74

ചങ്ങമ്പുഴ പാര്‍ക്കില്‍ നടന്ന മോഹനകേരളം ദേശീയ നൃത്തോത്സവത്തില്‍ ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്നുള്ള പശുമതി സായ് ദീപിക കുച്ചിപ്പുടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു

More Citizen News - Ernakulam