സൗജന്യ പരിശീലനം

Posted on: 06 Sep 2015കാസര്‍കോട്: ജില്ലാ എംേപ്ലായ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജില്ലയില്‍ പി.എസ്.സി., ബാങ്ക് ക്ലാര്‍ക്ക്, യു.പി.എസ്.സി. തുടങ്ങിയ മത്സരപരീക്ഷകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള 40 യുവതീയുവാക്കള്‍ക്ക് 25 ദിവസത്തെ സൗജന്യ മത്സരപരീക്ഷാ പരിശീലനം സപ്തംബര്‍, ഒക്ടോബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ നടത്തും. പ്ലസ് ടുവും അതിനുമുകളില്‍ യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാം. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ബയോഡാറ്റ, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി എന്നിവസഹിതം 10-ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് കാസര്‍കോട് സിവില്‍ സ്റ്റേഷനിലെ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ ഹാജരാകണം.

More Citizen News - Kasargod