 2: Should control the "chota netas"
Suggestion 3: Do Not allow Favoritism
Suggestion 4: PDS Systems should be strengthened
Suggestion 5: KSRTC/KSEB should be handed over to capable hands. Ensure law and order. Ensure People can approach Police without fear


622

Name: siby
Suggestion 1: പോലീസ്ന്റെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുക,ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ,പെട്രോളിങ്ങിനു ആദുനിക വാഹനങ്ങൾ
Suggestion 2: കരണ്ട് ഉത്പാദനം വര്ധിപ്പിച്ചു വ്യവസായങ്ങൾ വളർത്തി എടുകുക,തൊഴിൽ ഇല്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക
Suggestion 3: വിപണിയിൽ ഇടപെട്ടു വില നിയന്ത്രിക്കുക . പ്രവാസി ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുക
Suggestion 4: മെഡിക്കൽ ആരോഗ്യ മേഗലയിൽ സൗജന്യ മരുന്ന് നല്കുക
Suggestion 5: 5വർഷമാണ്‌ നമുക്കുള്ളൂ ,നമുക്ക് ഒരു തുടർഭരണം ആവശ്യമാണ്‌ താങ്കൾക്ക് അതിനു കഴിയും ,ആശംസകൾ


623

Name: Manjusha
Suggestion 1: I have got only one suggestion. From the first day of your victory your party members started to kill the members of other political parties. Please instruct them to stop this. ജയിച്ച അന്ന് മുതൽ എന്തെല്ലാം അക്രമങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി മെംബേർസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊന്നും സര് കാണുന്നില്ലേ?


624

Name: rejo
Suggestion 1: Take serious action about nokku kuli…
Suggestion 2: Railway collection huge money for pay and park, but they not providing any facility , Arrange shelter in all railway parking area.. I know railway in center govt but you can pressure.
Suggestion 3: pandalam to kottayam mc road ilഉള്ള ഇടുങ്ങിയ പാലങ്ങൾ പുതുക്കി പണിഉക
Suggestion 4: Take action about unemployability
Suggestion 5: computer service center salary minimum 15000 akkuka (all guys are educated but getting low salary)


625

Name: sruthin r
Suggestion 1: കേരളത്തിലെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭാസം ഉറപ്പു വരുത്തുക
Suggestion 2: എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കാൻസർ രോഗ നിർണയ ലാബുകൾ സ്ഥാപിക്കുക .എല്ലാ കാൻസർ രോഗികൾക്കും മികച്ച സൗജന്യ ചികൽസ്യ ഉറപ്പുവരുത്തുക
Suggestion 3: അഴിമതി രഹിത ഭരണത്തിനായി വിജിലെന്സിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക
Suggestion 4: ക്രമസമാദന പാലനത്തിനായി കുടുതൽ പോലിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗികുക.പോലീസിനെ ആധുനികവൽകരികുക
Suggestion 5: മദ്യ ഉപയോഗം കുറക്കുനതിനു ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരികുക


626

Name: Vinayachandran K N
Suggestion 1: Waste processing in each and every household. Government should support for collection and processing of dry waste while issuing guidelines and technical support to setup wet waste processing in every household and apartment complex.Comprehensive ban on plastics carry bags in the same line what Karnataka implemented
Suggestion 2: Skill development-I identify skill gaps locally,nationally and internationally and produced skilled manpower in different skill sets
Suggestion 3: Agriculture : Growth in agriculture products is essential for a sustainable economy.Well thought out planning and implementation to improve organic paddy and agriculture production on war footing basis .
Suggestion 4: Protect our Rivers,Sea,Mangroves,Water sources,Hills,Forests.We have to focus on sustainable development.Our existence is on well being of our environment no progress at their expense please
Suggestion 5: Well regulated health care ,education system, E governance with minimum manual intervention Efforts to improve moral of the society in the era of digital explosion into our lives


627

Name: Ismayil ck
Suggestion 1: ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതി നമുക്കുണ്ട് സർ, അത് നശിപ്പിച്ചുള്ള വ്യാവസായിക വിപ്ലവം കേരളത്തിനു ചേരില്ല. വേണ്ടത് പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ സംരംഭങ്ങൾ..!!
Suggestion 2: മികച്ച യാത്ര സൌകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. പ്രായോഗികമല്ലാത്ത എക്സ്പ്രസ്സ്‌ ഹൈവേ തല്ക്കാലം മറന്ന് ചുരുങ്ങിയത് നാലുവരി പാത എങ്കിലും പെട്ടന്ന് തീരുമാനിക്കണം. നല്ല റോഡുകൾ ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായും ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വരവും വർദ്ധിക്കും
Suggestion 3: വിദേശ മലയാളികളെ ലക്‌ഷ്യം വെച്ചുള്ള പദ്ദതികൾ വേണം. ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളിൽ പണം മുടക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള് തയ്യാറാണ്. നിലവിലുള്ള പദ്ദതികൾ പോലും ആള്ക്കരിലെക്ക് എത്തുന്നില്ല. അതിലൊരു മാറ്റം വേണം
Suggestion 4: കോഴിക്കോട് മുതൽ കാസര്ഗോഡ് വരെയുള്ള റോഡുകളിലെ യാത്ര ശരിക്കും ജീവന പണയം വെച്ചുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിലൊരു മാറ്റം വേണം


628

Name: Soman Anandan
Suggestion 1: Carry out an Appraisal in every Six months for senior Staff and Party members. Change them (Senior staff/Ministers/Secretaries) whose performance is poor in Six months.
Suggestion 2: Destroy the people who take benefits by misusing your name or party name.
Suggestion 3: Be very careful when go for big projects, so that we can avoid Lavalin like issues.
Suggestion 4: No excuses for Party people if they commit mistakes. Stringent and punitive action must be taken against Saghakals who misuse Your name or Party name, then only our path will be clean and clear for next 5-years.
Suggestion 5: Give preference for Super Express High Ways.


629

Name: Shaji M
Suggestion 1: Streamline the performance and deployment of human resources (government employees).
Suggestion 2: Town planning should be done with effective value engineering analysis
Suggestion 3: Reduce all unwanted subsidies
Suggestion 4: Stop the words using Forward, backward, in the social welfare area. Which is splited and affected adversely on social harmony. Consider the social and economic growth only..
Suggestion 5: Increase the revenue with proper taxation like VAT,ED and through collaborate with big companies on CSR area.


630

Name: JOY GEORGE
Suggestion 1:
Suggestion 2: അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക ബദൽ പദ്ധതികൾക്ക്ശ്രമികുക പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകരെ ചർച്ചകളിൽ ഉള്പ്പെടുത്തുക .
Suggestion 3: പോലീസ് സേനയിൽ സ്‌ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിനിദ്യം വേണം പോലീസ് പ്രവര്ത്തനം സുതാര്യമാക്കണം ഒരു ആദിവാസിയും പട്ടിണിയും രോഗവും മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നു ഉറപ്പാക്കണം
Suggestion 4: മേലെ തട്ടിലെ പോലെ തന്നെ താഴെ തലത്തിലും അഴിമതി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം
Suggestion 5: പ്രവാസി ക്ഷേമം സാധാരണ പ്രവാസിക്ക് ഗുണകരമെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം . വിമാന ടിക്കറ്റ്‌ കുറക്കാനുള്ള നടപടികൾ,പെൻഷൻ പദ്ധതി പരിഗണനയിൽ വരണം സര്വ്വോപരി എല്ലാ അനാവശ്യ ചിലവുകളും കുറക്കണം


631

Name: abraham jacob
Suggestion 1: Corruption free governance
Suggestion 2: Better infrastructural projects
Suggestion 3: Environmental friendly waste management
Suggestion 4: Ministers to allocate more time for official duties than attending functions
Suggestion 5: Self sufficient in food especially agriculture


632

Name: Sankar P
Suggestion 1: Create Job opportunities, Increase productivity and Generate revenue.
Suggestion 2: Take deep decision for developing infrastructure in rural areas. It means to involve all tenders and ensure to complete the work within the specified period.
Suggestion 3: To ensure the public sector companies are running in good.
Suggestion 4: To Ensure the talented engineers, doctors and other professionals to serve their service in Kerala
Suggestion 5: Give importance to Agriculture


