വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on: 13 Sep 2015കാഞ്ഞങ്ങാട്: നഗരസഭയിലെ 2015 പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ അറിയിച്ചു.

More Citizen News - Kasargod