വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Posted on: 16 Sep 2015കാലടി: കാഞ്ഞൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള കോഴിക്കാടന്‍പടി, എസ്.എന്‍.ഡി.പി. പരിസരങ്ങളില്‍ ബുധനാഴ്ച 9 മുതല്‍ രണ്ടുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

More Citizen News - Ernakulam