പ്രവേശന ലിസ്റ്റ്‌

Posted on: 01 Sep 2015കൊച്ചി: എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജില്‍ ഒഴിവുവന്ന ബിരുദ സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശന സാധ്യതയുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് കോളേജ് നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡിലും വെബ് സൈറ്റിലും (maharajas.ac.in) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ സപ്തംബര്‍ 3ന് 11 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട പഠന വകുപ്പുകളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം.
പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക പ്രവേശന നടപടികള്‍പ്രകാരമുള്ള സാധ്യതാ ലിസ്റ്റ് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സപ്തംബര്‍ നാലിന് 11 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട പഠന വകുപ്പുകളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം. യഥാസമയം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാത്തവരെ പിന്നീട് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

More Citizen News - Ernakulam