സീഡ് കൂട്ടായ്മയില്‍ പാറപ്പുറത്ത് നെല്‍ക്കൃഷി

Posted on: 31 Jul 2015നീലേശ്വരം: 'സീഡ്' കൂട്ടായ്മയില്‍ കുന്നിനുമുകളില്‍ നെല്‍ക്കൃഷി. നീലേശ്വരം ചിന്മയവിദ്യാലയത്തിലെ സീഡ് കൂട്ടായ്മയാണ് പാറപ്പുറത്ത് കൃഷിയിറക്കുന്നത്. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു സെന്റ് പാറപ്രദേശമാണ് മണ്ണുനിരത്തി നെല്‍ക്കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കിയത്.

More Citizen News - Kasargod