അരുംകൊലചെയ്ത പദ്ധതികളും നാലുവരിയെന്ന സ്വപ്‌നവും

ആറ്റിങ്ങലില്‍ വരാന്‍ പേടിയാണ്. റോഡരികിലൂടെ നടക്കണമെങ്കിലും റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കണമെങ്കിലും വലിയ കഷ്ടപ്പാടാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടും കല്‍പിച്ച് നടന്നിറങ്ങണം.

» Read more