41 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടാശ്വാസം അനുവദിച്ചു

Posted on: 07 Aug 2015കാസര്‍കോട്: രണ്ടുദിവസമായി നടത്തിയ സിറ്റിങ്ങില്‍ കാര്‍ഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്‍ 40,90,160 രൂപയുടെ കടാശ്വാസം അനുവദിച്ചു. 409 പേരില്‍നിന്ന് നേരിട്ട് പരാതി കേട്ടു. 117 പേരുടെ കടങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇളവനുവദിച്ചത്.
കമ്മീഷന്‍ അംഗങ്ങളായ കെ.കെ.ഹംസ, കെ.വി.രാമകൃഷ്ണന്‍, പ്രൊഫ. എം.ജെ.ജേക്കബ്, എം.നാരായണന്‍കുട്ടി, ഉമ്മര്‍ പാണ്ടികശാല എന്നിവരാണ് പരാതികേട്ട് തീര്‍പ്പാക്കിയത്.

More Citizen News - Kasargod