633

Name: Sajan J.J
Suggestion 1: ആദ്യം തന്നേ എല്ലാ ആശംസംകളും നേരുന്നു. അങ്ങയുടെ സർകാരിൽ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക്‌ ഒരുപാട് പ്രതീകഷകൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പ്രവാസി ആണ്. ഇടതു സർകാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാസികളെ വേണ്ട പോലെ പരിഗണിക്കാറില്ല എന്ന് പൊതുവെ ഒരു സംസാരമുണ്ട്. അത് അങ്ങിനയല്ല എന്ന് ഇപ്പ്രാവശ്യം ഇവിടയുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങയോടു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
Suggestion 2: മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് മുന്തിയ പ്രാധാന്യം നല്കണം.പ്രായോഗികമായി, നിരന്തരമായി,വീഴ്ച കൂടാതെ സംസ്കരണം ഉറപ്പാക്കണം, നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കണം. റോഡ്‌, സ്കൂൾ, ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിൽ മാലിന്യം ഇടുന്നതിനു കർശന നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തണം. തമിഴ്നാടിന്റെ ജല ചൂഷണത്തിന് കർശനമായി അങ്ങ് തടയിടണം. കേരളത്തിനു അവകാശപ്പെട്ടത് കേരളത്തിനു കിട്ടണം!!!
Suggestion 3: റോഡുകൾ പുരോഗമനത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാണ് ! മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടത്തി റോഡ്‌ സുരക്ഷയും കേരളത്തിന്റെ പുരോഗതിയും ഉറപ്പു വരുത്തുക. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്കും കഴിയും!
Suggestion 4: എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും ചെറുതും വലുതുമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ വരുമാനത്തിന് അനുസ്രിതമായി നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടുന്ന ബോധവല്ക്കരണം ഗള്ഫിലും നാട്ടിലും ഊര്ജിതമാക്കണം. കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ഏക ജാലക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. ഇത് സര്ക്കാരിനും നാടിനും പ്രവാസിക്കും ഒരു പോലേ ഗുണകരമാകും. അത് പോലേ തന്നേ പ്രവാസികളുടെ ഒരു പൂർണ ടാറ്റ ബസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് എയർപോർട്ട് ബസ് ചെയ്തു സാധ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.
Suggestion 5: വരും നാളുകളിൽ കുടിവെള്ളം ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. മഴക്കാലം വരുന്നു. മഴ വെള്ളം കഴിയുന്നത്ര സംഭരിക്കാൻ പ്രായോഗിക നിർദേശങ്ങൾ മീഡിയ വഴി ജനങ്ങളിൽ ബോധവല്ക്കരണം നടത്തണം. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ജല ശ്രോതസുകൾ അറ്റകുറ്റ പണികൾ സമയബന്ധിതമായി നടത്തി കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തണം. കൂടാതെ തമിഴ്നാടിന്റെ ജല ചൂഷണത്തിന് കർശനമായി അങ്ങ് തടയിടണം. കേരളത്തിനു അവകാശപ്പെട്ടത് കേരളത്തിനു കിട്ടണം!!!


634

Name: Prajeesh PM
Suggestion 1: ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പോലെ സഹ മന്ത്രിമാരുടെ കള്ളത്തരങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയിതിട്ടു ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആകരുത്. തെറ്റ് ആര് ചെയിതാലും അവരെ മുഖം നോക്കാതെ നിയമത്തിനു മുന്നില് കൊണ്ട് വരുന്ന, കള്ളതരങ്ങൾക്കും, കൊലപാതകത്തിനും കൂട്ട് നിലക്കാത്ത ജനങ്ങളുടെ സ്വന്ത്രം മുഖ്യ മന്ത്രി ആകണം. അങ്ങനെ ആകും എന്നാണ് ഇടതു പക്ഷത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസവും അഹങ്കാരവും
Suggestion 2: വികസന വിരുദ്ദർ എന്ന ചീത്തപേർ കേള്പ്പിക്കാത്ത മന്ത്രി സഭ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ദിക്കണം. കേരളം ഉള്ളിടത്തോളം ഇടതു പക്ഷം ഭരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ സ്രിഷിടിക്കണം. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനും, തൊഴിലുറപ്പ് വരുത്താനും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യണം.
Suggestion 3: അഴിമതി ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാര്ക്കും , ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും എതിരെ ഉടനെ നടപടി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ദിക്കണം. സ്ത്രീകള്ക്ക് എതിരെ ഉള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ പ്രത്യേക പോലീസ് നെ നിയമിക്കണം.
Suggestion 4: ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ കേള്ക്കാൻ പ്രത്യേക ഓഫീസുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രദ്ദിക്കണം. അർഹാതപ്പെട്ടവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, അംഗീകാരം, സഹായം കിട്ടാൻ ശ്രദ്ദിക്കണം.
Suggestion 5: ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയിത് കേരളത്തെ ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് ആക്കാൻ വിജയന് സഖാവിനും ഇടതു പക്ഷത്തിനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു


635

Name: mohan kumar
Suggestion 1: We can generate 2000 MW solar power from Roof tops of all public and private buildings across Kerala in 2 years-C-DIT is one of the 15 PSUs identified by MNRE, Govt. of India
Suggestion 2: High Speed Rail corridor from TVM to Kasaragod-Consultant -E.Shreedharan
Suggestion 3: Like the Muziris Heritage Project, Bring Tellicherry and Alappuzha into this Tourism circuit-
Suggestion 4: Declare Kuttichira of Kozhikode as a Heritage site and make it a museum
Suggestion 5: Construct wayside toilets across the state-may be tie up with all existing petrol pumps and run it like a " pay and use "-thus can generate thousands of new jobs-Kudumbashree


636

Name: Deepasree
Suggestion 1: To take good method for waste management in Kerala
Suggestion 2: To avoid major current environmental problems such as global warming,climate change,ozone layer depletion,take action to save our environment.
Suggestion 3: Illiberal rules for road safety
Suggestion 4: clean city and villages
Suggestion 5: സ്ത്രീ കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക.


637

Name: sindhumini pr
Suggestion 1: sadharanakkarane swasthamayi jeeviykkuvanulla sahacharyam
Suggestion 2: vilakkayattamthadayuka
Suggestion 3: swarnavilakuraykkuka
Suggestion 4: akramarassriyamnirbanthamayum nirthalakkuka
Suggestion 5: buschargekuraykkuka


638

Name: JITHESH T K
Suggestion 1: CORRUPTION FREE ADMINISTRATION
Suggestion 2: SUSTAINABLE & ECO-FRIENDLY DEVELOPMENT
Suggestion 3: SPECIAL DRIVE TO UPLIFT BACKWARD COMMUNITIES (SC,ST,actual BPL FAMILIES etc)
Suggestion 4: P S C APPOINTMENT TO ALL PUBLIC SECTORS& AIDED EDU .INSTITUTIONS
Suggestion 5: COMPREHENSIVE AGRI. IMPROVEMENT


639

Name: Rajeev
Suggestion 1: നോക്കുകൂലി നിർത്തലാക്കണം.
Suggestion 2: IT sector opportunities കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം.
Suggestion 3: rain water harvesting plans should be strictly implemented.
Suggestion 4: Waste management techniques should be implemented effectively.
Suggestion 5: Road development, environment protection should be looked into more priority.


640

Name: Dileep Kumar
Suggestion 1: വിവാഹ ധൂർത്ത് നെതിരെ ബോധവൽകരണം. പ്രത്യേക inspection authority പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം .ധൂർത്ത് നടത്തുന്നവരുടെ നീകുതിയും ബാക്കി ആനുകുല്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിന്റെ depend ചെയ്തു ആയിരിക്കണം.
Suggestion 2: സ്ത്രീ സുരക്ഷ ക്ക് മാത്രം 24 x 7 ഫ്ലയിംഗ് squad എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലും. സ്ത്രീ മേധാവിയുടെ കീഴിൽ... നേരിട്ട് ഗവർണർ ഉടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താഴെ.
Suggestion 3: പാവങ്ങൾക് വീട് നിർമാണം ഫ്ലാറ്റ് പോലെ നടത്തുക. സ്ഥല പരിമിധി പ്രശ്നം മറികടക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്‌ ടീമുകളുടെ പ്രോജെച്ടിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ നിയമ നിര്മാണം നടത്തുക. 50 ഫ്ലാറ്റ് ന്റെ കെട്ടിടത്തിനു അനുമതി നൽകുമ്പോൾ 5 വീട് എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ 2km ചുറ്റളവിൽ അവരുടെ responsibility ആക്കുക. അങ്ങിനെ ആവുമ്പോൾ പാവങ്ങള്ക് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച ജോലി (ക്ലീനിംഗ്, സെക്യൂരിറ്റി, etc ) കൂടി കിട്ടും..
Suggestion 4: നാളേക്ക് നല്ല നേതാക്കളെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് . അരാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾ വളര്ന്നു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക . കാമ്പസിലും സ്കൂൾ ലും രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു വിലക്കും പാടില്ല. അതിര് കടക്കാനും പാടില്ല.
Suggestion 5: മയക്ക് മരുന്നിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയാൻ പറ്റുമോ. തോന്നുന്നില്ല. .എന്നാലും കൂടുന്നത് തടയണം....


