പുന്നയം-അശമന്നൂര്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ മോഷണം

Posted on: 16 Sep 2015കുറുപ്പംപടി: അശമന്നൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ പുന്നയം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലും അശമന്നൂര്‍ തിരുവല്ലാഴപ്പന്‍ ക്ഷേത്രത്തിലും മോഷണം. രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഓടിളക്കിയാണ് മോഷ്ടാക്കള്‍ വലിയമ്പലത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചത്.
പുന്നയം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉപദേവതകള്‍ക്ക് മുന്നിലായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന അഞ്ച് ഭണ്ഡാരങ്ങളും തിരുവല്ലാഴപ്പന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ രണ്ട് ഭണ്ഡാരങ്ങളും താഴ് പൊളിച്ച് പണം കവര്‍ന്നു.
ആറ് മാസത്തിനകം രണ്ടാം തവണയാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ മോഷണം നടക്കുന്നത്. രായമംഗലം കൂട്ടുമഠം, മേതല കല്ലില്‍ തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അടുത്തിടെ ഭണ്ഡാരം പൊളിച്ച് മോഷണം നടന്നിട്ടുണ്ട്.

More Citizen News - Ernakulam