വയലറിവുതേടി കുട്ടികള്‍

Posted on: 03 Aug 2015കുമ്പള: പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാലാംതരത്തിലെ കുട്ടികള്‍ വയലിലിറങ്ങി. 'വയലും വനവും' എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്​പദമാക്കി ആവാസവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നേരിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിനായാണ് കുട്ടികള്‍ കുളവും വയലും കുന്നുകളും തേടിയിറങ്ങിയത്. കുമ്പള ബംബ്രാണ ജി.ബി.എല്‍.പി. സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് വയല്‍യാത്ര നടത്തിയത്. പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും കുളവും വയലും കുന്നുകളും നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന്റെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും യാത്ര സഹായകമായി.

More Citizen News - Kasargod