641

Name: Gopakumar VR
Suggestion 1: വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും പുറമ്പോക്ക് കയ്യേറുന്നത് ശക്തമായി തടയുക.
Suggestion 2: സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികലും സ്കൂളുകളും നല്ല നിലയില്‍ കൊണ്ട് വരിക. മത പാഠശാലകള്‍ ക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കി , പകരം കുട്ടികളെ സര്‍കാര്‍ സ്കൂളുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കുക.
Suggestion 3: മായം ചേര്‍ക്കല്‍ കണ്ടു പിടിക്കാനും അവ നിരോധിക്കാനുമുള്ള ശക്തമായ ശ്രമങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വരിക.
Suggestion 4: വികസനമെന്നാല്‍ കുറെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളല്ല എന്ന് അദേഹത്തിന് അറിയാം . പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കുക. കായലുകല്കും നദികള്‍ക്കും തോടുകല്കും കയ്യേറ്റം തടയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. ആര്‍ക്കിയോളജി പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കെന്ടവ സംരക്ഷിക്കുക.
Suggestion 5: മദ്യം ,മയക്കുമരുന്ന്,മണല്‍വാരല്‍,മണ്ണ്എടുക്കല്‍,പ്ലാസ്റ്റിക് ലോബികളെ തടയുക.


642

Name: SHAM PRANAYIL
Suggestion 1: ആദിവാസികൾ അവരുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ കേരളത്തില ഒരു ഗവണ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് തോനിപോകുന്നു . അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നഗലെ കുറിച്ച് പടികണം
Suggestion 2: സെല്ഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജ് തൊഴിലാളികളുടെ സമ്പളം മറ്റു അനുകുല്യങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിശോതിക്കണം


643

Name: Varghese P V
Suggestion 1: Noku cooli illathakkukRasha
Suggestion 2: Rashtriya kolapathakathinnu aruthi varuthuka
Suggestion 3: Stree suraksha nadappakkuka
Suggestion 4: Anavashya harthaal illathakkua
Suggestion 5: Azhimathi illathakkua. Nalla bharanm pratheekshikkunnu


644

Name: JHANAPRAKASHAN
Suggestion 1: UDF ഭരണകാലത്ത് തഗര്നു പോയ പൊതു വിതരണം പുനര്ജീവിപിക്കണം , APL കാര്ടില്പെട്ട ജനഘളും കസ്ടപെട്ടു ജീവിക്കുന്ന ആളുഗലുന്ദ് അവരെ തീരെ ഒയിവകരുത് ,ട്രാഫിക് നിയമാഘൾ കൂട്ടൽ ശ്ക്ടിപെടുതനം


645

Name: ajin
Suggestion 1: avoid corruption
Suggestion 2: need more powerful rule to protect our ladies.
Suggestion 3: we need more efficient PSC.the exam and result publishing and advice made more fastly.back door advice plz avoid
Suggestion 4: plz give more important to agriculture and protecting natural water resourses
Suggestion 5: all police station must effective


646

Name: JOY GEORGE
Suggestion 1:


647

Name: Ajith Mathew Kurian
Suggestion 1: Every Week with participation of NGO,s, Party Youth units and any other interested groups must engage in nation building programmes like what we used to do during Gandhi Jayanthi " Sevana Varam". This will keep all panchayth and community surroundings Clean, Interaction between neighborhood promotes fraternity and unity. This should be for all panchayths in Kerala with motive of Clean Kerala.
Suggestion 2: Presentation of procedures and forms in all Govt and public offices so that public knows what exactly the form and documents to be used and brought with.
Suggestion 3: Since we use internet regularly update of information in ministerial web sites with accurate and updated at all times.
Suggestion 4: We should have maximum utilization of manpower for creative construction projects to compensate shortage of funds eg "Janasakthiyanjam" what we had it in the construction of Kallada irrigation Canal.


648

Name: Thwoyyib.p
Suggestion 1: Pls reduce the corruption
Suggestion 2: Pls make it nurses requirements
Suggestion 3: Congress baranakalathe ella corruption anneshikkuka
Suggestion 4: Thamilnadinte model ofer ivideyum nadappakku
Suggestion 5: Keep distance from communal party


649

Name: NAZEER TK
Suggestion 1: electricity ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ സോളാർ പാർക്ക്‌ സ്ഥാപിച്ചു electricity ഉല്പതിപ്പികണം ജല ദൌർലഫിയം ഇല്ലാതാകാൻ മഴകുഴികളും കുളങ്ങളും തടയണകളും നിലനിര്ത്തണം
Suggestion 2: ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ ഘുണ്ടാഇസം അവസാനിപ്പികണം പോതുജനഗളോട് മാന്ന്യമായി പെരുമാറാൻ പടിപ്പികണം. പോലീസ് ജന സേവകരാകണം .
Suggestion 3: റോഡുകളുടെ വികസനം ഉറപ്പകണം ഗതാകത സൌകരിയം മെച്ചപ്പെടുത്തണം റോഡ്‌ നിര്മാനത്തിലെ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കണം NH / MC റോഡുകൾ നാലു വരി / ആറുവരി പാതകൾ ആക്കണം. യാത്രികർക് / പൊതുജനത്തിന് സു്ചി മുറികള് നിർമിക്കണം
Suggestion 4: സര്ക്കാര് ഉത്യോഗസ്തർ കൃത്യ സമയത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പകണം കൈകൂലി ഇല്ലാതാക്കണം പോതുജനത്തോടെ മന്ന്യമായ് പെരുമാറാൻ പടിപ്പികണം അതിന് അവർക്ക് പരിശീലനം നല്കണം
Suggestion 5: പൊതുജനത്തിന്റെ യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് ഉത്സവ ഘോഴയത്രകളും പാർട്ടി റാലികളും ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണ കലാസകൊട്ടും നിര്ത്തലാകണം / നിയത്രികണം മന്ത്രിമാർ തറ കല്ലിടാൻ വേണ്ടി റോഡ്‌ നീളെ ചീറി പായരുത് അവാര് ഭരണം നടത്തണം. അവാര് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തേണം അവിടത്തെ പരിമിതികൾ പരിഹരികണം പൊതു ജനത്തിന് സേവനം ഉറപ്പാക്കണം .


650

Name: SATHEESAN NAIR S
Suggestion 1: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കണം .നെൽവയലുകളും തണ്ണീർ തടങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണം ..നദികളും ജലാശയങ്ങളും മാലിന്യ മുക്തമാക്കണം
Suggestion 2: നഗരങ്ങളിലെയും പൊതുസ്തലങ്ങലിലെയും മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കണം ...റോഡു വക്കിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണം
Suggestion 3: അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്രീയ കൊലപാതകം പോലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം
Suggestion 4: അപകട ചികിത്സ പൂര്ണമായും സൌജന്യമാക്കണം
Suggestion 5: റോഡുകൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ വികസിപ്പിക്കണം .....അതിവേഗ റെയിൽ പാത കൊണ്ടുവരണം


651

Name: Gopa Kumar
Suggestion 1: Find out which are the Panchayath / village is not developed so far. Then concentrate on the villages for developments.
Suggestion 2: Immediate action to help the needy poor people. complete support to promote farmers to sell their agricultural products and usage of harmful pesticides should be prohibited.
Suggestion 3: No compromise in quality - Construction & Maintenance of the infrastructure like roads bridges etc.
Suggestion 4: Supply of Liquor - Link with ID cards and restrict supply - everybody will be given a quota on monthly basis. People who makes violence or disturbs public life will be punished with out any delay.
Suggestion 5: Implementation of cameras for finding violations during driving. Make sure that everybody follow rules, over speeding, dangerous way of overtaking should be fined heavily. for the public safety.


652

Name: muhamed madikkai
Suggestion 1: വിദ്യഭ്യാസ രംഗത്തെ മത സമുധയിക കക്ഷികളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം അവസാനി പ്പിക്കുക
Suggestion 2: സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക
Suggestion 3: ക്ഷേമ പെന്ഷനുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുക
Suggestion 4: അറുപതു വയസായ എല്ലാ പ്രവാസികള്‍ ക്കും ഉപാധി രഹിത പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കുക
Suggestion 5: കേരളാ വഖ്‌അഫ് ബോര്‍ഡിലെ അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും അന്വോഷി ക്കുക


653

Name: SATHEESAN NAIR S
Suggestion 1: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കണം .നെൽവയലുകളും തണ്ണീർ തടങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണം ..നദികളും ജലാശയങ്ങളും മാലിന്യ മുക്തമാക്കണം
Suggestion 2: നഗരങ്ങളിലെയും പൊതുസ്തലങ്ങലിലെയും മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കണം ...റോഡു വക്കിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണം
Suggestion 3: അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്രീയ കൊലപാതകം പോലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം
Suggestion 4: അപകട ചികിത്സ പൂര്ണമായും സൌജന്യമാക്കണം
Suggestion 5: റോഡുകൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ വികസിപ്പിക്കണം .....അതിവേഗ റെയിൽ പാത കൊണ്ടുവരണം


654

Name: MUhammed Shebeer.K
Suggestion 1: non corruption Government
Suggestion 2: Try to Encourage Organic Vegetables
Suggestion 3: Try to reduce the fair of Public Vehicles.
Suggestion 4: try to not reopen the Bars
Suggestion 5: give importance to complete the current projects,Not new Ones.


