ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം

Posted on: 12 Oct 2014കണ്ണൂര്‍: പ്രോവിഡന്റ് ഫൗണ്ടില്‍ അംഗമാകുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കോര്‍ ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ ഐ.എഫ്.എസ്. കോഡ് സഹിതം അംഗമാകുന്ന സമയംതന്നെ തൊഴിലുടമ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് പി.എഫ്. കമ്മീഷണര്‍ ആര്‍.സുരേഷ് ബേബി പറഞ്ഞു.
നിലവിലുള്ള വരിക്കാരുടെ കോര്‍ ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ ഐ.എഫ്.എസ്. കോഡ് സഹിതം 15-ന് മുമ്പ് ഇ.പി.എഫ്. വെബ്‌സൈറ്റില്‍ അപ്!!ലോഡ് ചെയ്യണം.
More News from Kannur