ആസൂത്രണസമിതിയോഗം മാറ്റി

Posted on: 03 Aug 2015കാസര്‍കോട്: ആഗസ്ത് ഏഴിന് 11 മണിക്ക് നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയോഗം ആഗസ്ത് ആറിന് 12 മണിക്ക് നടക്കും.

More Citizen News - Kasargod