655

Name: Sudarsanan K
Suggestion 1: To eradicate the "Nokku Kuli" from Kerala. This is a curse of Kerala. No where this is prevailing. This is a human rights violation. If you can do that it will be a great beginning of your Govt. and party.
Suggestion 2: Highway of Kerala is behind schedule (the current state of affairs is 10 years behind). Planning should be with future vision. All bottleneck of traffic congestion should be studied and actions to remove the bottleneck, has to be done. Eg. In Vytila somebody has to reach airport through this route on peak hours is a herculean task.
Suggestion 3: In education standard should be improved. For eg. the Tamil Nadu 10th Pass person is able to speak in English but a Keralite is not able to speak in English (not in the case of English Medium). Education should be non-profit making , 75% of all higher education/ prof college seat should go to general merit students and should be in state decided fees.
Suggestion 4: Party cadre should not run Police station. Criminal should be dealt stringent law.
Suggestion 5: Food security for poor people and old age people should be introduced (without cash transfer to accounts)


656

Name: Dipin Gopinathan
Suggestion 1: Over-bridges needed in cities like Kochi, kottayam, kozhikode, trivandrum more importantly than Metro.
Suggestion 2: Bar timings an be restricted to afternoon/evening to night other than going for a full-time closing which willnot be affordable for the hotel owners who paid high taxes on the same.
Suggestion 3: Ksrtc can be divided into zonal-wise departments which will be easier to handle. Need to control Private buses from their monopoly of increasing bus charges by passing an ordinance after calculating the current expenditure on running a bus in public route.
Suggestion 4: Completely ban political party meetings from roadsides. Only allow them to have it in any stadiums or open places.


657

Name: MAHESHA
Suggestion 1: തന്ഘൾ കേരള ജനതയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എല്ലജനഘളെയും ഒരുപോലെ കാണുഗ , തെറ്റു ചെയ്ദവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുതിരുമാനവും എടുക്കരുത് അത് സ്വന്തം പാർട്ടി പ്രവത്തകർ അയല്പോലും {സ്വന്തം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ക്രുരദ ചെയ്ദൽ പോലും സംരക്ഷികുന്നാള് എന്നുള്ള തെറ്റിധാരണ 90% ആളുഗളുടെ മനസ്സിൽ തോനിടുണ്ട് ആ തെറ്റിധാരണ മറ്റൻ ശ്രമികുഗ എന്നാൽ തീര്ച്ചയായും താങ്ങൾ കേരളം കണ്ടാ ഏറ്റവും നല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയഗും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല}


658

Name: AJAMILAN K R
Suggestion 1: request you to kindly reduce the building tax for houses, it is too high to give this much tax for the house. it is like we are staying in a rented house....!!! my house located at Cherthala Municipality ward No.5 and I have a house about 1900 sq.feet. which is taxed for Rs.2750 per year. what for its we do not know..! I have taken a huge loan from the bank to build the house, and we did not get any thing from the municipality...
Suggestion 2: No drainage in our road... the municipality does not do any thing... they only collect taxes... When raining my house will be flooded with water... Indira Ramachandran Vadakke kapyanath house CMC-5 Nedumprakkad Cherthala Alappuzha


659

Name: SUSAMMA JOSEPH
Suggestion 1: Execute and implement laws without the interference of politicians. Consider all equally before law.
Suggestion 2: Use religions and their administrations for teaching moral life among youth and children
Suggestion 3: Consider Development and Employment generation as prime motivation.
Suggestion 4: Build infrastructures like roads and railways and see that the rules on roads are strictly followed.
Suggestion 5: Take care to keep law and order and create a peaceful GODS OWN KERALA.


660

Name: babu suhaib T P
Suggestion 1: ജനങ്ങള്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ,ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സർ അനുപമ മേടം നിയമപാലകർ ,മറ്റു ഉദ്യോകസ്തന്മാർ അവര്ക്ക് പരമാവധി സപ്പോര്ട്ട് കൊടുക്കുക .
Suggestion 2: സ്ത്രി സുരക്ഷ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുക, വാഹന ലൈസന്സ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായ പരിധി 20 വയസ്സക്കുക.റോട് നിയമങ്ങൾ ശക്തമാക്കുക ,ട്രാഫിക് ജാമുകൾ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയും മറ്റും മേല്പാലം നിർമ്മണ്ണ പദ്ധതികൾ പെട്ടന്നുതനെ ശരിയാക്കുക
Suggestion 3: സംപ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധന നയം പേരില് മാത്രമാക്കാതെ പൂർണ്ണ്മായി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക
Suggestion 4: കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രദിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുക പൂർണ്ണമായും,ഗ്യാസ് കറന്റ്‌ എന്നിവയുടെ വിലകയറ്റം തടയുക. ദുര്ബലരും പവപെട്ടവര്ക്ക്കും വീട് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക തിരിച്ചടവില്ലാത്ത ലോണുകൾ അനുവടിച്ചുകൊടുക്കുക്ക ,കാര്ഷിക നികുതി വെട്ടി ചുരുക്കുക
Suggestion 5: ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക്‌ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ശമ്പളമുള്ള ജോലി ഉറപ്പുവരുത്തുക. പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ഉള്ളവരുടെ പദ്ധവിയിലേക്ക് ഡിഗ്രി മാത്രം ഉള്ള ആളുകളെ എടുക്കാതിരിക്കുക


661

Name: Ravindran T
Suggestion 1: മന്ദ്രിമാരുടെ മാസ ചിലവുകൾ കുറയ്ക്കുക ഗോവെര്മെന്റ്റ് ജീവനക്കാരുടെ മാസ തുക 25% കുറയ്ക്കുക
Suggestion 2: ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണംമാമ്നെന്ന ധാരണ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത്‌നിന്ന് വേണും അല്ലാത്ത ജിവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കണം
Suggestion 3: ഗോവെര്മെന്റ്റ് നടപ്പാക്കുന പടധികൾ കാലതാമസം കുടാതെ എത്തിക്കുക


662

Name: Kuriakose Varkey
Suggestion 1: റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്‌ Broker Profession, test നടത്തി ലൈസെൻസ് പസ്സാകുന്നവർ ക്കു മാത്രം നടത്താവുന്ന ഒരു ബിസിനസ്‌ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുക . റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്‌ ബ്രോകെർമാർക്കു കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് , duties and responsibilities തടങ്ങിയ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാക്കുക . വസ്തു കൈമാറ്റം സംബധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ ലളിതവും എന്നാൽ കര്സനവും ആക്കുക . 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പണ കൈമാറ്റങ്ങളും bank to bank വഴിയായിരിക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുക . ഫീസ്‌ 5% ആയി കുറയ്കുക . Sale price താഴ്ത്തി കാണിച്ചാൽ വില്കുന്നവനും വാങ്ങുന്നവനും ഭിമമായ പിഴയും തടവും കൊടുക്കുക . വസ്തു കണ്ടുകെട്ടുക . വില്പനവില പബ്ലിക്‌ ആക്കി ലേലം ചെയ്യുക.
Suggestion 2: Start Vocational training to improve skills of artisans, like carpenters, electricians, plumbers, masons, agricultural workers etc. Use ITI, Polytechnics and Eng College facilities in the evenings and weekends for this purpose supplemented by full fledged facilities one in each district. Every unemployed healthy individual should be offered this skill improvement training extending from 3 months to one year.
Suggestion 3: Establish organizational and management services for skilled workers to run their own small businesses (SB)that provide services to public, such as agricultural services, plucking coconuts, tree cutting, weed removal, paddy harvesting, masonry and carpentry services, plumbing, electrician work, etc. These SB could be owned by individuals, families , friends etc and should not be more than 9 members in each SB. A centralized support system for (say) 99 SBs should provide standard forms and agreements for entering into contract with service seekers, provide standard accounting and book keeping software/computer support. Payment should be through Coop banks and telephone dial banking and transaction could be developed for future. Each worker is co owner of SB and his wages are to go through bank where a % will be held for PF and health insurance to an escrow fund.
Suggestion 4: Registered small business (SB) should only provide services costing (say) more than 2000 Rupees. Service seeker should pay for PF and health insurance (say 10%) of the bid amount. SBs should be encouraged to compete ( subject to a minimum to ensure minimum wages for workers) and provide best possible service for the service seeker who should be given the freedom to award the work to the most acceptable SB
Suggestion 5: Left blank for future


663

Name: thomas
Suggestion 1: സ്ത്രീ സുരേക്ഷ
Suggestion 2: അഴിമതി മുക്ത കേരളം
Suggestion 3: പ്രവാസി മലയാളിക്ക് തൊഴിൽ പതതികൾ
Suggestion 4: സർകാർ വകുപ്പിൽ അഴിമതി മുക്തമാകണം അല്ലം ഓൺലൈൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ അഴിമതി കുറയും അക്ഷയ സെന്റര് വഴി കൂടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ നേര്താശം
Suggestion 5: പഞ്ചായത്ത് ഫുൾ അഴിമതിഇടുക്കി ഡിസ്റ്റ് പീര്മാട് താലുക്ക് കുമിളി പഞ്ചായത്ത് ഫുൾ അഴിമതി തീര്കണം


