മലയാളത്തില്‍ അഭിപ്രായം എഴുതാം


 Type in Malayalam

മുകളിലുള്ള കമന്റ് ബോക്‌സില്‍ 'മംഗ്ലീഷില്‍' (ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളില്‍ മലയാളമെഴുതുന്ന രീതി) ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 'സ്‌പേസ് കീ' അമര്‍ത്തിയാല്‍ അത് മലയാളം അക്ഷരങ്ങളായി മാറും. അങ്ങിനെ എഴുതിയ കത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് ചര്‍ച്ചയുടെ അടിയിലുള്ള ബോക്‌സില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് 'പോസ്റ്റ്' അമര്‍ത്തുക. മലയാള അക്ഷരങ്ങള്‍ക്ക് സമാനമായ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളുടെ പട്ടിക കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.