കൂട്ടുകാരുടെ മരണം ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി

ഒഞ്ചിയം: കൂട്ടുകാരായ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മരണം ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. ഒഞ്ചിയം വെള്ളാറത്താഴ വയലിലെ വെള്ളക്കെട്ടില്‍ കളിക്കൂട്ടുകാരും അയല്‍വാസികളുമായ

» Read more