664

Name: Jose K.V
Suggestion 1: Computerize all Govt Establishments to avoide Corruption
Suggestion 2: MLA to visit their constituency at least once in a week and know the real problems facing the people
Suggestion 3: Try to bring Kerala a Hartal free State
Suggestion 4: Ensure drinking water to all areas of the state within a specific period
Suggestion 5: Strict control over Real Estae Mafia


665

Name: BASHEER KAKKIDIKKAL
Suggestion 1: Suggestion 1: ശബള മില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ടീച്ചര്‍ മാരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക. .
Suggestion 2: Suggestion 2: നാട്ടിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണുക.
Suggestion 3: Suggestion 3: സ്കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു അനുവദിച്ച തുക 5 ഇല്‍ നിന്നു വര്‍ദിപ്പിക്കുക
Suggestion 4: Suggestion 4: ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനം വ്യാപിക്കുക
Suggestion 5: Suggestion 5: എല്ലാ റോഡുകളുടെയും ശോചനീയ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കുക


666

Name: nikhil v a
Suggestion 1: കേരളത്തില്‍ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഇന്ന് എല്ലാ വിധത്തിലും തല വേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിഷയം ആണ്. ആയതിനാല്‍ ഈ ഒരു വിഷയത്തില്‍ സമഗ്രമായ ഒരു അഴിച്ചു പണി ആവശ്യം ആണ്.
Suggestion 2: മാല്ലിന്യ സംസ്കരണം എത്രത്തോളം ആവശ്യകത ആണെന്നുള്ള ഒരു ബോധാവത്കരണം വീടുകള്‍ തലത്തില്‍ നടപ്പിലാകണം. വീടുകള്‍ തോറും ജനങ്ങളെ മാലിന്യങ്ങള്‍ തരം തിരിച്ചു നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധവല്കരണം നടത്തണം. മാലിന്യം തുടക്കത്തില്‍ wet waste(പച്ചക്കറി,ഭക്ഷണം,ഫ്രൂട്സ് മുതലായവ ) /dry waste (പേപ്പര്‍, പ്ലാസ്റ്റിക്ക്, വസ്ത്രം മുതലായവ) എന്നി തരത്തില്‍ വീടുകളില്‍ നിന്നെ തരം തിരിച്ചു ലഭിച്ചാല്‍ സംസ്കരണത്തിന് വളരെ അതികം എളുപ്പം ആകും.
Suggestion 3: തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ട പഞ്ചായത്തുകളില്‍ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു വാര്‍ഡില്‍ പഠനം നടത്തണം, ഇത്തരം പഠനങ്ങള്‍ക്ക് അക്കാദമിക തലത്തില്‍ ഉള്ള സഹായം തേടണം. അവിടെ നിന്ന് ഉത്പാതിക്കപെടുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ പ്രകൃതം മനസ്സിലാക്കി പഞ്ചായത്തു ജനകൂട്ടായ്മ രൂപികരിച്ചു വാര്‍ഡു തലത്തില്‍ ഒരു കമ്പോസ്റ്റ്, വെര്‍മി കമ്പോസ്റ്റ് അല്ലേല്‍ ബയോ ഗ്യാസ് കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയാല്‍ നന്നായിരിക്കും. ഇത്തരം പദ്ധതികള്‍ ക്രമേണ മൊത്തം പഞ്ചായത്തിലും വ്യാപിപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം
Suggestion 4: മാലിന്യ നിക്ഷേപണത്തിനു ആയി CPCB ചട്ടപ്രകാരം ഉള്ള നിശ്ചിത ദൂരത്തില്‍ വേസ്റ്റ് ബിന്നുകള്‍ ഉറപ്പാക്കണം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൊതു സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നതു പിഴ ഈടാക്കണം
Suggestion 5: നഗരങ്ങളില്‍ ഗ്രീന്‍ കവര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നതിന് കെട്ടിട നിര്‍മാണ നിയമത്തില്‍ ഒരു ക്ലോസ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കണം. നഗരത്തില്‍ ഉള്ള തണ്ണീര്‍ തടങ്ങളും മരങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് രൂപികരിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോളുള്ള പദ്ധതികള്‍ ഫലവത്തായ രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം. Renewable എനര്‍ജി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപെടണം


667

Name: Geetha
Suggestion 1: Please ensure basic facilities in govt hospitals.Monsoon is on its way. People will heavily depend on govt hospitals in coming days.
Suggestion 2: We should have a proper plan for pollution control.
Suggestion 3: It would be good if govt can give some financial help for organic cultivation
Suggestion 4: Have a mechanism to ensure the quality of food products distributed through supplyco
Suggestion 5: Immediate punishment for corruption


668

Name: Anoob M R
Suggestion 1: to avoid violence and give direction to the all party workers, work for good governance, all people are same .
Suggestion 2: to reduce price of food articles, like rice, vegetables, etc
Suggestion 3: to compromise the farestage problem of the bus fare
Suggestion 4: To make the National Highways very proper and
Suggestion 5: to avoid the mediators in all transactions and


669

Name: ANIL
Suggestion 1: മത നിരപേക്ഷ അഴിമതി മുക്ത വികസിത കേരളം.
Suggestion 2: തുല്യ നീതി
Suggestion 3: പാരസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ഊന്നിയ വികസനം.
Suggestion 4: സംവരണം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്കും കൂടി എര്പ്പെടുതാൻ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തണം.


670

Name: muraleedharan
Suggestion 1: അഴിമതിരഹിത ഭരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു... കൈകൂലിയില്ലാത്ത,സുധാര്യമായ,പെട്ടന്ന് തീര്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
Suggestion 2: അന്യസംസ്ഥാനത്ത് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവനതിനു പോയ മലയാളികള്ക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ പാകത്തിലുള്ള ഗതാകത സംവിധാനങ്ങൾ ലൈക്‌ മെട്രോ,എയർ വയ്സ്...എല്ലാ നഗരസഭാകളെയും കോർത്തിണക്കിയ മെട്രോ,അല്ലെങ്കിൽ മേമു സർവീസ് കൽ തുടങ്ങിയവ ...പിന്നെ കൂട്ടുപാതകളിൽ മേല്പാലങ്ങളും സബ്വയ്സ തുടങ്ങിയവ
Suggestion 3: ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിര്മാണ പ്രവർത്തികൾ കാലോചിതമായി പൂര്തീകരിക്കുക
Suggestion 4: Need to start High speed railways
Suggestion 5: All govt service should be available in online.. start canteens like "amma canteen" in tamilnadu in each municipality atleast two


671

Name: Annie
Suggestion 1: Please make Kerala an industrial friendly state. So that most of the Keralites who work and slog outside the state and abroad may get a chance to work and live there.
Suggestion 2: Please stop the menace of "Hartal" even for a simple reason happening there in Kerala.
Suggestion 3: Please bring down the land rate in Kerala. I would like to settle in Kerala, but the price of land is not affordable to me. Deal firmly with the land mafia mushrooming there.
Suggestion 4: Please rule the state with peace and harmony with secular mentality. We expect from you Sir, and your party a clean environment without corruption and proper development in the state.
Suggestion 5: Bring down the crime rate, especially with the women.


672

Name: Joy
Suggestion 1: Corruption is the biggest enemy of progress. This includes the corruption at Village office, Police station, Thahazildar office etc. These are the location where the people are daily visiting. From the bottom of my heart, I am saying you that these are the area to be concentrated so that the people will very much appreciate your rule. otherwise it will be a repetition of UDF melodrama.


673

Name: BASHEER KAKKIDIKKAL
Suggestion 1: Strong and good ruling by avoid comarad
Suggestion 2: Price control of living camodityes like veg groceries fuel etc.
Suggestion 3: Production of anythinginkerlawirhlargesceil
Suggestion 4: Good police cuntrollikecumuneestpolice humenpolic
Suggestion 5: Liqueur law like old but showing the sideffcet display board in.very bar and beerhuts


674

Name: mohanan
Suggestion 1: Please do whatever possible from your side to stop the political violence.
Suggestion 2: Stop the corruption.
Suggestion 3: Create employment for the educated youth.
Suggestion 4: Implement some system for waist management, especially in Cities
Suggestion 5: Stop the favoritism for minorities, merit should be criteria for all the selections.


675

Name: Abin Thaha
Suggestion 1: Lal Salam Sakhave. പ്രകൃതിയെ മറന്നു കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു കളിയും വേണ്ട നമുക്ക്.
Suggestion 2: വികസനത്തെ മുന്നില് കണ്ടു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്. അവരെ നിരാസരാക്കരുത്.
Suggestion 3: ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങള് ഉണ്ട്. അവരുടെ പ്രതീക്ഷ പാഴാക്കരുത്
Suggestion 4: ഇനി അടുത്ത election ആകുമ്പോൾ വോട്ട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ നടക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടു കൊണ്ട് ജനങ്ങള് നമ്മൾ മതി എന്ന പറയണം.
Suggestion 5: ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, മാണി ഒക്കെ പോലെ പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന അറിയാം.. എന്നാലും ഒന്ന് ഓര്മിപ്പിക്കുന്നു.


