മുത്തിയുടെ തിരുനാള്‍പ്രഭയില്‍ കൊരട്ടി; തീര്‍ത്ഥാടനപ്രവാഹം തുടങ്ങി

കൊരട്ടി: തീര്‍ത്ഥാടനപ്രവാഹത്തോടെ കൊരട്ടി മുത്തിയുടെ തിരുനാള്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി. പെരുന്നാളിന് തുടക്കംകുറിച്ച് നടന്ന ആഘോഷമായ പാട്ടുകുര്‍ബ്ബാനയ്ക്ക്

» Read more