നീലേശ്വരം: എരിക്കുളം ആലമ്പാടി തെക്കിനി ഇല്ലത്ത് എ.ടി.വിഷ്ണു പട്ടേരിയുടെയും കല്യാണി അന്തര്‍ജനത്തിന്റെയും മകന്‍ ശിവപ്രസാദും കണ്ണൂര്‍ അഴീക്കോട് പള്ളി ഇല്ലത്ത് മാധവന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെയും വസുമതി അന്തര്‍ജനത്തിന്റെയും മകള്‍ ദീപയും വിവാഹിതരായി.

More Citizen News - Kasargod