ഓവര്‍സിയര്‍: അഭിമുഖം നാലിന്

Posted on: 26 Aug 2015



കാസര്‍കോട്: ദേലംപാടി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് അസി. എന്‍ജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് ഓവര്‍സിയര്‍ തസ്തികയില്‍ കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ ഐ.ടി.ഐ. ഡിപ്ലോമയുള്ളവരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പരിചയമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. സപ്തംബര്‍ നാലിന് രാവിലെ 11ന് അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും പകര്‍പ്പും സഹിതം അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകണം.

More Citizen News - Kasargod