ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുത്തു

Posted on: 15 Sep 2015ചെങ്ങമനാട്: കേരള കര്‍ഷകസംഘം ദേശം കുന്നുംപുറം യൂണിറ്റ് നടത്തിയ ൈജവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുത്തു.ചെങ്ങമനാട് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എസ്. ഹംസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പി.ജെ. അനില്‍, പി.ആര്‍. രതിഷ്, പി.ആര്‍. രാജേഷ്, വിഷ്ണു രാധാകൃഷ്ണന്‍, വിമല്‍കുമാര്‍, ടി.പി. ഉണ്ണി എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.

More Citizen News - Ernakulam