തൊഴില്‍രഹിത വേതന വിതരണം

Posted on: 23 Aug 2015കാസര്‍കോട്: 2014 സപ്തംബര്‍ മുതല്‍ 2015 ജൂണ്‍ വരെയുള്ള 10 മാസങ്ങളിലെ തൊഴില്‍രഹിത വേതനം 25, 26 തീയതികളില്‍ നഗരസഭാ ഓഫീസില്‍ വിതരണം ചെയ്യും.
ബദിയടുക്ക ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തില്‍ 2014 സപ്തംബര്‍ മുതല്‍ 2015 ജൂണ്‍ വരെയുളള തൊഴില്‍രഹിത വേതനം 24, 25, 26 തീയതികളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍നിന്ന് വിതരണംചെയ്യും.

More Citizen News - Kasargod