676

Name: SHABU P M
Suggestion 1: അക്രമവും കൊലപാതകവും അവസാനിപ്പിച്ച്‌ സമാധാന അന്തരീഷം ഉറപ്പാക്കുക
Suggestion 2: വിലകയറ്റം തടയുക.സാധാരണക്കാരനും ജീവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ
Suggestion 3: കാര്ഷിക മേഘാല രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ല്.കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വയലുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും സംരഷിക്കുക കൃഷിക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക


677

Name: Binumon G
Suggestion 1: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ന്യായ വിലക്ക് ലഭ്യമാക്കുക. ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വിഷ മുക്തമാക്കുക. കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പാക്കുക. ഇടതട്ടുകാരിൽ നിന്നും അധ്വാനിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുക , പ്രകൃതി ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കുക. കൃഷിയെയും , പരിസ്ഥിതിയെയും , ഭൂമിയെയും സംരക്ഷിക്കുക.
Suggestion 2: ന്യായമായ നിരക്കിൽ ചികിത്സ സൌകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും അനരോഗ്യത്തിൽ നിന്നും മുക്തരവാൻ ജനങ്ങളെ സഹായികുക.
Suggestion 3: ന്യായമായ നിരക്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുക. സാംസ്‌കാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ തലങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കുക. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വിവേചനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുക.
Suggestion 4: രാജ്യത്തെയും വികസന പദ്ധതികളെയും അഴിമതി മുക്തമാക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഗതാഗത സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും , സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും , നിയമങ്ങള കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക .
Suggestion 5: സ്വജന താല്പര്യവും പക്ഷഭേദവും ഇല്ലാതെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ കര്കശമാക്കുക. കുറ്റവാളികളെ നിലക്ക് നിർത്തുക , സജ്ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക. മത, രാഷ്ട്രീയ സൌഹാർദം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.


678

Name: Annie
Suggestion 1: Please make Kerala an industrial friendly state. So that most of the Keralites who work and slog outside the state and abroad may get a chance to work and live there.
Suggestion 2: Please stop the menace of "Hartal" even for a simple reason happening there in Kerala. We the common man is not interested in the Hartal almost everyday there.
Suggestion 3: Please bring down the land rate in Kerala. No other states in India is costly like Kerala. Take my case, I am a Keralite, but do not own a piece of land there. I am working here in Mumbai. Because I could not get any work there in Kerala. I would like to settle in Kerala, but the price of land is not affordable to me. Deal firmly with the land mafia mushrooming there.
Suggestion 4: Please rule the state with peace and harmony with secular mentality. We expect from you Sir, and your party a clean environment without corruption and proper development in the state.
Suggestion 5: We believe that nothing is impossible under your sincere and honest rule. Thank you. Annie from Mumbai


679

Name: Anoop
Suggestion 1: എല്ലാ നഗരകളിലും 1 KM distance il ക്ലീൻ ആയ public toilet
Suggestion 2: complete educational system revamping.
Suggestion 3: വേസ്റ്റ് മാനേജ്‌മന്റ്‌ പ്ലാൻസ്. ആര്ക്കും യാതൊരു ഇളവുകളും ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല .
Suggestion 4: അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം . ഓരോ മഴാകാലതും കംപ്ലൈന്റ്റ്‌ ആവാത്ത റോഡ്‌, എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും സായാഹ്നം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയ പാർക്ക്‌ .


680

Name: Jestin Jacob
Suggestion 1: Our KSRTC will be restructured like Bangalore Metropolitan Transport Corporation
Suggestion 2: There will be a Separate Project Management team for every department to get the progress of each projects in timely manner and for taking necessary action to take the project to complete within time.
Suggestion 3: Give more important to Agricultural sector
Suggestion 4: Main projects like kochi metro, vizhinjam port project etc to be completed within time. Government to take necessary action to complete the project.
Suggestion 5: Stop corruption in Government offices. Take necessary action against corrupted employees. Attendance in government offices to be strict. Give proper services from government department to the people within time.


681

Name: Sumalatha B S
Suggestion 1: Please take urgent initiative for women safety
Suggestion 2: First priority should be to protect environment. Please bring household level waste management system. Bring law to avoid plastics
Suggestion 3: Land, house and other welfare activities for marginalised people
Suggestion 4: Protect our agriculture sector
Suggestion 5: Overall development of the state


682

Name: Sudhi Menon
Suggestion 1: നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ സർകാർ ചെയ്ത എല്ലാ അഴിമതിയും പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു നിയമോചിതമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം.
Suggestion 2: മത്സരത്തിനു മുൻപ് ജിഷയുടെ വീട്ടിൽ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പോയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനു ശേഷം ആരും തന്നെ ജിഷയുടെ അമ്മയുടെ സഹായത്തിനായി ഒന്നും ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. അവർ ആശുപതിയിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്. അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ സഹായിക്കണം
Suggestion 3: മുന്മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തെറ്റുകള സ്വയം വിലയിരുത്തുക ! ജോപ്പന്മാരും സലിം രാജ് മാറും വീടും ജനിക്കരുത്
Suggestion 4: വിലക്കയറ്റം മഹാമെരുവിനെ പോലെ തഴച്ച്ചു വളരുകയാണ്. ജനങ്ങള് രക്ഷിക്കണം,
Suggestion 5: സത്ഭരണം കാഴ്ച വച്ചു 5 വര്ഷം നന്നായി ഭരിക്കുക.


683

Name: Anoop KN
Suggestion 1: വൻകിട പദ്ധധികൾക്ക് പകരം അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപെടുത്തെണം. റോഡുകൾ, വിദ്യാഭാസം, കുടിവെള്ളം, മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നിവക്കായിരിക്കണം മുന്ഗണന കൊടുക്കേണ്ടത്
Suggestion 2: എത്രയും പെട്ടന്ന് ജിഷ കേസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുകയും സ്ത്രീ സുരക്ഷയക്കായി ഒരു സമഗ്ര പദ്ധധി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക
Suggestion 3: ടൂറിസം ആണ് നമ്മുടെ കാതൽ. ഐ ടി പാർക്കുകൾ പോലെയുള്ള അനാവശ്യ പദ്ധധികൾക്ക് പകരം ടൂറിസം വികസനത്തിന്‌ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണം.
Suggestion 4: ജനത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നതും പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാതതുമായ പദ്ധധികൾ നടപ്പിലാക്കുക. കാർ പൂളിംഗ്, മദ്യ വർജനം, ട്രാഫിക്ക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം, മരം നടൽ പദ്ധധി, പരിസര ശുചീകരണം നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങൾ.
Suggestion 5: ജനങ്ങളുടെ സ്വന്തം സർക്കാർ ആവുക. കഴിയുന്നത്ര Transparent ആവുക. ജന പ്രതിനിധികളും മന്ത്രിമാരും ജനകീയവരാകുക.


684

Name: Reji Kumar
Suggestion 1: The appointment of teachers in management schools should be given to PSC. Stop the process of donations or bribery of management in this case.
Suggestion 2: Stop caste based matrimony advertisements and websites.
Suggestion 3: Reduce the salary of Govt. Employees and Govt. Teachers and use that amount to the welfare of deserved poor people.
Suggestion 4: Stop the interference of caste/ religious organizations in the administration.
Suggestion 5: Stop the discrimination between service pensions and welfare penions and consolidate the same. Equal consideration must given to those who have above 60 years old irrespective of retd. govt. employee or not.


685

Name: Madhu T
Suggestion 1: Make Trivandrum No.1 cultural city and tourist spot in India
Suggestion 2: Make Kochi the economic hub better than Mumbai
Suggestion 3: Make Technopark the best in India
Suggestion 4: Make Kannur a satellite city for technology and make Kasargod a manufacturing hub.
Suggestion 5: construct a great transportation network.


686

Name: Jayaprakash
Suggestion 1: Please add some quality restrictions to the worthless professional colleges especially on engineering collages.
Suggestion 2: Please improve our education system. Please look as a serious about in educational system. our childerns are the future of the India. Please e consider.


687

Name: Mandodi Kannan
Suggestion 1: അഴിമതിക്കാരുടെയും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവരുടെയും പേര് വിവരങ്ങൾ തന്നാൽ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമോ ...?


