പെരിയങ്ങാനം ചീറ്റ, ചേമ്പേന, ഉമിച്ചി കോളനികളില്‍ റോഡ് വികസനം

Posted on: 06 Sep 2015വെള്ളരിക്കുണ്ട്: കിനാനൂര്‍-കരിന്തളം പഞ്ചായത്തിലെ പെരിയങ്ങാനം ചീറ്റ, ചേമ്പേന, ഉമിച്ചി കോളനികളിലെ റോഡുകള്‍ നബാര്‍ഡ് സഹായധനത്തോടെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതിയായി. സംസ്ഥാനത്താകെ ഗ്രാമീണമേഖലയില്‍ 90 റോഡുകളുടെ വികസനത്തിനും മൂന്ന് പാലങ്ങളുടെ നിര്‍മാണത്തിനുമുള്ള പദ്ധതിയിലാണ് ഈ റോഡുകളും പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
റോഡ് വികസനമാവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മറ്റിയും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തംഗം മനോജ് തോമസും പട്ടികവര്‍ഗവികസന മന്ത്രി പി.കെ.ജയലക്ഷ്മിക്ക് നിവേദനം നല്കിയിരുന്നു.
ചീറ്റ കോളനിക്ക് 82.92 ലക്ഷം രൂപയും ഉമിച്ചി കോളനിക്ക് 44.50 ലക്ഷവുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2016 മാര്‍ച്ചിനുമുമ്പ് നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാകും.

More Citizen News - Kasargod