പൊയിനാച്ചി: മയിലാട്ടി അടുക്കത്തുബയലിലെ 'വിജിതാലയ'ത്തില്‍ എ.വി.കുഞ്ഞിരാമന്റെയും ദേവകിയുടെയും മകള്‍ വിനീതയും പെരിയ ചാലിങ്കാല്‍ 'ശ്യാമ'ത്തിലെ കെ.ബി.കൃഷ്ണന്റെയും എ.ശ്യാമളയുടെയും മകന്‍ ജിബിന്‍ കൃഷ്ണയും വിവാഹിതരായി.

More Citizen News - Kasargod