688

Name: UNNI J
Suggestion 1: kindly please avoid corruption
Suggestion 2: kindly please help all types of poor families
Suggestion 3: kindly please avoid main road strikes
Suggestion 4: kindly please open a taluk in Kazhakuttam
Suggestion 5: kindly please divide the village of Ulizhathura


689

Name: Midhun S Mohan
Suggestion 1: Sir I would like to tell you about the salary of private school teachers. Even if they are working so hard in the schools they get only less payments. As per CBSE norms they have to get as much benefits like our Govt: school teachers. The managements are least bothered about these things. If any one speak against these they will b terminated from the school. so I wish you will take necessary action in favour of private school teachers in this matter. Thanking you


690

Name: HIMESH K R
Suggestion 1: കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എന്നും ജനകീയൻ ആയിരിക്കണം
Suggestion 2: പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ കര്ഷകരുടെ ആവ്സ്യങ്ങല്ക് മുന്ഗണന നല്കണം
Suggestion 3: പാലക്കാട്‌ - ഊട്ടി കെ എസ ആര ടി സി ബസ്‌ സർവീസ് വീണ്ടും ആരംഭിക്കണം
Suggestion 4: മലമ്പുഴ അണകെട്ട് സംരെക്ഷിക്കണം


691

Name: Ajayan
Suggestion 1: Strictly enforce water conservation. Provide subsidy if required and drive implementation through kudumbasri
Suggestion 2: Houses for poor - involve private individuals and companies by allowing contribution. Strictly enforce 2% CSR contributions by companies
Suggestion 3: Accident free roads. Also increase awareness among citizens to help victims and remove any legal hassles
Suggestion 4: Create man made forests in barren lands
Suggestion 5: Waste management - open waste management facility in every Panchayat


692

Name: ARUNDEV V
Suggestion 1: Economic Freedom. കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക പുരോഗാതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കൂടുതല്‍ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ ഉള്ള പദ്ധതികള്‍ കൊണ്ട് വരണം.ഇത് കൂടുതല്‍ തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും.
Suggestion 2: Agricultural Developement ആവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതി മാറണം. ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. കാര്‍ഷിക മേഖലയെ ശക്തിപെടുത്തണം
Suggestion 3: മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജനം മാലിന്യം കുന്നു കൂടി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാതാവണം. ഇതിനു ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത്‌ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
Suggestion 4: വന സമ്പത്ത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കേരളത്തിന്റെ വന സമ്പത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ വന മേഖല സംരക്ഷണം ഓരോ കേരളീയന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം ആണ്. ഇതിനു സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം
Suggestion 5: ആദിവാസി മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ആദിവാസി മേഖല സംരക്ഷണം എല്ലാ സര്‍ക്കാരുകളും വലിയ ഗൌരവത്തോടെ പറയുന്നെന്ടെങ്കിലും ഒന്നും നടക്കാറില്ല.. ഈ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും അതിനു ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


693

Name: s.സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍
Suggestion 1: ദേശീയപാത ആലുവ പറവൂര്‍ കവല മുതല്‍ ഇടപ്പിള്ളി വൈപ്പാസ് വരെയുള്ള ഗതാഗത കുരിക്കിന് പരിഹാരം കാണുക .
Suggestion 2: ടോള്‍ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതും, നിര്‍മ്മാണ ചിലവിന്റെ ഇരട്ടി തുക പിരിക്കുകയും ചെയ്ത സംസ്ഥാനത്ത് ടോള്‍ പിരിവ് തുടരുന്ന എല്ലാ പാലങ്ങളുടെയും ടോള്‍ പിരിവ് പിന്‍വലിക്കുക
Suggestion 3: സംസ്ഥാനത്ത് സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ടുകള്‍ (കുടുംബ ശ്രി യുടേത് അടക്കം )വക മാറ്റി ചിലവഴിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടപടികള്‍ക്ക് തടയിടുക
Suggestion 4: പെരിയാര്‍ സംരക്ഷിക്കുക ,ഫ്ലാറ്റുകള്‍ കൂടുതലും ഉയര്‍ന്നു വരുന്നത് പുഴ തീരങ്ങളിലാണ് .ഇവര്‍ കക്കൂസ് ഔട്ട്‌ ലൈനും ,ഇവുടത്തെ മാലിന്യങ്ങളും തള്ളുന്നത് പുഴയിലേക്കാണ്, ചില കമ്പനികളും
Suggestion 5: കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക .ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റുംവര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള പൈപ്പുകള്‍ മാറ്റി വ്യാസം കൂടിയ പൈപ്പുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ നടപടി എടുക്കുക .(വീടുകളുടെ വര്‍ധന മൂലം)


694

Name: Jose Andrews
Suggestion 1: Respect religions. Fight communalism without compromise.
Suggestion 2: We need politics, not violence.
Suggestion 3: Let keralites feel pinarai c.m. of all. No party, no religion. You can.
Suggestion 4: Development.
Suggestion 5: Some suggestions and regulations for party cadres.


695

Name: Manesh M
Suggestion 1: Make Kerala an IT Hub Enable general aptitude/Competitive exam as a subject in Schools Bring Urban Railways
Suggestion 2: Force Center for Thalassery-Mysore/Bangalore Railway Finish Kannur Airport Very soon Remove Flux Boards from road sides
Suggestion 3: Help people to make agriculture a hobby Improve tourism No harthal
Suggestion 4: Make e-governance Chat with people through some websites Make everything through adhar/akshaya centers
Suggestion 5: Ask MLA s to visit their wards once in a month Bring more foreign investments Let communist ethics make a strong base / developments on the top


696

Name: sunil nair
Suggestion 1: connect Manglore to Kanyakumari by introducing bullet train.Also multi lane highway.Separate highway for trucks.If short of money ask the Chinese to invest.
Suggestion 2: Make education a source of income for Kerala.Stop the drain of money for education to other states.Make Kerala an international centre for advance education and technology.
Suggestion 3: Make Kerala a refuelling centre for ships and Aeroplanes.Also make it a transit centre for global Air Travel.
Suggestion 4: Invite Apple Microsoft Google and the like to invest in Kerala in the IT sector.
Suggestion 5: Encourage more gulf countries and their sovereign funds to invest in Kerala in infrastructure,industry and IT sectors.Develop Cochin into a financial hub for foreign investment through the expansion of Cochin stock exchange and upgrading with up to date technology.If needed hire consultants to give ideas and plans for development.


697

Name: sabu
Suggestion 1: അഴിമാതിരെഹിത ഭരണം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
Suggestion 2: പ്രവാസി പുനരതിവസതിനായി നല്ല പദ്ധതികൾ എന്തെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കണം
Suggestion 3: റബർകര്ഷകരെ രേക്ഷിക്കുന്നതിലെക്കായി എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ എടുക്കണം


698

Name: SAGEER.K.P
Suggestion 1: വര്ഷങ്ങളായി നിയമനം കിട്ടാതെ ചുവപ്പ് നടയിൽ കുടുങ്ങി കിടന്നു ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അദ്ധ്യാപകര്ക്ക് എത്രയും വേഗം നിയമന ഉത്തരവും ശമ്പളവും കൊടുക്കുക ആ കുടുംബങ്ങളെ ആദ്മഹതയി നിന്നും രക്ഷിക്കുക
Suggestion 2: പല ആവശ്യങ്ങൾ ക്കുവേണ്ടി secretariat, annex എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്ന ജനങ്ങളോട് മാന്യമായ രീതിയിൽ ജീവനകർ പെരുമാരുവനും അവരുടെ ഫയലുകളിൽ ഉള്ള നിജസ്തിധി അവര്ക് പറഞ്ഞുകൊടുകുകയും ചെയ്യുക, വിശിഷ്യ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ പല section ജീവനകരോടും
Suggestion 3: കേച്ചേരി പോലുള്ള സെന്റെരുകളിലെ ട്രാഫിക്‌ കുരുക്കിന് വേഗത്തിൽ തന്നെ പരിഹാരം കാണുക
Suggestion 4: supplyco പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച കളിലും തുറന്നു പ്രവര്തികാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യുക, ജോലികര്ക് വേണ്ടി


699

Name: suresh p
Suggestion 1: ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടുന്നതിനു IT , ടൂറിസം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ മുന്ഗണന കൊടുക്കണം. കമ്പനികള്ക്ക് എല്ലാ വിധ സഹായങ്ങളും ഏകാജാലകതിലൂടെ കൊടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ നഗരത്തെ IT ടെവേലോപ്മെന്റ്റ്‌ ഇവിടെയും ഉണ്ടാകണം.
Suggestion 2: കേരളത്തിന്‌ എടുത്തു പറയാൻ ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റി ഇല്ല. കൊച്ചിയെ ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. വെറും 94 sq km ഉള്ള ഒരു സിറ്റിയും ഇന്ത്യയില ഉണ്ടാവില്ല. കൊച്ചിയുടെ ഏരിയ ചേര്ത്തല മുതൽ അങ്ങമലി വരെയും, വ്യ്യ്പ്പിൻ തൊട്ടു കാക്കനാട് വരെയും, പിറവം മുതൽ പറവൂര് വരെയും സിറ്റിയിൽ പെടുത്തണം. ഏതങ്കിലും ഓഫീസ് ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും വലിയ വലിയ സിറ്റിയാണ് തിരയുക. നമുക്കും വേണം ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റി.
Suggestion 3: റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനുള്ള കാര്യവും സർക്കാരിൽ നിന്നും പ്രധീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രതേകിച്ചു നഗരങ്ങളിലെ റോഡുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ നഗരങ്ങളിലെ fly ഓവറകൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂര്തികരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. നഗരങ്ങളിലെ പല റോഡുകളും നാല് വരി പാതയക്കാനുള്ള നടപടികള പ്രധീക്ഷിക്കുന്നു.
Suggestion 4: മാലിന്യ നിര്മാജനതിനുള്ള വഴികള ഉണ്ടാക്കണം. ദിവസവും മാലിന്യങ്ങൾ കല്ലെക്റ്റ് ചെയ്തു അതിനു നിര്മജനം ചെയ്യണം. പ്ലാസ്റിക് നിരോധിക്കണം. അതുപോലെ വായു മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വണ്ടികളും നിരോധിക്കണം.
Suggestion 5: അടിപിടി കേസുകൾ, ബലാല്സംഗം കൊലപാതകം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അതിവേഗ ട്രയൽ ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിൽ 15% സംവരണം സ്ത്രീകള്ക്ക് കൊടുക്കണം.


