വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Posted on: 12 Oct 2014പഴയങ്ങാടി: പഴയങ്ങാടി ടൗണ്‍, എരിപുരം, അടുത്തില, കീയച്ചാല്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതുമുതല്‍ ആറുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.


More News from Kannur