75

കിക്ക് ബോക്‌സിങ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ടീമിന് കൊച്ചി റീജണല്‍ സ്‌പോര്‍ട്ട്‌സ് സെന്ററില്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജേതാക്കള്‍ ബോക്‌സിങ് പ്രകടനം നടത്തുന്നു

More Citizen News - Ernakulam