ചീഞ്ഞുനാറുന്ന അടുക്കള; ഹോട്ടലിന് പൂട്ടുവീണു

മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയെത്തുടര്‍ന്ന് വൃത്തിഹീനമായ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടല്‍ പൂട്ടി. ആലത്തൂര്‍പ്പടിയില്‍

» Read more