കമ്പവലിമത്സരം മാറ്റി

Posted on: 05 Sep 2015പാക്കം: സപ്തംബര്‍ 13-ന് നടത്താനിരുന്ന ജ്വാല കരുവാക്കോടിന്റെ ഉത്തരമേഖലാ കമ്പവലിമത്സരം 11-ന് വെള്ളിയാഴ്ചയിലേയ്ക്ക് മാറ്റി. .

More Citizen News - Kasargod