കാന്‍സര്‍-വൃക്ക രോഗികള്‍ക്ക് മരുന്ന് വിതരണം

Posted on: 01 Sep 2015കൊച്ചി: കൊച്ചി മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന കാന്‍സര്‍ രോഗികള്‍ക്കും വൃക്ക രോഗമുള്ളവര്‍ക്കും വികേന്ദ്രീകരണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി മരുന്നുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. കീമോ തെറാപ്പിക്ക് 10,000 രൂപയുടെയും ഡയാലിസിസിന് 1000 രൂപയുടെയും മരുന്നുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചി നഗരസഭയിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗീകരിച്ച ബി.പി.എല്‍. ലിസ്റ്റിലുള്ള രോഗികള്‍ക്കാണ് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നത്. അര്‍ഹതയുള്ളവര്‍ ഡിവിഷന്‍ കൗണ്‍സിലറുടെ കത്ത് സഹിതം കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ എറണാകുളം മെയിന്‍ ഓഫീസിലെ പ്ലാനിംഗ് വിഭാഗവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക.

More Citizen News - Ernakulam