700

Name: Deepa
Suggestion 1: There should be compulsory criminal record check for people working with vulnerable sections of society, especially with children, mental health institutions and old age people. Make it this a mandatory criteria for entering into a new job. Establish a proper implementation system for this.
Suggestion 2: Public toilets (clean) for women with secured breast feeding facilities in all the public places.
Suggestion 3: Effective and impartial counselling sections for sexual abuse victims in all local police stations/panchayaths/schools. Media ban on publishing photos and details of victims.
Suggestion 4: Proper legal aid cells attached to police stations. Many lawyers, police officers, ex-administrative officers may be willing to work as collective and provide free and impartial advisers to the needy. You can even get student voluntaries, so by providing them with an adequate training they can work as advisors.
Suggestion 5: A Proper system for checking workplace bullying and harassment, with compulsory health and safety checks in workplaces.


701

Name: Mithun Nair
Suggestion 1: സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുക ........സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും എതിരായ അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ രക്ഷപെടാൻ അനുവദിക്കാതെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നില് എത്തിക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അര്ഹമായ ശിക്ഷ നല്കുകയും വേണം..........
Suggestion 2: കേരളത്തിലെ ഗുണ്ട വിളയാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കണം .....കൊച്ചു കൊച്ചു സന്ഗങ്ങളെ പോലും വളരാൻ അനുവദിക്കാതെ സമാധാനം പുനര്സ്തപിക്കണം .....
Suggestion 3: കേരളത്തെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്ന കണ്ജവ് പോലുള്ള ലഹരി വസ്തുകൾ എത്തുന്നത്‌ തടയുക .......
Suggestion 4: കാര്ഷിക രംഗം തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യുക .......... കര്ഷകരുടെ പ്രശ്നഗല്ക്കും പരിഗണന നല്കുക .........
Suggestion 5: പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന വന നശീകരണവും പാടങ്ങളും കുളങ്ങളും പുഴകളും നികത്തലും പോലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ തടയുക .........


702

Name: Azeena.M
Suggestion 1: സ്ത്രീകൾ ജോലിയുള്ളവർ സ്ഥിരമായി ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർ ആണ്. conducter സ്ത്രീകളോട് നന്നായി പെരുമാറുക.വൈകുന്നേരം 6.45 കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കാണിച്ചാൽ ബസ്‌ നിര്ത്തുക .രാത്രി 8 മണിക്ക് പോലും bus stop ഇൽ ബസ്‌ നിരത്തുന്നില്ല .പിന്നെ എവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ. സ്വന്തം വീട്ടില് സുരക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല . പിന്നെ രാത്രിയിൽ റോഡിൽ സുരക്ഷ കിട്ടുമോ. പ്രൈവറ്റ് ബസിൽ കിളികളുടെ വക ചീത്ത .കഷ്ടം തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ . ksrtc ക്ക് എതിരെ പരാതി കൊടുത്തു മടുത്തു. ksrtc ജീവനകാർ നല്ല മര്യാദ ഉള്ളവർ ആകുക
Suggestion 2: നിയമനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുക .ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന vacancy കളിൽ promotion നടത്തുക
Suggestion 3: വിഷ രെഹിതമായ പച്ച കറികൾ കിട്ടാനുള്ള അവസരം കൂട്ടുക


703

Name: SUDHEER.E.V
Suggestion 1: ജനങ്ങൾ ആണ് യജമാനൻ മാര്, അല്ലാതെ ജനപ്രധിനിധികൾ അല്ല എന്ന ബോധം എല്ലാ മന്ത്രിമാരും എം .എല് .എ മാരും സ്വയം മനസിലാക്കുക.
Suggestion 2: ഭരണം കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടിയും ,ആദിവാസിക്കും ,ദളിതനും ,സാദാരണ തൊഴിലാളിക്കും വേണ്ടി ആവണം. അല്ലാതെ കോർപ്പറേറ്റ്കൽക്ക് വേണ്ടി ആവരുത്
Suggestion 3: പരിസ്ഥിതിക്ക് വന്ന കോട്ടങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവണം . വായു,ജലം,മണ്ണ് ,ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. മരങ്ങള സംരക്ഷിക്കാന് നിയമം കൊടുണ്ടുവരണം
Suggestion 4: ഭഷണം ,വസ്ത്രം ,പാര്പ്പിടം ,വിദ്യാഭ്യസം ,ആരോഗ്യം എന്നിവ മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക അവകാശങ്ങൾ ആണെന്ന് അന്ഗീകരിക്കണം . ഭഷണ സാധനഗളിൽ മായം ചെര്ക്കുന്നവരെ തുറുങ്കിൽ അടക്കണം
Suggestion 5: ആദിവാസി , ദളിത ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുകയും അവർ നേരിടുന്ന പീഡനവും പ്രശ്നവും അനേഷിച് പരിഹര്ക്കണം


704

Name: Pretheesh Varghese
Suggestion 1: Need a good park in Pathanamthitta
Suggestion 2: Aranmula airport
Suggestion 3: Train service to wayanad
Suggestion 4: Stadium junction need proper traffic diversion
Suggestion 5: Road from chengannur to changanassery need big expansion


705

Name: Jimmy Joseph Paul
Suggestion 1: Appointments of aided schools and colleges should be through PSC.
Suggestion 2: Accept Gadgil commission report
Suggestion 3: Ban harthals
Suggestion 4: Provide security for all people
Suggestion 5: Control medias


706

Name: Prasad
Suggestion 1: All govt schools to be up graded in international standards. This can be done with PPP models ( CIAL model ) .
Suggestion 2: All give hospitals including taluk health centres to be upgraded on highest standards and to be connected to a single network.we need a Healhy keralam.
Suggestion 3: Productive sector to be improved and this can be done, all slams to be upgrade like a township and provide a productive workshop for them . This will improve their life style and we have a good products and all poor people will get better life style . This will be far better to give direct finance to these people to make houses .
Suggestion 4: Agriculture industry to develop.increase the production and create single chane stores for products sales and marketing . This will make control in prize for products .
Suggestion 5: All govt services to convert to Smart services.thos will reduce the corruption .


707

Name: sivadas
Suggestion 1: Strong and good ruling by avoid comarad
Suggestion 2: Price control of living camodityes like veg groceries fuel etc.
Suggestion 3: Production of anythinginkerlawirhlargesceil
Suggestion 4: Good police cuntrollikecumuneestpolice humenpolic
Suggestion 5: Liqueur law like old but showing the sideffcet display board in.very bar and beerhuts


708

Name: SUBIN. A
Suggestion 1: സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുക. വയോധികരെ സംരക്ഷിക്കുക.
Suggestion 2: അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ വില ഉയർന്നു പോകുന്നത് തടയാൻ ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
Suggestion 3: നഗരങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപെടുത്തുക. സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ പുരുഷൻമാർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള റ്റൊഇലെറ്റ്കൾ.
Suggestion 4: സർക്കാർ ഓഫീസിലെ കുറച്ചു വിഭാഗം മടിയാൻമ്മാരെ നന്നാക്കണം.
Suggestion 5: അഴിമതി രഹിത സർക്കാർ യെന്നു ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക.


709

Name: Neethu Rajesh
Suggestion 1: Proper waste management and disposal thorough out Kerala.
Suggestion 2: Clean and neat public toilets throughout Kerala
Suggestion 3: Take precautions before rainy season to control epidemics and make every government hospital in a high standard especially in cleanliness that itself control many Hospital-acquired infections.
Suggestion 4: Road maintenance should be done before rainy season it help to save lot of money in government treasury.
Suggestion 5: Make sure that the vegetables are free from pesticides and poisons.


710

Name: Jomy Thomas
Suggestion 1: Good condition urban and rural roads are essential for a developing state. We need to ensure optimum quality while building new roads/reconstructing existing ones. Need co-ordination and agreement with water authority and BSNL for the induction of new lines or cables through public roads.
Suggestion 2: Computerization needs to be done in Civil supplies area immediately. We need to have a centralized system connecting all the ration depos in kerala. This will avoid corruptions in dealers.We need to make sure that allotted supplies are happening at least for BPL. Government lead more stores needs to be introduced to control the prices of basic food items.
Suggestion 3: All the pensions need to link thru Adhaar. This will ensure on time payment without depending Indian Postal service
Suggestion 4: Long term p