ഇന്‍സന്റീവ് വിതരണം

Posted on: 04 Aug 2015നീലേശ്വരം: നഗരസഭയിലെ ആധാര്‍ എടുത്ത ബി.പി.എല്‍. ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കുടുംബനാഥന്മാര്‍ക്കുള്ള ഇന്‍സന്റീവ് വിതരണം ഒന്നുമുതല്‍ 16 വരെ വാര്‍ഡുകളില്‍ ആറിനും 17 മുതല്‍ 32 വരെ 7നും നഗരസഭ അനക്‌സ് ഹാളില്‍ നടക്കും. അര്‍ഹതയുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലറുമായി ബന്ധപ്പെടണം. കൈപ്പറ്റ് രസീതും ആധാര്‍ കാര്‍ഡും സഹിതം നഗരസഭാ ഓഫീസില്‍ എത്തണം.

More Citizen News - Kasargod