മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ബോണസ് വിതരണം ചെയ്തു

Posted on: 26 Aug 2015വൈപ്പിന്‍: ഞാറയ്ക്കല്‍-നായരമ്പലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വികസന ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം മത്സ്യബന്ധന ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കുള്ള ബോണസ് വിതരണം ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്‌കാരങ്ങളും പൂക്കള മത്സര വിജയികള്‍ക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു.
മത്സ്യ ഫെഡ്‌ െഡപ്യൂട്ടി ജനറല്‍ മാനേജര്‍ വി.എന്‍. രാമന്‍ ബോണസ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ എ.സി. ക്ലാരന്‍സും സമ്മാനങ്ങള്‍ എം.കെ. സാംബശിവനും വിതരണം ചെയ്തു.

More Citizen News - Ernakulam