ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. യുവജന പരേഡ് നാളെ

Posted on: 14 Aug 2015



കാസര്‍കോട്: അഴിമതിക്കും വര്‍ഗീയതയ്ക്കുമെതിരെ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. നേതൃത്വത്തില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ ജില്ലയില്‍ 12 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ യുവജന പരേഡ് സംഘടിപ്പിക്കും
തൃക്കരിപ്പൂര്‍, മടക്കര, തൈക്കടപ്പുറം, കുന്നംകൈ, തട്ടുമ്മല്‍, ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന്, പൂച്ചക്കാട്, പള്ളത്തിങ്കാല്‍, മുേള്ളരിയ, ചെര്‍ക്കള, പെര്‍ള, മീയ്യപ്പദവ് എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് യുവജന പരേഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

More Citizen News - Kasargod